Sa oled siin

Kultuur ja üritused

 • Põhireegel käitumiseks avalikus kohas

  Avalikus kohas kehtib 2 + 2 reegel – üheskoos tohib liikuda kuni kaks inimest ning teistega tuleb hoida vähemalt 2-meetrist vahemaad. Nõue ei kehti koos liikuvate perekondade kohta, kodustes tingimustes ning siis, kui seda ei ole võimalik töö või tegevuse iseloomu tõttu tagada. koos viibiva ja liikuva perekonna kohta või juhul, kui töö või tegevuse iseloomu tõttu ei ole seda mõistlikult võimalik tagada
   

 • Avalikud üritused mais

  Avalikud üritused mais ei ole lubatud. Erandina on lubatud korraldada eritingimustel selliseid üritusi, kus osalejad viibivad kogu ürituse ajal autos. Näiteks on sel moel lubatud korraldada autokino seansse ja autokontserte.
   

 • Korraldaja peab tagama kinnipidamise reeglitest: a) ühes autos tohib olla kuni kaks inimest (piirang ei kehti koos viibivatele perekonnaliikmetele); b) autode vahel on piisav ruum; c) autost väljuda pole osalejatel lubatud (v.a vältimatu vajaduse korral, nt tervislikel põhjustel või tualetti minekuks); d) korraldajad ja esinejad peavad pidama kinni 2 + 2 reeglist; e) vajadusel (näiteks kui on olemas tualett või muud pinnad, mida eri inimesed tihti katsuvad) tuleb tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu.
   

 • Alates 11. maist on taas lubatud külastada muuseume ja näituseasutuste siseruume ning minna vabaõhumuuseumide eksponaathoonetesse ja muuseumi õuealadel asuvatesse eksponaatidesse. Siseruumide kohta kehtivad järgmised eritingimused: a) järgida tuleb 2 + 2 reeglit; b) tagatud peavad olema desinfitseerimisvahendid; c) pindu, mida külastajad sageli puudutatavad, tuleb puhastada iga 2–4 tunni järel; d) interaktiivsete eksponaatide puhul tuleb kasutusele võtta abinõud (puhastus, ühekordselt kasutatavad kindad vms), et tagada nende kasutamine nakkusohuta (alternatiivina võib interaktiivsed eksponaadid hoida suletuna); e) võimaluse korral tuleb asendada füüsilisel kandjal tasuta infomaterjalid (reklaamvoldikud jms) digitaalsetega; f) ei korraldata ühiskasutuses töövahenditega loovtöid ega töötube või tagatakse iga kasutaja järel nende desinfitseerimine.

   

 • Avalikud üritused juunis

  Avalikud üritused, sh kinoseansid, etendused, kontserdid, konverentsid, laadad, festivalid, on lubatud alates 1. juunist. Ürituse korraldaja peab tagama, et peetakse kinni järgmistest nõuetest: a) 2+2 reegli järgimine; b) desinfitseerimisvahendid; c) siseruumides tohib olla maksimaalselt 50% täitumus, kuid mitte rohkem kui 100 inimest (ka siis, kui ruumi 50% mahutavus on suurem); d) õues mitte rohkem kui 100 inimest.
   

 • Avalikud üritused juulis

  Kuni 15. juuli peab ürituse korraldaja  tagama, et peetakse kinni järgmistest nõuetest: a) 2+2 reegli järgimine; b) desinfitseerimisvahendid; c) siseruumides tohib olla maksimaalselt 50% täitumus, kuid mitte rohkem kui 500 inimest (ka siis, kui ruumi 50% mahutavus on suurem); d) õues mitte rohkem kui 1000 inimest.

   

  Alates 15. juulist a) ürituse korraldaja tagab inimeste hajutamise; b) ürituse korraldaja tagab siseruumides kuni 50% täituvuse, kuid mitte rohkem kui 1500 inimest; c) ürituse korraldaja tagab välistingimustes osalejate arvu kuni 2000 inimest;

   

 

Kultuuriasutuste sulgemine ja taasavamine

Kui kauaks piirangud kehtima jäävad?

Valitsus kuulutas 12. märtsil välja eriolukorra, et tõkestada koroonaviiruse levikut Eestis. Eriolukord kestis 17. maini (kaasa arvatud). See ei tähenda, et kõik piirangud kaovad sellest ajast alates. Eriolukorra lõppedes kehtib Eestis jätkuvalt edasi tervishoiualane hädaolukord. Koroonaviiruse leviku tõkestamisest tingitud piiranguid leevendatakse järk-järgult.


Kultuurist saab osa ka koduseinte vahel

 

Paljudest kultuurisündmustest saad osa ka distantsilt. Vaata Kultuuriministeeriumi veebilehelt, milliseid võimalusi kultuuriasutused pakuvad.


Vabas looduses sportides hoia distantsi

 

Kuigi viiruse levimine värskes õhus on raskendatud, ei ole see välistatud. Ka õues liikudes väldi rahvarohkeid kohti. Teiste inimestega peaks hoidma 2m distantsi.


Riskigrupile raamatukogu koduteenindus

 

Kuna vanemal elanikkonnal pole soovitav raamatukokku minna, tuleks uurida, kas kohalik raamatukogu pakub kontaktita koduteenindust.

 

Ärajäänud sündmused

Kas sündmused, näiteks teatrietendused ja kontserdid, jäävad kindlasti ära või on ka võimalus, et sündmusi lükatakse edasi?

Seda otsustab iga korraldaja vastavalt oma äranägemisele ja võimalustele. Muutustest mängukavades või programmides annavad asutused ise operatiivselt teada. Seda on juba ka tehtud ning publikut muutustest teavitatud. Tuleb jälgida korraldajate teadaandeid.

Mis saab eelmüügist soetatud piletitest?

Kultuuriministeeriumi hinnangul tuleb koroonaviiruse tõttu ära jäänud kultuuriüritustele pileti ostnud inimeste õigusi ja korraldajate kohustusi hinnata juhtumipõhiselt. Hinnata tuleb poolte vahel sõlmitud kokkuleppe sisu ja kokkuleppe muutmise võimalust, et leida vastastikku sobiv lahendus. Sündmusi korraldavad asutused ja organisatsioonid võivad pakkuda näiteks kinkekaarte või sündmuse toimumist muul ajal, ent kui pileti ostja pakkumisega nõus ei ole, on tal õigus kokkuleppest taganeda ja piletiraha tagasi küsida.

Kuna ärajäävate ürituste hulk on väga suur, tuleb kindlasti varuda kannatust asjaajamisel.

 

 

 

Veekeskused, spaad

Üritused

Kas suvel võib jälle üritusi korraldada?

Alates 15. juulist on lubatud avalikud üritused (etendused, kontserdid, festivalid, rahvakultuurisündmused, laadad, konverentsid jne). Lubatud on ka mitmepäevased ettevõtmised, mille raames võib toimuda eraldi üritusi eri kohtades üheaegselt.

Üritustel ei tohi viibida rohkem kui 2000 külastajat vabas õhus või 1500 külastajat sisetingimustes (sealhulgas ei tohi ruumide täituvus ületada 50%).

Valitsus otsustas alates 19. juunist asendada 2+2 reegli inimeste hajutamise nõudega. See tähendab, et inimeste vahel tuleb hoida turvalist distantsi.

Hajutamise nõue vahetab välja senise 2+2 reegli kõikjal avalikus ruumis. Selle asemel tuleb inimeste hajutatus tagada avalikel üritustel, avalikel koosolekutel, samuti sportimisel, muuseumide ja näituste külastamisel jm.

Ühtlasi otsustas valitsus alates 1. juulist taastada ööklubide, vesipiibukohvikute ning täiskasvanute klubide tegevuse. Need tohivad oma uksed avada samuti tingimusel, et pidaja tagab kohalviibijate hajutamise, maksimaalselt 50% täituvuse ja maksimaalselt 100 inimese osalemise ning desinfitseerimisnõuete täitmise.

 

 

Viimati uuendatud: 24. juuli 2020