Sa oled siin

Avalik kord, julgeolek

Kriisiolukorras on politseil õigus sõltuvalt vajadusest ja olukorrast näiteks rakendada täiendavaid viibimis- ja liikumispiiranguid, piirata avalike ürituste ja koosolekute korraldamist, kasutada ohu ennetamiseks ja tõrjumiseks vajadusel ka näiteks sundi ning muid tavapärasest intensiivsemaid meetmeid.

 

 
 • Külastused vanglates

  Vanglates on külastused lubatud alates 18. maist. Selleks tuleb aga järgida hulka eritingimusi. Vangla peab tagama, et koostöös Terviseametiga on koostatud külastuste korraldamise juhis ning seda ka täidetakse.
   

  Muu hulgas on vaja tagada, et: a) külastaja, külastatav ja/või personal kasutab vajaduse korral isikukaitsevahendeid (maskid vms); b) kokkusaamine korraldatakse võimaluse korral väljas või eriruumides; c) külastaja esitab eelnevalt tervisedeklaratsiooni; d) täidetud on külastamise juhise kohaselt desinfitseerimisnõuded.

   

 • Vanglate töökorraldus

  Alates 11. maist on vanglates taastatud tavapärane töökorraldus pakkide vastuvõtmisel vahistatutele ning kirjade edastamisel kinnipeetavatele. Samast ajast on taastatud ka vangide ümberpaigutused vanglate vahel ning nende vastuvõtmine arestimajadest.
   

 

Teised ametkonnad jagavad infot

 

Ametlikku ja tõest infot kriisiolukorra, selle ajal rakendatavate piirangute ja tegevuste kohta saab riigivõimu teostavate asutuste veebilehtedelt.

Valitsusasutuste veebilehtedelt leiab juhiseid ja soovitusi, samuti vastuseid korduma kippuvatele küsimustele.

 

 

 •  

  Politsei- ja Piirivalveamet

  Veebilehelt leiad infot muudatuste kohta piiriületusel, avaliku korra ja isikut tõendavate dokumentide kohta. Loen lähemalt »

 • Päästeamet

  Veebilehelt leiad infot ameti töökorralduse kohta viiruse leviku ajal. Loen lähemalt »

 • Kaitsevägi

  Kaitseväe erilehelt leiad infot, kuidas mõjutab koroonaviiruse levik ajateenistuse, Kaitseväe ja Kaitseliidu töökorraldust. Loen lähemalt »

 • Vanglad

  Vanglate erilehelt leiad infot vanglate töökorralduse kohta. Loen lähemalt »

 

Viimati uuendatud: 6. juuli 2020