Sa oled siin

Valitsus täpsustas riigipiiri ületamise järgset liikumisvabaduse piirangut

11. juuni 2020 - 21:16

Tallinn, Stenbocki maja, 11. juuni 2020 – Valitsus täpsustas oma varasemat korraldust ning nägi ette, et inimesele, kes saabub Eestisse COVID-19 suurema nakatumisjuhtumitega riigist, kehtib 14-päevane liikumisvabaduse piirang. Varasemalt nõuti karantiini, kuid õigusselguse huvides täpsustati korralduse sõnastust liikumisvabaduse piiranguga.

Nii nagu praeguses regulatsioonis, nähakse täpsustatud korraldusega ette, et liikumisvabaduse piirangut kohaldatakse nakkuse peiteajaks ehk 14 päevaks. See tähendab inimese elukohast või püsivast viibimiskohast lahkumise keeldu, välja arvatud tervishoiutöötaja või politseiametniku korraldusel või inimese elu või tervist ohustava hädajuhtumi korral. Samuti võib kodust lahkuda tervishoiuteenuse saamiseks või kui muul viisil ei ole võimalik hankida toitu, esmatarbekaupu või ravimeid.

Valitsuse otsusega ei muudeta kehtestatud loetelu inimestest, kellel on lubatud riigipiiri ületamisel Eestisse siseneda. Samuti ei muudeta kehtestatud erandeid, kellele liikumisvabaduse piirangu nõue riiki sisenemisel ei laiene.

Korraldus jõustub allakirjutamisest.

Korraldus tuleb massiteabevahendite valdajatel avaldada. Nimetatud nõue tuleneb nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 28 lõikest 9. Valitsuse kommunikatsioonibüroo saadab selle kohta ametliku teavituse.

Korraldus avaldatakse ka www.valitsus.ee kodulehel ja Riigi Teatajas.