Sa oled siin

Koroonaviirus, tervis

12. märtsil 2020 kuulutas valitsus esimest korda taasiseseisvunud Eestis välja eriolukorra. Eriolukord asendus 18. mail 2020 tervishoiualase hädaolukorraga ning 9. juunil 2020 viis terviseamet valmisoleku taseme hädaolukorra ohu faasi.

 

Kehtivad piirangud

 • Külastused haiglates, hooldekodudes

  Asutuse pidaja peab tagama, et koostöös Terviseametiga on koostatud külastuste korraldamise juhis ning seda ka täidetakse.
   

  Muu hulgas on vaja tagada, et: a) külastaja, külastatav ja/või personal kasutab vajaduse korral isikukaitsevahendeid (maskid vms); b) kokkusaamine korraldatakse võimaluse korral väljas või eriruumides; c) külastaja esitab eelnevalt tervisedeklaratsiooni; d) täidetud on külastamise juhise kohaselt desinfitseerimisnõuded.


  Täpsemat informatsiooni külastuse nõuete kohta jagavad hoolekandeasutused!
   

 • Karantiin

  Inimesed, kellel on diagnoositud COVID-19, ei tohi ka edaspidi alates diagnoosimisest kuni terveks tunnistamiseni elukohast lahkuda. See kehtib ka varjupaiga- ja turvakoduteenuse elanikele, kes peavad jääma kohapeale karantiini.
   

 • Piirangud haigega koos elavatele isikutele ja teistele lähikontaktsetele

  Lähikontaktsed peavad olema eneseisolatsioonis. Kodust tohib lahkuda ainult haigustunnusteta ning igapäevaseks toimetulekuks hädavajaliku hankimiseks, kui see pole muul viisil võimalik, ja õues viibimiseks, kui võetakse kasutusele kõik meetmed haiguse võimaliku leviku tõkestamiseks ning toimitakse Terviseameti juhiste kohaselt.  Kohustus järgida Terviseameti suuniseid kehtib kõikidele lähikontaktsetele, ka nendele, kes ei ela püsivalt haigega koos! 
   

 • Kodust lahkumine korralduse või hädajuhtumi korral

  Samuti tohib inimene lahkuda kodust, kui ta on saanud selleks tervishoiutöötaja või politseiametniku korralduse või tema elu ja tervist ohustava hädajuhtumi korral.
   

 • Isolatsiooni- või karantiininõude kestvus

  Need, kelle suhtes kehtib eriolukorra ajal kehtestatud isolatsiooni/karantiini nõue, peavad seda täitma kuni määratud tähtaja möödumiseni. 
   

 

Teised ametkonnad jagavad infot

 

Ametlikku ja tõest infot kriisiolukorra, selle ajal rakendatavate piirangute ja tegevuste kohta saab riigivõimu teostavate asutuste kodulehtedelt.

Valitsusasutuste kodulehtedelt leiab juhiseid ja soovitusi, samuti vastuseid korduma kippuvatele küsimustele.

 •  

  Vabariigi Valitsus

  Kodulehelt leiad infot valitsuse tegevuse kohta. Loen lähemalt »

 • Terviseamet

  Kodulehelt leiad infot koroonaviiruse, selle ennetamise, ravi ja leviku kohta, samuti võib lugeda isikukaitsevahenditest. Loen lähemalt »

 • Riigi Teataja

  Kodulehelt leiad koroonaviiruse leviku tõkestamise õigusaktide terviktekstid (eesti, inglise ja vene keeles). Loen lähemalt »

 

Viimati uuendatud: 17. veebruar 2021