Sa oled siin

Haridus, kultuur, sport

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks peame võimalusel vältima kokkupuudet üksteisega. Selle tõttu on kehtestatud erikorrad ja piirangud haridus- ja kultuuriasutustele.

 
 • Osaline kontaktõpe

  Alates 15. maist on lubatud osaline kontaktõpe kõigis haridusasutustes, kus vahepeal tuli üle minna distantsõppele. Eritingimuste täitmise korral võivad osaliselt tavapärase õppetegevuse juurde naasta üldhariduskoolid, kutsekoolid, kõrgkoolid, täienduskoolitusasutused, huvikoolid, huvitegevuse pakkujad ning noortekeskused. Iga õppeasutuse, huvikooli ja huviringi otsustada on, kas jätkatakse distantsõppega või minnakse üle kontaktõppele.

   

 • Kontaktõpe huviharidusasutustes

  Lubatud on alates 15. maist kontaktõpe kõigis haridusasutustes, sealhulgas huviharidusasutuses või huvitegevuses, kui see toimub individuaalselt või kuni 10 õpilasega rühmas ja järgides 2 + 2 reeglit.
   

 • Hajutamis- ja desinfitseerimisnõue

  Õppijate rühmade liikumist tuleb korraldada hajutatult ning ühiskasutatavad asjad tuleb pärast kasutamist desinfitseerida. Maksimaalselt 10-liikmelise rühma nõue ei kehti eksamitel, kui ruumis on võimalik hoida inimeste vahel vähemalt 2-meetrist distantsi.
   

 • 1. juunist

  Alates 1. juunist on põhikoolides, gümnaasiumides, kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides (välja arvatud ülikoolide ja teadusasutuste teadus- ja arendustegevuse korraldamisel), täienduskoolitusasutustes ning avatud noortekeskustes lubatud tegevused kui korraldaja/pakkuja tagab, et peetakse kinni järgmistest nõuetest: a) järgitakse 2 + 2 reeglit; b) siseruumides on maksimaalselt 50% täitumus, kuid mitte rohkem kui 100 inimest; c) õues on mitte rohkem kui 100 inimest.
   

  Alates 1. juunist on lubatud huviharidus ja huvitegevus, kui korraldaja/pakkuja tagab, et peetakse kinni järgmistest nõuetest: a) järgitakse 2 + 2 reeglit; b) siseruumides on maksimaalselt 50% täitumus; c) õues on mitte rohkem kui 100 inimest.

   

 • 1. juulist

  Alates 1. juulist on lubatud tegevus põhikoolides, gümnaasiumides, kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides (välja arvatud ülikoolide ja teadusasutuste teadus- ja arendustegevuse korraldamisel), täienduskoolitusasutustes, avatud noortekeskustes ning huvihariduse ja huvitegevuse pakkumine, kui korraldaja/pakkuja tagab, et peetakse kinni järgmistest nõuetest: a) järgitakse 2 + 2 reeglit; b) siseruumides on maksimaalselt 50% täitumus, kuid mitte rohkem kui 500 inimest; c) õues on mitte rohkem kui 1000 inimest.
   

 • Teadusasutused

  Reeglid ei käsitle ülikoolide ja teadusasutuste teadus- ja arendustegevuse korraldamist.

 

Teised ametkonnad jagavad infot

 

Ametlikku ja tõest infot kriisiolukorra, selle ajal rakendatavate piirangute ja tegevuste kohta saab riigivõimu teostavate asutuste kodulehtedelt.

Valitsusasutuste kodulehtedelt leiab juhiseid ja soovitusi, samuti vastuseid korduma kippuvatele küsimustele.

 

 •  

  Terviseamet

  Kodulehelt leiad infot koroonaviiruse, selle ennetamise, ravi ja leviku kohta, samuti võib lugeda isikukaitsevahenditest. Loen lähemalt »

 • Haridus- ja Teadusministeerium

  Kodulehelt leiad infot üldhariduskoolide, kutse- ja ülikoolide ning lasteaedade töökorralduse kohta koroonaviiruse leviku ajal. Loen lähemalt »

 • Kultuuriministeerium

  Kodulehelt leiad infot kultuuriasutuste piirangute, sündmuste ja kultuuriürituste korralduse ning sportimise kohta viiruse leviku ajal. Loen lähemalt »

 

Viimati uuendatud: 4. september 2020