Sa oled siin

Käitumissoovitused koroonaviiruse leviku piiramiseks

Eesti elu avatuna hoidmiseks on erinevate valdkondade esindus- ja katusorganisatsioonid välja töötanud soovituslikud käitumisjuhised, mille täitmist asutused, poed ja teised teenuseosutajad oma klientidelt ootavad. Käitumisjuhistele on loodud ühtne kujunduslahendus ja igaüks on oodatud neid siit lehelt alla laadima ning oma avalikult kasutatavatele kaubandus- ja teeninduspindadele üles panema.
 

Koolis


Käitumisjuhis koolidele hõlmab nii üldharidus-, kutse- kui kõrgkoole ja sellest peab kinni haridusasutuse kogu personal ning nende täitmist oodatakse ka igalt õppurilt. 

Käitumisjuhised on kokku pannud Eesti Koolijuhtide Ühendus, Õpetajate Liit, Haridustöötajate Liit, Õpetajate Ühenduste Koostöökoda, Õpilasesinduste Liit, Riigigümnaasiumide Koolijuhtide Ühendus, Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing, Rektorite Nõukogu ja Rakenduskõrgkoolide Rektorite nõukogu.

Plakat

Ekraanipilt

 

Lasteaias ja -hoius


Käitumisjuhis lasteaedadele ja -hoidudele on suunatud ennekõike lapsevanemale, et tema teaks, kuidas pandeemia ajal käituda.

Käitumisjuhised on kokku pannud Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus, Eesti Lasteaednike Liit, Eesti Lastehoidjate Kutseliit ja Lastehoidude Liit.

Plakat


Ekraanipilt

 

Koolitusel


Käitumisjuhis on suunatud koolituse korraldajatele ja koolitusel osalejatele. Koolituse korraldaja tagab, et soovitustest peab kinni kogu korradusega seotud personal ning nende täitmist oodatakse ka igalt koolitujalt. 

Käitumisjuhised on kokku pannud Eesti Vabaharidusliit, BCS Koolitus, Andras ja Tartu Ülikool.

Plakat


Ekraanipilt

 

Laagris või malevas


Käitumisjuhis on suunatud laagrite ja malevate korraldajatele ning neis osalejatele. Korraldajad tagavad, et soovitustest peab kinni kogu laagri või malevaga seotud personal ning nende täitmist oodatakse ka igalt laagriliselt ja malevlaselt. 

Käitumisjuhised on kokku pannud Laagrijuhtide Nõukoda, Malevajuhtide Nõukoda, Eesti Laagrikorraldajate Liit ja Tallinn Reval Rotary Klubi – Päikeselaagri korraldajad.

Plakat


Ekraanipilt

 

Noortekeskuses või huvitegevuses


Käitumisjuhis on suunatud noortekeskuste ja huvitegevuse korraldajatele ning keskuses aega veetvatele ja huvitegevuses osalevatele noortele.

Käitumisjuhised on kokku pannud Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, Eesti Huvikoolide Liit, Eesti Tantsuhuvihariduse Liit, Eesti Kunstikoolide Liit, Eesti Teadushuvihariduse Liit, Eesti Muusikakoolide Liit ja Eesti Koolispordi Liit.

Plakat


Ekraanipilt

 

Poes


Käitumisjuhis on suunatud poepidajatele ja klientidele. Poepidaja tagab, et soovitustest peab kinni kogu personal ning nende täitmist oodatakse ka igalt kliendilt. 

Käitumisjuhised on kokku pannud Eesti Kaupmeeste Liit.

Plakat


Ekraanipilt

 

Kohvikus või restoranis


Käitumisjuhis on suunatud toitlustuskoha pidajale ja kliendile. Kohviku või restorani pidaja tagab, et soovitustest peab kinni kogu personal ning nende täitmist oodatakse ka igalt kliendilt. 

Käitumisjuhised on kokku pannud Eesti Hotellide ja Restoranide Liit ning Eesti Spaaliit.

Plakat


Ekraanipilt

 

Üritusel


Käitumisjuhis on suunatud ürituse korraldajale ja üritusel osalejale. Korraldaja tagab, et soovitustest peab kinni kogu ürituse otsese korraldusega seotud personal ning nende täitmist oodatakse ka igalt osalejalt. 

Käitumisjuhised on kokku pannud Eesti Konverentsibüroo, Turundajate Liit ja Eesti Näitus.

Plakat


Ekraanipilt

 

Reisil


Käitumisjuhis on suunatud reisikorraldajatele ja reisil osalejatele. Korraldaja tagab, et soovitustest peab kinni kogu reisiga otseselt seotud personal ning nende täitmist oodatakse ka igalt osalejalt. 

Käitumisjuhised on kokku pannud Eesti Turismifirmade Liit.

Plakat

 

Ekraanipilt

 

Viimati uuendatud: 6. august 2021