Sa oled siin

COVID tõend ja selle kasutamine

Avalikke koosolekuid ja üritusi saab korraldada, kui neil osalejad esitavad kehtiva COVID tõendi. Korraldaja peab enne hoonesse või territooriumile sisenemist teavitama, kas seal teostatakse tõendite kontrolli.

COVID tõend


COVID tõend võimaldab Eestis COVID-19 vastu vaktsineeritutel, negatiivse PCR testi andnutel või COVID-19 läbipõdenutel  tõendada tervise infosüsteemi esitatud COVID-19 alase info tõesust.

Alates 25.10.2021: Üle 18-aastased inimesed, kes pole läbinud vaktsineerimiskuuri või viimase kuue kuu jooksul COVID-19 läbi põdenud, ei saa Eestis osa võtta kontrollitud avalikus ruumis korraldatud tegevustest (sh meelelahutus, restoranides kohepeal tarbimine, üritused, kino, teater jne), kus COVID-tõend on nõutav. Negatiivne testitõend ei ole nakkusohutuse tõendamisel piisav. Alla 18-aastased tõendit esitama ei pea.

Juuni esimeses pooles valmisid Eesti ja üle Euroopa Liidu kehtivad ühtsetele standarditele ja samale andmekooseisule vastavalt kolm digitaalset COVID tõendit:

COVID tõend saab olla nii digitaalne kui ka paberkandjal väljatrükk. COVID-19 haiguse vastu vaktsineerimist saab tõnedada ka paberkandjal kollase vaktsineerimispassiga. Samuti võib tõendiks olla teise riigi andmebaasi väljatrükk, mis on ametlikult kinnitatud.

 

COVID tõendi loomine

 

Üritusel osaleda tahtev isik peab tõendama oma nakkusohutust. See tähendab, et iga üritusest osavõtja peab looma endale COVID tõendi. Tõendi loomine toimub digitaalselt digilugu.ee »

COVID tõendi printimisel abistavad inimesi kohalikud omavalitsused ja raamatukogud. Välismaalased saavad pöörduda TEHIKu poole vajaliku tõendi väljastamiseks.

Loe edasi:

 

COVID tõendi kasutamine ja nakkusohutuse kontrollimine

 

Korraldaja peab tagama kõikide isikute nakkusohutuse kontrolli. Kontrollimiseks on vaja kontrollija seadmes minna eraldi veebilehele kontroll.digilugu.ee.

 

COVID tõendi kasutamine üritustel


Avalikud koosolekud ja üritused on lubatud, kuid osalejad alates 18. eluaastast peavad tõendama oma nakkusohutust, esitades COVID-tõendi vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta. 

Muudatus alates 25.10.2021: esitada tuleb COVID-tõend vaktsineerituse või läbipõdemise kohta.

Korraldajatel on kohustus kontrollida COVID-tõendite ehtsust ja neil olevaid andmeid. Põhjendatud kahtluse korral on tegevuse eest vastutav isik kohustatud tuvastama tõendi või testi esitaja isikusamasuse.

Kui korraldaja tagab kõigi osalejate nakkusohutuse kontrolli, siis võib sisetingimustes osaleda kuni 6000 ning välitingimustes kuni 12 000 inimest.

Välitingimustes toimuvatel piiramata territooriumiga avalikel üritustel osalejate arvu piirangut ega nakkusohutuse kontrollimise kohustust ei ole.

 

 

Osalevate isikute hulka ei arvestata korraldaja ega läbiviimise või teenuse osutamise koha omanikku, töötajaid, töövõtjaid, esinejaid, majandusliku teenindamise ja hädaabitööde tegemisega seotud isikuid.

Nakkusohutuse tõendamise kohustus on inimesel endal, korraldaja pole kohustatud tagada antigeeni kiirtestiga testimise võimalust. Tegevuses või ürituses osalemiseks ja toitlustusasutuses viibimiseks võib esitada ka teisi digisertifikaadiga samaväärseid tõendeid (nt paberkandjal immuniseerimispass).

COVID tõendit ei pea kontrollima ega esitama piiramata territooriumiga väliüritustel, näiteks sündmused, mis toimuvad ühes linna asumis, tänavatel või metsas, kus inimesed on pidevas liikumises ning ei ole võimalik määratleda kindla koha ja osalejatega üritust või tegevust.

 

Immuniseerimispass


Lisaks digitaalsele COVID-19 tõendile saab üritustel ja tegevustes osalemiseks ning toitlustusasutuste külastamiseks kasutada ka teisi samaväärseid tõendeid, millega on võimalik tõendada enda vaktsineeritust, läbipõdemist või negatiivset testitulemust.

Vaktsineerituse tõendamiseks sobib näiteks paberkandjal kollane immuniseerimispass, mille väljastab inimese soovi korral perearst või mõni teine vaktsineerimist läbi viiv tervishoiutöötaja. Kui inimesel on immuniseerimispass juba olemas ja ta soovib sellega hiljem oma vaktsineeritust tõendada, peaks ta võtma selle vaktsineerimisele kaasa. Siis saab vaktsineerimise läbiviija teha passi vastava sissekande.

Samuti saavad immuniseerimispassiga enda vaktsineeritust tõendada inimesed, kes on vaktsineeritud välismaal. Lisaks immuniseerimispassile võib tõendiks olla teise riigi andmebaasi väljatrükk, mis on ametlikult kinnitatud.

 

COVID tõendi talletamine 


COVID tõendi ajaline kehtivus oleneb, kas tõendatakse vaktsineeritust, negatiivset testi või läbipõdemist. Näiteks vaktsineerituse tõend kehtib üks aasta. Terve selle aja vältel piisab, kui laadida digilugu.ee veebilehelt tõend alla oma seadmesse ühe korra ning iga kord, kui on vaja tõendada nakkusohutust, siis otsida tõend oma seadme allalaaditud failidest üles ning esitada see koos isikut tõendava dokumendiga sissepääsul ürituse või tegevuse korraldajale.

Alternatiiv on siis COVID tõend välja printida ning väljatrükki siis endaga kaasas kanda. Samuti sobib, kui kannad kaasas Eesti immuniseerimispassi.

Tõendid salvestuvad arvuti või nutiseadme alla laaditud failide kausta.

Digitaalse rahakoti rakendus


Tõendi mugavamaks kasutamiseks on loodud ka mitmeid mobiilirakendusi. Digitaalse COVID tõendi allalaadimiseks mobiiltelefoni rakendusse (äppi) on võimalik kasutada:


Eelviidatud rakendused ei ole riiklikud teenused. Palun tutvuge enne mistahes kolmanda osapoole teenuse kasutamist põhjalikult vastava teenuse kasutamise- ja andmetöötlustingimustega.

 

Teavitusplakatid korraldajatele

Ürituste ja sündmuste korraldajad võivad plakateid alla laadida ja kasutada COVID tõendi kasutamise teavituses.

COVID tõendi kontroll

6 sammu COVID tõendi loomiseks

4 sammu COVID tõendi kasutamiseks

 

Korduma kippuvad küsimused ja vastused
 

Mida ma ürituse korraldajana pean enne ürituse algust kontrollima?

Enne ürituse või tegevuse algust peavad alates esimesest osalejast kõik 18-aastased ja vanemad haiguse läbi põdenud või vaktsineeritud, samuti kas PCR või antigeeni kiirtesti teinud inimesed esitama korraldajale vastava tõendi.

Korraldaja peab kontrollima COVID tõendite kehtivust. Põhjendatud kahtluse korral tuleb inimeselt küsida isikut tõendavat dokumenti.

Samuti võib korraldaja Terviseameti juhiseid jälgides pakkuda kiirtesti tegemist võimalust kohapeal, kuid kui ta seda ei tee, peab testitulemusega siseneda sooviv inimene enda testimise tervishoiuteenuse osutaja või üldapteegi tegevusloa omaja juures ise korraldama.

Alates 25.10.2021: Enne ürituse või tegevuse algust peavad kõik 18-aastased ja vanemad inimesed alates esimesest osalejast esitama kehtiva COVID tõendi. Üritusel saavad osaleda inimesed, kes

 • on viimase aasta jooksul läbinud vaktsineerimiskuuri (või läbinud vaktsineerimiskuuri ja saanud täiendava doosi)
 • on COVID-19 läbi põdenud ning diagnoosi kinnitamise hetkest ei ole möödas rohkem kui kuus kuud (180 päeva).
 • ei saa end tervislikel põhjustel vaktsineerida, kui nad esitavad asjaolu kinnitava tõendi, mille on väljastanud arst.

Alla 18-aastased COVID tõendit esitama ei pea.

Korraldaja peab kontrollima COVID tõendite ehtsust ja kehtivust. Põhjendatud kahtluse korral tuleb inimeselt küsida isikut tõendavat dokumenti.

Negatiivne testitulemus ei ole tõendina piisav. Vaktsineerimata inimeste ligipääsu kontrollitavatele üritustele ja tegevustele piiratakse, kuna neil on väga kõrge nakatumise risk ja olles nakatunud, levitavad nad viirust rohkem kui immuunkaitsega inimesed, samuti on neil suur oht põdeda haigust rängemalt ja sattuda haiglasse.

Kuidas toimub digitaalsete EL COVID tõendite kontrollimine?

Tõendite kontrollimiseks on igal tõendil kaks QR-koodi: üks (pisem) viib kontrollimiseks mõeldud veebilehele ja teise (suurema) QR-koodi abil saab kontrollida tõendil olevate andmete õigsust ja autentsust.

Tõendeid saab kontrollida veebilehel kontroll.digilugu.ee oleva QR-koodi skaneerimise rakenduse abil (tavapäraste QR-lugeritega seda teha ei saa).

Lahendus võimaldab hinnata tõendi ehtsust ning vastavust hetkel Eestis kehtivatele nõuetele. Kontrollijale kuvatakse skaneerimisel kolme värvi: roheline (tõend kehtib), oranž (tõendil olev info ei vasta Eestis kehtivatele vaktsineerimis- või läbipõdemistingimustele) ja punane (tõendi tehniline viga, tõend ei kehti).

Kontrollirakendus näitab, kas:

 • vaktsineerimiskuur on lõpetatud (1/1st, 2/2st vaktsiinidoosist jne)
 • viimasest vaktsineerimisest on möödas vähemalt 14 päeva, Pfizer/BioNTechi vaktsiini Comirnaty puhul seitse päeva
 • viimasest vaktsineerimisest on möödas kuni üks aasta
 • negatiivse tulemusega PCR testiproov on võetud viimase 72 tunni sees
 • negatiivse tulemusega kiirtesti proov on võetud viimase 48 tunni sees
 • positiivse tulemusega PCR testiproovi võtmise kuupäevast on möödas üle 11 päeva ja mitte rohkem kui 180 päeva

Põhjendatud kahtluse korral tuleb inimeselt küsida isikut tõendavat dokumenti.

Soovi korral saab Eesti veebilehel kontrollida oma tõendi vastavust ka valitud teistes Euroopa Liidu riikides kehtivatele nõuetele. Riikide hulk täieneb jooksvalt.

Rohkem infot: EL COVID tõendite kontrollimise juhend

Kas haiguse läbipõdemine on piisav või tuleb ka vaktsineerida, et COVID tõend oleks kehtiv?

Haiguse läbipõdemine on nakkusohutuse tõestamiseks piisav, kui positiivse testitulemuse (PCR test) saamisest on möödas vähem kui 180 päeva. See tähendab, et COVID-19 läbipõdemistõend kehtib kuus kuud.

Kui läbipõdemistõend hakkab aeguma, tasub end vaktsineerida: neil, kes on on haiguse läbi põdenud ja end seejärel vaktsineerinud, on 20 korda väiksem tõenäosus uuesti nakatuda.

Koroonahaiguse läbipõdenuid soovitatakse vaktsineerida ühe doosiga kuuendal kuul pärast tervenemist. Seejärel saab vaktsineerimiskuuri lugeda lõpetatuks ning maksimaalse kaitse saavutamisel hakkab kehtima vaktsineerimistõend. Maksimaalse kaitse saavutamine on vaktsiiniti erinev: Pfizer-BioNTech Comirnaty 7 päeva peale teist doosi, Spikevax (Moderna) 14 päeva peale teist doosi, Vaxzevria (AstraZeneca) 15 päeva peale teist doosi ja Janssen (Johnson & Johnson) 14 päeva peale ühte doosi.

Tasub silmas pidada, et digitaalsetel COVID tõenditel ei muutu staatus automaatselt, vaid tõendid tuleb uuesti luua, kui tervishoiuteenuse osutaja on patsiendiportaali digilugu.ee sisestanud uue info. Juhul, kui loodud COVID tõendil oleva info osas on küsimusi, saab abi Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse kasutajatoe telefonilt +372 794 3943 (7.00-22.00) või elektronposti aadressilt abi[at]tehik[dot]ee.

Kuidas täpselt toimub digitaalse EL COVID tõendi verifitseerimine?

Iga digitaalne EL COVID tõend sisaldab digitaalselt allkirjastatud QR-koodi, mis sisaldab asjakohast teavet tõendi kohta. Digitaalallkiri luuakse allkirjastaja krüptograafilise privaatvõtme ja usaldusväärse asutuse (Eestis TEHIK – Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus) avaliku võtme abil.

Iga Euroopa Liidu liikmesriigil on oma tõendite kontrollimise lahendus, nt veebi- või mobiilirakendus, mille abil saab sihtriigis tõendi autentsust kontrollida. Kui tõendi omanik esitab oma tõendi mõnes teises liikmesriigis, saab selle väljaandnud liikmesriigi avaliku võtme abil kontrollida selle ehtsust, terviklikkust ja kehtivust, kuna seda võtit vahetatakse ELi keskse värava (EU Gateway) kaudu.

Eestis on selleks veebileht kontroll.digilugu.ee, mis võimaldab kontrollida tõendi ehtsust ning vastavust hetkel Eestis kehtivatele nõuetele. Kontrollijale kuvatakse kolme värvi: roheline (tõend kehtib), oranž (tõendil olev info ei vasta Eestis kehtivatele vaktsineerimis- või läbipõdemistingimustele) ja punane (tõendi tehniline viga, tõend ei kehti).

Soovi korral saab Eesti veebilehel kontrollida oma tõendi vastavust ka valitud teistes Euroopa Liidu riikides kehtivatele nõuetele. Riikide hulk täieneb jooksvalt.

Rohkem infot: EL COVID tõendite kontrollimise juhend

Proovisin ise tõendil olevat QR-koodi skaneerida, kuid see ei toiminud. Mida pean tegema?

Tõendil olevat QR-koodi ei saa lugeda tavapärase QR-koodi lugemise rakendusega, vaid see vajab Euroopa Liidu tingimustele vastavat QR-koodi lugemise rakendust. Soovi korral saab inimene ise oma tõendi kehtivuses veenduda veebilehel kontroll.digilugu.ee oleva veebilahenduse abil. Kontrollijale kuvatakse kolme värvi: roheline (tõend kehtib), oranž (tõendil olev info ei vasta Eestis kehtivatele vaktsineerimis- või läbipõdemistingimustele) ja punane (tehniline viga ja/või tõend ei kehti).

Miks on tõendil kaks QR-koodi?

Üks QR-kood on mugavalt kindlale kontrollimise veebilehele jõudmiseks ja teine QR-kood, mille kaudu saab kontrollida tõendil olevate andmete õigsust ja tõendi autentsust.

Milliste erivajadustega inimesed ei pea esitama COVID tõendit?

 • Kui inimene ei saa meditsiinilistel põhjustel vaktsineerida ehk tal esineb vastunäidustus vaktsineerimisele (nt tal on anafülaksia ehk tugev allergiline reaktsioon mõnele vaktsiini koostisainele, varem esinenud kapillaaride lekke sündroom vms), on tegevustes osalemiseks võimalik kasutada negatiivse testitulemuse tõendit. COVID-19 vaktsineerimise vastunäidustuse dokumenteerib pere- või raviv eriarst selleks ettenähtud rahvusvahelise haiguste klassifikatsiooni (RHK-10) koodiga ning see on aluseks tasuta testimiseks perearsti või perearsti nõuandeliini (1220 või +372 634 6630) kaudu saatekirja alusel tervishoiuteenuse osutaja juures. Kui testimine on korraldatud muul viisil kui tervishoiuteenuse osutaja juures, siis on testimine tasuline.
 • Kui inimene ei saa meditsiinilistel põhjustel ei testida ega vaktsineerida, saab pere- või raviv eriarst väljastada paberil tõendi, mis on aluseks tegevustes osalemiseks. Tuleb tähele panna, et tõend on kehtiv siseriiklikult ning välisriigis tuleb lähtuda sealsetest piirangutest ja nõuetest. Isikutel, kel esineb väga haruldane (ja arsti poolt tõendatud) kombineeritud vastunäidustus nii testimisele kui vaktsineerimisele, on tungivalt soovitatav tegevustes osalemisel kasutada nakkusohu vähendamiseks isikukaitsevahendeid, näiteks FFP2 või FFP3 respiraatorit.
 • Kui inimene ei saa meditsiinilistel põhjustel testida (nt tal on spetsiifiline näotrauma), siis on võimalik vaktsineerida ning tegevustes osaleda COVID immuniseerimistõendiga (kas paberil immuniseerimispass või digitõend).

Alates 25.10.2021:

 • Kui inimene ei saa meditsiinilistel põhjustel vaktsineerida ehk tal esineb vastunäidustus vaktsineerimisele (nt tal on anafülaksia ehk tugev allergiline reaktsioon mõnele vaktsiini koostisainele, varem esinenud kapillaaride lekke sündroom vms), on tegevustes osalemiseks võimalik kasutada arsti tõendit. COVID-19 vaktsineerimise vastunäidustuse tuvastab arst ja dokumenteerib rahvusvahelise haiguste klassifikatsiooni (RHK-10) koodiga, mille alusel saab ta väljastada paberil tõendi.

Tuleb tähele panna, et mainitud arstitõend alusel saab kontrollitud tegevustes osaleda vaid siseriiklikult, välisriigis tuleb lähtuda sealsetest piirangutest ja nõuetest. Tungivalt on inimestel, kes ei saa end meditsiinilistel põhjustel vaktsineerida soovitatav tegevustes osalemisel kasutada nakkusohu vähendamiseks ka isikukaitsevahendeid, näiteks FFP2 või FFP3 respiraatorit.

Kuidas saan vaktsineerimistõendi, kui mul ei ole internetiühendust ja/või arvutit ja printerit ega ka nutitelefoni?

Eestlased ja Eesti isikukoodi omavad välismaalased, kel ei ole võimalik tehnilistel põhjustel patsiendiportaali siseneda või kes ei saa endale ise patsiendiportaalis EL COVID tõendeid luua, saavad selleks avalduse esitada kõigis Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunktides.

Sotsiaalkindlustusametisse pöörduvatel inimestel peab tõendi loomiseks olema:

 • Eesti isikukood ja isikut tõendav dokument
 • vaktsiin peab olema tehtud Eestis

Kõik tõendi soovijad saavad juba eelnevalt täita avalduse (DOCX) ja selle välja printida. Eelnevalt või kohapeal täidetud avaldus tuleb esitada sobivasse Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunkti ning seejärel saadetakse EL COVID tõend kolme tööpäeva jooksul inimese e-posti aadressile. Kuigi vaktsineerimistõendi saab luua ka juba peale üht vaktsineerimist, siis selleks, et osaleda Eestis erinevatel üritustel ja tegevustes, peab vaktsineerimiskuur olema lõpetatud. Teenus on kõigile tasuta. Täpsem info Sotsiaalkindlustusameti kodulehel.

Kui inimesel puudub tõendi välja printimise või nutiltelefonis kuvamise võimalus, saab pöörduda näiteks ka kohalikku raamatukogusse. See eeldab aga toimiva ID-kaardi ja paroolide olemasolu. Vajadusel saab inimest aidata ka kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja.

Kui ID-kaardi paroolid on aegunud või kadunud, saab Politsei- ja Piirivalveameti esindusest taotleda uue kasutajatunnuse ja salasõna. Teenus maksab 5 eurot.

Kas ma saan ka siis üritusele minna, kui mul pole digitõendit?

Jah, kui inimesel pole digitõendit või ta ei soovi seda kasutada, saab nakkusohutust tõendada ka testiga. Kui testi tulemus on negatiivne, saab inimene üritusel osaleda.

Korraldaja võib terviseameti juhiseid järgides pakkuda kiirtesti tegemise võimalust kohapeal, kuid kui ta seda ei tee, peab testitulemusega siseneda sooviv inimene enda testimise tervishoiuteenuse osutaja või üldapteegi tegevusloa omaja juures ise korraldama.

Alates 25.10.2021: Negatiivne testitulemus ei ole üritusel osalemiseks tõendina piisav. Vaktsineerimata inimeste ligipääsu kontrollitavatele üritustele ja tegevustele piiratakse, kuna neil on väga kõrge nakatumise risk ja olles nakatunud, levitavad nad viirust rohkem kui immuunkaitsega inimesed, samuti on neil suur oht põdeda haigust rängemalt ja sattuda haiglasse.

Kui inimene on viimase aasta jooksul läbinud vaktsineerimiskuuri (või läbinud vaktsineerimiskuuri ja saanud täiendava doosi) või COVID-19 läbi põdenud ning diagnoosi kinnitamise hetkest ei ole möödas rohkem kui kuus kuud (180 päeva), saab ta esitada tõendi väljatrüki või tõendada oma vaktsineeritust nn kollase immuniseerimispassiga. Kui inimene ei saa tervislikel põhjustel end vaktsineerida, saab ta osaleda asjaolu kinnitava tõendiga, mille väljastab arst. Alla 18-aastased COVID tõendit esitama ei pea.

Mida laps peab tegema, et üritusele pääseda?

Lapselt ei nõuta COVID tõendit: oma nakkusohutust ehk vaktsineeritust või COVID-19 haiguse läbipõdemist ei pea kontrollitud tegevustes osalemiseks (sh üritused, meelelahutus, huviharidus) tõendama alla 18-aastased inimesed.

Sarnaselt täiskasvanutega on üle 12-aastastel lastel tungivalt soovitatav kanda kaitsemaski ka kohtades, kus COVID tõendeid kontrollitakse. Eelistatud on meditsiiniline või sellega võrdsustatud mask (nt FFP1-3 mask või N95 respiraator), mis tõkestab tõhusalt koroonaviiruse delta tüve edasikandumist.

Üritusele tuleb minna tervena, haigena (või ka lihtsustatud karantiinis olles) peab jääma koju.

Kui mul ei ole nutitelefoni, kust oma digitõendit näidata, siis kuidas ma üritusele pääsen?

Digitõenditega on võrdsustatud selle väljatrükk, nn kollane vaktsineerimispass ja ka välismaal väljastatud tõendid.

Milliseid isiku identifitseerimist võimaldavad andmed on EL digitaalsel COVID vaktsineerimistõendil?

Ees-ja perekonnanimi ja sünniaeg.

Kas digitaalne COVID tõend on kohustuslik?

Ei ole kohustuslik. Digitaalse COVID tõendi eesmärk on pakkuda lahendust, mis võimaldab Eestis koroonaviiruse vastu vaktsineeritutel, negatiivse testi andnutel või COVID-19 läbipõdenutel (positiivse COVID-19 PCR testi alusel) seda tõestada patsiendiportaalis www.digilugu.ee oleva info põhjal.

Milles pean enne reisimist veenduma?

Enne reisile minemist tuleb tutvuda sihtriigi nõuetega riiki sisenemisel ja isolatsioonikohustusest vabastamisel. Lisaks tuleb arvestada piirangutega, mida seavad transpordiettevõtted oma transiitreisijatele.

Tuleb arvestada, et kuigi immuniseerimise tõendit saab luua kohe pärast esimese doosiga immuniseerimist, ei pruugi ühe doosiga vaktsineerimine (kahedoosilise vaktsiini puhul) sihtriigis kaasa tuua soovitud erisusi ega vabastusi.

Lisaks tuleb veenduda, millised on sihtriigi nõuded vaktsineerimise immuunsuse tekkimisele ehk millal loetakse sihtriigis vaktsineerimiskuur lõpetatuks või immuunsus saavutatuks. Näiteks võib olla olukord, kus eneseisolatsioonist vabastuseks peab kahedoosilise vaktsiini teisest doosi manustamisest olema möödunud teatud arv ööpäevi. Samuti ka negatiivse testitulemuse puhul tuleb arvestada, et ka selle käsitlus võib riikides erineda.

Info teistesse riikidesse sisenemise tingimuste kohta leiad Välisministeeriumi Reisi Targalt veebilehelt.

Kas ma saan digitaalse COVID tõendiga riiki X siseneda ilma isolatsiooni jäämata?

Tõend ei garanteeri eneseisolatsioonivabastust. Reisides tuleb arvestada võimalike piirangutega sihtriigis. Info teistesse riikidesse sisenemise tingimuste kohta leiad Välisministeeriumi Reisi Targalt veebilehelt.

Ma ei soovi endale EL digitaalset COVID tõendit. Kuidas saan sellest loobuda?

Inimene saab COVID tõendi endale ise luua patsiendiportaalis. Kui inimene tõendit ei soovi, siis selleks midagi tegema ei pea ja tõendist eraldi loobuda pole vaja.

Kellele on mõeldud kontrollimise veebileht?

Kontrollimise veebileht kontroll.digilugu.ee on mõeldud digitaalse COVID tõendi kehtivuse kontrollimiseks, nt piiriületusel või erinevates tegevustes osalemiseks.

Soovi korral saab kontrollrakendusega kontrollida oma tõendi vastavust ka valitud teistes Euroopa Liidu riikides kehtivatele nõuetele. Riikide hulk täieneb jooksvalt.

Rohkem infot: EL COVID tõendite kontrollimise juhend

Kust/kuidas ma saan tõendi, kui mul pole ID-kaarti või kehtivaid paroole?

Kui inimesel ei ole võimalik tehnilistel põhjustel kodus patsiendiportaali siseneda ja tõendit luua või puudub tõendi välja printimise võimalus, saab pöörduda näiteks kohalikku raamatukogusse. See eeldab aga toimiva ID-kaardi ja paroolide olemasolu. Vajadusel saab inimest aidata ka kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja.

Kui takistuseks osutub ID-kaardi paroolide aegumine või on need paroolid sootuks kadunud, saab Politsei- ja Piirivalveameti esindusest taotleda uue kasutajatunnuse ja salasõna. See teenus maksab 5 eurot.

Eestlased ja Eesti isikukoodi omavad välismaalased, kes ei saa endale ise patsiendiportaalis EL COVID tõendeid luua, selleks avalduse esitada kõigis Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunktides. Sotsiaalkindlustusametisse pöörduvatel inimestel peab tõendi loomiseks olema Eesti isikukood ja isikut tõendav dokument. Kõik tõendi soovijad saavad juba eelnevalt täita avalduse (DOCX) ja selle välja printida. Avaldus tuleb viia sobivasse Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunkti ning seejärel saadetakse EL COVID tõend kolme tööpäeva jooksul inimese e-posti aadressile. Kuigi vaktsineerimistõendi saab luua ka juba peale üht vaktsineerimist, siis selleks, et osaleda Eestis erinevatel üritustel, peab vaktsineerimiskuur olema lõpetatud. Teenus on kõigile tasuta. Täpsem info Sotsiaalkindlustusameti kodulehel.

Millistel alustel on Eestis määratud vaktsineerimise tõendi kehtivuse ajaks üks aasta?

Tänane otsus põhineb senistel teadusuuringutel. Kohe, kui tekivad täiendavate uuringute tulemused, korrigeeritakse vajadusel ka kehtivuse tähtaega.

Kas digitaalse COVID tõendi kontrollimisel hakkavad mu terviseandmed Euroopas liikuma?

Ei hakka. Tõendite kontrollimiseks lõi Euroopa Komisjon vajaliku infrastruktuuri (EU Gateway), mille kaudu liidestatakse riiklikud süsteemid. Isikuandmeid (sh terviseandmeid) piiriiüleselt ei vahetata ja EL tasandil neid andmeid ei koguta. Isikuandmeid sisaldab üksnes isiku enda valduses olev tõend.

 

Viimati uuendatud: 22. oktoober 2021