Sa oled siin

Töötukassa teenused, tööhüvitise maksmine, pensionid

Töötukassa töökorraldus eriolukorra ajal

 

Kas Eesti Töötukassa esindused on avatud? Milliseid teenuseid on osutata?

Ei, Eesti Töötukassa maakondlikud bürood on eriolukorra ajal suletud.

Eesti Töötukassa nõustab Sind ning võtab vastu avaldusi ja küsimusi muudel viisidel:

Peatatud on suurema osa Eesti Töötukassa teenuste pakkumine.

Praegu toimuvad ainult

 • veebikoolitused ja individuaalõpe,
 • tööalane rehabilitatsioon telefoni või videokonverentsi teel juhul , kui Sinu rehabilitatsiooniteenuse meeskond on selle Sinuga varem kokku leppinud.

Olen Eesti ravikindlustusega kaugsõiduautojuht. Kas saan arstiabi, kui haigestun mõnes Euroopa riigis koroonasse?

Enamikus Euroopa riikides osutatakse Eesti ravikindlustusega inimesele vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel nendes riikides elavate inimestega. Vajaminevat arstiabi osutatakse ka koroonaviiruse puhul.

Ravivajaduse üle otsustab arst.

Arstiabi saamiseks peab Sul kaasas olema Euroopa ravikindlustuskaart või selle asendussertifikaat. Kui Sul ei ole kumbagi, pead haiglasse või arsti juurde sattumise korral kohe taotlema Euroopa ravikindlustuskaardi asendussertifikaadi.

Lisateavet leiad Eesti Haigekassa veebilehelt.

Kuidas saan arstiabi, kui mul ei ole ravikindlustust?

Koroonaviiruse kahtluse ja ägeda haigestumise korral rahastab Eesti Haigekassa ka ravikindlustuseta inimese arstiabi.

Kui arvad, et oled nakatunud, võid telefoni teel võtta ühendust perearsti või lähima perearstikeskusega. Sealt suunatakse Sind vajaduse korral testimisele ja juhendatakse, kuidas tervisemurede korral toimida. Arve esitatakse Eesti Haigekassale ja Sa ise seda tasuma ei pea.

Ravikindlustuse saamise kohta leiad lisateavet Eesti Haigekassa veebilehelt.

Kus ma saan end töötuks registreerida ning taotleda töötuhüvitist või -toetust?

Töötuks registreeri ning hüvitist ja toetust taotle e-töötukassas veebilehel https://www.tootukassa.ee/. Avalduse võid esitada ka e-posti, tavaposti või telefoni teel.

Töövõime hindamise ja töövõimetoetuse taotlus esita samuti kas e-töötukassas, e-posti või tavaposti teel. Vajaduse korral saadame Sulle taotluse raamatu postiga.

NB! Kui esitatad avalduse või taotluse e-postiga, allkirjasta see enne digitaalselt.

Küsimuste korral

Kuhu pöörduda, kui perel hakkab raha otsa saama, sest tööd pole ja toetusskeemid pole tuttavad?

Kui Su pere vajab abi, pöördu kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonna või sotsiaalteenistuse poole.

 

Töövõimetushüvitiste maksmine - haiguspäevad , hoolduslehed

 

Kas mul on võimalik saada haigusleht, et tööle mitte minna, kuigi mu tervis on korras?

Kui Su tervis on korras ja Sa ei ole ühegi koroonahaigega kokku puutunud, pole arstil põhjust haiguslehte anda. Jälgi oma tervist, tee võimaluse korral kaugtööd ja hoia teistest inimestest eemale.

Kokkupuudet koroonahaigega käsitatakse haigestumisena. Seega saab arst anda Sulle

 • haiguslehe, kui kokkupuude oli Sul endal, või
 • hoolduslehe, kui kokkupuude oli Su lapsel.

Haigus- ja hooldushüvitist makstakse tavapärasel moel.

NB! Haigus- või hoolduslehe saab arst väljastada ainult siis, kui tööandja on Su ametlikult tööle registreerinud ja Su ravikindlustus kehtib.

Kuidas makstakse haigushüvitist Eestis karantiini kehtestamise korral?

Karantiini kehtestamise korral makstakse töötavatele inimestele haigushüvitist järgmiselt:

 • esimese 3 haiguspäeva eest hüvitist ei maksta,
 • 4.-8. haiguspäevani maksab hüvitist tööandja,
 • 9.-16. haiguspäevani maksab hüvitist Eesti Haigekassa.

Mul ei ole praegu tööd ega ravikindlustust ning eriolukorra tõttu ei ole mul võimalik tööle minna. Kas mul on õigus saada töövõimetushüvitist?

Ei. Töövõimetushüvitist (näiteks haigus- või hooldushüvitist) makstakse ainult töötavale inimesele, kellel on kehtiv ravikindlustus.

Millal makstakse välja 1.–3. haiguspäeva hüvitis?

Eesti Haigekassa maksab eriolukorra ajal avatud haiguslehtede puhul haigushüvitist ka esimese kolme haiguspäeva eest. Makseid alustatakse hiljemalt mais, kui Riigikogu on kinnitanud lisaeelarve ja Vabariigi Valitsus on andnud asjakohase korralduse.

Hooldushüvitist makstakse endiselt alates esimesest haiguspäevast.

Lisateavet leiad Eesti Haigekassa veebilehelt.

Millal makstakse välja 1.–3. haiguspäeva hüvitis?

Eesti Haigekassa maksab eriolukorra ajal avatud haiguslehtede puhul haigushüvitist ka esimese kolme haiguspäeva eest. Makseid alustatakse hiljemalt mais, kui Riigikogu on kinnitanud lisaeelarve ja Vabariigi Valitsus on andnud asjakohase korralduse.

Hooldushüvitist makstakse endiselt alates esimesest haiguspäevast.

Lisateavet leiad Eesti Haigekassa veebilehelt.

Olen Eesti ravikindlustusega kaugsõiduautojuht. Kas saan arstiabi, kui haigestun mõnes Euroopa riigis koroonasse?

Enamikus Euroopa riikides osutatakse Eesti ravikindlustusega inimesele vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel nendes riikides elavate inimestega. Vajaminevat arstiabi osutatakse ka koroonaviiruse puhul.

Ravivajaduse üle otsustab arst.

Arstiabi saamiseks peab Sul kaasas olema Euroopa ravikindlustuskaart või selle asendussertifikaat. Kui Sul ei ole kumbagi, pead haiglasse või arsti juurde sattumise korral kohe taotlema Euroopa ravikindlustuskaardi asendussertifikaadi.

Lisateavet leiad Eesti Haigekassa veebilehelt.

Kuidas saan arstiabi, kui mul ei ole ravikindlustust?

Koroonaviiruse kahtluse ja ägeda haigestumise korral rahastab Eesti Haigekassa ka ravikindlustuseta inimese arstiabi.

Kui arvad, et oled nakatunud, võid telefoni teel võtta ühendust perearsti või lähima perearstikeskusega. Sealt suunatakse Sind vajaduse korral testimisele ja juhendatakse, kuidas tervisemurede korral toimida. Arve esitatakse Eesti Haigekassale ja Sa ise seda tasuma ei pea.

Ravikindlustuse saamise kohta leiad lisateavet Eesti Haigekassa veebilehelt.

Millises määras ja milliste haiguspäevade eest saab töötaja hüvitist? Millised on hoolduslehe hüvitised?

Haigushüvitis

Märtsist kuni maini hüvitab Sulle esimesed kolm haiguspäeva Eesti Haigekassa. Hüvitist hakatakse eeldatavasti maksma alates maist, sest praegu on selleks vajalikud õigusaktid alles kinnitamisel. Selle hüvitise määr sõltub Su töövõimetuslehe liigist.

4.–8. haiguspäeva töötasu hüvitab Sulle tööandja ja alates 9. haiguspäevast teeb seda Eesti Haigekassa. Need hüvitised arvutatakse Su viimase kuu keskmise palga põhjal. Sa saad hüvitisena 70% oma keskmisest töötasust.

Hüvitiselt peetakse kinni tulumaks.

Loe haigushüvitistest lähemalt.

Hooldushüvitis

Hoolduslehe alusel maksab Eesti Haigekassa hooldushüvitist esimesed

 • 14 haiguspäeva vanemale, kellel on haigestunud alla 12-aastane laps või alla 19-aastane puudega laps;
 • 7 haiguspäeva teiste perekonnaliikmete põetajale.

Hüvitise suurus on 80% hoolduslehe võtja keskmisest töötasust. Hüvitiselt peetakse kinni tulumaks.

Raske haiguse (kasvajad jms) korral kehtivad teistsugused hooldushüvitise maksmise reeglid.

Loe hooldushüvitisest lähemalt.

Lisainfot saad Eesti Haigekassa telefonil 669 6630.

Minu haigusleht algas 13. märtsil või hiljem. Miks ma pole veel haigushüvitist saanud?

Eesti Haigekassa peab haigushüvitise välja maksma 30 päeva jooksul pärast haiguslehe lõpetamist. Siiani on inimesed hüvitise kätte saanud kõigest paari päeva jooksul ja on selle kiirusega harjunud.

Praegu võtab haigushüvitiste väljamaksmine tavapärasest rohkem aega, sest

 • haiguslehti on eriolukorra tõttu tavapärasest rohkem ja
 • haigekassa ootab Vabariigi Valitsuse korraldust, millest selguksid 1.–3. haiguspäeva hüvitamise põhimõtted.

Kindlasti makstakse haigushüvitised välja seadusega lubatud 30 päeva jooksul. See puudutab haiguslehti, mis on avatud eriolukorra ajal (alates 13. märtsist) ja mille alusel makstakse hüvitist ka esimese kolme haiguspäeva eest.

NB! Hoolduslehe, sünnituslehe ja lapsendamislehe alusel makstakse hüvitist tavapärasel moel olenemata lehe alguskuupäevast.

Olen Eesti ravikindlustusega kaugsõiduautojuht. Kas saan arstiabi, kui haigestun mõnes Euroopa riigis koroonasse?

Enamikus Euroopa riikides osutatakse Eesti ravikindlustusega inimesele vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel nendes riikides elavate inimestega. Vajaminevat arstiabi osutatakse ka koroonaviiruse puhul.

Ravivajaduse üle otsustab arst.

Arstiabi saamiseks peab Sul kaasas olema Euroopa ravikindlustuskaart või selle asendussertifikaat. Kui Sul ei ole kumbagi, pead haiglasse või arsti juurde sattumise korral kohe taotlema Euroopa ravikindlustuskaardi asendussertifikaadi.

Lisateavet leiad Eesti Haigekassa veebilehelt.

Kuidas saan arstiabi, kui mul ei ole ravikindlustust?

Koroonaviiruse kahtluse ja ägeda haigestumise korral rahastab Eesti Haigekassa ka ravikindlustuseta inimese arstiabi.

Kui arvad, et oled nakatunud, võid telefoni teel võtta ühendust perearsti või lähima perearstikeskusega. Sealt suunatakse Sind vajaduse korral testimisele ja juhendatakse, kuidas tervisemurede korral toimida. Arve esitatakse Eesti Haigekassale ja Sa ise seda tasuma ei pea.

Ravikindlustuse saamise kohta leiad lisateavet Eesti Haigekassa veebilehelt.

Pensionid

 

Kas sotsiaalkindlustusameti klienditeenindused jäävad avatuks?

Ei, Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindused on suletud.

Sinu küsimustele vastatakse

 

 

 

Viimati uuendatud: 4. aprill 2020