Sa oled siin

ERITEADE: Kaubanduskeskuste piirangutest

27. märts 2020 - 12:52

 

Piirangute eesmärk

Kaubanduskeskuste sulgemise eesmärk on viia miinimumini inimeste vahelised kokkupuuted avalikus ruumis, et takistada COVID-19 nakkuse levikut.

 

 

Mis tohib kaubanduskeskuses jääda lahti?

 • Kaubanduskeskuses tohivad jääda avatuks toidukauplused, apteegid, kauplused, kus müüakse või laenutatakse abivahendeid ja meditsiiniseadmeid, sealhulgas optikakauplused, lisaks pangakontorid, telekommunikatsiooniteenuste osutajad, pakiautomaadid.
 • Toidukaupluse all mõistetakse ka toidukaupa müüvat väikepoodi, näiteks juustu, liha, ökotoodete müügikohad.
 • Kaubanduskeskuse pood või teenindusettevõte, mis ülalnimetatud erandi alla ei kuulu, saab jääda avatuks:
  • kui sinna on tänavalt eraldi sissepääs.
  • kui poodi/teenindusettevõttesse pääseb üldkasutatavaid ruume läbimata, näiteks otse parklast.
 • Samal põhimõttel saavad avatuks jääda ka kaubanduskeskuse juures olevad, tänavalt sissepääsetavad toitlustusasutused.
 • Kaubanduskeskuses ilma eraldi sissepääsuta söögikohad võivad olla avatud üksnes toidu kaasamüügiks. Kohapeal toidu tarbimine ei ole lubatud.
 • Kaubanduskeskuste üldkasutatavad ruumid, mis on vajalikud toidupoodi, apteeki või teistesse erandite alla kuuluvatesse kohtadesse minemiseks,  peavad olema lahti.
 • Lahti jäävad kohalikes kaubanduskeskustes paiknevad postkontorid, millest pole sama linna piires võimalik saadetisi edasi suunata.
 • See tähendab, et avatuks jäävad: Kambja postkontor; Elva postkontor; Lihula postkontor; Mustla postkontor; Sindi postkontor; Võhma postkontor; Kehra postkontor; Keila postkontor; Maardu postkontor; Paldiski postkontor; Jõhvi postkontor; Kohtla-Järve postkontor; Iidla postkontor; Tapa postkontor; Kunda postkontor ja Kohila postkontor.
 • Kaubanduskeskuse külastajate jaoks suletud kaupluses tohivad jätkuvalt käia poe omanik ja töötaja. See on vajalik näiteks lemmiklooma poodides loomade eest hoolitsemiseks või e-poest kauba müügi korraldamiseks.

Mis on kaubanduskeskus

Kaubanduskeskus on hoone, kus asub kolm ja rohkem kauplust või teenindusettevõtet, mille külastamiseks tuleb kasutada sama sissepääsu ja mis jagavad koridori või aatriumit.

Eriolukorra juhi korraldusega kehtestatud piirang kehtib ainult kaubanduskeskustele.

Kõik poed, sõltumata müügipinna suurusest, mis ei paikne kaubanduskeskustes, tohivad jääda lahti.  Näiteks ehituspoed, aianduspoed, raamatukauplused jne.

Lahti tohivad jääda ka need poed, teenindus- või toitlustusasutused  kaubanduskeskuses, millel on ligipääs otse tänavalt.

Reeglid kõigile poodidele või teenuseosutajale, mis jäävad lahti

Iga avatud poe või teenuseosutaja sisse- ja väljapääsu juures peavad olema klientidele kasutatavad desinfitseerimisvahendid.

Samuti peavad kaubanduspindade valdajad tagama kohapealse kontrolli (kaasates turvaettevõtte või kasutades muud asjakohast meedet), et inimesed ei liiguks ringi rohkem kui kahekaupa ja hoiaksid teistest inimestest distantsi kaks meetrit.

Turg

Kinnine turuhoone, kui seal müüakse toidukaupa võib lahti olla juhul, kui kauplejad tagavad desinfitseerimisvahendid külastajatele. Kehtib üldine 2+2 reegel, mille kohaselt  tohib avalikus ruumis liikuda vaid 2 inimest üheskoos ja teistest 2 meetrit eemal.

Kinnine turuhoone, kus müüakse muu hulgas riideid, vastab kaubanduskeskuse tunnustele, kuna seal on palju erinevaid kauplejaid ning peab seetõttu olema kinni.

Nii nimetatud välituru letid võivad jääda lahti, kuid inimestel tuleb lähtuda 2+2 reeglist (vt ülal).

 

Järelevalve ja meetmete ülevaatamine

 • Kehtestatud liikumisvabaduse piirang toimub kaubanduskeskuste osalise sulgemise kaudu (poed peavad olema külastajatele kinni). Kaubandustegevuse seaduse § 21 lõike 3 alusel teostab riiklikku järelevalvet kaupleja tegevuskohale sätestatud nõuete täitmise üle oma haldusterritooriumil valla- või linnavalitsus.
 • Politsei- ja piirivalveametile on antud korraldusega ülesanne teha järelevalvet 2 meetrise vahemaa piirangu järgimise üle, s.o inimeste käitumise üle.
 • Antud kord hakkab kehtima reedest, 27. märtsist 2020.
 • Meetmed vaadatakse üle hiljemalt  iga kahe nädala järel, et hinnata nende mõju viiruse leviku tõkestamiseks.

 

Täpsemad selgitused on leitavad:
https://www.mkm.ee/et/korduma-kippuvad-kusimused-koroonaviiruse-covid-19-seoses#kaubanduskeskuste-sulgemine5