Tarbija õigused

Sul on õigus saada hüvitist tühistatud ürituse, osutamata teenuse või ära jäänud reisi eest. ettemakstud raha tagasi.
Vältimatu reisi eel sõlmi tingimata tervisekindlustus, mis katab mistahes viirushaigestumisega seotud ravikulud (v.a. kui reis toimub epideemia piirkonda).
Kehtivad piirangud

Viiruse leviku tõkestamiseks, inimeste elu ja tervise kaitseks ning ühiskondliku toimepidevuse tagamiseks on Eestis kehtestatud soovituslikud käitumissuunised ning täitmiseks kohustuslikud piirangud.

kõik täna kehtivad piirangud
Riskitaseme mõõdikud

Põhimõõdikuteks on COVID-19 nakatunute arv ja surmade arv. Lähtudes nendest oleme kas rohelises, kollases, oranžis või punases riskitasemes. Valitsus vaatab riskitaseme üle kord nädalas.

käitumisjuhised eri riskitasemetel

Mida pean teadma seoses ürituse, reisi või teenuse edasilükkamisega? 

Koroonaviiruse puhang ja piirangud on pannud meid kõiki, nii tarbijaid kui ettevõtjaid ettenägematutesse olukordadesse. Üritused, teenused, reisid jm on olude sunnil ära jäänud ning nende ümberkorraldamine on toonud kaasa hulgaliselt korraldamist ja küsimusi. 

Sul on õigus saada tühistatud ürituse või osutamata teenuse eest ettemakstud raha tagasi.  Ürituse korraldaja või teenusepakkuja võib pakkuda ürituse toimumiseks või teenuse saamiseks uue kuupäeva, pakkuda võimalust mõne muu ürituse külastamiseks, kuhu saad siseneda ostetud pääsmega või hüvitada kogu kulu kinkekaardiga. 

Reisimisega seotud õigused reisitõrke korral   

Reisi kavandades tuleks teenusepakkujat valida suure hoolega – usaldusväärne reisikorraldaja säästab võimalikust hilisemast meelehärmist ja majanduslikust kahjust. Seda nii üksikute reisiteenuste kui ka mitmetest reisiteenustest koosnevate pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste puhul.

Õigus saada piletiraha tagasi

Kui lennufirma tühistab reisi, peab lennufirma pakkuma sulle piletihinna hüvitamist või teisi võimalusi lõppsihtkohta jõudmiseks, välja arvatud erandjuhtudel. Ka juhul, kui jõuad lennu hilinemise tõttu sihtkohta kolm või rohkem tundi hiljem, on sul õigus hüvitisele. 

Õigus abile ja hoolitsusele 

Kui lend hilineb, lükatakse edasi või tühistatakse, peab lennuettevõtja sinu eest hoolitsema,  korraldades toitlustuse, vajadusel majutuse ja esimese võimaliku asenduslennu. 

Kas ma võin pakettreisist loobuda ja saada ettemaksu tagasi?   

  • Pakettreisilepingu lõpetamiseks pead esitama reisikorraldajale avalduse enne pakettreisi algust. Seejuures ei pea sa maksma lepingu lõpetamistasu, kui avaldus on esitatud õigeaegselt ning sihtkohas või selle vahetus läheduses esinevad vältimatud ja erakorralised asjaolud, mis mõjutavad olulisel määral pakettreisi teenuste osutamist või reisijate vedu sihtkohta.  
  • Sellised asjaolud on näiteks sõjategevus või muud julgeolekuprobleemid, oht inimese tervisele (nt raske haiguspuhang reisisihtkohas) või loodusõnnetused, mis muudavad võimatuks reisida sihtkohta turvaliselt pakettreisilepingus ette nähtud viisil.

Kas kindlustus katab ravikulud haigestumise korral reisil? 

  • Reisi eel sõlmi tingimata tervisekindlustus, mis on üks osa reisikindlustusest. Kindlustused katavad tervisekindlustuse alusel mistahes viirushaigestumisega seotud ravikulud, kuivõrd taoline haigestumine on alati ootamatu. Seega loetakse kindlustusjuhtumiks ka koroonaviirusesse haigestumine. Tervisekindlustuse alusel on koroonaviirusesse haigestumisega seotud kulud kaetud üksnes hetkeni, mil piirkonnas, kuhu reisiti, kuulutati välja epideemia.
  • Kui otsustad reisida epideemia piirkonda ja haigestud seal koroonaviirusesse, ei ole ravikulud enam tervisekindlustuse alusel kaetud, sest oled end teadlikult ohtu asetanud.

Kas kindlustus katab reisi edasilükkamise või ärajäämisega  seotud kulud? 

  • Ootamatute reisitõrke kulude katmine sõltub konkreetsest kindlustusandjast ja -lepingu tingimustest. Tutvu hoolikalt kindlustuslepingu tingimustega enne lepingu sõlmimist, et oleksid kindlustuskaitse ulatusest ning riskidest teadlik. 
  • Enamasti kindlustusandjad ei hüvita kahju, kui inimene on juba reisil piirkonnas, kus kehtestatakse karantiin ning ta ei pääse seetõttu õigel ajal reisilt koju. Kojusaamisega kaasnev lisakulu tuleb sageli endal kanda. 

Mida teha, kui kinkekaart või pilet on aegumas?  

  • Kui kinkekaart või -pilet aegus ajal, mil teenust ei olnud võimalik riiklikult seatud piirangute tõttu kasutada, on sul õigus saada tagasi kinkekaardi või -pileti eest tasutud summa. Mõned kauplejad pakuvad ka kinkekaardi pikendamist, ent see on kokkuleppe küsimus. Soovitame kõik sellised kokkulepped sõlmida kirjalikult.  
  • Pöördu esmalt kaupleja poole, kes kinkekaardi väljastas. Sageli on selged tegutsemisjuhised ka kauplejate kodulehtedel. 

Viimati uuendatud 22.11.2021