Sa oled siin

Ajateenistus, Kaitsevägi ja Kaitseliit

Ajateenistus

Kas ja kuidas toimuvad kutsealuste arstlikud komisjonid?

Alates 11. maist alustasid tööd Kaitseressursside Ameti arstikud komisjonid.

Kaitseressursside Amet kutsub kõiki 18–27-aastaseid noori, kes soovivad juulis minna ajateenistusse – kuid arstlik komisjon on veel läbimata – esimesel võimalusel andma endast märku kirjutades ameti Facebooki lehe postkasti või esitades taotluse „Soovin asuda ajateenistusse“ veebilehel www.kaitsevaeteenistus.ee.

Arstlikud komisjonid toimuvad vähendatud füüsiliste kontaktidega ja isikukaitsenõudeid järgides. Komisjoni on ühele päevale kavandatud 16 kutsealust varasema 30-40 asemel. Amet tagab 2+2 reegli järgimise ning isikukaitse- ja desinfitseerimisvahendite kasutamise. Kõik pinnad desinfitseeritakse iga kutsealuse järel.

Lisainfo: www.kaitsevaeteenistus.ee, info[at]kra[dot]ee või tel 800 2525 ja 717 0700.

Kui kauaks ajateenijad kaitseväkke jäävad?

Kaitseväe juhataja otsusel saadetakse 2019. aastal teenistust alustanud ajateenijad ennetähtaegselt reservi. Enamik ajateenijaid pääsevad reservi 15. maiks, sõltuvalt väljaõppekavadest võidakse osa ajateenijaid reservi arvata mõni päev varem või hiljem.

Kaitsevägi saadab ajateenijad reservi üksuste ja etappide kaupa, kui kõik väljaõppe eesmärgid on saavutatud. Reservi arvatakse ligikaudu 2600 ajateenijat, kes alustasid teenistust 2019. aastal.

Arvestades ühiskondliku transpordi vähesust eriolukorra ajal, organiseerib kaitsevägi kõigile, kes soovivad, transpordi kodule võimalikult lähedasse asustatud punkti.

Kas mitte ükski ajateenija ei pääse praegu oma väeosast välja?

Väljaloale lubatakse praegu vaid erandjuhul, kui see on põhjendatud.

Miks võivad kaadrikaitseväelased linnakust välja liikuda, ajateenijad seda aga ei tohi?

Erinevalt ajateenijatest on tegevväelastel igapäevaseid kohustusi ka väljaspool kaitseväge – oma perekonna ja lähedaste ees. Seetõttu ei peeta sellist piirangut neile hetkel otstarbekaks. Küll aga on ettevaatusabinõuna vähendatud ajateenijatega väljaõppel kokku puutuvate kaadrikaitseväelaste hulka. Samuti on piiratud ajateenijate väljaõppega seotud tegevväelaste liikumist – nemad jäävad võimalusel linnakutesse ööbima.

Kõigil tegevväelastel on kohustus rakendada enesedistsipliini, vältides kontakte väljaspool väeosa ja teenistust.

Kas lähedased tohivad ajateenijaid praegu väeosades külastada?

Kõik väeosade külastuspäevad on hetkeseisuga kahjuks tühistatud. Olukorda ja külastuspäevade võimalikku lubamist hinnatakse vastavalt olukorra muutumisele.

Mis saab jaanuaris teenistusse kutsutud ajateenijatest?

Selle aasta alguses kaitseväega liitunud ligikaudu 460 ajateenijat jätkavad teenistust.

Kuidas ajateenijale väeossa pakki saata?

Nii 1. kui ka 2. Jalaväebrigaadi väeosadesse saad paki saata Omnivaga. Ära mine isiklikult pakki kohale toimetama! Kirjuta paki peale ajateenija nimi ja allüksus (pataljon). Ära pane pakki kiiresti riknevaid tooteid, sest pakkide kättetoimetamine võib aega võtta.

Aadressid, kuhu pakid saata:

  1. Kuperjanovi jalaväepataljon: Kose tee 3a, Võru, 65603
  2. Tapa sõjaväelinnak: Loode 35, 45106 Tapa, Lääne-Viru maakond
  3. Paldiski sõjaväelinnak: Rae põik 1, 76806 Paldiski, Harju maakond
  4. Jõhvi sõjaväelinnak: Pargi 55, 41537 Jõhvi, Ida-Viru maakond

Kuidas ma saan ühendust väljaõppelt eraldatud sõduriga? Kui kauaks sellised sõdurid väljaõppe tegevustest eemale jäävad?

Ajateenijad ja tegevväelased, kes on potentsiaalselt koroonahaigega kokku puutunud, jäävad aktiivsest väljaõppe tegevusest kõrvale kaheks nädalaks. Sel ajal tuuakse sõdurile termosega väeosa sööklast toitu ja jäetakse talle ukse taha. Tühjad termosed desinfitseeritakse. Nii väljaõppelt eraldatud kui ka väeosades väljaloata sõduritega saad Sa ühendust, kui helistad talle mobiilile. Ka on Sul võimalik talle linnakusse pakk saata, kas posti teel või jättes oma paki väeosa pääslasse.

Kas üksuste väljaõpe nüüd peatub?

Väljaõpet korraldatakse praegu väiksemates üksustes ja ennekõike välitingimustes, nn metsalaagrites, kus asustatud punktidest kõrvale hoidutakse. Selline õppevorm on väljaõppetsükli praeguses järgus üsna tavapärane, keskendutakse peamiselt kompanii taseme tegevustele. Üksuste koostöö võib hetkeseisuga välitingimustes jätkuda, kuid kompaniide välised kontaktid viiakse miinimumini. Suheldakse peamiselt sidevahenditega ning siseruumidesse kavandatud õppused on tühistatud.

Kas ajateenijaid testitakse viiruse suhtes enne reservi arvamist?

Kaitsevägi testib vastavalt vajadusele ajateenijate gruppe enne reservi arvamist, et kontrollida nende võimalikku haigestumist koroonaviirusesse.

 

Kaitsevägi

Kas üldine õppeasutuste sulgemine puudutab ka kaitsevaldkonna õppeasutusi?

Jah, Kaitseväe Akadeemia ja Balti kaitsekolledž on samuti distantsõppel. Palun küsi täpsemat infot õppeasutusest!

Mis saab välisoperatsioonidel teenivatest Eesti üksustest? Kas nad tuuakse tagasi koju? Kas uute üksuste operatsioonidele saatmine peatub?

Seoses kujunenud julgeolekuolukorra ja koroona levikuga on Iraagi valitsus teinud ettepaneku senine väljaõpetegevus Iraagi üksustele määramata ajaks edasi lükata. Sellest tulenevalt otsustati Eesti väljaõppemeeskond, mis teenis Iraagis Taani kontingendi koosseisus, Eestisse tagasi tuua. USA juhitaval operatsioonil Inherent Resolve teeniva 6-liikmelise väljaõppemeeskonna lennutranspordi koju tagab Taani.

Kokku osaleb kaitsevägi praegu üheksal erineval rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil veidi rohkem kui 100 tegevväelasega. Praeguse plaani kohaselt jätkab kaitsevägi rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel osalemist seni kehtivatel põhimõtetel. Muudatusi tehakse vastavalt muutuvale olukorrale, et tagada oma üksuste tervis ja turvalisus.

Koroonapandeemia ja sellega kaasnenud liikumispiirangute tõttu võivad pikeneda üksuste operatsioonipiirkonnas viibimise ajavahemikud. Muudatusi tehakse vastavalt vajadusele ja muutuvale olukorrale.

Kui palju Eesti sõdureid on üldse välisoperatsioonidel teenimas?

Kaitsevägi osaleb tänase seisuga üheksal rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil kokku veidi rohkem kui 100 tegevväelasega.

Kuidas mõjutab koroona välisoperatsioonidel viibivate Eesti kaitseväelaste tegevust ja ülesandeid? Kas sõdurid tuuakse tagasi koju?

Praeguse plaani kohaselt jätkab kaitsevägi rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel osalemist seni kehtivatel põhimõtetel. Muudatusi tehakse vastavalt, kuidas olukord muutub, et tagada oma üksuste tervis ja turvalisus. Seoses koroona levikuga on enamik maailma riike kehtestanud oma territooriumil eriolukorra ja seadnud sisse riiki sisenemise keelu või piirangud. Kuna lennujaamade sulgemise tõttu tühistavad tsiviillennufirmad lende, välja- ega sisselende ei toimu, pikeneb välisoperatsioonidel viibivate kaitseväelaste teenistusaeg kuni kaks kuud või kuni taastub lennuliiklus.

Kas mõni välisoperatsioonil teeniv kaitseväelane põeb koroonat?

Hetkel ei ole rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel osalevate Eesti kaitseväelaste hulgas teadaolevalt ühtegi kooroonasse nakatunut.

Miks kaitseväelased ei saa tulla ettenähtud ajal välisoperatsioonilt Eestisse puhkusele?

Enamik maailma riike on kehtestanud praegu riikidesse sisenemise keelu või piirangud. Samuti rakendatakse riiki saabumisel kohustuslikke karantiiniperioode. Lennujaamade sulgemise tõttu tühistavad tsiviillennufirmad oma lende. Praeguses olukorras on igasugune rahvusvaheline liikumine ning riigipiiride ületamine kahjuks raskendatud.

Piirangud ja keelud on kehtestanud enamik riike, kus Eesti kaitseväelased sõjalistel operatsioonidel osalevad või läbi mille kaitseväelasi operatsioonipiirkonda ja koju transporditakse. Seetõttu on inimeste operatsioonipiirkonda ja sealt tagasi toimetamine raskendatud. Kui me mõtleme veel lisaks välisoperatsioonidel teenivate sõdurite viirusesse nakatumise riski maandamisele, siis on mõistlik sõdurite rahvusvahelist liikumist vältida, kuni liikumine on ohutum.

Kas ning kuidas tohivad välisoperatsioonidel teenivad kaitseväelased kodustega suhelda?

Selles osas muutusi ega piiranguid ei ole. Kodustega sidepidamine ja suhtlemine on korraldatud samadel põhimõtetel nagu ennegi.

Kuidas on tagatud välisoperatsioonidel teenivate sõdurite turvalisus ja kaitse koroona eest?

Sõjaliste operatsioonide juhtstaabid on juba rakendanud ja rakendavad vajadusel veel mitmesuguseid muid piiranguid seoses üksuste tegevuste ja ülesannetega operatsioonil, et isikkoosseisu turvalisus oleks tagatud ja koroonasse nakatumine välistatud. Lisaks üldtuntud hügieeninõutele piiratakse vajadusel täiendavalt inimeste liikumist, samuti kokkupuuteid tsiviilelanikega. Operatsioonipiirkonda liikujatele ning sealt naasjatele rakendadakse lisaks erinevate riikide kehtestatud karantiini- ja isolatsiooninõudeid.

Kas koroonahaiguse levik mõjutab kuidagi nende sõdurite kojujõudmist, kelle teenistusaeg praegu lõppeb?

Pandeemia ning sellega kaasnenud liikumispiirangute tõttu võib üksuste operatsioonipiirkonnas viibimise ajavahemik tõesti pikeneda. Muudatusi tehakse vastavalt vajadusele ja kuidas olukord muutub.

Hetkeseisuga on tühistatud või edasi lükatud kõik planeeritud isikkoosseisu puhkused, maastikuluured ning visiidid. Seda tingib ennekõike soov vältida koroonasse nakatumist, samuti sõltub see riikide kehtestatud piirangutest rahvusvahelistele reisidele.

Kas välisoperatsioonidel teenivatel sõduritel võib transpordi tõttu tekkida probleeme varustuse ja vajalike esmatarbekaupadega?

Kaitsevägi tagab koostöös liitlastega kõigile rahvusvahelistel operatsioonidel osalevatele üksustele igakülgselt vajaliku logistilise toetuse ning varustatuse.

Mis juhtub, kui välisoperatsioonil teeniv kaitseväelane haigestub koroonasse?

Kõigile sõjalisel operatsioonil haigestunutele on tagatud igakülgne arstiabi vastavalt seni toiminud korraldusele. Kaitseväel on olemas võimekus kõik haigestunud või meditsiiniabi vajavad kaitseväelased erakorraliselt koju transportida.

Millised tegevusi on kaitsevägi ette võtnud, et takistada koroonaviiruse levimist kaitseväkke?

Kaitsevägi on piiranud tegevväelaste liikumist välismaale ja on vaadanud väga kriitiliselt üle välislähetuste vajadused ja eesmärgid. Kaitseväelastel on keelatud minna lähetustesse välismaale. Kõik välismaalt saabujad jäävad kontrollperioodiks võimalusel kodusele tööle. Samuti suunatakse võimalusel ennetava meetmena kodutööle kaitseväelased, kes on välismaal kokku puutunud inimestega, kes võivad olla potentsiaalsed viirusekandjad.

Struktuuriüksuste ülemad on kohustatud tegema iga Eesti-sisese ürituse asjus otsuse ürituse toimumise või ärajätmise kohta. Kui üritusele on kutsutud osalejaid väljastpoolt kaitseväge, on üksuse ülemal õigus need tühistada või kasutada kaugtöö vahendeid. Need üritused, mis muutuvad avalikeks üritusteks, kooskõlastatakse kohaliku omavalitsusega.

Samuti on piiratud ajateenijate väljaõppega seotud liikumist tegevväelastel, kes jäävad võimalusel linnakutesse ööbima. Haigusnähtudega teenistujatel tuleb jääda kaugtööle.

Kuidas kaitsevägi juba haigestunud või koroonakahtlusega inimesed teistest eraldab?

Ettevaatusabinõuna rakendatakse kaitseväes karantiini ja isolatsiooni. Karantiini paigutatakse haigestunud teenistujad, kes pannakse teistest eraldatud ruumidesse. Isolatsiooni rakendatakse teenistujatele, kel ei ole haigusnähte, kuid kelle puhul on kahtlus, et nad on võinud viirusekandjaga kokku puutuda.

 

Kaitseliit

Kuidas kaasatakse naiskodukaitsjaid ja kaitseliitlasi?

Vabatahtlike kaasamine ametiabi andmisele on teenistuskohustuste täitmine Kaitseliidu seaduse § 33 mõistes. Teenistuskohustus vormistatakse enne ülesande sooritamist kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis – st struktuuriüksuste juhid väljastavad liikmetele kirjaliku kutse ja väljastavad vastava käskkirja.

Kaitseliitlastel on õigus vajadusel kasutada tasustamata puhkust. Struktuuriüksused väljastavad vajadusel vastava teatise ka tööandjale.

Hüvitamisel rakendatakse Kaitseliidu seaduse § 57 lg 4 ja 5 tingimusi – hüvitise arvutamise aluseks võetakse viimane Statistikaameti avaldatud keskmine brutokuupalk. Teenistuskohustuse täitmisel peetakse tunniarvestust, hüvitist arvestatakse ja makstakse tunnitasuna. Lisaks tagatakse liikmetele teenistuskohustuse täitmisel toitlustus ja hüvitatakse sõidukulud.

Teenistuskohustuse täitmisele kutsutakse terved, ilma krooniliste haigusteta liikmed. Lisaks tegevliikmetele võib kaasata ka toetaja- ja auliikmeid. Noorliikmeid teenistuskohustuse täitmisele ei kaasata. Kaitseliitlane täidab teenistuskohustust vormis (KV välivorm). Kel vormi ei ole (nt Naiskodukaitse liikmed, toetajaliikmed), saab selle oma malevast. Kaitseliitlastel tuleb kindlasti kasutada PPA või Terviseameti väljastatud enesekaitse vahendeid (respiraator, kummikindad, kaitseprillid või visiir), järgida tuleb hügieeninõudeid.

Mis juhtub, kui kaasatud vabatahtlik haigestub koroonasse?

Haigestumisega kaasnevaid ravikulusid või näiteks karantiinist tingitud sissetuleku vähenemist Kaitseliit ei hüvita.

Samas on kehtiv Haigekassa tervisekindlustus rangelt soovitatav, et nakatumise korral oleks tagatud ravivõimalused.

Kui osalejal peaks tekkima hiljem tõendatud koroonahaigusest põhjustatud püsiv tervisekahjustus või surm, siis neid juhtumeid käsitletakse eraldi – hüvitise määramise või mittemääramise otsustab kaitseminister.

Eriolukorras ametiabi raames osalenud kaitseliitlastel/naiskodukaitsjatel on vajadusel võimalus ennast testida.

 

Viimati uuendatud: 14. mai 2020