Sa oled siin

Lasteaedade töö

 • Töökorraldus korooniakriisis


  Lasteaedade ja -hoidude töökorralduse üle otsustab jätkuvalt selle pidaja.
   

 

Lasteaedade töökorraldus

Miks lasteaedu ei suleta, kui koolid on suletud?

Lasteaedade täielik sulgemine halvaks elutähtsad teenused, mille pakkumisega on seotud paljud lapsevanemad. Lasteaialapsi ei saa üksi koju jätta.

Kui see on aga vähegi võimalik, kutsume lapsevanemaid üles jääma lapsega koju. Kindlasti tuleb jälgida pereliikmete tervist ning mitte saata lasteaeda haigeid, haigustunnustega või hiljuti välismaal käinud lapsi. Lasteaial on õigus selline laps koju saata.

Munitsipaallasteaia ja -hoiu lahtioleku ning töökorralduse üle otsustab kohalik omavalitsus, eraasutuse puhul selle pidaja.

Mida teha, kui lasteaed on kinni pandud ja lapsi pole kuhugi jätta, perearst haiguslehte ei väljasta, et lastega kodus olla, ning tööandja keeldub puhkust andmast?

Lastehoiu peab tagama kohalik omavalitsus.

Kuidas on korraldatud lasteaedade töö? Kas eralasteaed võib ajutiselt uksed sulgeda?

Lasteaia ja muu lastehoiukoha lahtioleku ja töökorralduse üle otsustab selle pidaja. Munitsipaallastehoiu koha puhul on selleks kohalik omavalitsus. Otsust tehes tuleb lähtuda konkreetse piirkonna olukorrast. Eesmärgiks on tagada nii kaua kui võimalik normaalne elurütm. Siiski soovitame kõigil lapsevanematel, kellel see on vähegi võimalik, jätta lapsed koju. Haigeid, haigustunnustega ja hiljuti välismaalt tulnud lapsi ei tohi lasteaeda viia.

Kui lasteaed on suletud, siis kas tuleb tasuda kohatasu?

Munitsipaallasteaia puhul otsustab selle kohalik omavalitsus. Erahoiu puhul sõltub kohatasu maksmine kokkuleppest, milleni erahoiu pidaja, lapsevanem ja kohalik omavalitsus jõuavad.

 

Lasteaia-aasta lõpetamine

Kuidas korraldada lasteaia lõpupidu?

Praeguses olukorras ei ole kahjuks tõesti võimalik korraldada traditsioonilist lõpupidu kogu rühma, õpetajate ja lastevanematega. Lõpetamisi on võimalik korraldada paindlikult ning lähtudes toimumise hetkel kehtivatest reeglitest: näiteks väikestes gruppides vabas õhus ja distantsi hoides. Soovitame lasteaedadel pidada nõu nii lastevanemate kui ka kohaliku omavalitsusega, et kindlaks teha, millised on võimalused muuta lasteaia lõpetamine lastele meeldejäävaks, tagades samas kõigi turvalisuse ning tervise kaitse.

Mis saab sel aastal koolieelikute koolivalmiduskaartide väljastamisest?

Õpetaja saab vormistada koolivalmiduskaardi, tuginedes lapse töödele ja arengu hindamise materjalidele, mis on kogunenud kogu õppeaasta jooksul. Vajadusel võib korraldada individuaalseid arenguvestlusi lapsevanemate ja lapsega.

Koolivalmiduskaardi väljastamiseks võib kasutada elektroonilisi õppekeskkondi (Eliis, e-lasteaed).


Võimalusel jäta laps koju, aga ära luba teda vanavanematega kokku

 

Lastel enamasti koroonaviiruse sümptomid ei avaldu, kuid nad võivad olla viirusekandjad. Ära luba lapse ja riskirühmas inimsese kokkupuudet, et vältida viimase haigestumist.


Selgita lapsele, mis on eriolukord ja koroonaviirus

 

Lapsed ei mõista praegust olukorda tervikuna - teadmatus ja elav fantaasia kombineeritult põhjustavad lastes muret ja stressi. Isegi, kui tundub, et lapse ei ole mures, selgita talle, kuidas olukorras toimida ja kinnita talle, et oled tema jaoks olemas.


Vii lapsega kodus läbi õppekavas olevaid tegevusi

 

Kui lasteaed ei ole veel juhiseid jaganud, uuri, millega peaks laps õppekava kohaselt tegelema ja meisterda, laula ning õpi lapsega kodus kasutades olemasolevaid vahendeid.

 

 

Nakkusohu vältimine

Milliseid reegleid peab järgima lasteaedades, et minimeerida nakatumisohtu nii töötajate kui ka laste hulgas?

Haridus- ja Teadusministeerium on saatnud lasteadadele järgmised juhised.

 • Mistahes haigusnähtudega inimest hoonesse ei lubata.
 • Lapsevanemad ja võõrad hoonesse ei sisene. Laps antakse üle väljaspool hoonet.
 • Lasteaias ei osutata huvihariduse teenust.
 • Hoones olevate inimeste kontaktide hulk hoitakse võimalikult väike.
 • Rühmade vahel ei liiguta ja sealsete inimestega ei suhelda. Lasteaias asuvad spordiruumid, saalid, ujulad jms ei ole ühiskasutuses.
 • Jälgitakse kõigi lasteaias viibijate tervist, et ennetada ja märgata haigusnähte. Haigestumise vältimiseks rakendatakse meetmeid (näiteks kätepesu, desovahendite kasutamine).
 • Lasteaia tööd ümber korraldades arvestatakse Terviseameti soovitusi suure riskiga töötajate (kõrge vanus, kroonilised immuunsust vähendavad haigused jmt) kohta.
 • Kui lasteaias tuvastatakse haigusnähtudega inimene, isoleeritakse ta viivitamatult. Olukord lahendatakse nii, et nakkuse levik on takistatud ja Terviseameti suuniseid on arvestatud.

Lasteaia direktoril on õigus koostöös kohaliku omavalitsusega oma tööd ümber korraldades leida optimaalne lahendus, sealhulgas kaugõpe vanematele vanuserühmadele.

Kuidas mõjutab lasteaedade tööd kehtiv liikumispiirang ja 2-meetrise vahe hoidmise nõue?

Lasteaiad jätkavad tööd nagu seni, järgides hoolikalt hügieenireegleid ja muid ettevaatusabinõusid. Kahemeetrise vahemaa nõuet tuleb täita, välja arvatud juhul, kui seda ei ole võimalik mõistlikult tagada. Lasteaedade igapäevatöös pole kahemeetrise vahe hoidmise nõue mõistlikult tagatav.

Kas lasteaial on õigus keelduda vastu võtmast last, kes on 14 päeva pärast välisreisilt naasmist kodus olnud ja kellel ei ole ühtki haigusnähtu? Mida lapsevanem peaks tegema, kui lasteaia juht keeldub last vastu võtmast?

Lasteaia lahtioleku ja töökorralduse otsustab

 • munitsipaallasteaia ja -hoiu puhul kohalik omavalitsus,
 • eraasutuse puhul selle pidaja.

Kohalikul omavalitsusel on kohustus tagada vajaduse korral lasteaiakoht kõigile lastele, kelle vähemalt üks vanem on omavalitsusse sisse kirjutatud. See tähendab, et juhul, kui lasteaia juht keeldub last vastu võtmast, tuleb pöörduda kohaliku omavalitsuse poole.

Lapse lasteaeda mittelubamine peab olema põhjendatud. See võib olla põhjendatud näiteks juhul, kui on teada, et on rikutud kodus püsimise nõuet, laps elab koos või on kokku puutunud perekonnaliikmega või muu inimesega, kes on koroonahaige või selle haiguse kahtlusega. Vanemal on kohustus esitada tõesed andmed võimaliku nakkusohu kohta. Kui sellised asjaolud puuduvad, siis peab lasteaia pidaja otsima sobiva lahenduse.

Kutsume lapsevanemaid siiski üles jätma lapsed koju, kui see on vähegi võimalik.

Kindlasti jälgi enda ja oma pereliikmete terviseseisundit ja ära vii lasteaeda haigusnähtudega last. Lasteaial on õigus haiged lapsed koju saata.

Kas lasteaialapsed tohivad käia õues?

Jah. Küll aga pole soovitav rühmi omavahel kokku lasta.

Kas lasteaia töötaja peaks kandma kaitsevahendeid?

Selle otsustab iga lasteaed ise. Kindlasti tuleb igas lastehoiu kohas järgida väga põhjalikult hügieenireegleid. Piirata tuleb hoonesse sisenevate inimeste hulka ning haigusnähtudega inimesi majja mitte lubada. Ka rühmad ei tohiks omavahel kokku puutuda.

 

Viimati uuendatud: 26. mai 2020