Riskitasemed

Koroonaviiruse leviku riskitase võib olla madal, keskmine, kõrge ja väga kõrge. Riskitasemed on kokku lepitud valges raamatus ehk ühiskonnaelu korraldamise kavas koroonaviiruse leviku tingimustes.

Koroonaviiruse riskitase on kõrge (25. novembri 2021 seisuga)

Riskitaseme põhimõõdikuteks on COVID-19 nakatunute arv ja surmade arv ning need näitajad on näha ka alloleval joonisel - vertikaalteljel keskmine COVID-19 surmade arv viimase 7 päeva jooksul ning horisontaalteljel keskmine nakatunute arv viimase 7 päeva jooksul. Valge ring tähistab praegust riskitaset Eestis.

Riskimaatriks 25.11.2021

Põhimõõdikud

Mõõdik Tase Trend
7 p keskmine nakatunute arv 644,7
7 p keskmine uute hospitaliseeritute arv 29,57

Trend näitab mõõdiku kasvu või langust. Trendimärgi puudumisel on mõõdiku väärtus sama, mis eelmisel nädalal.

Lisamõõdikud

Indikaator Tase Trend
7 p keskmine surmade arv 8,3

juhitaval hingamisel viibivate COVID-19 patsientide arv

24
üle 60aastaste inimeste nakatumise tase 105,3

täisvaktsineeritud täiskasvanud elanikkonna hõlmatus

68,78%

Mõõdikute piirmäärad

madal risk keskmine risk kõrge risk väga kõrge risk
Põhimõõdikud
Keskmine COVID-19 nakatunute arv viimase 7 päeva jooksul < 250 250 - 600 600 - 1000 > 1000
Keskmine uute COVID-19 hospitaliseeritute arv viimase 7 päeva jooksul < 10 10  - 30 30 - 60 > 60
Lisamõõdikud
Keskmine päevane COVID-19 surmade arv viimase 7 päeva jooksul < 3 3 - 4 5 - 9 > 10
Juhitaval hingamisel viibivate COVID-19 patsientide arv < 5 5 - 14 15 - 39 > 40
>60 aastaste inimeste nakatumise tase < 30 30 - 119 120 - 209 > 210
 • Riskitaseme vaatab valitsus üle kord nädalas, vastavalt uuendatakse ka mõõdikute seisu. 
 • Mõõdikute kõrval annavad koroonaviiruse leviku kohta informatsiooni ka seireuuringud: vaata COVID-19 küsitluste tulemusi.
 • Aktiivse immuunkaitsega inimeste osakaalu elanikkonnas arvestab teadusnõukoda oma prognooside tegemisel: tutvu teadusnõukoja ettepanekutega valitsusele
 • Samuti peab otsuste tegemisel arvestama sotsiaalmajanduslikku olukorda.

Käitumisjuhised erinevatel riskitasemetel

Koroonaviiruse leviku riskitase võib olla madal, keskmine, kõrge ja väga kõrge. Riskitaseme vaatab valitsus üle kord nädalas, vastavalt uuendatakse ka mõõdikute seisu. Mõõdikute kõrval annavad koroonaviiruse leviku kohta informatsiooni ka seireuuringud. Aktiivse immuunkaitsega inimeste osakaalu elanikkonnas arvestab teadusnõukoda oma prognooside tegemisel. Samuti peab otsuste tegemisel arvestama sotsiaalmajanduslikku olukorda.

Igaüks saab oma käitumist ja tegutsemist kohandada vastavalt viiruse leviku riskitasemele. Üldised käitumisjuhised leiab allolevast tabelist.

Madal riskitase

Koroonaviirus levib kogukonnas üksikute teadaoleva päritoluga juhtumitena, kuid säilib laiema leviku risk. Eesmärk on vältida viiruse levikut ja säilitada valvsus, et ei peaks kehtestama piiranguid.

 • Vaktsineeri ennast ja aita ka lähedastel end vaktsineerida
 • Pese käsi
 • Toeta töötajate ja külastajate vaktsineerimist
 • Taga hästi ventileeritud ruumid
 • Koosta riskianalüüs ja tegevusplaan
 • Tagab kõigile vaktsineerimise võimaluse
 • Tagab testimise võimalused
 • Tuvastab võimalikud kolded

Keskmine riskitase

Kogukonnas on nakkuskolded, kuid nakkus ei ole laialt levinud. Eesmärk on vältida riskirühmade nakatumist ja vajadust piirangute järele.

Lisaks eelnevale:

 • Kanna rahvarohketes siseruumides näomaski
 • Tee enne riskirühma liikmega kohtumist kiirtest
 • Isegi kergete sümptomitega jää koju ja tee kiirtest 
 • Kiirtesti positiivse tulemuse korral konsulteeri arstiga

Lisaks eelnevale:

 • Anna käitumissoovitusi
 • Paku desovahendeid ja näomaske
 • Paku testimisvõimalusi
 • Paku vaktsineerimisvõimalusi

Lisaks eelnevale:

 • Rakendab meetmeid nakatumise kasvu pidurdamiseks

Kõrge riskitase

Kogukonnas on nakatumise levik väljaspool koldeid ja leviku piiramiseks on seatud piirangud. Eesmärk on tagada tavapärane arstiabi ja vältida vajadust ulatuslike piirangute järele.

Lisaks eelnevale:

 • Võimalusel tööta kodunt
 • Korralda kohtumisi virtuaalselt või vabas õhus

Lisaks eelnevale:

 • Võimalda kaugtööd 
 • Vähenda riskantseid kontakte

Lisaks eelnevale:

 • Rakendab meetmeid nakatumise vähendamiseks

Väga kõrge riskitase

Kogukonnas on nakatumine väga laialt levinud ning nakatumiste koguarvu väga kiire kasvu pidurdamiseks on seatud piirangud. Eesmärk on tagada erakorraline arstiabi ja aidata piirangutel mõjuda, et ühiskond taas avada.

Lisaks eelnevale:

 • Vii näost näkku kohtumiste arv miinimumi

Lisaks eelnevale:

 • Võimalda ja soovita kaugtööd ja -õpet
 • Vii näost-näkku kohtumiste arv miinimumi

Lisaks eelnevale:

 • Rakendab meetmeid nakatumise kiireks vähendamiseks

Viimati uuendatud 25.11.2021