Hoolekanne

Kriis ja pidevalt muutuvad olud on kõigile pingelised. Ootamatult kehvenenud elujärje parandamiseks on võimalik taotleda omavalitsuselt toimetuleku- või vajaduspõhist toetust, saada igapäevatoimingutes abi vabatahtlikelt ja psühholoogilist abi nõustamisliinidelt.
Kehtivad piirangud

Viiruse leviku tõkestamiseks, inimeste elu ja tervise kaitseks ning ühiskondliku toimepidevuse tagamiseks on Eestis kehtestatud soovituslikud käitumissuunised ning täitmiseks kohustuslikud piirangud.

kõik täna kehtivad piirangud
Riskitaseme mõõdikud

Põhimõõdikuteks on COVID-19 nakatunute arv ja surmade arv. Lähtudes nendest oleme kas rohelises, kollases, oranžis või punases riskitasemes. Valitsus vaatab riskitaseme üle kord nädalas.

käitumisjuhised eri riskitasemetel

Milliseid toetuseid saab taotleda elujärje parandamiseks?

 • Toimetulekutoetuse taotlemiseks võta ühendust oma kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajaga.
 • Taotluse saab esitada e-kirja teel, erandkorras võetakse taotlus vastu ka tagantjärele.
 • Kohalike omavalitsuste kontaktid leiad valla- või linnavalitsuste kodulehekülgedelt.

Kust saada abi toidu ja ravimite hankimisel?

 • Toidu või ravimite hankimisel palu abi lähedastelt, tuttavatelt või naabritelt.
 • Üksikule inimesele on abiks kohalik omavalitsus, kes aitab korraldada toidu ja ravimite toimetamise abivajajani.
 • Eakaid ja riskirühma kuuluvaid inimesi saavad toidu ja ravimite kättetoimetamisel jm igapäevatoimingutes abistada eri keskkondades tegutsevad vabatahtlikud või ka kogukonnaseltsid.  

Kuidas turvaliselt hooldekodu külastada? 

 • Hooldekodus viibivale inimesele on lähedaste toetus väga oluline ja iga külastus mõjub hästi, ent hooldekodu töötajate ja elanike tervise ohutuse huvides tohib hooldekodu külastada vaid tervena.  
 • Hingamisteede viirusnakkuse tunnustega sh köha, nohu ja palavik, oota külastusega kuni tervenemisest on möödunud vähemalt kolm ööpäeva.
 • Ettevaatusabinõuna tee võimalusel enne  külastamist koduseks kasutamiseks mõeldud kiirtest.  
 • Hooldekodusse sisenemisel desinfitseeri käed ja pane ette mask.  Pese käsi ka hooldekodus viibimise ajal. Ära puuduta nägu, silmi või suud pesemata kätega. 
 • Kanna maski terve külastuse aja ka siis, kui maski kandmine ei ole sel hetkel hooldekodus kohustuslik. 
 • Hoia inimeste vahelist turvalist distantsi. Väldi kätlemist, kallistamist ja muid lähikontakte, et takistada võimalikku piisknakkuse edasikandumist.
 • Iseseisvalt ja ratastooliga liikuva hooldekodu kliendiga kohtu võimalusel väljas (nt aias).

Kuidas korraldatakse hooldekodu tegevus nakkuskahtluse korral?

 • Kui hooldekodu elanikul tekivad koroonaviirusega sarnased sümptomid, isoleeritakse ta kohe ning korraldatakse testimine. 
 • Kõik haigestunuga kokku puutunud inimesed isoleeritakse samuti ning jälgitakse nende tervislikku seisundit. 
 • Haigestunu lähedastega võetakse ühendust ja selgitatakse olukorda. 
 • Hooldekodu jagatakse kaheks: viiruse sümptomitega ja haigestunud inimesed eraldatakse ilma sümptomiteta ja negatiivse testitulemusega inimestest. 
 • Isolatsioonis olevaid inimesi ei saa isolatsiooni ajal külastada. 
 • Võimalusel saab iga haige oma toa koos raadio ja televiisoriga, et isolatsioonis aega sisustada. 
 • Kui haigus kulgeb kergelt, saab selle läbi põdeda hooldekodus ka juhul, kui koroonatest on positiivne. 
 • Kui seisund peaks halvenema, kutsutakse kiirabi.
 • Ruumid, kus nakkuskahtlusega haigestunud viibis, desinfitseeritakse. 
 • Töötajad kasutavad iskukaitsevahendeid. Töö korraldamisel välditakse töötajate liikumist tervete ja haigete vahel. 

Kuidas on mõjutatud lahutatud vanemate ja laste vaheline suhtlemine?

Suhtluskorra kokkulepped ja seda puudutavad kohtumäärused kehtivad igas olukorras. Siiski tuleb silmas pidada, et kui teine vanem või mõni tema pereliige on haige või haiguskahtlusega, tuleks vältida nendega kokku puutumist.

Haiged ja haiguskahtlusega inimesed peavad olema eraldatud tervenemiseni ning vältima kokkupuudet teiste inimestega, sh oma lastega.

Äärmiselt oluline on säilitada sellises olukorras mõistlik koostöö lapsevanemate vahel, paindlikkus ja lähtumine laste huvidest, samas seadmata ohtu lapse ja tema lähedaste tervist.

Lähemalt elatisest ja suhtluskorrast »

Viimati uuendatud 08.10.2021