Perekondlikud sündmused

Võimalusel väldi suure osalejate arvuga ürituste korraldamist ja neil osalemist. Kui see pole võimalik, hoia pere- ja sõprade ring nii väike kui võimalik, korralda üritus võimalusel õues, jälgi hajutatust ning taga kätepesu- või desinfitseerimisvõimalus.
Kehtivad piirangud

Viiruse leviku tõkestamiseks, inimeste elu ja tervise kaitseks ning ühiskondliku toimepidevuse tagamiseks on Eestis kehtestatud soovituslikud käitumissuunised ning täitmiseks kohustuslikud piirangud.

kõik täna kehtivad piirangud
Riskitaseme mõõdikud

Põhimõõdikuteks on COVID-19 nakatunute arv ja surmade arv. Lähtudes nendest oleme kas rohelises, kollases, oranžis või punases riskitasemes. Valitsus vaatab riskitaseme üle kord nädalas.

käitumisjuhised eri riskitasemetel

Kuidas ohutult pulmi ja muid perekondlike sündmusi korraldada?

Pulmade, matuste ja teiste oluliste perekondlike sündmuste puhul on oluline järgida sel hetkel riigis kehtivaid piiranguid ja reegleid. 

 • Hoia pere- ja sõprade ring nii väike kui võimalik ning lähtu kogu ürituse korralduses mõistlikkusest. 
 • Pulmatseremoonia korralda võimalusel looduses. Peolaud kata võimalusel samuti väljas või peotelgis. 
 • Rakenda nakkusohu vähendamiseks inimeste hajutamise ehk 2+2 põhimõtet. 
 • Meelelahutuse korraldamisel väldi maksimaalselt võõraste inimeste vahelist kontakti (nt mängud, tantsimine). 
 • Kui võimalik, ära võta kaasa väiksemaid lapsi: neil on mänguhoos raske distantsi hoida, nad kipuvad kõike katsuma ning käsi suhu panema. 
 • Soovita kõikidel külalistel kanda maski, desinfitseerida ja pesta käsi võimalikult tihti ning hoida sees telefoni bluetooth HOIA rakenduse kasutamiseks. 
 • Kui korraldad ürituse avalikus ruumis (nt restoran, muuseum, meelelahutusasutus, laste mängutuba), peavad kõik üle 18-aastased osalejad olema valmis esitama COVID tõendit. 

Mida peab arvestama matuste korraldamisel?

 • Matuste korraldamisel on lubatud nii matmine kui ka tuhastamine. Nakkusohutuse seisukohast on eelistatum tuhastamine, kuid kindlasti ei ole see kohustuslik ja sõltub lähedaste soovist.
 • Avatud kirstuga matus on lubatud tingimusel, et leinajad surnukehaga kokku ei puutu.
 • Ärasaatmisel on soovitav lähtuda inimeste hulga puhul minimaalsuse põhimõttest, et vähendada nakkusohtu. Lisaks tuleb hoiduda kogunemisest siseruumides ja võimalusel pidada matusetseremoonia otse kalmistul.
 • Kui peale matuseid toimub peielaud toitlustuskohas, siis kohapeal söömiseks COVID tõendeid kontrollima ei pea, küll aga on kõikide ohutusmeetmete rakendamine on tungivalt soovituslik. Kui COVID tõendeid ei kontrollita, peavad külalised siseruumides kandma maski või katma nina ja suu. Samuti tuleb sisetingimustes tagada hajutatus ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt. 

Viimati uuendatud 08.10.2021