Sa oled siin

Kohtute, prokuratuuri ja vanglate töö

 • Külastused vanglates

  Vanglates on külastused lubatud alates 18. maist. Selleks tuleb aga järgida hulka eritingimusi. Vangla peab tagama, et koostöös Terviseametiga on koostatud külastuste korraldamise juhis ning seda ka täidetakse.
   

 • Muu hulgas on vaja tagada, et: a) külastaja, külastatav ja/või personal kasutab vajaduse korral isikukaitsevahendeid (maskid vms); b) kokkusaamine korraldatakse võimaluse korral väljas või eriruumides; c) külastaja esitab eelnevalt tervisedeklaratsiooni; d) täidetud on külastamise juhise kohaselt desinfitseerimisnõuded.

   

 • Vanglate töökorraldus

  Alates 11. maist on vanglates taastatud tavapärane töökorraldus pakkide vastuvõtmisel vahistatutele ning kirjade edastamisel kinnipeetavatele. Samast ajast on taastatud ka vangide ümberpaigutused vanglate vahel ning nende vastuvõtmine arestimajadest.
   

Kohus

Kas kohtuistungid toimuvad?

Õigusemõistmine Eestis toimub ka eriolukorras, küll aga vaatab kohus kõiki üksikjuhtumeid eraldi, kindlasti kasutatakse menetluste läbiviimisel senisest rohkem digilahendusi, samuti otsustatakse, kas minnakse üle kirjalikule menetlusele, istung tühistatakse või vajadusel korraldatakse see ikkagi saalis.

Kas kohtuistung toimub, kui ma olen haige?

Kohtusse kutsutud inimesed, kel on haigusnähud või kes on olnud lähikontaktis viirusekandjaga, peavad andma sellest kohtule teada ja neid ei lubata kohtumajja. Kohtutes võidakse inimestelt küsida nende tervisliku seisundi ja äsjase reisimise kohta. Kui kohtusse kutsutu hinnangul võib istungile ilmumine tema tervist ohustada, peab ta sellest varakult kohut teavitama ning pärast seda otsustab kohus edasise menetluse võimalikkuse.

Kuidas saab kohtu poole pöörduda?

Kõigi Eesti kohtumajade kantseleid on avatud tööpäevadel ajavahemikus kella 9-st 13-ni. Kohtu infotelefonid töötavad tavaajal. Kohtumajade infotelefonid on leitavad kohus.ee avalehelt.

Kohtud paluvad, et inimesed saadaksid dokumendid elektroonselt (e-posti teel) või jätaksid need kohtumaja postkasti, seega väldiksid kantseleisse kohaletulekut. Kohus vaatab esitatud dokumendid läbi ja võtab vajadusel inimesega ise ühendust. Samuti saab paluda dokumendi väljastamist elektroonselt või posti teel.

 

 

Prokuratuur

Millised muudatused on prokuratuuri töös?

Prokuratuur täidab oma ülesandeid ka eriolukorra ajal. Kuriteoavaldust on võimalik elektrooniliselt esitada Politsei- ja Piirivalveameti veebilehel. Kodanike vastuvõtt on hetkel peatatud ja vahetud kohtumised toimuvad vaid vajaduse korral. Menetlustoimingute läbiviimiseks kasutatakse igal võimalusel digitaalseid lahendusi. Prokuratuuriga on võimalik ühendust saada telefoni ja e-kirja teel, kontaktid leiab Prokuratuuri kodulehelt https://www.prokuratuur.ee/.

Vanglad

Kust saada infot vanglate töökorralduse kohta?

Vanglaid puudutavate küsimuste korral palume pöörduda iga vangla poole eraldi: Tallinna vangla üldtelefon 612 7539 Tartu vangla üldtelefon 750 0806 Viru vangla üldtelefon 663 7900

Kriminaalhooldusametnikud annavad kriminaalhooldusalustele töökorraldusest teada individuaalselt. Samuti tasub vaadata vanglate veebilehte https://www.vangla.ee.

Eriolukorra leevendusmeetmete rakendamine vanglates

Alates 18. maist on vanglates lubatud lühiajalised kokkusaamised ja samuti saab end registreerida juunis toimuvatele pikaajalistele kokkusaamistele. Kohtumised lähedastega on esialgu lubatud klaasist vaheseinaga eraldatud ruumis neile vangidele, kes ei ole nakkuskahtluse tõttu paigutatud isolatsiooniosakonda.

Osaliselt on vanglates taastatud ka õppetöö ja riigikeeleõpe. Kui eriolukorra ajal jagasid kaplanid vaimulikku osadust individuaalselt vangiga vesteldes, siis nüüd on taas lubatud jumalateenistuste korraldamine vanglas asuvates kabelites.

 1. maist on osaliselt taastatud kriminaalhooldusaluste vastuvõtud esindustes, kasutades ohutusabinõusid. Kriminaalhooldusametnikud annavad kriminaalhooldusalustele töökorraldusest teada individuaalselt.

Alates 19. maist on suletud vanglate kriisitelefon 620 8292. Edaspidi saab küsimuste korral pöörduda iga vangla poole eraldi:

 • Tallinna vangla üldtelefon 612 7539
 • Tartu vangla üldtelefon 750 0806
 • Viru vangla üldtelefon 663 7900

Seni ei ole vangidel Eestis koroonaviirust tuvastatud.

 

Viimati uuendatud: 22. mai 2020