Sa oled siin

Välismaal õppimine

Kas Eesti riik saab mind toetada kuidagi õpingute katkestamisega kaasnevate kuludega välismaal?

Kahjuks ei, sest välismaale õppima suundumine ja sealsete õpingute katkestamine on isiklik otsus.

Mida teha, kui tahan jätta õppimise välismaal pooleli ja tulla Eestisse?

Õpingute katkestamine välismaal sõltub ülikooli reeglitest ja/või ülikooliga sõlmitud õppelepingust. Eestis on võimalik kõrgkoolidesse sisse astuda vastavalt koolide poolt seatud tingimustele ja ajaraamile. Seni omandatud kogemusi ja õppeaineid võib olla võimalik üle kanda varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise protsessi VÕTA raames.

Õpin hetkel välismaal ja minu ülikoolis toimub õppetöö distantsilt. Kas pean tasuma õppemaksu, üüri, lennupiletite eest Eestisse?

Õppemaksu tasumine toimub vastavalt ülikooliga sõlmitud lepingule. Eriolukorras sõltub tasumine ülikooli otsustest või eraldi kokkulepetest. Sama kehtib elamiskulude kohta. Kui seoses eriolukorraga peate vajalikuks naasta Eestisse, on kulud teie enda katta. Kindlasti tutvuge enne piirangutega, mis on seotud välismaalt Eestisse tagasipöördumisega.

Minu õpiränne/projekt algab peagi ning eeldab välismaale minekut. Kas võin minna?

Reisi kavandades tuleb läbi mõelda võimalikud riskid. Soovitame välisreisid edasi lükata.

Reisile minnes tuleb arvestada, et nii sihtkohta jõudes kui naastes võib olla vajadus jääda mõneks ajaks eneseisolatsiooni.

Eneseisolatsiooni peavad jääma kõik Eestisse saabuvad isikud, kes alustasid reisiteekonda riikidest või läbisid riike, mille kohta andmed puuduvad või koroonaviirusesse nakatanute suhtarv on suurem kui 16. Samuti Eestisse saabuvad isikud, kellel on haigustunnused. Täpsemat infot reisipiirangute kohta leiab Välisministeeriumi kodulehelt.

 

Viimati uuendatud: 4. september 2020