Sa oled siin

Kui riskitase on väga kõrge

Kogukonnas on nakatumine väga laialt levinud ning nakatumiste koguarvu väga kiire kasvu pidurdamiseks on seatud piirangud. Eesmärk on tagada erakorraline arstiabi ja aidata piirangutel mõjuda, et ühiskond taas avada.

Riskitasemed on kokku lepitud valges raamatus ehk ühiskonnaelu korraldamise kavas koroonaviiruse leviku tingimustes »

Koroonaviiruse leviku riskitase võib olla madal, keskmine, kõrge ja väga kõrge. Riskitaset vaadatakse üle kord nädalas. Mõõdikute kõrval annavad koroonaviiruse leviku kohta informatsiooni ka seireuuringudAktiivse immuunkaitsega inimeste osakaalu elanikkonnas arvestab teadusnõukoda oma prognooside tegemisel. Samuti peab otsuste tegemisel arvestama ka sotsiaal-majanduslikku olukorda.

 

Käitumissuunised

Igaüks

 • Kanna avalikes siseruumides kaitsemaski.
 • Väldi koduväliseid kokkusaamisi, eelista suhtlemist telefonitsi või veebis.
 • Võimaluse korral tööta ja õpi kodus. Väldi rahvarohkeid ja kinniseid ruume.
 • Julge küsida ja pakkuda abi.
 • Vaktsineeri end esimesel võimalusel. Haigena püsi kodus ja kahtluse korral tee test.

Asutus, ettevõte

 • Aita oma inimestel piirangutega toime tulla. Loo võimalused ennetavaks tervisekäitumiseks.
 • Teavita riskist ja anna käitumisjuhiseid. Vähenda vähevajalike kontaktide arvu.
 • Taga, et kohapeal viibivad ainult need, kellele see on organisatsiooni tegevuse jätkamise seisukohast hädavajalik.
 • Loo võimalused distantsilt õppimiseks, töötamiseks, tarbimiseks. Paku vabas õhus toimuvaid või muul moel kontaktide arvu vähendavaid lahendusi.

Riik

 • Piirab kõiki välditavaid tubaseid tegevusi, et viirus ei leviks ühest leibkonnast teise.
 • Vajaduse korral seab täiendavaid täituvus- ja ajalisi piiranguid õues toimuvatele tegevustele.
 • Rakendab abinõusid risikirühmade kaitsmiseks (nt hooldekodudes).
 • Toetab ennetavat tervisekäitumist selgete juhistega. Korraldab kiire ja ulatusliku vaktsineerimise.
 • Tagab testimisvõimekuse. Tuvastab võimalikud kolded ning kehtestab kontaktsetele isolatsiooninõuded.
 • Leiab koostöös inimestega parimaid lahendusi viiruse leviku tõkestamiseks.
 

Mis on riskitasemed

 

Koroonaviiruse leviku riskitase võib olla madal, keskmine, kõrge ja väga kõrge. Riskitaset vaadatakse üle kord nädalas.
 

 

Käitumine teistel riskitasemetel

 


Kogukonnas on nakatumise levik väljaspool koldeid ning nakatumiste koguarv kasvab kiirelt. Eesmärk on tagada tavapärane arstiabi ja vältida vajadust ulatuslike piirangute järele.

Loe edasi »


Kogukonnas on nakatumise kolded ning nakatumiste koguarv kasvab.

Eesmärk on vältida riskirühmade nakatumist ja vajadust piirangute järele.

Loe edasi »


Koroonaviirus levib kogukonnas üksikute teadaoleva päritoluga juhtumitena, kuid säilib laiema leviku risk. Eesmärk on vältida viiruse levikut ja säilitada valvsus, et ei peaks kehtestama piiranguid.

Loe edasi »

 

 

Valdkondlikud käitumisjuhised

Järgnevad valdkondlikud käitumisjuhised on koostatud valdkonna esindusorganisatsioonide poolt, kes konsulteerisid vastava ministeeriumi ja Terviseametiga.

Järgnevad valdkondlikud käitumisjuhised on koostatud valdkonna esindusorganisatsioonide poolt, kes konsulteerisid vastava ministeeriumi ja Terviseametiga. Juhiseid uuendatakse vajaduspõhiselt ning neid saab oma tegevuse kavandamisel kasutada iga organisatsioon.

 

 

Viimati uuendatud: 14. juuli 2021