Sa oled siin

Valitsus kiitis heaks seisukohad ELi nõukogu reisipiiranguid käsitlevate soovituste kohta COVID-19 leviku tõkestamiseks

28. jaanuar 2021 - 22:26

Stenbocki maja, 28. jaanuar 2021 – Valitsus kiitis täna heaks Eesti seisukohad ELi Nõukogu soovituste kohta, mis käsitlevad koordineeritud lähenemist mitte hädavajaliku reisimise ajutiseks piiramiseks, et tõkestada COVID-19 jätkuvat levikut.


ELi Nõukogu ettepanekute eesmärk on COVID-19 leviku tõttu piirata nii ELi sisemist kui ka kolmandatest riikidest pärinevat mitte hädavajalikku liikumist. Need puudutavad näiteks testimisnõudeid enne reisimist ja ka saabumisel ning eneseisolatsiooni nõudeid.


ELi sisest liikumist käsitlev ettepanek sisaldab uue kategooria loomist: tumepunase värviga tähistatud kõrgendatud riskiga piirkond, kus esineb üle 500 nakkusjuhu 100 000 elaniku kohta 14 päeva jooksul. Viiruse leviku tõkestamine, kodanike tervise kaitsmine ning ELis ohututel tingimustel vaba liikumise säilitamine on esmatähtis, et oleks võimalik jätkata turvaliselt ELi majanduse elavdamist. Olukorras, kus viiruse muteerunud tüvede aktiivsem levik valmistab riikidele muret, ning et mitte taas, sarnaselt eelmisele kevadele, jõuda vajaduseni piire sulgeda, on riikidel vaja ühist ja koordineeritud lähenemist, kuidas tõhusamalt piirata viiruse piiriülest levikut.


Kolmandatest riikidest ELi reisimisel hakkavad kehtima uued kriteeriumid. Uuenduste kohaselt peaksid liikmesriigid nii mitte hädavajaliku kui ka hädavajaliku reisimise puhul, välja arvatud transpordi- ja piiriülesed töötajad, nõudma enne reisimist negatiivse PCR-testi tegemist ning vajadusel ka eneseisolatsiooni jäämist.


ELi liikmesriikide saadikud arutavad nõukogu soovitusi ELi sisese liikumise kohta 29. jaanuaril. Soovituste eesmärk on koordineerida ja ühtlustada liikmesriikides pandeemia olukorras rakendatavaid vaba liikumise piiranguid.

 

Lisainfo: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/ip_21_195