Sa oled siin

Liikumine saarte ja mandri vahel

Vaata ka: Täiendavad meetmed Saaremaal »

Millised on liikumispiirangud Eesti mandriosa ja saarte vahel?

Inimestel on keelatud liikuda Saaremaa, Hiiumaa, Vormsi, Ruhnu, Kihnu, Muhu ja Manija saare ning mandri vahel, et tõkestada koroonaviiruse levikut.

Erandina on saare ja mandri vahel lubatud liikuda järgmistel juhtudel:

 • inimese lahkumine saarelt on vajalik arsti või kiirabibrigaadi liikme otsusel,
 • haigusnähtudeta inimene veab saarele tooraineid ja kaupu,
 • haigusnähtudeta inimene veab saarelt kaupu, mis on seal toodetud,
 • haigusnähtudeta inimene soovib minna saarel asuvasse elukohta,
 • haigusnähtudeta inimesel on politseiametniku otsusega lubatud liikuda saarele või sealt ära,
 • haigusnähtudeta inimene soovib sõita saarele, et osutada seal tervishoiuteenuseid või elutähtsaid teenuseid,
 • haigusnähtudeta inimene veab saarelt meditsiinilisi proove,
 • haigusnähtudeta inimene soovib osaleda lähisugulase matustel,
 • haigusnähtudeta inimene on saarele sõitva või saarelt lahkuva ühissõiduki juht,
 • inimesel, kelle elukoht on saarel, kuid töökoht on mujal, on võimalik minna tööle, kuid ta ei saa elukohta tagasi pöörduda enne liikumispiirangu lõppu,
 • haigusnähtudeta inimesel, kelle töökoht on saarel, kuid kelle elukoht on mujal, on võimalik minna tööle, kuid ta ei saa elukohta tagasi pöörduda enne liikumispiirangu lõppu.

Lähikokkupuute vältimiseks peavad sõitjad jääma parvlaeva lahtisel autotekil autosse või bussi.

Piirang kehtib kuni eriolukorra juhi korralduse muutmiseni. Liikumispiirangu reeglite rikkumise eest võib trahvida kuni 2000 euroga.

Miks ei kehti piirang kõikide Eesti saarte puhul?

Piirangud on kehtestatud saartele, mille kohalik võim on seda ise soovinud.

 

Saarelt ära

Kas tohin saarelt lahkuda, kui mu registreeritud elukoht on mandril?

Jah, kui Sinu registreeritud elukoht on mandril, tohid saarelt lahkuda. Saarele on Sul võimalik tagasi minna siis, kui liikumispiirang on lõppenud.

Kas tohin saarelt lahkuda, kui mu registreeritud elukoht on saarel, aga elan püsivalt mandril?

Jah, pead tõendama, et Sul on mandril püsiv elukoht. Saarele on Sul võimalik tagasi minna siis, kui liikumispiirang on tühistatud.

Kuidas taotleda eriluba saare ja mandri vahel liikumiseks?

Selleks tuleb esitada vabas vormis taotlus Politsei- ja Piirivalveameti e-posti aadressil ppa[at]politsei[dot]ee. Taotlusesse tuleb märkida isikuandmed, eriloa taotlemise põhjus ja sõidukiga liikumise korral ka selle registreerimisnumber.

Politseiametnik teeb otsuse konkreetset olukorda hinnates. Kui taotlus rahuldatakse, tehakse andmebaasi sellekohane märge. Loa saamisest teavitatakse ka taotlejat.

Kui üks vanematest on lapsega saarel ja teine mandril, siis kuidas oleks kõige parem laps teise vanema juurde toimetada?

Lapsel on võimalik sõita koju ehk teha üks sõit kas saarele või mandrile.

Kas tohin minna saarelt mandrile arsti juurde?

Jah, Sind lubatakse mandrile juhul, kui arst või kiirabibrigaadi liige otsustab, et see on vajalik.

Kas tohin minna saarelt mandrile notari juurde?

Ei.

Kas tohin minna saarelt Tallinna retseptiravimi järele?

Sul on võimalik taotleda Politsei- ja Piirivalveametilt eriluba saarelt mandrile ja tagasi liikumiseks. Erandi lubamine jääb politseiametniku otsustada.

Retseptiravimi järele ei pea aga tingimata ise minema. Võid paluda ravimi osta ja saarele saata mõnel tuttaval (ta vajab selleks Sinu isikukoodi). Samuti võid paluda ravimi saarele toimetamiseks nõu ja abi kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajalt.

Kas pean 2 nädalat kodus püsima, kui lähen Saaremaalt mandrile või Hiiumaale?

Ei pea, kui Sa ei ole koroonaviirusesse nakatunuga kokku puutunud.

Kui Sul on haigusnähud, püsi kodus ja ravi ennast. See kehtib nii siis, kui põed koroonaviirust, kui ka gripi, külmetuse või kõhuviiruse korral.

 

Saarele (tagasi)

Kas ja kuidas kontrollitakse saartele sisenemist isiklike veesõidukitega ja väikesadamates?

Eesti merealal jälgib veesõidukite liikumist Politsei- ja Piirivalveameti merevalvekeskus. Keskusel on õigus küsida teavet veesõiduki liikumise ja selle eesmärgi kohta.

Kui veesõidukil puudub raadiosaatja ja merevalvekeskus ei saa veesõidukiga ühendust, võib keskus suunata sellele sihtsadamasse vastu politseipatrulli. Politseinikud täpsustavad sel juhul veesõiduki liikumise asjaolusid.

Lääne-Eesti saarestiku ümbruses patrullivad ka Politsei- ja Piirivalveameti laevad, millel on õigus veesõidukeid peatada ja kontrollida reisi asjaolusid.

Kalapüük ja muud tööd on merel lubatud, näiteks kalur võib minna merele ja tulla samasse kohta tagasi.

Loodame, et inimesed suhtuvad piirangutesse mõistvalt.

Kas ma saan minna saarele suvilasse, kui see on registreeritud ettevõtte nimele ega ole minu registreeritud elukoht?

Kui suvila ei ole rahvastikuregistris registreeritud Sinu elukohana, aga kasutad seda elamiseks, kanna suvila aadress rahvastikuregistrisse lisa-aadressina. Seda saad teha veebilehel https://www.rahvastikuregister.ee.

Siiski ei taga rahvastikuregistris olev lisa-aadress automaatselt pääsu saarele, pead taotlema Politsei- ja Piirivalveametilt eriluba. Palun esita vabas vormis põhjendatud taotlus e-posti aadressil ppa[at]politsei[dot]ee. Kui taotlus rahuldatakse, tehakse andmebaasi selle kohta märge, mis on patrullile näha. Loa saamisest antakse teada ka Sulle endale.

Kas Saaremaa elanikust vanem tohib endaga saarele kaasa võtta erivajadusega täiskasvanud lapse, kelle registreeritud elukoht on Tallinnas?

Inimene, kellel on mitu elukohta, peaks teise elukoha märkima rahvastikuregistrisse lisa-aadressina. Seda saab teha veebilehel http://www.rahvastikuregister.ee.

Vanem võib lapse saarele viimiseks taotleda Politsei- ja Piirivalveametilt eriluba. Taotlus tuleb esitada e-posti aadressil ppa[at]politsei[dot]ee.

Politseiametnik teeb otsuse konkreetset olukorda hinnates. Kui taotlus rahuldatakse, tehakse andmebaasi sellekohane märge. Loa saamisest teavitatakse ka taotlejat.

Kas pean jääma 2 nädalaks koju, kui lähen praegu saarele? Kelle poole pean pöörduma, et saada abi näiteks toiduga varustamisel? Elan talus ja püsinaabreid ei ole.

2 nädalat tuleb Sul kodus püsida ainult juhul, kui

 • Sul on olnud kokkupuude inimesega, kes on nakatunud koroonaviirusega,
 • Sul esineb haigusnähte,
 • Sa oled tulnud välismaalt.

Kui vajad abi, pöördu palun kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonna poole.

 

Elukoha tõendamine ja sissekirjutus

Kuidas tõendada, et elan saarel, kui ma ei ole seda elukohta kandnud rahvastikuregistrisse?

Saartele liikujate elukohta kontrollivad politseinikud rahvastikuregistrist.

Kui Sul on mitu elukohta, kanna teise elukoha aadress rahvastikuregistrisse lisa-aadressina. Seda saad teha veebilehel http://www.rahvastikuregister.ee.

Siiski ei taga rahvastikuregistris olev lisa-aadress automaatselt pääsu saarele, pead taotlema Politsei- ja Piirivalveametilt eriluba. Palun esita taotlus e-posti aadressil ppa[at]politsei[dot]ee. Kui taotlus rahuldatakse, tehakse andmebaasi selle kohta märge. Loa saamisest teavitatakse ka Sind ennast.

Meie pere elab Tallinnas, üks pereliige on elukohana registreerinud saarel asuva kodu. Kas teistel pereliikmetel on lubatud temaga koos saarele minna?

Saartele liikujate elukohta kontrollivad politseinikud rahvastikuregistrist. Seetõttu ei lubata saarele pere neid liikmeid, kelle andmetest ei selgu, et nad elavad saarel.

Kui sinu pereliikmetel on mitu elukohta, tuleb neil kanda oma teise elukoha aadress rahvastikuregistrisse lisa-aadressina. Seda saab teha veebilehel https://www.rahvastikuregister.ee.

Lisa-aadressi olemasolu rahvastikuregistris ei taga siiski automaatselt pääsu saarele – selleks on vaja ka eriluba. Eriloa saamiseks tuleb esitada vabas vormis taotlus PPA meilile ppa[at]politsei[dot]ee. Kui PPA taotluse rahuldab, kantakse märge asjakohasesse registrisse, kust see on patrullile näha, ja loa saamisest teavitatakse ka loa taotlejat.

Kuidas pääsen saarel asuvasse koju, kui olen elukohana registreerinud oma teise, mandril asuva kodu? Elukoha muutmine rahvastikuregistris võtaks aega, sest see vajab kohaliku omavalitsuse kinnitust.

Saartele liikujate elukohta kontrollivad politseinikud rahvastikuregistrist.

Kui Sul on mitu elukohta, kanna teise elukoha aadress rahvastikuregistrisse lisa-aadressina. Seda saad teha veebilehel http://www.rahvastikuregister.ee.

Siiski ei taga rahvastikuregistris olev lisa-aadress automaatselt pääsu saarele, pead taotlema Politsei- ja Piirivalveametilt eriluba. Palun esita taotlus e-posti aadressil ppa[at]politsei[dot]ee. Kui taotlus rahuldatakse, tehakse andmebaasi selle kohta märge. Loa saamisest teavitatakse ka Sind ennast.

NB! Saarelt saad tagasi mandrile minna pärast liikumispiirangute lõppu, edasi-tagasi liikuda ei saa.

Kas liikumispiirangute puhul on kaitseväelastele ette nähtud erandeid? Minu elukoht on registreeritud saarele ja lähen mandrile väeossa. Kas pääsen pärast saarele tagasi?

Ei, tohid saarelt lahkuda ja minna väeossa, kuid saarele tagasi Sind ei lubata.

 

Töötamine ja ettevõtlus

Kas tohin saare ja mandri vahel edasi-tagasi liikuda, et tööl käia?

Ei. Edasi-tagasi liikuda ei tohi. Lubatud on liikuda üks kord: kas mandrile või saarele.

Edasi-tagasi tohivad liikuda ainult elutähtsate teenuste osutajad.

Kas tohin minna saarelt Soome tööle, kui mu elukoht on Soomes?

Jah, Sa tohid minna saarelt mandrile ja edasi Soome. Tagasi Eestisse saad samuti, kuid saarele lubatakse Sind liikumispiirangu tühistamise korral.

Kas tohin liikuda saarelt mandrile, et kaupa vedada?

Jah, kui tegemist on ametliku kaubaveoga. Sõidukis peaks olema võimalikult vähe inimesi.

Kas Läti kodanik tohib eriloa alusel Eesti saarel tööl käia?

Saartel tööl käimiseks eriluba ei anta. Saarte ja mandri vahel saavad edasi-tagasi liikuda eeskätt elutähtsate teenuste osutajad ja kaubavedajad.

Inimestel on lubatud naasta oma elukohta. Seega tohib Läti kodanik saarelt lahkuda, aga tagasi minna ei ole tal võimalik.

Mis on elutähtsad teenused? Kas näiteks mobiilsidefirma töötajad lubatakse Saaremaale riket likvideerima?

Praegu lubatakse saartele minna vaid erandjuhtudel, näiteks elutähtsa teenuse tagamiseks. Kuna mobiiltelefoniteenus on üks elutähtsatest teenustest, lubatakse saarele mobiilsidefirma töötajad, kellel ei esine haigusnähte.

Elutähtsad teenused on

 • elektriga varustamine,
 • maagaasiga varustamine,
 • vedelkütusega varustamine,
 • riigitee sõidetavuse tagamine,
 • telefoniteenus,
 • mobiiltelefoniteenus,
 • andmesideteenus,
 • elektrooniline isikutuvastamine ja digitaalne allkirjastamine,
 • vältimatu arstiabi,
 • makseteenus,
 • sularaharinglus,
 • kaugküttega varustamine,
 • kohaliku tee sõidetavuse tagamine,
 • veega varustamine ja kanalisatsioon.

 

Viimati uuendatud: 7. aprill 2020