Kaitsevägi

Kaitseväe tegevteenistus ja välisoperatsioonid toimuvad tavapäraselt. Kõiki tegevväelasi ja ametnikke kutsutakse üles end vaktsineerima.
Kehtivad piirangud

Viiruse leviku tõkestamiseks, inimeste elu ja tervise kaitseks ning ühiskondliku toimepidevuse tagamiseks on Eestis kehtestatud soovituslikud käitumissuunised ning täitmiseks kohustuslikud piirangud.

kõik täna kehtivad piirangud
Riskitaseme mõõdikud

Põhimõõdikuteks on COVID-19 nakatunute arv ja surmade arv. Lähtudes nendest oleme kas rohelises, kollases, oranžis või punases riskitasemes. Valitsus vaatab riskitaseme üle kord nädalas.

käitumisjuhised eri riskitasemetel

Lisaõppekogunemine Okas 2021

Vabariigi Valitsus otsustas 17. novembril 2021 kutsuda 1684 17. ja 27. pioneeripataljoni ja 191. ning 291. luurekompanii reservväelast lisaõppekogunemisele Okas 2021. Mida see tähendab ja kust saab lisainfot?

Lisaõppekogunemise Okas 2021 eesmärk on lahinguvalmiduse kontrollimine, mille käigus kontrollitakse riigikaitse käsuahela toimimist Vabariigi Valitsuse otsuste langetamisest kuni kiirreageerimisstruktuuri reservväelaste kogunemiseni. Samuti harjutatakse antud lisaõppekogunemise käigus koostööd Politsei- ja Piirivalveametiga, mille käigus toetatakse Politsei- ja Piirivalveametit piirirajatiste tugevdamisega.

Lisaõppekogunemine on harjutava iseloomuga ja vahetu julgeolekuoht Eestile puudub.

Lisaõppekogunemise kohta saab täpsema lisainfo veebilehelt mil.ee/okas.

 • Reservväelased, kelle üksus lisaõppekogunemisele kutsutakse, on kohustatud ilmuma viivitamatult kogunemiskohta, mis on märgitud kutses.
 • Reservväelased saavad kontrollida, kas nemad on lisaõppekogunemisele kutsutute seas, kaitseväekohustuslaste registrist www.kaitsevaeteenistus.ee.
 • Õppusele kutsutud 17. pioneeripataljoni ja 191. luurekompanii reservväelased saavad lisainfot telefonilt: +372 717 8050 ja e-posti aadressilt 1jvbr.reserv@mil.ee.
 • Õppusele kutsutud 27. pioneeripataljoni ja 291. luurekompanii reservväelased saavad lisainfot telefonilt: +372 717 5010 ja e-posti aadressilt S1.2JVBR@mil.ee.

Kuidas on tõkestatud viiruse levik kaitseväes?

Kaitsevägi on kasutusele võtnud läbi mõeldud ja tõhusad meetmed et vältida COVID-positiivsete sattumine kinnisele staabialale või hilisemat piisknakkuse levikut siseruumis ning jälgib tähelepanelikult ajateenijate ja tegevväelaste tervislikku olukorda. 

Olulise tähtsusega õppused

Vältimaks koroonaviiruse võimalikku levikut korraldatakse vaid kriitilise tähtsusega õppekogunemisi.

Õppustel kehtivad üldised isikliku ja kollektiivse hügieeni hoidmise reeglid, nagu käte pesu, distantsi hoidmine, isikukaitsevahendite kasutamine.

Kontaktide vähendamine

Operatsioonipiirkondade vahel liikujatele ja staapides kasutatakse kiirtestimist, kaitsemaske ning erinevate riikide kehtestatud isolatsiooni- ja karantiininõudeid.

Üksustevahelised kontaktid on viidud miinimumi – kasutatakse oma harjutusalasid ja välditakse avalikku ruumi.

Vaktsineerimine

Vaktsineerimine on vabatahtlik, ent kaitsevägi julgustab oma inimesi kindlasti vaktsineerima ja peab normaalseks, et lähtuvalt Kaitseväe tegevuse eesmärgist – hoida riigi kaitsevõimet – on töötajad ja teenistujad läbi vaktsineerimise valmis ennast, oma kaaslasi ja oma lähedasi kaitsma. Mittevaktsineeritutel tuleb pärast igakordset väeosast lahkumist teha naasmisel COVID-19 kiirtest. 

Milliseid meetmeid rakendatakse haigestunud või viiruse kahtlusega isikute eraldamiseks?

 • Kaitseväes rakendatakse karantiini ja isolatsiooni.
 • Haigestunud ajateenija eraldatakse teistest kuni ravi lõpuni.
 • Ajateenijad ja tegevväelased, kes on potentsiaalselt koroonahaigega kokku puutunud, ent kel ei ole haigusnähte, jäävad aktiivsest väljaõppe tegevusest kõrvale ehk isolatsiooni kaheks nädalaks. 
 • Sel ajal tuuakse sõdurile termosega väeosa sööklast toitu, mis jäetakse talle ukse taha. Tühjad termosed desinfitseeritakse.
 • Nii väljaõppelt eraldatud kui ka väeosades väljaloata sõduritega saab ühendust telefoni teel.
 • Lubatud on ka pakkide saatmine.  

Kuidas mõjutab viiruse levik välisoperatsioone?

 • Kaitsevägi jätkab rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel osalemist senikehtivatel põhimõtetel. Muudatusi tehakse vastavalt, kuidas olukord muutub, et tagada oma üksuste tervis ja turvalisus. 

 • Sõjalistele operatsioonidele siirduvad kaitseväelased vaktsineeritakse COVID-19 vastu.  

 • Seoses riikidevahelise reisimise piirangutega on inimeste operatsioonipiirkonda ja sealt tagasi toimetamine raskendatud, mistõttu võib üksuste operatsioonipiirkonnas viibimise ajavahemik pikeneda.
 • Muudatusi tehakse vastavalt sellele, kuidas olukord maailmas muutub.
 • Haigestunud ajateenijad isoleeritakse teistest kuni ravi lõpuni. Kõigile sõjalisel operatsioonil haigestunutele on tagatud igakülgne arstiabi vastavalt seni toiminud korraldusele.
 • Kaitseväel on olemas võimekus kõik haigestunud või meditsiiniabi vajavad kaitseväelased erakorraliselt koju transportida.

Kuidas ajateenijale pakki saata?

 • Väeosadesse saab pakki saata posti teel. Pakile tuleb kirjutada ajateenija nimi ja pataljon.
 • Kuna pakkide kättetoimetamine võib aega võtta, ei tasu pakiga saata kiiresti riknevaid tooteid.
 • Tallinna väeosadesse võib tuua paki ka pääslasse, kus on loodud võimalused kontaktivabaks paki üleandmiseks.
Aadressid, kuhu pakki saata:
 • Kuperjanovi jalaväepataljon: Kose tee 3a, 65603 Võru, Võru maakond
 • Tapa sõjaväelinnak: Loode 35, 45106 Tapa, Lääne-Viru maakond
 • Paldiski sõjaväelinnak: Rae põik 1, 76806 Paldiski, Harju maakond
 • Jõhvi sõjaväelinnak: Pargi 55, 41537 Jõhvi, Ida-Viru maakond
 • Staabi- ja sidepataljon: Filtri tee 12, 10132 Tallinn
 • Miinisadam (merevägi ja vahipataljon): Tööstuse 54a, 10416 Tallinn

Viimati uuendatud 17.11.2021