Reisi ärajäämine ja hüvitamine

Koroonaviirus ja sellega kaasnevad piirangud on pannud meid ettenägematutesse olukordadesse. Sul on õigus saada ära jäänud reisi eest ettemakstud raha tagasi. Enne reisi toimumist võid ka ise omal soovil reisist loobuda ja saada tasutud raha tagasi.
Kehtivad piirangud

Viiruse leviku tõkestamiseks, inimeste elu ja tervise kaitseks ning ühiskondliku toimepidevuse tagamiseks on Eestis kehtestatud soovituslikud käitumissuunised ning täitmiseks kohustuslikud piirangud.

kõik täna kehtivad piirangud
Riskitaseme mõõdikud

Põhimõõdikuteks on COVID-19 nakatunute arv ja surmade arv. Lähtudes nendest oleme kas rohelises, kollases, oranžis või punases riskitasemes. Valitsus vaatab riskitaseme üle kord nädalas.

käitumisjuhised eri riskitasemetel

Reisimisega seotud õigused reisitõrke korral   

Reisijana on sul enne reisi ostmist õigus saada reisikorraldajalt või -vahendajalt põhjalikku teavet reisi kohta. Sinu reisikorraldaja vastutab kõigi pakettreisi osaks olevate teenuste kokkulepitud viisil osutamise eest.  

Õigus saada piletiraha tagasi

Kui lennufirma tühistab reisi, on sul õigus saada lennupileti raha tagasi. Tingimuseks on siinkohal, et lendu teostab Euroopa Liidu ettevõte. 

Õigus loobuda reisist 

Sul on õigus enne reisi toimumist omal soovil reisist loobuda. Võid küsida  ettemaksu tagasi või leppida kokku reisi hilisemaks lükkamise. Reisikorraldaja võib pakkuda ettemaksu asemel ka kinkekaarte, mida saad kasutada endale sobival ajal. 

Õigus abile ja hoolitsusele 

Lennuettevõtja peab Sinu eest hoolitsema korraldades toitlustuse, vajadusel majutuse ja esimese võimaliku asenduslennu. 

Kas ma võin reisist loobuda ja saada ettemaksu tagasi?   

  • Pakettreisilepingu lõpetamiseks pead esitama reisikorraldajale avalduse enne pakettreisi algust. Seejuures ei pea sa maksma lepingu lõpetamistasu, kui avaldus on esitatud õigeaegselt ning sihtkohas või selle vahetus läheduses esinevad vältimatud ja erakorralised asjaolud, mis mõjutavad olulisel määral pakettreisi teenuste osutamist või reisijate vedu sihtkohta.  
  • Sellised asjaolud on näiteks sõjategevus või muud julgeolekuprobleemid, oht inimese tervisele (nt raske haiguspuhang reisisihtkohas) või loodusõnnetused, mis muudavad võimatuks reisida sihtkohta turvaliselt pakettreisilepingus ette nähtud viisil.

Kas kindlustus katab ravikulud haigestumise korral reisil? 

  • Reisi eel sõlmi tingimata tervisekindlustus, mis on üks osa reisikindlustusest. Kindlustused katavad tervisekindlustuse alusel mistahes viirushaigestumisega seotud ravikulud, kuivõrd taoline haigestumine on alati ootamatu. Seega loetakse kindlustusjuhtumiks ka koroonaviirusesse haigestumine. Tervisekindlustuse alusel on koroonaviirusesse haigestumisega seotud kulud kaetud üksnes hetkeni, mil piirkonnas, kuhu reisiti, kuulutati välja epideemia.
  • Kui otsustad reisida epideemia piirkonda ja haigestud seal koroonaviirusesse, ei ole ravikulud enam tervisekindlustuse alusel kaetud, sest oled end teadlikult ohtu asetanud.

Kas kindlustus katab reisi edasilükkamise või ärajäämisega seotud kulud? 

  • Ootamatute reisitõrke kulude katmine sõltub konkreetsest kindlustusandjast ja -lepingu tingimustest. Tutvu hoolikalt kindlustuslepingu tingimustega enne lepingu sõlmimist, et oleksid kindlustuskaitse ulatusest ning riskidest teadlik. 
  • Enamasti kindlustusandjad ei hüvita kahju, kui inimene on juba reisil piirkonnas, kus kehtestatakse karantiin, ning inimene ei pääse seetõttu õigel ajal reisilt koju. Kaasnev lisakulu tuleb sageli endal kanda. 

Seotud viited

Reisija õigused

Viimati uuendatud 12.10.2021