Sa oled siin

Isikut tõendavad dokumendid

Teenindussaalide töö

Kas Politsei- ja Piirivalveameti teenindused on avatud?

Politsei- ja Piirivalveameti teenindused on edasilükkamatute toimingute jaoks avatud, vaid Kuressaare teenindus on Saaremaal kehtestatud liikumispiirangutest tulenevalt suletud. Alates 3. aprillist muutuvad järgmiste teeninduste lahtiolekuajad:

 • Pärnu E-R 9-15
 • Paide E-R 9-15
 • Rapla E-R 9-15
 • Haapsalu E-R 9-15
 • Kärdla E ja K 9-15
 • Jõhvi E-R 9-15
 • Narva E-R 9-15
 • Rakvere E-R 9-15
 • Kuressaare teenindus jääb suletuks

Tammsaare, Pinna, Tartu, Jõgeva, Põlva, Võru, Valga ja Viljandi teenindused on avatud E-R 9-17.

Palume vältimatu vajaduseta teenindussaali mitte tulla ja kasutada võimaluse korral iseteenindust: http://iseteenindus.politsei.ee/. Vaata ka Politsei- ja Piirivalveameti kodulehte, kust leiad vajalikku teavet dokumentide kohta.

Kui Sul on siiski vaja teenindussaali tulla, järgi alates 25. märtsist kehtivaid erinõudeid. Avalikus kohas ja siseruumis hoia teiste inimestega vähemalt 2 meetrit vahet. Piirang ei kehti peredele ega avalike ülesannete täitjatele.

Mis meetmeid on PPA teenindussaalides võetud, et tõkestada viiruse levikut?

Kõigis Politsei- ja Piirivalveameti teenindussaalides saavad kliendid kasutada desinfitseerimisvahendeid. Klienditeenindajad kannavad maske ja kindaid ning puhastavad regulaarselt töölauda, letti ja muid sageli kasutatavaid pindu ja töövahendeid.

Kui mul on ainult kerge nohu ja köha, kas siis võin tulla edasilükkamatu toimingu jaoks teenindusse?

Palun ära tule. Võimaluse korral taotle dokumenti iseteeninduses ja tule dokumendile järele siis, kui haigusnähte enam pole. Dokumente hoitakse teeninduses kuus kuud.

Kui pean edasilükkamatu toimingu jaoks tulema teenindusse, siis kas saan kohapealt maski?

Politsei- ja Piirivalveameti teeninduses saad maski juhul, kui Sul on haigusnähud. Siiski palume, et jätaksid haigusnähtude korral teenindussaali tulemata, et hoida nii enda kui ka teiste tervist.

Kas saan volitada kedagi enda eest dokumendile järele tulema?

Saab, kuid volitust ei saa teha tagantjärele. Volituse saab teha üksnes samal ajal dokumentide taotlemisega PPA teeninduses või välisesinduses. Kui te sel ajal olete volituse teinud, saab teie dokumendi järele tulla see, keda volitasite. Tal peab kaasas olema 1) tema enda kehtiv isikut tõendav dokument, mis on väljastatud Eestis, ja 2) teie vana dokument, kui see veel kehtib.

 

Dokumendi taotlemine ja väljastamine

Kuidas saan taotleda ID-kaarti?

Kui Sulle on varem ID-kaart välja antud, pole mingit vajadust teenindussaali tulla. Taotle uus ID-kaart endale ja alaealisele lapsele politsei iseteeninduses aadressil http://iseteenindus.politsei.ee.

Vajaduse korral võtab Politsei- ja Piirivalveamet taotlusi vastu ka posti teel aadressil Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn. Ankeedi saad alla laadida Politsei- ja Piirivalveameti veebilehelt.

Taotlusi saab esitada ka teeninduses kohapeal, kui see on vältimatult vajalik.

Mida teha, kui taotlen ID-kaarti esimest korda?

ID-kaardi esmakordsel taotlemisel tuleb minna Politsei- ja Piirivalveameti teenindusse ning esitada Eesti kodakondsust tõendav dokument.

Kuidas saan taotleda passi?

Korduvat passi täiskasvanule ja passi alaealisele lapsele saad taotleda politsei iseteeninduses aadressil http://iseteenindus.politsei.ee. Passi taotlemiseks on Sul vaja fotot, sõrmejälgi ja allkirjanäidist.

 • Kasuta viimase 60 päeva jooksul teeninduse fotoboksis tehtud fotot, sõrmejälgi ja allkirjanäidist, mis on Sinu isikukoodiga iseteeninduse süsteemis seotud.
 • Laadi viimase 6 kuu jooksul tehtud nõuetekohane foto ja allkirjanäidise fotokoopia iseteenindusse üles või saada need e-postiga aadressil ppa[at]politsei[dot]ee. Sõrmejäljed, mis on antud viimase 5 aasta jooksul, on süsteemis juba olemas.

Vajaduse korral saad taotluse esitada posti teel aadressil Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn. Taotlusankeedi leiad Politsei- ja Piirivalveameti veebilehelt, kuid dokumendifoto tuleb saata digitaalselt e-posti aadressil ppa[at]politsei[dot]ee. Foto peab olema tehtud viimase 6 kuu jooksul ja süsteemis olevate sõrmejälgede andmisest ei tohi olla möödas üle 5 aasta.

Taotluse saad esitada ka teeninduses kohapeal, kui see on vältimatult vajalik.

Kas saan taotleda uusi kiirdokumente?

Kahjuks ei saa. Eriolukorra tõttu on kiirdokumentide taotlemine praegu peatatud.

Kas mulle saadetakse pass koju, kui ma ei saa sellele ise järele tulla?

Ei, Politsei- ja Piirivalveamet ei saada Eestis dokumente posti teel.

Kui kaua hoitakse minu dokumenti teeninduses?

Dokumente hoitakse teeninduses kuus kuud.

Kas Eesti Vabariigi välisesindused on avatud?

Jah, Eesti Vabariigi välisesindused (saatkonnad) on avatud, kuid nad võivad vajaduse korral muuta või piirata lahtiolekuaegu. Konsulaarvastuvõtuaegu tasub kontrollida Välisministeeriumi kodulehelt https://vm.ee/et/riigid/eesti-saatkonnad.

Välisministeeriumi konsulaarosakonna telefoninumber on +372 637 7440 ja e-psti aadress konsul[at]mfa[dot]ee.

 

Passi kättesaamine välismaal eriolukorra ajal

Kuidas saan välismaal olles kätte uue Eesti passi?

Kui oled passi taotluse esitanud, küsib Välisministeerium Sinult nõusolekut passi väljastamiseks posti teel. Seejärel edastatakse Sulle juhised, kuidas pass kätte saada.

Välismaal elavale Eesti kodanikue väljastatakse pass turvalise postiteenuse vahendusel. Kulleriteenust pakub Välisministeeriumi lepingupartner.

Lisateavet Eesti passi taotlemiseks välismaal saad Politsei- ja Piirivalveameti veebilehelt.

Kui ma saan passi kätte, kas võin hakata seda kohe kasutama?

Pass on saatmise ajal mitteaktiivne ja seega ei saa seda kohe kasutada. Passi aktiveerimiseks anna Välisministeeriumile teada, et oled passi kätte saanud.

Kui Sa ei teavita Välisministeeriumit ettenähtud tähtaja jooksul (see tähtaeg on individuaalne ja sõltub kaugusest, näiteks Austraaliasse läheb pass DHL-iga kauem kui Soome), siis käsitletakse passi kaotatud või varastatud dokumendina ning Politsei- ja Piirivalveamet tunnistab selle kehtetuks.

Lisateavet Eesti passi taotlemiseks välismaal saad Politsei- ja Piirivalveameti veebilehelt.

Kuidas ma saan kindel olla, et posti teel saadetav pass on turvaline? Kas passiga võib minuni jõuda viirus?

Pass on saatmise ajal mitteaktiivne ja seega ei saa seda kohe kasutada. Kui passi saaja ei teavita passi kättesaamisest Välisministeeriumit ettenähtud tähtaja jooksul (see tähtaeg on individuaalne, sest näiteks Austraaliasse läheb pass DHL-iga kauem kui Soome), siis käsitletakse passi kaotatud või varastatud dokumendina ning Politsei- ja Piirivalveamet tunnistab selle kehtetuks.

Passi saatmine posti teel ei ole viirusohtlik. Meie lepingupartner kasutab isikukaitsevahendeid ja tagab hügieeninõuete täitmise. Eriolukorra ajal katab passi saatekulud Välisministeerium.

Kas pean taotlejana passi eest ise tasuma?

Jah, passi taotlemise eest tasub inimene ise. Eriolukorra ajal katab saatekulud Välisministeerium.

 

Elamisload, viisad, relvaload

Kuidas saan taotleda viisat ja elamisluba?

Viisa ja elamisloa taotlusi võetakse küll vastu, kuid otsuseid nende suhtes ei tehta. Seetõttu soovitab PPA taotluste esitamisega oodata kuni eriolukorra lõppemiseni. Eesti saatkonnad viisataotlusi hetkel vastu ei võta (v.a. erandjuhtudel, kui on vaja sõita näiteks matustele)

Äärmisel juhul saab viisa ja elamisloa taotlusi esitada PPA teeninduses. Teeninduses on vajalik inimene tuvastada ja hõivata sõrmejäljed spetsiaalse seadmega. Fotoboksis antavaid sõrmejälgi viisamenetluses kasutada ei saa.

Kui tegemist on korduva elamisloa taotlusega, võib selle esitada posti teel aadressile Pärnu mnt 139, Tallinn, 15060 või e-posti teel aadressile ppa[at]politsei[dot]ee. Lühiajalise töötamise taotlusi saab esitada politsei iseteeninduses http://iseteenindus.politsei.ee.

Olen nn halli passiga ehk määratlemata kodakondsusega inimene ja viibin välismaal. Minu dokumendid aeguvad või juba kaotasid kehtivuse välismaal olles ja uued on Eestis valmis. Kuidas saan Eestisse tagasi?

Võta ühendust asukohariigi saatkonnaga, et saada tagasipöördumisluba.

Välisesindused ei väljasta välismaalase passi ega määratlemata kodakondsusega inimeste elamisloakaarte. Ka ei saada Politsei- ja Piirivalveamet neid dokumente välisesindustesse.

Tähelepanu! Reisidokument on pass. Ainult elamisloakaardist piiri ületamiseks ei piisa. Kui elamisloakaart kehtib, aga pass kaotab kehtivuse, siis tuleb samuti välisesindusse pöörduda.

Kust saan teada, mis seisus on minu elamisloa, elamisõiguse või lühiajalise töötamise registreerimise taotlus?

Alates 16. märtsist 2020 on viisade, viibimisaja pikendamise, elamislubade, elamisõiguste ja lühiajalise töötamise registreerimise taotluste menetlus peatatud. Hiljemalt kümnendal päeval pärast eriolukorra lõppu jätkub varasem menetluskord.

Vajaduse korral võib ka praegu Politsei- ja Piirivalveametile taotlusi esitada. Samas soovitame taotlustega oodata eriolukorra lõpuni, sest vahepeal neid nagunii ei menetleta.

Erand: Politsei- ja Piirivalveamet menetleb tavapärasel viisil neid lühiajalise töötamise registreerimise taotlusi, mille esitanud välismaalane viibib praegu seaduslikult Eestis. Seejuures küsitakse tööandjalt kinnitust välismaalase asukoha kohta. Uue taotluse esitamisel tuleb see info juurde lisada.

Kust saan infot välismaalaste Eestis viibimise, töötamise ja elamise kohta?

Keerulisemate küsimuste korral pöördu Politsei- ja Piirivalveameti migratsiooninõustajate poole e-posti aadressil migrationadvice[at]politsei[dot]ee või telefoninumbril +372 612 3500 (E–R kl 9–15).

Mida teha, kui relvaluba kaotab kehtivuse, kuid uut tervisetõendit praegu ei väljastata?

Politsei- ja Piirivalveamet pikendab automaatselt ajavahemikus 16. märtsist 31. maini aeguvate lubade kehtivusaega, sest nakkusohu tõttu on tervisetõendite väljastamine peatatud.

 • Kui loa kehtivus lõpeb ajavahemikus 16.–30. märtsini, pikendatakse seda 90 kalendripäeva võrra.
 • Kui loa kehtivus lõpeb ajavahemikus 1. aprillist 31. maini, pikendatakse seda 60 kalendripäeva võrra.

Pikendusaega arvestatakse loal märgitud kehtivuse lõppemise kuupäevast alates.

Otsus kehtib nii relvaloa, relvakandmisloa, paralleelrelvaloa kui ka kollektsioneerimisloa kohta.

Seega ei too loa kehtivusaja pikendamine loa omanikule kaasa mingeid lisakohustusi. Samuti pole kohe pärast kehtivusaja lõppu vaja anda relvi politseile üle.

Relvaloa vahetamise taotlus ja kõik muud nõutud dokumendid tuleb esitada pärast eriolukorra lõppemist, relvaloa või relvakandmisloa kehtivuse lõppemise korral vähemalt üks kuu enne kehtivuse lõppemist.

Olen kolmanda riigi kodanik. Sain Eesti elamisloa, kuid elamisloakaart ootab Eestis väljastamist. Minu abikaasa on Eesti kodanik. Kas ma saan Eestisse tulla?

Kuna oled Euroopa Liidu kodaniku pereliige, saad Eestisse tulla viisa alusel.

Teine võimalus on esitada Politsei- ja Piirivalveametile taotlus, et elamisloakaart väljastataks välisesinduses, ja tasuda riigilõiv. Eestisse saad tulla väljastatud elamisloakaardiga.

 

 

Viimati uuendatud: 29. märts 2020