Sa oled siin

COVID tõendid

 

EL digitaalsed COVID tõendid

Mis on EL digitaalne COVID tõend?

Euroopa Liidu (EL) digitaalne COVID tõend võimaldab Eestis koroonaviiruse vastu vaktsineeritutel, negatiivse testi andnutel või COVID-19 läbipõdenutel (positiivse COVID-19 PCR testi alusel) seda tõestada patsiendiportaalis www.digilugu.ee oleva info põhjal.

EL COVIDi digitõendit saab kasutada kõikides Euroopa Liikmesriikides vastavalt kehtivatele nõuetele (nt reisimisel, tegevustes osalemiseks, restoranides kohapeal söömiseks jne).

Tõendi saad endale patsiendiportaalis ise luua: vaata juhendit.

Alates 25.10.2021: Üle 18-aastased inimesed, kes pole läbinud vaktsineerimiskuuri või viimase kuue kuu jooksul COVID-19 läbi põdenud, ei saa Eestis osa võtta kontrollitud avalikus ruumis korraldatud tegevustest (sh meelelahutus, restoranides kohepeal tarbimine, üritused, kino, teater jne), kus COVID-tõend on nõutav. Negatiivne testitõend ei ole nakkusohutuse tõendamisel piisav. Alla 18-aastased tõendit esitama ei pea.

Kas digitaalne COVID tõend on kohustuslik?

Ei ole kohustuslik. Digitaalse COVID tõendi eesmärk on pakkuda lahendust, mis võimaldab Eestis koroonaviiruse vastu vaktsineeritutel, negatiivse testi andnutel või COVID-19 läbipõdenutel (positiivse COVID-19 PCR testi alusel) seda tõestada patsiendiportaalis www.digilugu.ee oleva info põhjal.

Millistes keeltes on tõendil kuvatav info?

Info on tõenditel kolmes keeles – eesti, inglise ja vene.

Kuidas toimub digitaalsete EL COVID tõendite kontrollimine?

Tõendite kontrollimiseks on igal tõendil kaks QR-koodi: üks (pisem) viib kontrollimiseks mõeldud veebilehele ja teise (suurema) QR-koodi abil saab kontrollida tõendil olevate andmete õigsust ja autentsust.

Tõendeid saab kontrollida veebilehel kontroll.digilugu.ee oleva QR-koodi skaneerimise rakenduse abil (tavapäraste QR-lugeritega seda teha ei saa).

Lahendus võimaldab hinnata tõendi ehtsust ning vastavust hetkel Eestis kehtivatele nõuetele. Kontrollijale kuvatakse skaneerimisel kolme värvi: roheline (tõend kehtib), oranž (tõendil olev info ei vasta Eestis kehtivatele vaktsineerimis- või läbipõdemistingimustele) ja punane (tõendi tehniline viga, tõend ei kehti).

Kontrollirakendus näitab, kas:

 • vaktsineerimiskuur on lõpetatud (1/1st, 2/2st vaktsiinidoosist jne)
 • viimasest vaktsineerimisest on möödas vähemalt 14 päeva, Pfizer/BioNTechi vaktsiini Comirnaty puhul seitse päeva
 • viimasest vaktsineerimisest on möödas kuni üks aasta
 • negatiivse tulemusega PCR testiproov on võetud viimase 72 tunni sees
 • negatiivse tulemusega kiirtesti proov on võetud viimase 48 tunni sees
 • positiivse tulemusega PCR testiproovi võtmise kuupäevast on möödas üle 11 päeva ja mitte rohkem kui 180 päeva

Põhjendatud kahtluse korral tuleb inimeselt küsida isikut tõendavat dokumenti.

Soovi korral saab Eesti veebilehel kontrollida oma tõendi vastavust ka valitud teistes Euroopa Liidu riikides kehtivatele nõuetele. Riikide hulk täieneb jooksvalt.

Rohkem infot: EL COVID tõendite kontrollimise juhend

Kust/kuidas ma saan tõendi, kui mul pole ID-kaarti või kehtivaid paroole?

Kui inimesel ei ole võimalik tehnilistel põhjustel kodus patsiendiportaali siseneda ja tõendit luua või puudub tõendi välja printimise võimalus, saab pöörduda näiteks kohalikku raamatukogusse. See eeldab aga toimiva ID-kaardi ja paroolide olemasolu. Vajadusel saab inimest aidata ka kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja.

Kui takistuseks osutub ID-kaardi paroolide aegumine või on need paroolid sootuks kadunud, saab Politsei- ja Piirivalveameti esindusest taotleda uue kasutajatunnuse ja salasõna. See teenus maksab 5 eurot.

Eestlased ja Eesti isikukoodi omavad välismaalased, kes ei saa endale ise patsiendiportaalis EL COVID tõendeid luua, selleks avalduse esitada kõigis Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunktides. Sotsiaalkindlustusametisse pöörduvatel inimestel peab tõendi loomiseks olema Eesti isikukood ja isikut tõendav dokument. Kõik tõendi soovijad saavad juba eelnevalt täita avalduse (DOCX) ja selle välja printida. Avaldus tuleb viia sobivasse Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunkti ning seejärel saadetakse EL COVID tõend kolme tööpäeva jooksul inimese e-posti aadressile. Kuigi vaktsineerimistõendi saab luua ka juba peale üht vaktsineerimist, siis selleks, et osaleda Eestis erinevatel üritustel, peab vaktsineerimiskuur olema lõpetatud. Teenus on kõigile tasuta. Täpsem info Sotsiaalkindlustusameti kodulehel.

Vaktsineerimistõend


Kust ma saan enda EL digitaalse COVID tõendi?

Patsiendiportaali (www.digilugu.ee) sisse logides saab COVID-19 vaktsiini saanud inimene endale immuniseerimise tõendi luua või taasesitada eelnevalt loodud kehtivaid tõendeid. Inimene saab patsiendiportaalis tõendi avada ja alla laadida. Kontrollimiseks saab inimene tõendi esitada nutiseadmes või paberile prindituna.

Eestlased ja Eesti isikukoodi omavad välismaalased, kes ei saa endale ise patsiendiportaalis EL COVID tõendeid luua, saavad selleks avalduse esitada ka kõigis Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunktides. Kõik tõendi soovijad saavad juba eelnevalt täita avalduse (.docx) ja selle välja printida. Avaldus tuleb viia sobivasse Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunkti ning seejärel saadetakse EL COVID tõend kolme tööpäeva jooksul inimese e-posti aadressile. Täpsed aadressid ja teenindusajad leiab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Milliseid andmeid sisaldab digitaalne COVID vaktsineerimistõend?

Lisaks isikuandmetele on sellel tõendi number; haigus, mille vastu vaktsineeriti; toimeaine; immuunpreparaat; vaktsiini müügiloa hoidja; manustamise kordus; immuniseerimise kuupäev ja riik, kus immuniseeriti. Samuti ka tõendi väljaandja andmed.

Kui palju COVID-19 vaktsineerimistõend maksab?

Patsiendiportaalist saadav immuniseerimistõend on tasuta.

Kas kõik, kes on vaktsineeritud COVID-19 vastu, saavad endale EL digitaalse COVID vaktsineerimistõendi?

Iga inimene, kellele on tehtud COVID-19 vaktsineerimine, mille kohta on tervise infosüsteemis vaktsineerija saadetud ja inimesele patsiendiportaalis nähtav immuniseerimise teatis, saab endale patsiendiportaali sisse logides lasta süsteemil vaktsineerimise tõendi luua.

Kui kiiresti pärast immuniseerimist saan endale EL digitaalse COVID tõendi patsiendiportaalist alla laadida?

Digitaalse covid tõendi saate luua ja alla laadida koheselt pärast seda kui vaktsineerija on vastava informatsiooni kandnud tervise infosüsteemi. Andmed vaktsineerimise kohta peab tervishoiuteenuse osutaja edastama tervise infosüsteemi ühe tööpäeva jooksul pärast seda, kui ta on immuniseerimise teatise enda infosüsteemis kinnitanud.

Kui kaua peab pärast teist süsti ootama, et tõend nö kehtima hakkaks, ning kas kõigile vaktsiinidele on sama ajakava?

Eestis on see periood vaktsiiniti erinev. Maksimaalse kaitse saabumise ajaks loetakse vastavalt tootja juhistele Pfizer/BioNTechi vaktsiini Comirnaty puhul 7 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi, AstraZeneca vaktsiini Vaxzevria puhul 15 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi, Moderna COVID-19 vaktsiini puhul 14 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi ja Janssen COVID-19 vaktsiini puhul 14 kalendripäeva pärast ühte vaktsiinidoosi.

Kas ma pean EL digitaalse COVID tõendi saamiseks perearsti või vaktsineerija juurde pöörduma?

Ei pea, iga inimene, kes on saanud COVID-19 vaktsiini, saab endale vaktsineerimistõendi patsiendiportaali (www.digilugu.ee) sisse logides. Juhul, kui patsiendiportaalis ei ole teie vaktsineerimise kohta infot laekunud tuleb info saamiseks pöörduda vaktsineerimist teostanud tervishoiuteenuse osutaja poole.

Millistel alustel on Eestis määratud vaktsineerimise tõendi kehtivuse ajaks üks aasta?

Tänane otsus põhineb senistel teadusuuringutel. Kohe, kui tekivad täiendavate uuringute tulemused, korrigeeritakse vajadusel ka kehtivuse tähtaega.

Kas ma pean EL digitaalse COVID tõendi saamiseks perearsti või vaktsineerija juurde pöörduma?

Ei pea, iga inimene, kes on saanud COVID-19 vaktsiini, saab endale vaktsineerimistõendi patsiendiportaali (www.digilugu.ee) sisse logides. Juhul, kui patsiendiportaalis ei ole teie vaktsineerimise kohta infot laekunud tuleb info saamiseks pöörduda vaktsineerimist teostanud tervishoiuteenuse osutaja poole.

Olen loonud oma COVID tõendi enne 10. juunit 2021, kas saan sellega Euroopas reisida?

Enne 10. juunit 2021 patsiendiportaalis loodud vaktsineerimise tõendid tuleks patsiendiportaalis asendada uue standardi alusel loodud tõendiga. Selleks tuleb patsiendiportaalis (www.digilugu.ee) luua endale uus tõend. Uus tõend vastab automaatselt uutele nõuetele. Meeles tuleb pidada, et tõend ei ole aluseks välisriiki reisimiseks, kuid võib sõltuvalt sihtriigi nõuetest anda vabastuse piirangutest, mille riik on kehtestanud (nt eneseisolatsioon). Reisides tuleb arvestada sihtriigi nõuetega sisenemisel/isolatsioonikohustuste määramisel. Lisaks tuleb arvestada piirangutega, mille on transpordiettevõtted seadnud oma transiitreisijatele.

Kas EL COVID digitõendi saab ka siis, kui oled vaktsineeritud vene, hiina või muu koroonaviirusevastase vaktsiiniga?

Euroopa Liidu (EL) digitaalse COVID tõendi väljastamisel aktsepteeritakse kõiki Euroopa Ravimiameti (ehk millel on EL müügiluba) heakskiidu saanud vaktsiine (Comirnaty / Pfizer-BioNTech, Janssen / Johnson & Johnson, Spikevax / Moderna, Vaxzevria / AstraZeneca). Eesti tunnustab lisaks eelmainitule kõiki neid vaktsineerimisi, mida tunnustab inimese lähtekohariik (sealhulgas ka nt Sputnik V, Sputnik Lite, Sinovac, Sinopharm jne).

Vaktsineerimise tõendamiseks sobivad:

 • immuniseerimispass, selle koopia või vastav tõend (sh EL COVID tõend)
 • teise riigi andmebaasi väljatrükk, mis on ametlikult kinnitatud;
 • immuniseerimisepass, mille väljastamist on võimalik paluda tervishoiuteenuse osutajalt paberkandjal.

Teises riigis teostatud vaktsineerimist tõendav dokument peab olema ladina või slaavi tähestikus, eesti, vene või inglise keeles ning sisaldama järgmist informatsiooni:

 • haigus, mille vastu immuniseeriti;
 • immuniseerimise kuupäev;
 • immuunpreparaat, mida kasutati;
 • mitu annust on isikule manustatud;
 • tõendi väljastaja andmed.

Kas saan EL digitaalse COVID vaktsineerimistõendi tellida ka kellelegi teisele?

Jah, seaduslik esindaja saab immuniseerimistõendi luua esindatavale ning patsiendiportaalis määratud täieõiguslikud esindajad saavad luua immuniseerimistõendi eestkostetavale.

Kes on patsiendiportaali täieõiguslik esindaja? Kuidas ma seda määrata saan?

Täieõigusliku esindaja staatuse saate ise määrata patsiendiportaalis (wwwi.digilugu.ee). Täieõiguslik esindaja saab vaadata kõiki teie andmeid (v.a aegkriitilised andmed ja teie enda poolt esindajale suletud dokumendid) ja teha kõiki toiminguid teie eest (uuendada isikuandmeid, sulgeda arstile üksikuid dokumente või kogu terviseloo, teha tahteavaldusi ja tellida vaktsineerimise tõendit). Täieõigusliku esindaja määramiseks tuleb patsiendiportaali sisse logides valida “minu andmed” ja seal endale täieõiguslik esindaja määrata.

Ma ei tea, millise vaktsiiniga mind vaktsineeriti, kas see tähendab, et ma ei saagi EL digitaalset COVID vaktsineerimistõendit?

Kõik COVID immuniseerimistõendi andmed pärinevad tervise infosüsteemist, kuhu tervishoiutöötajal on kohustus need esitada pärast vaktsineerimist ühe tööpäeva jooksul. Eraldi andmeid vaktsineerimistõendi kasutaja ise meeles pidama ja lisama ei pea.

Olen loonud oma COVID tõendi enne 10. juunit 2021, kas saan sellega Euroopas reisida?

Enne 10. juunit 2021 patsiendiportaalis loodud vaktsineerimise tõendid tuleks patsiendiportaalis asendada uue standardi alusel loodud tõendiga. Selleks tuleb patsiendiportaalis (www.digilugu.ee) luua endale uus tõend. Uus tõend vastab automaatselt uutele nõuetele. Meeles tuleb pidada, et tõend ei ole aluseks välisriiki reisimiseks, kuid võib sõltuvalt sihtriigi nõuetest anda vabastuse piirangutest, mille riik on kehtestanud (nt eneseisolatsioon). Reisides tuleb arvestada sihtriigi nõuetega sisenemisel/isolatsioonikohustuste määramisel. Lisaks tuleb arvestada piirangutega, mille on transpordiettevõtted seadnud oma transiitreisijatele.

 

Testitõend


Mis on EL digitaalne COVID testitõend?

Euroopa Liidu (EL) digitaalne COVID testitõend võimaldab Eestis tervishoiuteenuse osutaja juures tehtud SARS-Cov-2 negatiivse PCR või professionaalseks kasutamiseks mõeldud antigeeni kiirtesti andnutel tõendada oma testitulemust patsiendiportaalis oleva info põhjal. Tulemuse kohta saab tõendi luua www.digilugu.ee.

EL COVIDi digitõendit saab kasutada kõikides Euroopa Liikmesriikides vastavalt kehtivatele nõuetele.

Alates 25.10.2021: 18-aastased ja vanemad, kes pole COVID-19 vastu vaktsineeritud või viimase kuue kuu jooksul haigust läbi põdenud, ei saa Eestis osa võtta kontrollitud avalikus ruumis korraldatud tegevustest (sh meelelahutus, restoranides kohepeal tarbimine, kino, üritused jne), kus COVID-tõend on nõutav. Negatiivne testitõend ei ole nakkusohutuse tõendamisel piisav. Alla 18-aastased tõendit esitama ei pea.

Kust ma saan enda EL digitaalse COVID testitõendi?

Eesti tervishoiuteenuse osutaja juures Sars-Cov-2 negatiivse testitulemuse andnud inimene saab digitaalse COVID tõendi luua või kehtiva tõendi taasesitada patsiendiportaalis www.digilugu.ee. Tõendit saab nii avada kui alla laadida. Kontrollimiseks tuleb negatiivne testitulemus esitada kas nutiseadmes või paberile prindituna.

Eestlased ja Eesti isikukoodi omavad välismaalased, kes ei saa endale ise patsiendiportaalis EL COVID tõendeid luua, saavad selleks avalduse esitada ka kõigis Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunktides. Peale avalduse esitamist sobivasse Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunkti saadetakse EL COVID tõend kolme tööpäeva jooksul inimese e-posti aadressile. Täpsema info leiab tehik.ee veebilehelt.

Milliseid andmeid sisaldab digitaalne COVID testitõendil?

Lisaks isikuandmetele on sellel tõendi number; haigus, mille osas testiti; analüüsi tüüp; proovi võtmise aeg; analüüsi tulemus; analüüsi teostanud asutus ja riik, kus testiti. Samuti on ka tõendi väljaandja andmed.

Kuidas EL digitaalne COVID testitõend toimib?

Euroopa Liidu (EL) digitaalne COVID testitõend võimaldab tõendada patsiendiportaalis www.digilugu.ee oleva info põhjal COVID-19 testi tulemust. Tõendi aluseks on tervishoiutöötaja poolt tervise infosüsteemi saadetud Sars-Cov-2 negatiivse testi saatekirja vastus, mille põhjal luuakse Euroopa Liidu nõuetele vastav sertifikaat. Tõendi saab luua patsiendiportaalis www.digilugu.ee ja kasutada näitamiseks kas väljaprindituna või digitaalselt nutiseadmes (tegemist on PDF formaadis dokumendiga).

Kui palju koroonaviiruse testitõend maksab?

Patsiendiportaalist saadava testitõendi loomine on tasuta, testi tegemise eest tuleb tasuda inimesel endal.

Kas kõik, kes on andnud negatiivse Sars-Cov-2 testi, saavad endale EL digitaalse COVID testi tõendi?

Iga inimene, kes on andnud negatiivse Sars-Cov-2 testitulemuse, mille kohta on patsiendiportaalis www.digilugu.ee saatekirja vastus, saab endale portaali sisse logides luua EL digitaalse COVID testi tõendi.

Milleks ma saan EL digitaalset COVID testitõendit kasutada?

COVID testitõendit saab kasutada patsiendiportaalis oleva negatiivse Sars-Cov-2 testi info õigsuse tõendamiseks ning see võib, vastavalt riigis kehtivatele nõuetele, olla aluseks teatud piirangutest vabanemiseks.

Kas ma pean EL digitaalse COVID testitõendi saamiseks perearsti juurde pöörduma?

Ei pea. Iga inimene, kes on andnud negatiivse Sars-Cov-2 PCR testi, saab endale testitõendi genereerida patsiendiportaali (www.digilugu.ee) sisse logides.

Kas saan EL digitaalse COVID testitõendi tellida ka kellelegi teisele?

Jah, seaduslik esindaja saab testitõendi luua esindatavale ning patsiendiportaalis määratud täieõiguslikud esindajad saavad luua testitõendi eestkostetavale.

Millistesse riikidesse sisenemiseks saan oma EL digitaalset COVID testitõendit kasutada?

Testitõend ei ole aluseks riiki sisenemisel, see võib olla aluseks riikide poolt teatud piirangutest, nt eneseisolatsioonist vabastamiseks. Reisides tuleb arvestada võimalike piirangutega sihtriigis. Lisaks tuleb arvestada sihtriigi nõuetega testi andmise aja kohta.

Mul ei ole nutiseadet, kus EL digitaalset COVID testitõendit kuvada. Kas saan ikkagi testitõendit kasutada?

Jah, testitõendi saab välja printida ning esitada paberil.

Milliste Sars-Cov-2 testitüüpide pealt saab endale EL digitaalse COVID testitõendi genereerida?

Euroopa Liidu (EL) COVID testitõendit saab luua PCR testide ning professionaalseks kasutamiseks mõeldud antigeeni kiirtestide negatiivse tulemuse pealt, mille kohta on patsiendiportaalis digilugu.ee saatekirja vastus.

Kas vaktsineerituse tõendamiseks sobib ka paberkandjal kollane immuniseerimispass?

Jah, sobib küll.

Kollase immuniseerimispassi väljastab inimese soovi korral perearst või mõni teine vaktsineerimist läbi viiv tervishoiutöötaja. Kui inimesel on immuniseerimispass juba olemas ja ta soovib sellega hiljem oma vaktsineeritust tõendada, peaks ta võtma selle vaktsineerimisele kaasa. Siis saab vaktsineerimise läbiviija teha passi vastava sissekande. Samuti saavad immuniseerimispassiga enda vaktsineeritust tõendada inimesed, kes on vaktsineeritud välismaal.

Passi kantakse muu hulgas haigus, mille vastu immuniseeriti, immuniseerimise kuupäev, immuunpreparaat, mida kasutati, selle partii number ning manustatud annuste arv, samuti immuniseerija nimi ja muud andmed.

Läbipõdemistõend


Mis on EL digitaalne COVID läbipõdemise tõend?

EL digitaalne COVID läbipõdemise tõend on lahendus, mis võimaldab inimesel tõendada haiguse läbipõdemist. Tõendi aluseks on Eestis antud Sars-Cov-2 positiivne PCR proov, mille kohta info on tervishoiuteenuse osutaja kandnud tervise infosüsteemi.

EL COVID läbipõdemise tõendi saab patsiendiportaalis www.digilugu.ee ise luua alates esimese Sars-Cov-2 positiivse PCR proovi tulemuse 11. päevast. Läbipõdemistõend on nakkusohutuse tõendamisel piisav, kui positiivse testitulemuse (PCR test) saamisest on möödas vähem kui 180 päeva.

Kust ma saan enda EL digitaalse COVID läbipõdemise tõendi?

Patsiendiportaali (www.digilugu.ee) sisse logides saab Sars-Cov-2 positiivse PCR testitulemuse andnud inimene endale tõendi luua või taasesitada eelnevalt loodud kehtivaid tõendeid. Tõendi saab genereerida 11. päevast alates proovi andmisest. Inimene saab patsiendiportaalis tõendi avada ja alla laadida. Kontrollimiseks saab inimene läbipõdemise tõendi esitada nutiseadmes või paberile prindituna.

Eestlased ja Eesti isikukoodi omavad välismaalased, kes ei saa endale ise patsiendiportaalis EL COVID tõendeid luua, saavad selleks avalduse esitada ka kõigis Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunktides. Kõik tõendi soovijad saavad juba eelnevalt täita avalduse (.docx) ja selle välja printida. Avaldus tuleb viia sobivasse Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunkti ning seejärel saadetakse EL COVID tõend kolme tööpäeva jooksul inimese e-posti aadressile. Täpsed aadressid ja teenindusajad leiab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Kui palju COVID läbipõdemise tõend maksab?

COVID tõendite loomine on patsiendiportaalis tasuta.

Milliseid andmeid sisaldab digitaalne COVID läbipõdemise tõend?

Lisaks isikuandmetele on sellel tõendi number; haigus, mille osas testiti; esimese positiivse testi kuupäev; riik, kus testiti; tõendi kehtivusajad. Samuti ka tõendi väljaandja andmed.

Kuidas EL digitaalne COVID läbipõdemise tõend toimib?

EL digitaalne COVID läbipõdemise tõend võimaldab tõendada tervishoiutöötaja poolt tervise infosüsteemi edastatud info tõesust. Läbipõdemise tõendi aluseks on tervishoiutöötaja poolt tervise infosüsteemi saadetud Sars-Cov-2 positiivse PCR testi saatekirja vastus, mille põhjal luuakse Euroopa Liidu nõuetele vastav tõend. Tõendit saab luua proovivõtmise 11. päevast. Inimene saab tõendit luua ja kasutada patsiendiportaali kaudu kas vaate, väljaprindi või digitaalse dokumendina (tegemist on PDF formaadis dokumendiga) nutiseadmes näitamiseks.

Milleks ma saan EL digitaalset COVID läbipõdemise tõendit kasutada?

COVID läbipõdemise tõendit saab kasutada COVID-19 haiguse läbipõdemise tõendamiseks patsiendiportaalis oleva positiivse Sars-Cov-2 PCR testi info alusel ning see võib, vastavalt kehtivatele nõuetele, olla aluseks piirangutest vabanemiseks ja tegevustest või üritustest osavõtmiseks.

Millal saan endale EL digitaalse läbipõdemise tõendi genereerida?

EL COVID läbipõdemise tõendit saab luua alates SARS-CoV-2 positiivse PCR proovi tulemuse 11. päevast. Oluline on ka kellaaeg: nt kui tulemus on saadud kell 17, saab ka tõendi luua 11. päeval alates kell 17.

Läbipõdemise tõend kehtib positiivsest testitulemuse sisestamise hetkest 180 päeva.

Kas ma pean EL digitaalse COVID läbipõdemise tõendi saamiseks perearsti juurde pöörduma?

Ei pea, iga inimene, kes on andnud positiivse Sars-Cov-2 PCR testi, saab endale läbipõdemise tõendi luua patsiendiportaali (www.digilugu.ee) sisse logides. Tõendi saab luua 11. päevast alates proovi andmisest.

Mul ei ole nutiseadet, kus EL digitaalset COVID läbipõdemise tõendit kuvada. Kas saan ikkagi tõendit kasutada?

Jah, tõendi saab välja printida ja esitada paberil.

Kuidas saan patsiendiportaalis esindatavale EL digitaalse COVID läbipõdemise luua?

Logides sisse patsiendiportaali (www.digilugu.ee) saab vasakul üleval halli kuva taustal vahetada rolle, valides sealt sobiva rolli saab esindatavale läbipõdemise tõendi luua.

Kas saan EL digitaalse COVID läbipõdemise tõendi genereerida ka kellelegi teisele?

Jah, seaduslik esindaja saab läbipõdemise tõendi luua esindatavale ning patsiendiportaalis määratud täieõiguslikud esindajad saavad luua läbipõdemise tõendi eestkostetavale.

Millistesse riikidesse sisenemiseks saan oma EL digitaalset COVID läbipõdemise tõendit kasutada?

Läbipõdemise tõend ei ole aluseks riiki sisenemisel, see võib olla aluseks sihtriigis piirangutest, nt eneseisolatsioonist vabastamiseks. Reisides tuleb arvestada võimalike piirangutega sihtriigis.

Kas tulevikus on planeeritud tõendada COVID-19 läbipõdemist ka antikehade testi abil?

Praegu ei ole planeeritud luua lahendust COVID-19 läbipõdemise tõendamiseks antikehade testi alusel, sest sellised testid ei võimalda täpsustada, millal COVID-19 on läbi põetud. Lisaks puudub rahvusvaheliselt ühtne seisukoht vajaliku antikehade taseme osas.

 

Viimati uuendatud: 12. oktoober 2021