Sa oled siin

Avalik kord, kohtute ja vanglate töö, päästekorraldus

Kas politsei tuleb mulle appi, kui mina või mu lähedane on haigestunud?

Jah, politsei tuleb appi, kui ohus on teie elu, tervis või vara. Hädaabinumbri kaudu politseiväljakutset tehes mainige, et teie või teie lähedane on nakatunud koroonaviirusega, siis teab politsei sellega väljakutsele reageerides arvestada.

Kas päästeamet tuleb mulle õnnetuse korral appi, kui mina või mu lähedane on haigestunud?

Kui olete väga raskelt haigestunud, andke häirekeskusele telefonil 112 kindlasti sellest teada. Lisaks päästjatele saadetakse teile appi ka kiirabi. Abi tagame kindlasti kõikidele abivajajatele.

Kas sündmusele reageerival politseiametnikul on vajalikud kaitsevahendid, et vältida nakatumist?

Politseinikele on tagatud vajalikud isikukaitsevahendid: kummikindad ja kaitsemaskid, samuti desinfitseerimisvahendid. Kui politseinik puutub kokku haigusnähtudega inimesega, antakse sellele inimesele kaitsemask, et vältida nakkuse levikut.

Kas sündmusele reageerival päästeametnikul on vajalikud kaitsevahendid, et vältida nakatumist?

Igas päästeautos on kaitsemaskid, kummikindad ja desinfitseerimisvahendid. Ühtlasi puhastatakse sõidukeid ja päästevarustust regulaarselt. Kõikidele päästjatele on antud ka juhised, kuidas nakkusohtu vältida, kuidas sündmuskohal käituda ning milliseid vahendeid kasutada.

Kuidas ma tean, et kodunõustamist tegev päästeametnik ei ole viirusekandja?

Kodunõustamisel jälgitakse kõiki hügieenireegleid ja distantsihoidmist, ühtlasi on inimesel alati õigus kodunõustamisest keelduda.

Milline on kohtute töökorraldus?

Kohus lähtub töökorralduses sellest, et kohtusse tulla oleks ohutu.

Kohtusaalis kehtib hajutatuse reegel, kohustus on kasutada isikukaitsevahendeid ja haigena peab püsima kodus.

Kui menetlusosaline on haigestunud, annab ta sellest teada ja siis on kohtuniku otsustada, kuidas edasi toimetatakse.

Kas politsei saab tulevikus õiguse tungida minu elukohta ja mind jõuga ära viia?

Ei saa.

Tahtevastane ravi on nimetatud juba täna kehtivas seaduses, kuid ainult erandlikel juhtudel kohtu loal. Seadus näeb ette väga kindlad piirid, millal mingit meedet saab inimese suhtes kohaldada ja seda on seni kasutatud ainult tuberkuloosihaigete ravil.

Iga meetme kohaldamisel hinnatakse selle proportsionaalsust, otstarbekohasust, eesmärgipärasust. Vastavalt täna kehtivale korrakaitseseadusele saab eluruumi siseneda ainult teatud kriteeriumide esinemisel (üldjuhul kõrgendatud ohu korral ja kui kellegi elu ja tervis on tema abitust seisundist tulenevalt ohus). Eluruumi sisenemine on äärmuslik meede ning eluruumi läbivaatust saab teha ainult halduskohtu eelneval loal.

Millised on COVID-19 tõkestamisega seotud meetmed vanglates? Milliseid reegleid tuleb täita kokkusaamistele tulles? Kuidas saada infot vanglas viibiva lähedase kohta?

Tulenevalt koroonaviiruse leviku kõrgest riskitasemest kehtivad vanglates kokkusaamistele tulijatele rangemad nõuded enda nakkusohutuse tõestamiseks.

Lühiajalisele kokkusaamisele lubatakse külastaja, kes on:

  • COVID-19 vaktsineerimiskuuri läbinud;
  • viimase kuue kuu jooksul koroonaviiruse läbi põdenud;
  • või esitab arsti tõendi selle kohta, et vaktsineerimine ei ole tervise tõttu lubatud. Sellisel juhul peab külastaja esitama EL digitaalse COVID tõendi, et talle on tervishoiuteenuse osutaja teinud kuni 72 tundi enne kokkusaamist SARS-CoV-2 RT-PCR testi või SARS-CoV-2 antigeen-RTD testi, mille tulemus on negatiivne.

Pikaajalisele kokkusaamisele lubatakse külastaja, kes on:

  • COVID-19 vaktsineerimiskuuri läbinud;
  • viimase kuue kuu jooksul koroonaviiruse läbi põdenud;
  • või esitab arsti tõendi selle kohta, et vaktsineerimine ei ole tervise tõttu lubatud. Sellisel juhul peab külastaja esitama EL digitaalse COVID tõendi, et talle on tervishoiuteenuse osutaja teinud kuni 72 tundi enne kokkusaamist SARS-CoV-2 RT-PCR testi või SARS-CoV-2 antigeen-RTD testi, mille tulemus on negatiivne.

Kokkusaamisele tulles tuleb külastajal enda nakkusohutuse tõestamiseks esitada vanglale digitaalne või prinditud tõend kas vaktsineerimise, läbipõdemise või negatiivse testitulemuse kohta. Alla 12-aastased lapsed tõendit esitama ei pea.

Kinnipeetavate lähedased saavad kokkusaamistele registreerumise kohta infot küsida:

  • Tallinna vanglas telefonil 612 7539
  • Tartu vanglas telefonil 750 0839
  • Viru vanglas telefonil 663 7900

Vangis viibiva lähedase kohta teabe saamiseks palume saata küsimus digiallkirjastatud vormis vastava vangla aadressile:

Lähedastele jagatakse infot tingimusel, et vang on andnud selleks oma nõusoleku. Kui vangla on tuvastanud küsija isiku ning saanud vangilt nõusoleku enda terviseandmeid lähedasele jagada, vastab vangla vangi tervist puudutavatele küsimustele hiljemalt järgmise tööpäeva lõpuks.

Vaata lisaks ka www.vangla.ee.

 

Viimati uuendatud: 14. oktoober 2021