Sa oled siin

Ettevõtete abistamine

Kuidas lahendab riik olukorra, kui ettevõttel ei ole võimalik töötajatele palka maksta?

Eesti Töötukassa nõukogu jõudis 18. märtsil 2020 kokkuleppele, et vältimaks raskustes ettevõtetes koondamist, plaanib Eesti Töötukassa hüvitada kahe kuu jooksul 70% palgast.

Plaani kohaselt hüvitatakse ettevõttele, kelle käive ja tulud on järsult vähenenud ja kelle töötajatele ei ole tööd anda, kahel kuul, ajavahemikul märtsist maini, 70% töötajate brutosissetulekust. Ka ettevõtte ise peab osalema hüvitise maksmises.

Hüvitise saamiseks peab ettevõte vastama kolmele tingimusele:

 1. ettevõtte käive peab olema vähenenud vähemalt 30% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga;
 2. ettevõttel ei ole vähemalt 30% töötajatest tööd anda;
 3. töötajate palka on vähemalt 30% vähendatud.

Meede kehtib tagasiulatuvalt alates 1. märtsist 31. maini 2020. Kompensatsiooni saab taotleda kuni kahe kuu töötasu ulatuses, ajavahemiku valib tööandja selle kolme kuu seest. Seega laieneb meede ka neile töötajatele, kes on 1. märtsil 2020 ja pärast seda saanud koondamisteate.

Mida plaanivad teha pangad ja kuidas nad aitavad hädasolevaid ettevõtteid?

Pangad on kinnitanud soovi oma kliente aidata, et nad keerulise olukorraga hakkama saaksid.

Eesti Pank otsustas 25. märtsil langetada kommertspankadele kehtiva süsteemse riski puhvri 1%-lt 0%-ni. Sel moel vabaneb pankade jaoks 110 miljonit eurot, mida nad saavad kasutada, et katta võimalikke laenukahjumeid ja väljastada uusi laene.

Milliseid lisateenuseid hakkab KredEx kriisiga seotud ettevõtetele pakkuma? Millal need kättesaadavaks muutuvad?

KredExi meetmete paketid on välja töötatud kriisi kulgemise võimalike stsenaariumite jaoks ning eesmärgiga aidata ettevõtete likviidsusprobleeme kas ennetada või pehmendada.

Valitsuse otsuse järgi hakkab KredEx juba kokku lepitud majanduspaketi raames pakkuma ettevõtetele järgmisi uusi teenuseid:

 • Laenukäendus uute ja olemasolevate pangalaenude tagamiseks. KredEx saab selleks sihtotstarbelist toetust kuni 1 miljard eurot.
 • Käibelaen – KredEx saab 500 miljonit eurot käibelaenu andmiseks, et aidata ettevõtetel likviidsusprobleeme ületada, sh vajaduse korral pangalaenu maksete tasumiseks.
 • Investeerimislaen – 50 miljonit eurot investeerimislaenu andmiseks, et ületada koroonapuhangust tingitud raskusi.

Rohkem infot leiad siit: https://kredex.ee/et/koroona.

Kuidas aidatakse põllumajandustootjaid?

Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) kaudu suunatakse 200 miljonit eurot põllumeeste majandusraskuste leevendamiseks:

 • laenukäendus põllumajandus- ja toiduainesektorile ning maaettevõtjatele väljastatud laenudele (eelarve kokku 50 miljonit eurot);
 • käibelaen maapiirkonnas tegutsevatele ettevõtetele koroonaviiruse puhangust tingitud likviidsusprobleemide ületamiseks (eelarve kokku 100 miljonit eurot);
 • maakapital põllumaa omanikele sale-and-leaseback (müü ja rendi tagasi) tehinguteks koroonaviiruse puhangust tingitud likviidsusprobleemide ületamiseks (eelarve kokku 50 miljonit eurot).

Abinõud käivituvad tõenäoliselt mai alguses. Rohkem infot MESi meetmete kohta leiad sihtasutuse kodulehelt.

Põllumajandustootja asendusteenuse toetuse eelarvet suurendatakse 0,5 miljoni euro võrra, et tagada tootjate asendamine viiruse leviku tingimustes töölt eemale jäämise tõttu lisaks loomakasvatajatele ka taimekasvatussektoris. Meede on ettevalmistamisel.

Räägitakse, et riik plaanib ettevõtteid toetada lühi- ja pikaajaliste abipakettide kaudu. Mida need endast kujutavad?

Vabariigi Valitsus võttis 19. märtsil 2020 vastu lühiajalise meetmepaketi.

Riigi raha suunatakse ettevõtete toetamiseks KredExi ja Maaelu Edendamise Sihtasutuse kaudu.

Lühiajaline meetmepakett sisaldab 1) Eesti Töötukassa tööturutoetust; 2) haigushüvitisi; 3) maksusoodustusi ja võimaldab maksuvõla ajatamist 18 kuuks; 4) kogumispensioni II samba sissemakse ajutist peatamist; 5) ärajäetud ürituste otseste kulude osalist kompenseerimist.

Meetmepaketi sisu

 • Lisatoetused KredExi kaudu. Loe nende kohta rohkem aadressilt https://kredex.ee/et/koroona.

 • Eesti Töötukassa pakutav tööturutoetus vähenenud töötasu toetamiseks. Kogusumma on 250 miljonit eurot ja toetuse taotlemise tingimused on järgmised:

 1. toetust saab iga kvalifitseeruv tööandja kasutada kaks kuud ajavahemikul märtsist maini 2020;
 2. toetust makstakse iga toetust vajava töötaja kohta ühes kuus kuni 1000 € brutosummana;
 3. toetust makstakse arvestusega üldjuhul 70% töötaja eelmise 12 kuu brutopalgast, millele lisandub tööandja poolt töötajale makstav töötasu vähemalt 150 eurot brutosummana. Eesti Töötukassa ja tööandja tasuvad töötasult ja toetuselt kõik tööjõumaksud. Vt https://www.tootukassa.ee/content/tootasu-huvitis.
 • Märtsist maini 2020 hüvitab riik töötaja esimesed kolm haiguspäeva kõikide töövõimetuslehtede puhul.

 • Maaettevõtted saavad pöörduda Maaelu Edendamise Sihtasutuse poole, et saada käendust (kuni 50 miljonit eurot), käibelaenu (kuni 100 miljonit eurot) või maakapitali (kuni 50 miljonit eurot).

 • Füüsilisest isikust ettevõtjatele on mõeldud avansilise sotsiaalmaksu abimeede.

 • Kogumispensioni II samba sissemaksed peatatakse ajutiselt.

 • Riik kompenseerib märtsis-aprillis toimuma pidanud, kuid COVID-19 tõttu ära jäänud kultuuri- ja spordiürituste otsesed kulud kuni 3 miljoni euro ulatuses.

Luuakse ka pikaajaline abipakett, mille eesmärk on aidata praegusest turušokist kiiresti taastuda. Pikaajaline pakett on plaanis ellu viia siis, kui lühiajaline pakett on tehtud ettevõtjatele kättesaadavaks.

Millised on väikeettevõtjatele ja keskmise suurusega ettevõtjatele mõeldud laenuleevendused?

Väikeettevõtjad saavad maksepuhkust taotleda üldiselt lihtsustatud korras nagu eraisikudki.

Keskmise suurusega ettevõtjate puhul lähtutakse ettevõtja olukorrast ja vajadustest.

Millised on suurettevõtjatele mõeldud laenuleevendused?

Suurettevõtjatega tegeletakse juhtumipõhiselt.

Lisaks kavandab KredEx abimeetmeid, mis võimaldavad kasutada olemasolevate laenude proportsionaalset käendust (50% laenusummast) või fikseeritud käendust (35% laenusummast).

Maksimaalne käendussumma on 5 miljonit eurot või ettevõtja 2019. aasta kahekordne palgakulu koos sotsiaalmaksuga. KredExi meetmete esialgne maht on vaid 100 miljonit eurot, ilmselt on vaja seda suurendada.

 

Riiklikud toetused läbi EASi 

Mitu korda saab kriisitoetust taotleda?

Ettevõtjal tuleb mitme kriisitoetuse hulgast (nt turismiettevõtjatele mõeldud toetus ja väikeettevõtja kahjude osalise hüvitamise toetus) valida üks toetus ja ta saab seda taotleda ühe korra.

Endale sobivaima toetuse leiad ja avalduse saad esitada siin.

Kust ma leian mikro- või väikeettevõtte toetuse?

Mikro- ja väikeettevõtjal on COVID-19 kriisi toetusena võimalik taotleda väikeettevõtja kahjude osalise hüvitamise toetust. Toetust saab mikroettevõte, kelle 2019. aasta käive oli minimaalselt 20 000 ja maksimaalselt 100 000 eurot.

Tutvu toetuse tingimustega: http://www.eas.ee/teenus/covid-ettevotlus/.

Soovin esitada majutusettevõtte taotlust COVID-19 kahjude hüvitamiseks, mis selleks vaja on?

Majutusettevõtjate kahjude hüvitamise toetuse kohta leiad lähema info siit: https://www.eas.ee/teenus/covid-majutus/.

Lisaks on COVID-19 viiruspuhangus kannatada saanud turismiteenuse pakkujal võimalus taotleda toetust oma ärimudeli arendamiseks, et kohaneda uute oludega. Loe lähemalt: https://www.eas.ee/covid-19-toetused/.

Mis keeles saan taotluse esitada? Kas seda saab teha ka vene või inglise keeles?

Üldjuhul käib taotluste esitamine EASi e-teeninduses eesti keeles. COVID-19 mõjude leevendamiseks mõeldud toetuste taotlusi on võimalik esitada tegevuste sisulise kirjelduse osas ka vene ja inglise keeles.

Taotluse esitamisel on taotleja kontaktandmed ja projekti nimetus vajalik täita siiski eesti keeles. Projekti tegevusi ja tulemusi on võimalik vajadusel kirjeldada inglise või vene keeles. Et oleks lihtsam, oleme tõlkinud taotlusvormide näidised vene ja inglise keelde, leiad need vastava toetuse lehelt.

Kõigi COVID-19 toetuste info on koondatud siia: https://www.eas.ee/covid-19-toetused/. Vajaliku taotlusvormi näidise leiad Sind huvitava toetuse lehelt.

Millised toetused on turismiettevõtetele?

Turismisektori ettevõtjate COVID-19 puhangust tulenenud kahjude osalise hüvitamise toetus kogumahus 25 miljonit eurot on suunatud kriisist enim puudutatud ja kannatanud sihtgruppidele, kelle äritegevus on reisimise peatumise tõttu seiskunud või oluliselt kannatanud. Selleks on turismisektoris tegutsevad majutusettevõtjad, toitlustusettevõtjad, reisiettevõtjad, püsiatraktsioonide ning turismiteenuse pakkujad.

Lisaks on võimalik taotleda toetust turismi ärimudelite arendamiseks.

Loe lähemalt: https://www.eas.ee/covid-19-toetused/.

Soovin esitada toitlustusettevõtjana taotlust COVID-19 kahjude hüvitamiseks. Mis selleks vaja on?

Toitlustusettevõtjate kahjude hüvitamise toetuse kohta leiad lähema info siit: https://www.eas.ee/teenus/covid-toitlustus/.

Lisaks on COVID-19 viiruspuhangus kannatada saanud turismiteenuse pakkujal võimalus taotleda toetust oma ärimudeli arendamiseks, et kohaneda uute oludega. Loe lähemalt: https://www.eas.ee/covid-19-toetused/.

Millal toetus välja makstakse?

Pärast taotluse esitamist toimub taotluse analüüs ja rahuldava või äraütleva otsuse koostamine. Kriisiabi meetmetega seotud toetuse maksab riigikassa välja pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist. Selleks kulub kuni kümme tööpäeva. Tavatoetustega seotud meetmete puhul makstakse raha üldjuhul välja pärast aruannete kinnitamist.

Meetme määruses on määratud toetuse maksmise tingimused.

 

Viimati uuendatud: 28. aprill 2020