Sportimine, laagrid, võistlused

Spordivõistluste, trennide, laagrite ja spordi- ning liikumisürituste toimumine sõltub riigis kehtivast riskitasemest. Osaleda tohid vaid siis, kui oled terve ning alates 18. eluaastast tuleb kõigil osalejatel esitada tõend vaktsineerituse või COVID-19 läbipõdemise kohta. Sporditegevustes tuleb kasutada isiklikke vahendeid ja joogipudeleid, vältida kätlemist ja kallistamist, hoida distantsi, pesta käsi ja hoida sees HOIA rakendus.
Kehtivad piirangud

Viiruse leviku tõkestamiseks, inimeste elu ja tervise kaitseks ning ühiskondliku toimepidevuse tagamiseks on Eestis kehtestatud soovituslikud käitumissuunised ning täitmiseks kohustuslikud piirangud.

kõik täna kehtivad piirangud
Riskitaseme mõõdikud

Põhimõõdikuteks on COVID-19 nakatunute arv ja surmade arv. Lähtudes nendest oleme kas rohelises, kollases, oranžis või punases riskitasemes. Valitsus vaatab riskitaseme üle kord nädalas.

käitumisjuhised eri riskitasemetel

Kuidas osaleda ohutult laagris?

Tuleb arvestada, et COVID-19 on viirus, mis levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu. Seetõttu on oluline järgida juhiseid ja soovitusi, mis aitavad hoida iseend ja teisi tervena: 

 • Laagrisse on lubatud ainult terved lapsed, vanemad ja personal, kes ei tohi olla viimase 14 päeva jooksul kokku puutunud koroonaviirust põdeva või põdenud isikuga.
 • Laagris jälgitakse pidevalt kõikide osalejate ja personali tervislikku seisundit. Haigustunnustega inimesed isoleeritakse viivitamatult kuni kojuminekuni. Kui laps laagris haigestub, peab lapsevanem talle järele minema. Juhul, kui haigestunul diagnoositakse COVID-19, korraldatakse haigega kokku puutunud kaaslastele ja personalile tervisekontroll.
 • Siseruumides viibitakse nii vähe kui võimalik. Ilusa ilma korral korraldatakse vaba aja veetmine, kogunemised ja ühistegevused vabas õhus.
 • Tervise ohutuse huvides moodustatakse osalejatest paarikümne inimese suurused  grupid. Kõik ühistegevused toimuvad nendes gruppides – söömine, treeningud, ühisüritused jne. Ka majutus korraldatakse nii, et gruppide omavaheline kokkupuude oleks minimaalne.
 • Õpeta lapsele hügieeni olulisust, kätepesu voolava vee ja seebiga ning käte desinfitseerimist. Selgita eale kohaselt, miks on oluline tihti käsi pesta ja neid mitte suhu panna. Sellega aitad tagada esmatähtsate hügieeninõuete täitmise ja muuta lapse laagris viibimise turvalisemaks. 
 • Piisknakkuse leviku tõkestamiseks õpeta lapsele, et aevastades või köhides tuleb katta oma suu ja nina küünarvarre või salvrätikuga, misjärel pestakse koheselt käed.
 • Selgita lapsele, et laagris tuleb kasutada vaid individuaalseid joogipudeleid.
 • Kui puuduvad personaalsed treeningvahendid, õpeta lapsele vahendite desinfitseerimist enne ja pärast iga kasutuskorda.

Kuidas osaleda ohutult spordivõistlustel?

 • Spordivõistlustele seatud osalejate ja pealtvaatajate piirangud sõltuvad riigis kehtestatud riskitasemest.
 • Osalema on lubatud ainult terved inimesed. Haigusnähtudega on võistlustel osalemine keelatud (reegel kehtib nii võistlejatele kui võistluste korraldajatele).
 • Kui kuulud riskirühma (eelkõige vanemaealised, krooniliste haiguste ja immuunpuudulikkusega inimesed) ja võistlusel osalemine on tõepoolest vältimatu, leia endale võistlustel selline isoleeritud koht, kus kokkupuude teiste isikutega oleks minimaalne. Vajadusel pöördu abi saamiseks korraldaja poole.
 • Siseruumides toimuvatel võistlustel tuleb kõikidel alates 12. eluaastast kanda maski (v.a. võistluse soorituse hetkel, kui maski kandmine ei ole tegevuse iseloomu tõttu võimalik).
 • Kõigil üle 18-aastastel osalejatel tuleb tõendada enda nakkusohutust. 
 • Võistlejana kasuta vaid isiklikke vahendeid. Laenutamise korral desinfitseeri vahendid enne kasutamist.
 • Lähikontaktide vältimise huvides on võistlustel osalejad jagatud rühmadesse, et vältida kokkupuudet teiste rühmadega. Jälgi korraldaja juhiseid ja hoia teiste osalejatega maksimaalset distantsi. Reeglit ei kohaldata vaid võistlejale tema võistluse soorituse ajal.
 • Osaledes võistlusel korraldaja, osaleja või pealtvaatajana, pese ja desinfitseeri sageli käsi.
 • Väldi kätlemist, kallistamist ja muid otseseid kontakte, et takistada võimalikku piisknakkuse edasikandumist.
 • Arvesta võistluspausidega, mis on vajalikud ruumide ja pindade puhastamiseks, desinfitseerimiseks ja ventileerimiseks. Kui päeva jooksul toimub samas siseruumis mitu võistlust, tehakse ühe võistluse lõpetamise ning järgmise alustamise vahel 30 kuni 60-minutiline paus.
 • Kõik eelmainitud reeglid kehtivad ka võistluse korraldamisega seotud personalile (seal hulgas kohtunikud, korraldajad, treenerid).

Millised reeglid kehtivad kolmandatest riikidest saabuvatele sportlastele?

 • Kolmandatest riikidest pärit inimesed, kes osalevad rahvusvahelisel kõrge tasemega võistlusel, ja inimesed, kes on otseselt seotud spordivõistluste läbi viimisega, saavad Eestisse saabumise järgselt täita oma töökohustusi eeldusel, et on teinud riiki saabumise järel vähemalt ühe COVID-19 haigust põhjustava koroonatesti, mille tulemus on negatiivne, või kui arst on tunnistanud isiku nakkusohutuks.
 • Kui neil sportlastel ei oleks piirangute tõttu võimalik võistlustel osaleda, oleks võistluste sportlik tase märgatavalt madalam kui varasematel aastatel ning see võib vähendada ka sportlaste huvi võistlustel osalemiseks järgmistel aastatel.

Viimati uuendatud 28.10.2021