You are here

Mida teeb valitsuskomisjoni juurde moodustatud teadusnõukoda?

Küsimus: 
Mida teeb valitsuskomisjoni juurde moodustatud teadusnõukoda?
Vastus: 

Eriolukorra valitsuskomisjon kutsus 20. märtsil kokku teadusnõukoja, mis kogub ja analüüsib valitsuse jaoks eksperdiinfot.

Teadusnõukoda:

 • Hindab epidemioloogilist olukorda Eestis ja maailmas;
 • Hoiab valitsust kursis viimaste teadusuuringutega;
 • Hindab võimalikke piiranguid ja leevendusi epidemioloogilisest ja kliinilisest aspektist lähtudes ning teeb valitsusele soovitusi võimalikeks otsusteks. Piirangute ja meetmete otsused võtab vastu valitsus;
 • Esindab Eestit Euroopa Liidu viroloogiaekspertide regulaarsetel kohtumisel.

Teadusnõukoja soovitused valitsusele tuginevad järgnevatel andmetel:

 • Rahvusvahelised uuringud ja teadustööd;
 • Terviseameti statistika haigestumiste ja haiglaravi vajajate kohta ning nendele andmetele tuginevad prognoosimudelid;
 • Tartu Ülikooli uuring „Koroonaviiruse seire reovees“, mille tulemused avaldatakse iganädalaselt. Reovee-uuringu ja selle tulemustega on võimalik tutvuda Tartu Ülikooli kodulehel https://www.ut.ee/et/teadus/koroonaviiruse-seire-reovees
 • Tartu Ülikooli uuring „Koroonaviiruse levimus“, mis hindab läbilõikeuuringuna koroonaviiruse tegelikku levikut ja epideemia kulgu Eestis. Uuringu ja selle tulemustega on võimalik tutvuda Tartu Ülikooli kodulehel https://www.ut.ee/et/teadus/koroonaviiruse-levimuse-uuring-covid-19-aktiivne-seire.
 • Riigikantselei ja Sotsiaalministeeriumi koostöös tellitav regulaarne uuring, mis kaardistab elanike hoiakuid ja käitumist COVID-19 epideemiaga seoses. Regulaarse uuringu tulemustega on võimalik tutvuda Riigikantselei koduleheküljel https://riigikantselei.ee/uuringud.

Tõenduspõhine info ja viited rahvusvahelistele uuringutele COVID-19 kohta on kättesaadavad Tartu Ülikooli meditsiiniteaduse valdkonna kodulehel https://meditsiiniteadused.ut.ee/et/covid19. Eesti teadlaste poolt läbiviidavad COVID-19 uuringud on leitavad Kliiniliste uuringute keskuse kodulehelt https://www.ctm.ee/et/covid-19/.

Teadusnõukoja omavahelise arutelu tulemusena esitab prof Irja Lutsar teadusnõukoja seisukohad valitsusele kabinetinõupidamisel. Teadusnõukoja roll on konsultatiivne ja piirangute osas teeb otsuseid valitsus.

COVID-19 tõrje teadusnõukoja juht on Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudi professor Irja Lutsar.

Nõukoja liikmed on:

 • Tartu Ülikooli matemaatilise statistika professor Krista Fischer,
 • Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi afektiivse psühholoogia vanemteadur Andero Uusberg,
 • Põhja-Eesti Regionaalhaigla ülemarst ja Tartu Ülikooli kirurgiliste haiguste professor Peep Talving,
 • Tartu Ülikooli Kliinikumi infektsioonhaiguste arst Pilleriin Soodla,
 • Tartu Ülikooli rakendusviroloogia uurija-professor Andres Merits.

Kuni 2020. aasta lõpuni oli teadusnõukoja liikmeks ka Tervise Arengu Instituudi teadussekretär Kristi Rüütel, kelle vahetas välja Andero Uusberg.

Teadusnõukoja tööd koordineerib Riigikantselei ning detailsema info saamiseks palume pöörduda otse Riigikantselei poole.


**Teadusnõukoja ettepanekud saab alla laadida Riigikantselei pilvest.

Teadusnõukoja soovituste põhjal on kokku lepitud riskitasemete mõõdikud ning nende näiduvahemikud iga riskitaseme kohta. Täpsemat infot koroonaleviku riskitasemete kohta saab lugeda siit: https://www.kriis.ee/et/kui-riskitase-korge

Käitumissuunised koroonaviiruse leviku piiramiseks vastavalt riskitasemele leiab siit: https://www.valitsus.ee/riskimaatriks