Sa oled siin

Kultuuri ja spordivaldkonna toetused

Kultuurivaldkonna toetused

Kuidas toetab riik kultuuri- ja spordiürituste korraldajaid, asutusi ja vabakutselisi, kes kannatavad eriolukorra tõttu suurt kahju?

Riik on töötanud kultuuri- ja spordivaldkonda eriolukorra tõttu tabanud kriisi leevendamiseks välja kriisipaketi.

Eesmärk on anda koroonakriisist tingituna erakorralist abi järgmiselt:

  • organisatsioonide tegevuse katkemisega kaasnenud juba tehtud kulude ja eesolevate möödapääsmatute kulude kompenseerimine – ligi 20 miljonit eurot;

  • vabakutseliste loovisikute, treenerite ja rahvakultuurikollektiivide juhtide toetamine – ligi 5 miljonit eurot.

Rohkem infot on siin: https://www.kul.ee/et/abipakett.

Ettevõtjaid ja loojaid toetatakse ka muudel viisidel.

  • Loomeettevõtetel on soovitatav kasutada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse taotlusvooru.

  • Vabakutselistele loovisikutele võib olla toeks loovisikute ja loomeliitude seadusest tulenev vabakutseliste loovisikute loometoetus. Loometoetuste eelarve suureneb tunduvalt ning toetusi on võimalik välja maksta umbes 1200 vabakutselisele loovisikule, kes võivad tegutseda mis tahes vormis ega pea olema ühegi loomeliidu liikmed. Lisateavet leiad siit.

  • Kultuurkapital kehtestas eriolukorra ajaks meetme, millega on sihtkapitalidel ja maakondlikel eksperdirühmadel õigus eraldada ka toetuste jagamise vahelisel ajal eristipendiume, et säilitada loominguline või sportlik tegevus. Lisateavet leiad siit.

  • Füüsilisest isikust ettevõtja sotsiaalmaksu avansiline makse jääb ära, st FIE-de esimese kvartali ettemakse tühistatakse. Lisateavet leiad siit.

  • Maksu- ja Tolliamet peatas 1. märtsist 2020 kuni eriolukorra lõpuni intresside võtmise maksuvõlgadelt. Pärast eriolukorra lõppu langeb intress maksuvõlgnevuselt poole võrra (0,06%-lt 0,03%-le).

  • Eesti Töötukassa hakkab maksma töötasu hüvitist. Selleks on kavandatud 250 miljonit eurot.

  • Ettevõtjad saavad oma murede ja küsimustega pöörduda ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poole e-posti aadressil covid19[at]mkm[dot]ee.

Loe lisa Kultuuriministeeriumi veebilehelt.

Kas ka eraõiguslikud kultuurikorraldajad võivad arvestada riigi toega, kui sündmus jääb ära või piletid tuuakse tagasi?

Kui korraldaja otsusel ärajääv või edasilükatav sündmus on saanud toetust riigieelarvest, palume korraldajal sellest ministeeriumi kohe teavitada. Küsimused, mis seonduvad toimumata jäänud või edasilükatud sündmuse ja riigilt saadud toetusega, lahendatakse iga juhtumi asjaolusid arvestades. Toetusi lausaliselt tagasi küsima ei hakata.

Spordivaldkonna toetused

Kas treeneritoetuse maksmine eriolukorras jätkub?

Treeneritoetuse taotlemine ja eraldamine ning töötasu maksmine jätkub senises korras. Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus ei korralda olukorra normaliseerumiseni paikvaatlusi.

 

Viimati uuendatud: 16. juuni 2020