Reisimine Eestist välismaale

Tutvu transiit- ja sihtriigi piiriületuse nõuetega ning hinda oma reisi vajalikkust. Arvesta, et riigid võivad uute tüvede leviku piiramiseks lühikese etteteatamisega kehtestada haiguse levikut takistavaid meetmeid (sh otselendude katkestamine, piiriületustingimuste muutmine jms). Info teistesse riikidesse sisenemise tingimuste kohta leiad Reisi Targalt veebilehelt.

Hetkel kehtivad piirangud 

Viiruse leviku ja haigestumise vältimiseks, inimeste elu ja tervise kaitseks ning ühiskonna toimimise tagamiseks tuleb järgida kehtestatud piiranguid ja käitumisjuhiseid. Vabariigi Valitsus koostöös teadusnõukojaga hindab iganädalaselt nakatumisriski riigis ja kehtestab või leevendab meetmeid vastavalt riskitasemele.

Vaata kõikides valdkondades kehtivaid piiranguid »

 • Enne reisi planeerimist vaata sihtriigi nakkuskordaja infot Välisministeeriumi kodulehelt
 • Vii end kurssi võimalike reisipiirangutega sihtriigis: tutvu riigi infoga Reisi Targalt veebilehel, Euroopa Liidu ReOpen portaalis  ja võta vajadusel detailide täpsustamiseks ühendust sihtriigi välisesindusega. 
 • Registreeri oma reis Reisi Targalt lehel, et teid oleks võimalik reisipiirangutest teavitada. 
 • Järgi Terviseameti soovitusi turvaliseks lennureisiks, et hoida enda ja teiste tervist. Haigussümptomite korral lükka reis edasi ning võta ühendust perearstiga. 
 • Sõlmi reisikindlustus ning tutvu hoolikalt kindlustustingimustega, et kindlustus kataks ka Covid-19 pandeemiast tingitud reisitõrgete hüvitamise ning koroonaviirusest tingitud haiguse ravi välisriigis. 
 • Asukohariigis järgi kohalike ametivõimude juhiseid ja hoia end kursis võimalike uute piirangutega. 
 • Paljud riigid ja mitmed lennufirmad nõuavad ka transiitreisijatelt SARS-CoV-2 testitõendit. Seetõttu võib välisriigis koroonaviirusega nakatumisel tekkida olukord, kus sa ei saa pikema aja jooksul Eestisse naasta ning pead haiguse läbi põdema välisriigis; 
 • Reisilt naastes järgi Eestis kehtivaid reegleid, jälgi oma tervist ning võta viiruskahtluse korral ühendust oma perearstiga; 

Info teistesse riikidesse sisenemise tingimuste kohta leiad Reisi Targalt veebilehelt »

Avalikus siseruumis tuleb arvestada hajutatuse nõudega. See tähendab, et võõrastest inimestest tuleb hoiduda võimalusel vähemalt kahe meetri kaugusele. 

Avalikes siseruumides tuleb desinfitseerida käsi.

Maski peavad kandma kõik 12-aastased ja vanemad inimesed kõigis avalikuks kasutamiseks mõeldud siseruumides, sh ruumides, kus kontrollitakse COVID tõendit (sh meelelahutuskohad, üritused, kinod, teatrid ja spaade üldkasutatavad ruumid, kus ei puututa kokku veega).

Maski tuleb kanda kõigis tegevustes, kus see on töö või tegevuse iseloomust tulenevalt võimalik.

Maski ei tohi asendada suu ja nina katmisega salli, krae, visiiri või muuga. Rangelt soovituslik on kanda meditsiinilist või sellega võrdsustatud maski (nt FFP1-3 mask või N95 respiraator), mis tõkestab koroonaviiruse delta tüve edasikandumist tõhusalt. 

Maski tuleb kanda näiteks poes, apteegis, asutuste ja ettevõtete teenindussaalides,  postkontoris, raamatukogus, ühistranspordis, meelelahutuskohtades, üritustel, kinodes, teatrites, spaades – kõigis avalikes siseruumides, kus tegevuse iseloom seda vähegi võimaldab. 

Juhul, kui inimesele on maskikandmine tervislikel põhjustel vastunäidustatud, peab ta seda kinnitama vastava arstliku tõendiga.

Kaubanduses ja teeninduses peavad maskikandmise kohustuse täitmist jälgima tegevuse eest vastutavad isikud, teenusepakkujad ja kauplejad, kelle müügi- või teenindusalal inimene viibib.  Kui inimene keeldub kaitsemaski kandmisest, on teenusepakkujal või kauplejal õigus teda mitte müügi- või teenindusalale lubada.

Kontrollitud avalikus ruumis toimuvates tegevustes peavad COVID tõendivaktsineerituse või  läbipõdemise kohta esitama kõik inimesed alates 18. eluaastast. Tõendi peavad esitama ka 12-17-aastased (alates 15.11.2021 noored, kes jäävad vanusevahemikku 12 aastat ja kolm kuud kuni 17), kes võivad lisaks vaktsineerituse või läbipõdemise tõendamisele esitada ka testitõendi. COVID tõend kehtib koos isikut tõendava dokumendiga.

Kui inimesele on vaktsineerimine tervislikel põhjustel vastunäidustatud, tuleb osalemiseks esitada vastav arstitõend.

COVID tõend tuleb esitadasportimisel, treenimisel, noorsootöös, huvitegevuses ja -hariduses, täienduskoolituses ja täiendõppes; spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel; saunades, spaades, veekeskustes ja ujulates; avalikel koosolekutel ja üritustel, sealhulgas teatris, kinos, kontserdil (k.a. kirikukontserdil), konverentsil; muuseumites ja näitusasutustes; meelelahutusteenustel; toitlustusettevõtetes kohapeal söömisel-joomisel. 

Korraldajatel on kohustus kontrollida COVID tõendite kehtivust koos tõendi esitaja isikut tõendava dokumendiga. 

COVID tõenditei kontrollita piiramata territooriumigaväliüritustel. 

Töösuhetes on tööl käimise nõuete, sh tõendi esitamise kohustuse aluseks tööandja riskianalüüs. 

Inimesed, kellel on diagnoositud COVID-19, ei tohi alates haiguse diagnoosimisest kuni terveks tunnistamiseni oma elukohast lahkuda. See kehtib ka varjupaikade ja turvakodude elanikele, kes peavad jääma kohapeale karantiini. 

COVID-19 haigega koos elavad või temaga kokku puutunud lähikontaktsed peavad jääma kümneks päevaks eneseisolatsiooni.  

Kodust tohib lahkuda üksnes igapäevaseks toimetulekuks hädavajaliku hankimiseks, kui see pole muul viisil võimalik ja õues viibimiseks, kui võetakse kasutusele kõik meetmed haiguse võimaliku leviku tõkestamiseks ning toimitakse Terviseameti juhiste kohaselt. 

Eneseisolatsiooni ei pea jääma lähikontaktsed, kes on  

 • COVID-19 haiguse vastu täielikult vaktsineeritud ja viimasest vaktsiinidoosist ei ole möödunud rohkem kui aasta 
 • COVID-19 haiguse viimase kuue kuu jooksul läbi põdenud ja arsti poolt terveks tunnistatud 
 • vaktsineerituga võrdsustatud ehk COVID-19 haiguse läbipõdemise järel saanud ühe doosi vaktsiini, saavutanud vaktsiinidoosi järel maksimaalse kaitse ning viimasest vaktsiinidoosist ei ole möödunud rohkem kui üks aasta või ta on pärast esimese vaktsiinidoosi saamist haigestunud COVID-19 haigusesse, on COVID-19 haiguse läbi põdenud ning diagnoosi kinnitava SARS-CoV-2 testi tegemisest või diagnoosi kinnitamise kuupäevast ei ole möödunud rohkem kui üks aasta. 

Kui lähikontakt koroonaviiruse kandjaga toimus lasteaias või -hoius, üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses, peavad lapsed ja noored, kes ei ole COVID-19 haiguse vastu vaktsineeritud või COVID-19 haigust läbi põdenud jääma  lihtsustatud karantiini

Eneseisolatsiooni on soovitatav jääda ka inimestel, kes on küll vaktsineeritud või COVID-19 haiguse läbi põdenud, kuid kellega koos elav inimene on haigestunud. Sel juhul tuleks vähemalt viieks päevaks jääda koju ja teha võimalusel kaugtööd. Kui kodus töötada ei saa, väljastab perearst haiguslehe ning inimene saab ravikindlustushüvitist.  

Eestist välismaale reisimine

Riigid võivad uute viirustüvede leviku piiramiseks lühikese etteteatamisega kehtestada haiguse levikut takistavaid meetmeid. Hoia end nii enne reisi kui reisil olles regulaarselt kursis asukohariigi reeglite ja piirangutega, jälgides Reisi Targalt ning Välisministeeriumi uudiseid.

Loe edasi

Reisi ärajäämine ja hüvitamine

Koroonaviirus ja sellega kaasnevad piirangud on pannud meid ettenägematutesse olukordadesse. Sul on õigus saada ära jäänud reisi eest ettemakstud raha tagasi. Enne reisi toimumist võid ka ise omal soovil reisist loobuda ja saada tasutud raha tagasi.

Loe edasi

Ametkonnad jagavad infot

Välisministeerium
Info reisimise ning Eesti välisesinduste lahtioleku kohta.

Reisi Targalt
Teave piiriületustingimuste ja nõuete kohta välismaale reisimisel, samuti transiit- ja sihtriikide kohta.  

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Amet
Tarbija õigused, reisikindlustus, e-kaubandus, avalike ruumide ventilatsioon jpm. 

Politsei ja Piirivalveamet
Piiriületuse muudatused ja piirangud, teave avaliku korra ja isikut tõendavate dokumentide kohta.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Kehtivad piirangud ühistranspordi-, mere- ja lennuliikluses, turismi- ja reisiinfo, ettevõtjatele suunatud kriisimeetmete teave. 

Viimati uuendatud 09.11.2021