Sa oled siin

Õpe hariduslike erivajadustega laste (HEV) koolides

 

Kuidas tagada, et HEV õpilased ei jää õppekavast maha? Kuidas nende edasijõudmist kontrollida ja hinnata? Kuidas arvestada puudumisi?

Nii nagu tavakoolid, lähevad ka hariduslike erivajadustega laste koolid üle koduõppele. Õppetöö täpsemad tingimused (sh õppetöös edenemise ja selle hindamise) otsustab kool. Puudumisi tavapärasel viisil ei märgita. Hästi korraldatud koduõppe puhul ei jää õpilased õppekavast maha.

Rajaleidja keskused on valmis toetama kõiki koole ja õpetajaid erivajadustega laste koduõppe korraldamisel.

Kuidas on korraldatud õpe hariduslike erivajadustega (HEV) õpilaste koolides?

Koolides, kus pole võimalik täielikult koduõppele üle minna, tuleb õppetöö korraldada nii, et arvestataks iga õpilase eripära.

Kõik lapsevanemad, kellel see on vähegi võimalik, peaksid lapsed siiski koju jätma. Haigeid ja haigustunnustega lapsi ei tohi kooli lubada.

Haridus- ja teadusministeerium saadab HEV-koolidele lisajuhiseid ning hoiab nendega ühendust. Lapsevanemad saavad infot koolist.

 

Viimati uuendatud: 27. märts 2020