Ametkondade infomaterjalid

Vabariigi Valitsus, ministeeriumid ja riigiasutused tegelevad koroonaviiruse leviku tõkestamiseks vajalike meetmete, piirangute, juhiste jm väljatöötamise ning kommunikatsiooniga, eesmärgiga tõkestada Covid-19 nakkuse levikut ning tagada igapäevaelu toimimine viiruse jätkuva leviku tingimustes. Siit lehelt leiad viited ametkondadele ja erinevate valdkondade koroonateemalisele infole.

Terviseamet

Info koroonaviiruse, selle ennetamise, ravi ja leviku kohta, juhendid ja infomaterjalid haigestunutele, lähikontaktsetele, asutustele ja ettevõtetele.

Vaata lähemalt

Ravimiamet

Teave Covid-19 vaktsiinide ja teiste ravimite, samuti ravimiuuringute kohta.

Vaata lähemalt

Sotsiaalministeerium

Info vaktsineerimise võimalustest, arstiabi kättesaadavusest, hoolekandeteenustest jm.

Vaata lähemalt

Haridus- ja Teadusministeerium

Üldharidus-, kutse- ja ülikoolide, lasteaedade ja -hoidude, täienduskoolituste ja noorsootöö kehtivad reeglid ja piirangud. 

Vaata lähemalt

Haridus- ja Noorteamet

Juhised, materjalid, koolitused ja nõuanded õppetöö praktiliseks korraldamiseks.

Vaata lähemalt

Kultuuriministeerium

Kultuuriasutuste piirangud, sündmuste ja kultuuriürituste korraldamine ja sportimine viiruse leviku ajal.

Vaata lähemalt

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Kehtivad piirangud ühistranspordi-, mere- ja lennuliikluses, turismi- ja reisiinfo, ettevõtjatele suunatud kriisimeetmete teave. 

Vaata lähemalt

Välisministeerium 

Info reisimise ning Eesti välisesinduste lahtioleku kohta.

Vaata lähemalt

Reisi Targalt

Teave piiriületustingimuste ja nõuete kohta välismaale reisimisel, samuti transiit- ja sihtriikide kohta.  

Vaata lähemalt

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Amet

Tarbija õigused, reisikindlustus, e-kaubandus, avalike ruumide ventilatsioon jpm. 

Vaata lähemalt

Politsei- ja Piirivalveamet

Piiriületuse muudatused ja piirangud, teave avaliku korra ja isikut tõendavate dokumentide kohta.

Vaata lähemalt

Tööeluportaal

Info ja juhendid ettevõtetele tööelu ja töösuhete korralduse kohta kriisiolukorra ajal.

Vaata lähemalt

Maksu- ja Tolliamet

Riigi tugi raskustesse sattunud ettevõtjatele. 

Vaata lähemalt

Maaeluministeerium

Põllumajandussektori toetamine koroonakriisis.

Vaata lähemalt

Maaelu Edendamise Sihtasutus

Põllumajandustootjate ja maaelu edendajate toetamine, Covid-19 laenu ja laenukäenduse taotlemine.

Vaata lähemalt

PRIA

PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet) makstavad toetused ja nende saamise tingimused.

Vaata lähemalt

Põllumajandus- ja Toiduamet

Infot ja juhised toidukäitlejatele ja loomapidajatele COVID-19 leviku tõkestamiseks.

Vaata lähemalt

Kaitsevägi

Info ajateenistuse, Kaitseväe ja Kaitseliidu töökorralduse kohta.

Vaata lähemalt

Transpordiamet

Sõidueksami turvalise korraldamise nõuded. 

Vaata lähemalt

Vanglad

Vanglate töökorraldus ja vangide külastamine.

Vaata lähemalt

Последнее обновление 03.11.2021