Sa oled siin

Poed, kaubanduskeskused, toidu tootmine

 • Põhireegel käitumiseks avalikus kohas

  Avalikus kohas kehtib 2 + 2 reegel – üheskoos tohib liikuda kuni kaks inimest ning teistega tuleb hoida vähemalt 2-meetrist vahemaad. Nõue ei kehti koos liikuvate perekondade kohta, kodustes tingimustes ning siis, kui seda ei ole võimalik töö või tegevuse iseloomu tõttu tagada. koos viibiva ja liikuva perekonna kohta või juhul, kui töö või tegevuse iseloomu tõttu ei ole seda mõistlikult võimalik tagada.
   

  Poodides, kaubanduskeskuste müügi- ja teenindussaalides ning nende  üldkasutatavates ruumides peab olema tagatud 2 + 2 reegli täitmine ning vähemalt müügi- ja teenindussaali sisenemisel ja väljumisel peab nii töötajate kui ka klientide jaoks olema ettevõtja poolt tagatud võimalus kasutada desinfitseerimisvahendeid.
   

 • Kaubanduskeskused

  Alates 11. maist on lubatud avada kaubanduskeskuses kõik kauplused ja pakkuda kõiki teenuseid (välja arvatud meelelahutusvõimalused nagu mänguväljakud, mängutoad jmt, mis on suletud 1. juunini) eeldusel, et seal peetakse kinni järgmistest nõuetest: a) 2 + 2 reegli järgimine; b) ettevõtjal tuleb teavitada kliente, kui palju kliente võib korraga müügi- või teenindussaalis viibida; c) tagatakse töötajate ja klientide ohutus; d) on tagatud müügi- ja teenindussaalides desinfitseerimisvahendid nii töötajatele kui ka klientidele.
   

 • Söögikohad

  Kuni 1. juunini võib kaubanduskeskuste söögikohtades pakkuda sööki ja jooki kohapeal tarbimiseks ainult kuni kella 22-ni. Toidu kaasamüük pärast kella 22 on lubatud. 

  Alates 1. juunist võivad toitlustusettevõtted olla avatud piiranguteta. Söögikohas kehtivad järgmised reeglid: a) 2 + 2 reegel; b) tagada tuleb desinfitseerimisvahendid nii töötajatele kui ka klientidele.

   

 • Alkohol

  Alkoholi müük on kuni mai lõpuni keelatud kõigis müügikohtades, sealhulgas restoranides ja baarides kella 22-st kuni 10-ni.
   

 • Meelelahutus

  Meelelahutusvõimalused kaubanduskeskustes – mänguväljakud, mängutoad, piljardi- ja keeglisaalid jms – jäävad suletuks kuni 1. juunini.
   

 

Ennetustöö

Mis on inimeste liikumisele kehtestatud piirangute põhisisu?

Avalikes kohtades ja siseruumides (välja arvatud kodus)

 • tuleb hoida teiste inimestega vähemalt 2 meetrit vahet,
 • tohib koos viibida kuni 2 inimest.

Piirang ei kehti peredele ja neile, kes täidavad avalikke ülesandeid.

Küsimuste korral vaata veebilehte kriis.ee või helista numbril 1247.

Kuidas toimida kauplustes, et vältida koroonaviiruse levikut?

Kaupluses peab

 • vältima inimeste kogunemist;
 • puhastama tavapärasest sagedamini iseteeninduspulte ja -kassasid, ostukärusid ja -korve, kaalusid jms. Näiteks iseteeninduspulte ja -kassade ekraane on soovitatav puhastada pärast iga kasutuskorda;
 • võimaluse korral tuletama klientidele siseraadios meelde, et nad hoiaksid üksteisest vähemalt 2 meetri kaugusele (sh kassajärjekorras) ja väldiksid kauba asjatut puudutamist;
 • korraldama kassade töö nii, et klientidel on võimalik hoida 2-meetrist vahemaad nii üksteise kui ka kassapidajaga;
 • soodustama e-poe olemasolu korral selle kasutamist.

Mida peab tegema, kui kaubandusettevõttes jääb töötaja haigeks? Kas pood tuleb kinni panna?

Kui mõni kaupluse töötaja haigestub töövälisel ajal,

 • siis peab ta püsima kodus 14 päeva ning võtma ühendust oma perearstiga, kes saadab ta vajaduse korral testimisele ja avab haiguslehe.
 • Haigestunud töötaja võib 14 päeva pärast tööle naasta, kui tal ei ole palavikku, köha, nohu ega muid hingamisteede haiguste nähte.

Kui arst on töötaja haiguslehe lõpetanud, siis võib ta tööle naasta ja tööandjal ei ole õigust töötajalt uut testi nõuda.

Kui mõni kaupluse töötaja haigestub tööajal,

 • siis peab ta kohe koju minema, võtma ühendust oma perearstiga ja püsima kodus 14 päeva.
 • Kui haigestunud töötaja saab positiivse koroonaviiruse diagnoosi, peab ta sellest tööandjat teavitama.
 • Tööandja peab seejärel kohe kaupluse sulgema vähemalt 48 tunniks ja desinfitseerima ruumid.
 • Tuleb välja selgitada haigestunud töötajaga lähikontaktis olnud inimesed ning paluda ka neil 14 päeva kodus olla.

Täpse juhise leiate siit: https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/kaubandusettevotete_juhis_12.04.20-2.pdf.

Kas kaupmehed, apteekrid ja teised peavad hakkama jälgima, kui palju inimesi müügisaali siseneb?

Alates 4. aprillist tohib kauplustes, apteekides, postkontorites, pankade teenindussaalides, sideettevõtete esindustes ja mujal olla korraga vaid nii palju kliente, et nende vahele jääks 2 meetrit ruumi. Kliendid võivad liikuda üksi või äärmisel juhul kahekesi. 

Kui pead kauplust, apteeki või muud klientidele avatud teenindus- või müügisaaliga ettevõtet, toimi järgmiselt.

 1. Arvuta välja, kui palju inimesi teenindus- või müügisaali mahub, kui neile peab jääma 2 meetrit vahet. 
 2. Reguleeri uksel inimeste sissepääsu. Kui vaja, luba inimesi sisse jaokaupa, et müügi- või teenindussaalis ei oleks korraga liiga palju rahvast. 
 3. Jälgi, et sissepääsu juurde ei tekiks rahvasumma. Kui sissepääsu juures tekib järjekord, tuleta inimestele meelde, et nad hoiaks üksteisega vähemalt 2-meetrist vahet. 
 4. Varusta müügi- või teenindussaal antiseptikuga. Paiguta see kohta, kus antiseptikut enim vajatakse.
 5. Teavita kliente selgelt, kus antiseptik asub, vastasel korral ei tohi kliente müügi- või teenindussaali lasta. 

Need nõuded kehtivad kuni eriolukorra juhi korralduse muutmiseni ning nende nõuete vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.

Nõuete eiramine võib kaasa tuua sunniraha 2000 eurot. 

Kui teenindusettevõttesse sisenes haigusnähtudega inimene, siis kas talle on võimalik rakendada mingeid piiranguid?

Ettevõtjal on kohustus jälgida, et ei töötajatel ega ka klientidel poleks haigusnähtusid.

Haigusnähtudega inimese teenindamisest võib keelduda ja paluda tal lahkuda.

Kui ta keeldub lahkumast, tuleb kutsuda turvatöötaja või politsei.

Kuidas ennetada koroonaviiruse levimist kauplustes, kaubanduskeskustes ja toitlustuskohtades?

Kauplustes ja toitlustusasutustes on soovitatav:

 • vältida kassatšekkide ja sularaha üleandmisel füüsilist kokkupuudet;
 • müüa valmistoitu (nt saiakesed, vorstid, kommid, küpsised, pähklid või salat) ainult pakendatult ja pakendada võimaluse korral ette ka valmistoidu iseteeninduslettides müüdav lahtine valmistoit. Valmistoitu tuleb pakendada eraldi ruumis või 2 meetrit klientide liikumisteest eemal. Ühekorrapakendid (nt kohvitopsid) ei tohi olla klientidele vabalt kättesaadavad;
 • järgida tavapäraseid toidu käitlemise nõudeid ja tagada, et kõik toitu käitlevad töötajad on läbinud toiduhügieenikoolituse;
 • mitte korraldada tootetutvustusi, sh toidu degusteerimisi;
 • puhastada ja desinfitseerida tavapärasest sagedamini kõiki sagedasti puudutatavaid ja toiduga kokku puutuvaid pindu (sh müügilette);
 • tagada kõigile kohapeal teenust osutavatele isikutele (nt seadmete paigaldajad või remontijad) käte pesemise ja desinfitseerimise võimalus;
 • koristada ja tuulutada ruume tavapäraselt. Puhastusvahendi kasutamisel ja puhastusgraafiku koostamisel tuleb lähtuda puhastusvahendi kasutusjuhendist;
 • visata jäätmed (sh isikukaitsevahendid), mis võivad olla viirusega saastunud, teistest jäätmetest eraldi ja hoida neid suletud kotis. 72 tunni pärast võib need visata olmejäätmemahutisse.

Loe lähemalt: Terviseameti käitumisjuhised kauplustele, kaubanduskeskustele ja toitlustusasutustele, sh restoranidele ja kohvikutele

Kuidas kaitsta oma töötajaid nakatumise eest?

Jälgi töötajate tervist.

 • Haigusnähtudega töötaja saada 14 päevaks koju.
 • Haigestunuga kokku puutunud töötajad peavad jälgima oma tervist ja jääma haigusnähtude tekkimise korral 14 päevaks koju.

Jälgi puhtuse hoidmist ja kaitsevahendite õiget kasutamist.

 • Võimalda töötajatel vähemalt iga 2 tunni järel käsi pesta (vee ja seebiga vähemalt 20 sekundit). Kui kätepesu ei ole võimalik, tuleb käsi desinfitseerida vähemalt 70% etanoolipõhise desovahendiga. Nähtavalt määrdunud käed tuleb kindlasti pesta.
 • Klientidega kokku puutuvatel töötajatel on soovitatav kanda lisaks tekstiilkinnastele kummikindaid. Enne kinnaste kasutamist ja pärast nende eemaldamist tuleb käed desinfitseerida. NB! Ühekorrakindaid ei pesta ega desinfitseerita. Need tuleb nt kassast lahkudes käest võtta: ühe käe kindaga tuleb võtta teise käe kinda peopesa ja randme vahelisest osast sõrmedega kinni ja tõmmata kinnas käest nii, et see läheks pahupidi (saastunud pool jääks sissepoole). Seejärel tuleb kindad panna pealt suletavasse kotti.
 • Kaitsemaski ei tohi kanda kauem, kui tootja on ette näinud.
 • Pärast iga vahetust tuleb tööriided (sh tekstiilkindad) pesta maksimaalsel kangale lubatud pesutemperatuuril ja puhastada tööjalanõud.

Muuda töökorraldust.

 • Töötajad peavad hoidma klientidega vähemalt 2-meetrist vahemaad.
 • Minimeeri riskirühmadesse kuuluvate töötajate (eelkõige vanemaealiste ning krooniliste haiguste ja immuunpuudulikkusega töötajate) kokkupuudet klientidega.
 • Kui võimalik, korralda töö ühes vahetuses. Mitme vahetuse korral väldi eri vahetuste töötajate kokkupuudet.

Juhendid ja soovitused

Terviseameti trükised ja juhendid

Veterinaar- ja Toiduameti soovitused toidukäitlejale

Tööinspektsiooni soovitused tööandjale ja töötajale

Kas käte desinfitseerimiseks võib täitepudelis kasutada 80% viina?

Ei, seda ei tasu teha.

Registreerimata ja kontrollimata desinfitseerimisvahendil ei pruugi olla tegelikke desinfitseerivaid omadusi. Seetõttu pole kindel, et alkohol Sind haiguse eest kaitseb.

Asi on selles, et peale alkoholi muudavad desinfitseerimisvahendi tõhusaks veel mitu koostisosa. Need aeglustavad vahendi aurustumist pinnalt või parandavad pinna märgumist, et tagada üheminutiline kontaktaeg. See aeg on viirusevastaseks toimeks hädavajalik.

80% viin üksi ei pruugi bakterit või viirust tappa, sest aurustub liiga kiiresti.

Kui kasutad desinfitseerimiseks kanget alkoholi, võid haigustekitajat küll (ajutiselt) nõrgestada, kuid see võib muutuda alkoholi suhtes vastupanuvõimeliseks. See tähendab, et alkohol võib kaotada desinfitseeriva mõju.


Vältige kliendiga füüsilist kontakti

 

Vältige kassatšekkide, kaupade ja sularaha üleandmisel füüsilist kontakti. Korraldage ringi valmistoidu iseteeninduslettide kasutus, pakendage võimalusel lahtist valmistoitu müügikohas tarbija jaoks ette.


Pakkuge valmistoitu ainult pakendatuna

 

Korraldage pakendamine selliselt, et see toimuks eraldi ruumis või 2 meetrit klientide liikumisteest eemal. Veenduge, et ühekordsed pakendid (nt kohvitopsid) ei oleks klientidele vabalt kättesaadavad.


Teavitage kliente, kuidas poes ennast ja teisi kaitsta

 

Võimalusel lugege sisse teavitus ning teavitage läbi kõlarite, et inimesed hoiaksid distantsi minimaalselt 2 meetrit (sh kassajärjekordades) ning minimeeriksid kaupade puudutamist.

 

Isiklik hügieen ja jäätmed

Kuidas saab teenindusettevõtte töötaja kaitsta ennast ja kliente?

Töötajal tuleb järgida tavapäraseid hingamisteede nakkuste ennetamise abinõusid.

 • Aevastades või köhides tuleb suu ja nina katta pabertaskuräti (hiljem visata prügikasti) või varrukaga.
 • Käsi tuleb pesta vee ja seebiga või puhastada alkoholi sisaldava desovahendiga (eriti tähtis on see pärast köhimist või aevastamist). Desovahendid peavad poodides olema kättesaadavad nii klientidele kui ka töötajatele.
 • Silmade, nina ja suu puudutamist tuleb vältida. Viirus levib ka pesemata käte kaudu.

Kuidas pean kaupluse omanikuna sorteerima maske ja kindaid?

Kauplejal tuleb tõenäoliselt viirusega saastunud jäätmed (sh isikukaitsevahendid) visata teistest jäätmetest eraldi ja hoida neid suletud kotis. Jäätmed tuleb visata olmejäätmemahutisse 72 tunni möödudes.

Millal tuleb käsi pesta?

Käsi tuleb pesta:

 • enne töö alustamist;
 • enne kuumtöödeldud või valmistoidu käitlemist;
 • pärast kuumtöötlemata toidu käitlemist või valmistamist;
 • pärast jäätmete käitlemist;
 • pärast koristamist;
 • pärast tualeti kasutamist;
 • pärast nina nuuskamist, aevastamist või köhimist;
 • pärast söömist, joomist või suitsetamist;
 • pärast raha käsitsemist.

Kas müüjatel on kohustus kanda maski?

Kohustust maski kanda ei ole, kuid isikukaitsevahendite kasutamine on soovitatav. Kaupluse omanik peaks töötajatele tagama isikukaitsevahendite või alternatiivsete meetmete olemasolu, see võib olla nii mask, visiir, pleksiklaasist kate kassa ümber vms.

 

Toidu tootmine

Mida peaksid seoses koroonaviirusega silmas pidama toidutootjad?

Koroonaviiruse leviku ennetamiseks tuleb

 1. vältida lähikontakti,
 2. järgida ohutu toidukäitlemise praktikaid,
 3. puhastada ja desinfitseerida pindu,
 4. tagada hügieenivõimalused ning
 5. järgida tavapäraseid koristus- ja ventilatsiooninõudeid.

Enda töötajate kaitsmiseks jälgi nende terviseseisundit.

 • Võimaluse korral soovita töötajatel hoida üksteisega vähemalt 2 meetrit vahet.
 • Minimeeri riskirühmadesse kuuluvate töötajate kokkupuudet teiste töötajatega.
 • Nakkusohu korral tee ettevõttes puhastus ja desinfektsioon, et vältida haiguse levikut töötajate hulgas.

Loo töötajatele rohkesti võimalusi käte desinfitseerimiseks ja pesuks.

 • Käsi tuleks pesta sooja vee ja seebiga vähemalt 20 sekundit ja vähemalt iga 2 tunni järel.
 • Käsi tuleb pesta ja desinfitseerida ka enne ja pärast kummikinnaste kasutamist.
 • Desinfitseerimisvahendid peavad olema töötajate liikumisteedel nähtavas kohas.

Tööriideid (sh tekstiilkindaid) peske võimaluse korral peale igat vahetust.

 • Peske rõivaid kangale lubatud kõrgemail temperatuuril.
 • Puhastage peale igat vahetust ka jalanõud.
 • Võimaluse korral kasutage ühekordseid tööriideid.

Lisateavet saab Veterinaar- ja Toiduameti kodulehelt.

Kas ja kuidas on tagatud veterinaarjärelevalve?

Veterinaar- ja Toiduamet on võimaluste piires lükanud edasi kõik plaanilised järelevalvetoimingud, mis nõuavad kohapealset kontrolli.

Lihakäitlemisettevõtetes ja piiridel jätkub tavatöö. Senisest ulatuslikumalt tehakse kontaktivaba järelevalvet (tõendavad dokumendid, video- ja fotomaterjal, toidu tootjate e-keskkonnad jms). Kaubavahetuse jätkumise huvides väljastatakse sertifikaate maakondade keskustest.

Klientidega suheldakse telefoni ja kirja teel ning e-kanalites, et kaitsta nii oma töötajaid kui ka kliente. Erand on vajaduspõhised kontrollid ja ohtudele reageerimine.

Ka klientidel palub amet kõik võimalikud toimingud teha e-kanalites.

 • Andmeid ja taotlusi saab edastada riiklikus alkoholiregistris ja kutselise kalapüügi registris.
 • Maaeluministeeriumi kliendiportaalis saab esitada väljaveosertifikaatide taotlusi.

Amet on valmis reageerima ohuolukordadele, nagu loomataud, toidutekkeline haiguspuhang ja loomade väärkohtlemine.

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium jätkab loomahaiguste laboratoorseid uuringuid ja toidu nõuetekohasuse hindamist.

 • See tähendab, et kõik laborisse toodud proovid analüüsitakse.
 • Vastu võetakse ka jahimeeste võetud organi- ja vereproovid ning loomapidajate võetud proovid, mida soovitakse analüüsida loomahaiguste suhtes.

Kas toidukäitleja võib tarnijatelt küsida garantiisid seoses koroonaviirusega?

Ei. Justkui toote viirusevaba olekut kinnitav sertifikaat ei ole õigustatud, kuna puuduvad tõendid, et toiduained võiks ohustada inimeste tervist seoses koroonaviirusega. Igasugused nõudmised sellist sertifikaati tagada on seega ebaproportsionaalsed ega ole seetõttu vastuvõetavad.

 

 

Viimati uuendatud: 29. mai 2020