Sa oled siin

COVID tõend ja selle kasutamine

Alates 9. augustist 2021 saab üldistest nõuetest suurema osalejate arvuga üritusi korraldada, kui neil osalevad üksnes negatiivse testitulemusega, COVID-19 haiguse läbi põdenud või vaktsineerimiskuuri läbinud inimesed. COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks on kontrollita üritustel ja tegevustes lubatud kuni 50 osalejat sisetingimustes ja kuni 100 osalejat õues. Kehtivad erandid. Nakkusohutuse tõendamise kohustus on inimesel endal. Korraldaja peab enne hoonesse või territooriumile sisenemist teavitama, kas seal teostatakse tõendite kontrolli.

COVID tõend


COVID tõend võimaldab Eestis COVID-19 vastu vaktsineeritutel, negatiivse PCR testi andnutel või COVID-19 läbipõdenutel  tõendada tervise infosüsteemi esitatud COVID-19 alase info tõesust.

Juuni esimeses pooles valmisid Eesti ja üle Euroopa Liidu kehtivad ühtsetele standarditele ja samale andmekooseisule vastavalt kolm digitaalset COVID tõendit:

COVID tõend saab olla nii digitaalne kui ka paberkandjal väljatrükk. COVID-19 haiguse vastu vaktsineerimist saab tõnedada ka paberkandjal kollase vaktsineerimispassiga. Samuti võib tõendiks olla teise riigi andmebaasi väljatrükk, mis on ametlikult kinnitatud.

 

COVID tõendi loomine

 

Üritusel osaleda tahtev isik peab tõendama oma nakkusohutust. See tähendab, et iga üritusest osavõtja peab looma endale COVID tõendi. Tõendi loomine toimub digitaalselt digilugu.ee »

COVID tõendi printimisel abistavad inimesi kohalikud omavalitsused ja raamatukogud. Välismaalased saavad pöörduda TEHIKu poole vajaliku tõendi väljastamiseks.

Loe edasi:

 

COVID tõendi kasutamine ja nakkusohutuse kontrollimine

 

Korraldaja peab tagama kõikide isikute nakkusohutuse kontrolli. Kontrollimiseks on vaja kontrollija seadmes minna eraldi veebilehele kontroll.digilugu.ee.

 

COVID tõendi kasutamine üritustel


Kui üritustel või tegevustes osaleb siseruumides üle 50 ja väljas üle 100 inimese, siis tuleb tagada kõigi külastajate nakkusohutus ja selle kontroll. See tähendab, et üritustel ja tegevustes saavad osaleda üksnes vaktsineerimiskuuri läbinud, COVID-19 haiguse läbi põdenud või negatiivse testitulemusega inimesed. Sisetingimustes võib sel juhul olla kuni 6000 ja välitingimustes kuni 12 000 külastajat.

Nakkusohutust ei pea tõendama alla 18-aastane isik, kuid isikute piirmäära arvestusse lähevad kõik külastajad, sealhulgas alla 18-aastased noored.

Osalevate isikute hulka ei arvestata korraldaja ega läbiviimise või teenuse osutamise koha omanikku, töötajaid, töövõtjaid, esinejaid, majandusliku teenindamise ja hädaabitööde tegemisega seotud isikuid.

Kui üritusele tuleb piirarvust enam inimesi või igapäevase majandustegevusega on seotud rohkem kui 50 isikut sees või 100 isikut väljas, peab tõendeid ja testi tulemusi kontrollima alates esimesest osalevast isikust arvates, sealhulgas töötajatel, esinejatel jne.

Nakkusohutuse tõendamise kohustus on alates 9. augustist inimesel endal, korraldaja pole kohustatud tagada antigeeni kiirtestiga testimise võimalust. Tegevuses või ürituses osalemiseks ja toitlustusasutuses viibimiseks võib esitada ka teisi digisertifikaadiga samaväärseid tõendeid (nt paberkandjal immuniseerimispass).

Piirarvud kehtivad järgmistele üritustele ja tegevustele:
 • avalikud koosolekud
 • konverentsid
 • teatrietendused
 • kontserdid
 • kinoseansid
 • sportimine, treenimine ja võistlused
 • noorsootöö ja huvitegevus
 • huviharidus, täiendkoolitus ja -õpe
 • toitlustuskohas söömine

 

Piirarvud kehtivad ka meelelahutusteenuse osutamisel, näiteks ööklubis, kasiinos, piljardisaalis ja laste mängutoas, jumalateenistustel, muuseumides ja näitustel, samuti ka avalikuks kasutamiseks mõeldud saunades, spaades, basseinides, veekeskustes ja ujulates.

ERANDID

Osalejate arvu piirangut ei rakendata avalikel jumalateenistustel ja usulistel talitustel. Samuti ei kohaldu piirarv laste ja kuni 18 aastaste noorte huvihariduse, -tegevuse, noorsootöö, täiendkoolituse ja -õppe valdkonnale ning nende sportimisel ja treenimisel. Siseriiklike parvlaevade toitlustuskohtasid ei eristata parvlaeva avalikust ruumist.

 

Immuniseerimispass


Lisaks digitaalsele COVID-19 tõendile saab üritustel ja tegevustes osalemiseks ning toitlustusasutuste külastamiseks kasutada ka teisi samaväärseid tõendeid, millega on võimalik tõendada enda vaktsineeritust, läbipõdemist või negatiivset testitulemust.

Vaktsineerituse tõendamiseks sobib näiteks paberkandjal kollane immuniseerimispass, mille väljastab inimese soovi korral perearst või mõni teine vaktsineerimist läbi viiv tervishoiutöötaja. Kui inimesel on immuniseerimispass juba olemas ja ta soovib sellega hiljem oma vaktsineeritust tõendada, peaks ta võtma selle vaktsineerimisele kaasa. Siis saab vaktsineerimise läbiviija teha passi vastava sissekande.

Samuti saavad immuniseerimispassiga enda vaktsineeritust tõendada inimesed, kes on vaktsineeritud välismaal. Lisaks immuniseerimispassile võib tõendiks olla teise riigi andmebaasi väljatrükk, mis on ametlikult kinnitatud.

 

COVID tõendi talletamine 


COVID tõendi ajaline kehtivus oleneb, kas tõendatakse vaktsineeritust, negatiivset testi või läbipõdemist. Näiteks vaktsineerituse tõend kehtib üks aasta. Terve selle aja vältel piisab, kui laadida digilugu.ee veebilehelt tõend alla oma seadmesse ühe korra ning iga kord, kui on vaja tõendada nakkusohutust, siis otsida tõend oma seadme allalaaditud failidest üles ning esitada see koos isikut tõendava dokumendiga sissepääsul ürituse või tegevuse korraldajale.

Alternatiiv on siis COVID tõend välja printida ning väljatrükki siis endaga kaasas kanda. Samuti sobib, kui kannad kaasas Eesti immuniseerimispassi.

Tõendid salvestuvad arvuti või nutiseadme alla laaditud failide kausta.

Digitaalse rahakoti rakendus


Tõendi mugavamaks kasutamiseks on loodud ka mitmeid mobiilirakendusi. Digitaalse COVID tõendi allalaadimiseks mobiiltelefoni rakendusse (äppi) on võimalik kasutada:


Eelviidatud rakendused ei ole riiklikud teenused. Palun tutvuge enne mistahes kolmanda osapoole teenuse kasutamist põhjalikult vastava teenuse kasutamise- ja andmetöötlustingimustega.

 

Teavitusplakatid korraldajatele

Ürituste ja sündmuste korraldajad võivad plakateid alla laadida ja kasutada COVID tõendi kasutamise teavituses.

COVID tõendi kontroll

6 sammu COVID tõendi loomiseks

5 sammu COVID tõendi kasutamiseks

 

Korduma kippuvad küsimused ja vastused
 

Mida ma ürituse korraldajana pean enne ürituse algust kontrollima?

Enne ürituse või tegevuse algust peavad alates esimesest osalejast kõik üle 18-aastased haiguse läbi põdenud või vaktsineeritud, samuti kas PCR või antigeeni kiirtesti teinud inimesed esitama korraldajale vastava tõendi.

Korraldaja peab kontrollima COVID tõendite kehtivust. Põhjendatud kahtluse korral tuleb inimeselt küsida isikut tõendavat dokumenti.

Samuti võib korraldaja Terviseameti juhiseid jälgides pakkuda kiirtesti tegemist võimalust kohapeal, kuid kui ta seda ei tee, peab testitulemusega siseneda sooviv inimene enda testimise tervishoiuteenuse osutaja või üldapteegi tegevusloa omaja juures ise korraldama.

Kuidas toimub digitaalsete EL COVID tõendite kontrollimine?

Tõendite kontrollimiseks on igal tõendil kaks QR-koodi: üks (pisem) viib kontrollimiseks mõeldud veebilehele ja teise (suurema) QR-koodi abil saab kontrollida tõendil olevate andmete õigsust ja autentsust.

Tõendeid saab kontrollida veebilehel kontroll.digilugu.ee oleva QR-koodi skaneerimise rakenduse abil (tavapäraste QR-lugeritega seda teha ei saa).

Lahendus võimaldab hinnata tõendi ehtsust ning vastavust hetkel Eestis kehtivatele nõuetele. Kontrollijale kuvatakse skaneerimisel kolme värvi: roheline (tõend kehtib), oranž (tõendil olev info ei vasta Eestis kehtivatele vaktsineerimis- või läbipõdemistingimustele) ja punane (tõendi tehniline viga, tõend ei kehti).

Kontrollirakendus näitab, kas:

 • vaktsineerimiskuur on lõpetatud (1/1st, 2/2st vaktsiinidoosist jne)
 • viimasest vaktsineerimisest on möödas vähemalt 14 päeva, Pfizer/BioNTechi vaktsiini Comirnaty puhul seitse päeva
 • viimasest vaktsineerimisest on möödas kuni üks aasta
 • negatiivse tulemusega PCR testiproov on võetud viimase 72 tunni sees
 • negatiivse tulemusega kiirtesti proov on võetud viimase 48 tunni sees
 • positiivse tulemusega PCR testiproovi võtmise kuupäevast on möödas üle 11 päeva ja mitte rohkem kui 180 päeva

Põhjendatud kahtluse korral tuleb inimeselt küsida isikut tõendavat dokumenti.

Detailse juhendi EL COVID tõendite kontrollimiseks leiab veebilehelt tehik.ee.

Kas haiguse läbipõdemine on piisav või tuleb ka vaktsineerida ja testida, et COVID tõend oleks kehtiv?

Tegemist on kolme erineva COVID-19 tõendiga: vaktsineerimis-, läbipõdemis- ja testitõend.

 • Läbipõdemistõend on nakkusohutuse tõestamisel piisav, kui positiivse testitulemuse (PCR test) saamisest on möödas vähem kui 180 päeva.
 • COVID-19 haiguse läbipõdenuid on soovituslik vaktsineerida ühe doosiga kuuendal kuul pärast tervenemist. Seejärel saab vaktsineerimiskuuri lugeda lõpetatuks ning maksimaalse kaitse saavutamisel hakkab kehtima vaktsineerimistõend. Maksimaalse kaitse saavutamine on vaktsiiniti erinev: Pfizer-BioNTech Comirnaty 7 päeva peale teist doosi, Spikevax (Moderna) 14 päeva peale teist doosi, Vaxzevria (AstraZeneca) 15 päeva peale teist doosi ja Jannsen (Johnson & Johnson) 14 päeva peale ühte doosi.
 • Kui läbipõdemistõend on aegunud, vaktsineerimistõend ei ole veel kehtiv või inimene ei ole vaktsineeritud, saab oma nakkusohutust tõendada negatiivse testitulemusega.

Kuidas täpselt toimub digitaalse EL COVID tõendi verifitseerimine?

Iga digitaalne EL COVID tõend sisaldab digitaalselt allkirjastatud QR-koodi, mis sisaldab asjakohast teavet tõendi kohta. Digitaalallkiri luuakse allkirjastaja krüptograafilise privaatvõtme ja usaldusväärse asutuse (Eestis TEHIK – Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus) avaliku võtme abil.

Iga Euroopa Liidu liikmesriigil on oma tõendite kontrollimise lahenduse, nt veebi- või mobiilirakendus, mille abil saab sihtriigis tõendi autentsust kontrollida. Kui tõendi omanik esitab oma tõendi mõnes teises liikmesriigis, saab selle väljaandnud liikmesriigi avaliku võtme abil kontrollida selle ehtsust, terviklikkust ja kehtivust, kuna seda võtit vahetatakse ELi keskse värava (EU Gateway) kaudu. Eestis on selleks loodud veebileht kontroll.digilugu.ee.

Veebileht võimaldab kontrollida tõendi ehtsust ning vastavust hetkel Eestis kehtivatele nõuetele. Kontrollijale kuvatakse kolme värvi: roheline (tõend kehtib), oranž (tõendil olev info ei vasta Eestis kehtivatele vaktsineerimis- või läbipõdemistingimustele) ja punane (tõendi tehniline viga, tõend ei kehti).

Proovisin ise tõendil olevat QR-koodi skaneerida, kuid see ei toiminud. Mida pean tegema?

Tõendil olevat QR-koodi ei saa lugeda tavapärase QR-koodi lugemise rakendusega, vaid see vajab Euroopa Liidu tingimustele vastavat QR-koodi lugemise rakendust. Soovi korral saab inimene ise oma tõendi kehtivuses veenduda veebilehel kontroll.digilugu.ee oleva veebilahenduse abil. Kontrollijale kuvatakse kolme värvi: roheline (tõend kehtib), oranž (tõendil olev info ei vasta Eestis kehtivatele vaktsineerimis- või läbipõdemistingimustele) ja punane (tehniline viga ja/või tõend ei kehti).

Miks on tõendil kaks QR-koodi?

Üks QR-kood on mugavalt kindlale kontrollimise veebilehele jõudmiseks ja teine QR-kood, mille kaudu saab kontrollida tõendil olevate andmete õigsust ja tõendi autentsust.

Milliste erivajadustega inimesed ei pea esitama COVID tõendit ega tegema testi?

 • Kui inimene ei saa meditsiinilistel põhjustel vaktsineerida ehk tal esineb vastunäidustus vaktsineerimisele (nt tal on anafülaksia ehk tugev allergiline reaktsioon mõnele vaktsiini koostisainele, varem esinenud kapillaaride lekke sündroom vms), on tegevustes osalemiseks võimalik kasutada negatiivse testitulemuse tõendit. COVID-19 vaktsineerimise vastunäidustuse dokumenteerib pere- või raviv eriarst selleks ettenähtud rahvusvahelise haiguste klassifikatsiooni (RHK-10) koodiga ning see on aluseks tasuta testimiseks perearsti või perearsti nõuandeliini (1220 või +372 634 6630) kaudu saatekirja alusel tervishoiuteenuse osutaja juures. Kui testimine on korraldatud muul viisil kui tervishoiuteenuse osutaja juures, siis on testimine tasuline.
 • Kui inimene ei saa meditsiinilistel põhjustel ei testida ega vaktsineerida, saab pere- või raviv eriarst väljastada paberil tõendi, mis on aluseks tegevustes osalemiseks. Tuleb tähele panna, et tõend on kehtiv siseriiklikult ning välisriigis tuleb lähtuda sealsetest piirangutest ja nõuetest. Isikutel, kel esineb väga haruldane (ja arsti poolt tõendatud) kombineeritud vastunäidustus nii testimisele kui vaktsineerimisele, on tungivalt soovitatav tegevustes osalemisel kasutada nakkusohu vähendamiseks isikukaitsevahendeid, näiteks FFP2 või FFP3 respiraatorit.
 • Kui inimene ei saa meditsiinilistel põhjustel testida (nt tal on spetsiifiline näotrauma), siis on võimalik vaktsineerida ning tegevustes osaleda COVID immuniseerimistõendiga (kas paberil immuniseerimispass või digitõend).

Kuidas saan vaktsineerimistõendi, kui mul ei ole internetiühendust ja/või arvutit ja printerit ega ka nutitelefoni?

Eestlased ja Eesti isikukoodi omavad välismaalased, kel ei ole võimalik tehnilistel põhjustel patsiendiportaali siseneda või kes ei saa endale ise patsiendiportaalis EL COVID tõendeid luua, saavad selleks avalduse esitada kõigis Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunktides.

Sotsiaalkindlustusametisse pöörduvatel inimestel peab tõendi loomiseks olema:

 • Eesti isikukood ja isikut tõendav dokument
 • vaktsiin peab olema tehtud Eestis

Kõik tõendi soovijad saavad juba eelnevalt täita avalduse (DOCX) ja selle välja printida. Eelnevalt või kohapeal täidetud avaldus tuleb esitada sobivasse Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunkti ning seejärel saadetakse EL COVID tõend kolme tööpäeva jooksul inimese e-posti aadressile. Kuigi vaktsineerimistõendi saab luua ka juba peale üht vaktsineerimist, siis selleks, et osaleda Eestis erinevatel üritustel ja tegevustes, peab vaktsineerimiskuur olema lõpetatud. Teenus on kõigile tasuta. Täpsem info Sotsiaalkindlustusameti kodulehel.

Kui inimesel puudub tõendi välja printimise või nutiltelefonis kuvamise võimalus, saab pöörduda näiteks ka kohalikku raamatukogusse. See eeldab aga toimiva ID-kaardi ja paroolide olemasolu. Vajadusel saab inimest aidata ka kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja.

Kui ID-kaardi paroolid on aegunud või kadunud, saab Politsei- ja Piirivalveameti esindusest taotleda uue kasutajatunnuse ja salasõna. Teenus maksab 5 eurot.

Kas ma saan ka siis üritusele minna, kui mul pole digitõendit?

Jah, kui inimesel pole digitõendit või ta ei soovi seda kasutada, saab nakkusohutust tõendada ka testiga. Kui testi tulemus on negatiivne, saab inimene üritusel osaleda.

Korraldaja võib terviseameti juhiseid järgides pakkuda kiirtesti tegemise võimalust kohapeal, kuid kui ta seda ei tee, peab testitulemusega siseneda sooviv inimene enda testimise tervishoiuteenuse osutaja või üldapteegi tegevusloa omaja juures ise korraldama.

Mida laps peab tegema, et suurüritusele pääseda?

Oma nakkusohutust ehk vaktsineerimist, COVID-19 haiguse läbipõdemist või negatiivset testitulemust ei pea esialgu tõendama alla 18-aastased inimesed. Kui vaktsineerituse hõlmatus alla 18-aastaste hulgas suureneb ja noortel on olnud võimalus saada ka teine vaktsiinidoos, vaadatakse vanusepiir üle.

Kui mul ei ole nutitelefoni, kust oma digitõendit näidata, siis kuidas ma üritusele pääsen?

Digitõenditega on võrdsustatud selle väljatrükk, kohapeal negatiivse tulemusega kiirtesti tegemine ja ka välismaal väljastatud tõendid.

Milliseid isiku identifitseerimist võimaldavad andmed on EL digitaalsel COVID vaktsineerimistõendil?

Ees-ja perekonnanimi ja sünniaeg.

Kas digitaalse COVID tõendi omamine on kohustuslik?

Ei ole kohustuslik. Digitaalse COVID tõendi eesmärk on pakkuda lahendust, mis võimaldab Eestis COVID-19 vastu vaktsineeritutel, negatiivse PCR testi andnutel või COVID-19 läbipõdenutel (positiivse COVID-19 PCR testi alusel) tõendada tervishoiuteenuse osutaja tervise infosüsteemi esitatud COVID-19 alase info tõesust.

Milles pean enne reisimist veenduma?

Enne reisile minemist tuleb tutvuda sihtriigi nõuetega riiki sisenemisel ja isolatsioonikohustusest vabastamisel. Lisaks tuleb arvestada piirangutega, mida seavad transpordiettevõtted oma transiitreisijatele.

Tuleb arvestada, et kuigi immuniseerimise tõendit saab luua kohe pärast esimese doosiga immuniseerimist, ei pruugi ühe doosiga vaktsineerimine (kahedoosilise vaktsiini puhul) sihtriigis kaasa tuua soovitud erisusi ega vabastusi.

Lisaks tuleb veenduda, millised on sihtriigi nõuded vaktsineerimise immuunsuse tekkimisele ehk millal loetakse sihtriigis vaktsineerimiskuur lõpetatuks või immuunsus saavutatuks. Näiteks võib olla olukord, kus eneseisolatsioonist vabastuseks peab kahedoosilise vaktsiini teisest doosi manustamisest olema möödunud teatud arv ööpäevi. Samuti ka negatiivse testitulemuse puhul tuleb arvestada, et ka selle käsitlus võib riikides erineda.

Info teistesse riikidesse sisenemise tingimuste kohta leiad Välisministeeriumi Reisi Targalt veebilehelt.

Kas ma saan digitaalse COVID tõendiga riiki X siseneda ilma isolatsiooni jäämata?

Tõend ei garanteeri eneseisolatsioonivabastust. Reisides tuleb arvestada võimalike piirangutega sihtriigis. Info teistesse riikidesse sisenemise tingimuste kohta leiad Välisministeeriumi Reisi Targalt veebilehelt.

Ma olen COVID-19 vastu vaktsineeritud/andnud negatiivse PCR testi/COVID-19 läbi põdenud, kuid ei soovi endale EL digitaalset COVID tõendit. Kuidas saan sellest loobuda?

Inimene saab COVID tõendi endale ise luua patsiendiportaalis. Kui inimene tõendit ei soovi, siis selleks midagi tegema ei pea ja tõendist eraldi loobuda pole vaja.

Kellele on mõeldud kontrollimise veebileht?

Kontrollimise veebileht on mõeldud digitaalse COVID tõendi kehtivuse kontrollimiseks, nt piiriületusel. Soovi korral saab ka piiriületaja selle abil oma tõendi kehtivust kontrollida. Iga EL riik, kes võtab kasutusele EL digitaalsed COVID tõendid, loob oma kontrollimise rakenduse või veebilehe, seega ei pea kasutaja EL piiriületusel kontrollimisel meie veebilehte kasutama.

Kust/kuidas ma saan tõendi, kui mul pole ID-kaarti või kehtivaid paroole?

Kui inimesel ei ole võimalik tehnilistel põhjustel kodus patsiendiportaali siseneda ja tõendit luua või puudub tõendi välja printimise võimalus, saab pöörduda näiteks kohalikku raamatukogusse. See eeldab aga toimiva ID-kaardi ja paroolide olemasolu. Vajadusel saab inimest aidata ka kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja.

Kui takistuseks osutub ID-kaardi paroolide aegumine või on need paroolid sootuks kadunud, saab Politsei- ja Piirivalveameti esindusest taotleda uue kasutajatunnuse ja salasõna. See teenus maksab 5 eurot.

Eestlased ja Eesti isikukoodi omavad välismaalased, kes ei saa endale ise patsiendiportaalis EL COVID tõendeid luua, selleks avalduse esitada kõigis Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunktides. Sotsiaalkindlustusametisse pöörduvatel inimestel peab tõendi loomiseks olema Eesti isikukood ja isikut tõendav dokument. Kõik tõendi soovijad saavad juba eelnevalt täita avalduse (DOCX) ja selle välja printida. Avaldus tuleb viia sobivasse Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunkti ning seejärel saadetakse EL COVID tõend kolme tööpäeva jooksul inimese e-posti aadressile. Kuigi vaktsineerimistõendi saab luua ka juba peale üht vaktsineerimist, siis selleks, et osaleda Eestis erinevatel üritustel, peab vaktsineerimiskuur olema lõpetatud. Teenus on kõigile tasuta. Täpsem info Sotsiaalkindlustusameti kodulehel.

Millistel alustel on Eestis määratud vaktsineerimise tõendi kehtivuse ajaks üks aasta?

Tänane otsus põhineb senistel teadusuuringutel. Kohe, kui tekivad täiendavate uuringute tulemused, korrigeeritakse vajadusel ka kehtivuse tähtaega.

Kas digitaalse COVID tõendi kontrollimisel hakkavad mu terviseandmed Euroopas liikuma?

Ei hakka. Tõendite kontrollimiseks lõi Euroopa Komisjon vajaliku infrastruktuuri (EU Gateway), mille kaudu liidestatakse riiklikud süsteemid. Isikuandmeid (sh terviseandmeid) piiriiüleselt ei vahetata ja EL tasandil neid andmeid ei koguta. Isikuandmeid sisaldab üksnes isiku enda valduses olev tõend.

Kuidas saab inimene tõendada, et vaktsineerimine ei ole tervislikel põhjustel võimalik? Kui inimene ei saa inimene end vaktsineerida, kas selle kohta saab tõendi?

Sellist tõendit täna ei ole. Kui inimene ei saa end tervislikel põhjustel vaktsineerida, siis COVID tõendi esitamise kohustusest tal vabastust ei ole, sel juhul tuleb tõendada oma nakkusohutust testimisega.

 

Viimati uuendatud: 27. august 2021