Sa oled siin

Kaubavedu Eestis ja rahvusvaheliselt

Kaubaveo piirangud

 

Kas piirangute tõttu peatatakse ka kaubavedu?

Püüame ka eriolukorra ajal tagada, et Eestis jätkuks kaupade vedu ja muu äritegevusega seotu. Täpsema info saamiseks soovitame pöörduda Maksu- ja Tolliametisse.

Kas on ka oluline, millist kaupa (näiteks autovaruosi, riideid) eriolukorra ajal üle piiri transportida soovitakse? Kas kaubaga lubatakse piir ületada igal juhul?

Kaubaveole ei ole praegu piiranguid kehtestatud juhul, kui see on ametialane tegevus.

Kas tegevusloata kaubavedu on lubatud? Millised dokumendid peavad juhil kaasas olema ja kas kehtib liikumispiirang?

Rahvusvahelised kaubaveod on lubatud, sealhulgas veoste vedu tegevusloata.

Tasulise veoseveo korral peab autos olema selle auto kohta

  1. Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi vedajale antud ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (erandid rahvusvahelistel vedudel on sätestatud autoveoseaduse § 6 lõikes 1, näiteks omal kulul korraldatud veod Euroopa Liidus);
  2. veose saatedokument (CMR või nn loading list);
  3. välislepingust tulenev veoluba või CEMT-veoluba juhul, kui kaupa veab Eestist kolmandasse riiki või kolmandast riigist Eestisse Austria, Bulgaaria, Hispaania, Horvaatia, Küprose, Luksemburgi, Norra, Poola, Rootsi, Saksamaa, Soome või Ungari vedaja.

Lisaks tuleb tühja autoga Eestisse sisenedes tõendada, mille alusel ja kuhu sõidetakse veosele järele (näiteks veotellimus).

Omal kulul korraldatava veoseveo korral peab autojuhil olema kaasas veose kohta dokument, millega tõendatakse, et see veos on omal kulul vedu korraldava ettevõtte omandis või on see ettevõte selle veose ostnud, müünud, remontinud, kaevandanud või töödelnud.

Omal kulul veoseveole kehtib ka teisi nõudeid, mis on kehtestatud Euroopa Liidu määruse (EÜ) nr 1072/2009 artikli 1 lõike 5 punktis d, aga eriolukorras koormaks nende kontrollimine liialt kontrolli teostajat.

Kaubaveoga vahetult seotud isikud on liikumispiirangust vabastatud.

Kas välismaalt, näiteks Hispaaniast, tohib toiduaineid importida? Kas nendega koos võib liikuda viirus?

Kaubaveole ei ole sõltumata kaubast praegu piiranguid kehtestatud. Seega võib välismaalt toiduaineid Eestisse importida. Teadaolevalt viirus pindadel väga kaua ei püsi ja tõenäoliselt hävib teekonna jooksul. Sellegipoolest soovitame järgida kõiki hügieenireegleid ning puhastada pakendid ja käed pärast kauba käitlemist.

Kas välismaalt, näiteks Hispaaniast, tohib toiduaineid importida? Kas nendega koos võib liikuda viirus?

Kaubaveole ei ole sõltumata kaubast praegu piiranguid kehtestatud. Seega võib välismaalt toiduaineid Eestisse importida. Teadaolevalt viirus pindadel väga kaua ei püsi ja tõenäoliselt hävib teekonna jooksul. Sellegipoolest soovitame järgida kõiki hügieenireegleid ning puhastada pakendid ja käed pärast kauba käitlemist.

 

14-päevane kojujäämise nõue

 

Kas vastab tõele, et rahvusvaheliste vedude autojuhid peavad piiriületusel andma allkirja, et kohustuvad olema Eestis 14 päeva karantiinis? Ja kuhu määratakse karantiini teiste riikide kodanikest autojuhid?

Ei vasta tõele. Kui rahvusvaheliste vedude autojuhidel haigusnähte ei ole, siis ta ei pea pärast piiri ületamist koju jääma.

Nimelt on eriolukorra juhi 16. märtsi 2020. a korralduses nr 32 kehtestatud liikumispiirang pärast riigipiiri ületamist. See liikumispiirang ei kehti inimestele, kes on vahetult seotud kauba või tooraine transpordiga ning rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga.

Lisateavet saate selle korralduse punktidest 2 ja 3: https://www.riigiteataja.ee/akt/316032020007.

Kas rekajuht, kes tuleb Eestisse kaubaga tagasi pärast 17. märtsi, peab olema 14 päeva karantiinis või tohib ta uuesti välismaale sõita?

Ta tohib uuesti välismaale sõita, sest 14-päevane liikumispiirang ei kehti kauba või tooraine transportijatele ning rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga tegelevatele isikutele. See on määratud Vabariigi Valitsuse korraldusega.

Kui kaubaauto juht saabub kaubaga Eestisse ja jääb siia, st ei tee edasi kaubavedu üle piiri, siis kas talle kehtib 14-päevane kojujäämisnõue?

Ei kehti. Kui sellel autojuhil ei ole haigussümptomeid, siis ta ei pea jääma 14 päevaks koju.

Kas kaubaveol on kaubale määratud mingid piirangud, näiteks selle kohta, millist kaupa tohib transportida ja mis on prioriteetne kaup? Mõtlen näiteks väikeettevõtjaid, kes toovad välismaalt mööblit või tahavad vedada Eestis saartele või saartelt kaupa.

Ei ole. Kaubaveole piirangud ei kehti ja see ei sõltu sellest, millist kaupa veetakse.

Ka 14-päevane liikumisvabaduse piirang ei laiene praeguse seisuga neile, kes on vahetult seotud kauba või tooraine transpordiga või rahvusvahelise kaubaveoga. See tähendab, et nende sõidukite juhid ei pea jääma 14 päevaks koju.

 

 

Kaubaveoks vajalikud dokumendid

 

Kas tegevusloata kaubavedu on lubatud? Millised dokumendid peavad juhil kaasas olema ja kas kehtib liikumispiirang?

Rahvusvahelised kaubaveod on lubatud, sealhulgas veoste vedu tegevusloata.

Tasulise veoseveo korral peab autos olema selle auto kohta

  1. Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi vedajale antud ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (erandid rahvusvahelistel vedudel on sätestatud autoveoseaduse § 6 lõikes 1, näiteks omal kulul korraldatud veod Euroopa Liidus);
  2. veose saatedokument (CMR või nn loading list);
  3. välislepingust tulenev veoluba või CEMT-veoluba juhul, kui kaupa veab Eestist kolmandasse riiki või kolmandast riigist Eestisse Austria, Bulgaaria, Hispaania, Horvaatia, Küprose, Luksemburgi, Norra, Poola, Rootsi, Saksamaa, Soome või Ungari vedaja.

Lisaks tuleb tühja autoga Eestisse sisenedes tõendada, mille alusel ja kuhu sõidetakse veosele järele (näiteks veotellimus).

Omal kulul korraldatava veoseveo korral peab autojuhil olema kaasas veose kohta dokument, millega tõendatakse, et see veos on omal kulul vedu korraldava ettevõtte omandis või on see ettevõte selle veose ostnud, müünud, remontinud, kaevandanud või töödelnud.

Omal kulul veoseveole kehtib ka teisi nõudeid, mis on kehtestatud Euroopa Liidu määruse (EÜ) nr 1072/2009 artikli 1 lõike 5 punktis d, aga eriolukorras koormaks nende kontrollimine liialt kontrolli teostajat.

Kaubaveoga vahetult seotud isikud on liikumispiirangust vabastatud.

Loomad

 

Kas sellise tooraine vedajatel, mis on ettevõtte toimimiseks ja loomade elus hoidmiseks oluline, on võimalik piir ületada kiiremini? Mõtlen näiteks sööda vedajaid.

Ei, neile ei kehti erand. Tavalisest pikem ootejärjekord piiril on praegu paratamatu.

Me anname endast siiski parima, et kõik saaksid piiri ületada võimalikult sujuvalt ja kiiresti.

Kas koduloomad on kaup, st kas neile laieneb kaubavedude erand?

Oma isikliku koera või kassiga üle piiri tulek ei ole kaubavedu ja sellele kaubavedude erand ei laiene.

Kui autojuht korraldab omal kulul veosevedu, peab tal olema kaasas veose kohta dokument, millega tõendatakse, et see veos on omal kulul vedu korraldava ettevõtte/isiku omandis või on see ettevõte selle veose ostnud, müünud, remontinud, kaevandanud või töödelnud. Sellisele veoseveole kehtib ka teisi nõudeid (vt ELi määruse (EÜ) nr 1072/2009 artikli 1 lõike 5 punkti d), aga eriolukorras koormaks nende kontrollimine liialt kontrolli teostajat.

 

Viimati uuendatud: 4. aprill 2020