Sa oled siin

Haridus, kultuur, sport

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks peame võimalusel vältima kokkupuudet üksteisega. Selle tõttu on kehtestatud erikorrad ja piirangud haridus- ja kultuuriasutustele.

 

Kehtivad piirangud

 

Kehtivad piirangud hariduses, noorsootöös, huvitegevuses, spordis, kultuuris ja avalike ürituste korraldamisel

Alates 1. märtsist kehtivad järgmised piirangud:

1.-28. märtsini jätkub üldhariduskoolides, kutsekoolides ja kõrgkoolides distantsõpe. Tavapärane õppetöö toimub vaid 1.-4. klassi õpilastele. Teised õpilased ei tohi sel ajal õppehoonetes viibida ega seal liikuda. Koolimajades tuleb õpilasi hajutada.

Õppehoonetes võib viibida üksnes erijuhul: kui õppijad vajavad hariduslikke tugiteenuseid või õpitulemuste saavutamiseks konsultatsiooni, sooritavad praktilist õpet, eksameid või teste või osalevad olümpiaadidel. Samuti ei puuduta piirangud hariduslike erivajadustega õpilasi või õpilasi, kes vajavad tugiteenuseid.


Sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus ja täienduskoolitus on lubatud siseruumides kontaktivaba individuaaltegevusena ja individuaaltreeninguna, sealhulgas koos juhendajaga. Rühmaviisiline tegevus või treening siseruumides lubatud ei ole.

Alates 3. märtsist väheneb lubatud täitumus sisetingimustes 25 protsendile.

Välitingimustes sportimisele treenimisele, noorsootööle, huvitegevusele ja -haridusele, täiendkoolitusele ning -õppele lubatakse 3. märtsist senise 50-liikmelise grupi asemel kuni 10-inimeselised rühmad, kes ei tohi teiste rühmadega kokku puutuda.

Spaad, saunad, veekeskused ja ujulad jäävad suletuks kuni 28. märtsini, basseinide kasutamine on lubatud individuaalseks ujumiseks.


Vahemikus 3.-28. märtsini ei tohi siseruumides korraldada avalikke üritusi, sh kinoseansse, kontserte, teatrietendusi ega konverentse, niisamuti avalikke jumalateenistusi ja teisi usulisi talitusi. Samuti ei tohi viibida meelelahutusteenuse osutamise kohtades, nt kasiinos, ööklubis, keegli- või piljardisaalis ega laste mängutoas, muuseumides ja näituseasutustes.

Välitingimustes on avalikud üritused ja avalikud koosolekud lubatud kuni 10-liikmelistes rühmades ja tagatud peab olema, et erinevad rühmad omavahel kokku ei puutu. Avalikke üritusi ei tohi korraldada ajavahemikus kella 21.00-st kuni 6.00-ni.


Toitlustuskohad tuleb alates 3. märtsist sulgeda õhtul kella 18-st ja seal kehtib 2+2 reegel ning 50% täituvuse nõue. Toidu kaasamüük on jätkuvalt lubatud.

 
 

 

Teised ametkonnad jagavad infot

 

Ametlikku ja tõest infot kriisiolukorra, selle ajal rakendatavate piirangute ja tegevuste kohta saab riigivõimu teostavate asutuste kodulehtedelt.

Valitsusasutuste kodulehtedelt leiab juhiseid ja soovitusi, samuti vastuseid korduma kippuvatele küsimustele.

 

 •  

  Terviseamet

  Kodulehelt leiad infot koroonaviiruse, selle ennetamise, ravi ja leviku kohta, samuti võib lugeda isikukaitsevahenditest. Loen lähemalt »

 • Haridus- ja Teadusministeerium

  Kodulehelt leiad infot üldhariduskoolide, kutse- ja ülikoolide ning lasteaedade töökorralduse kohta koroonaviiruse leviku ajal. Loen lähemalt »

 • Kultuuriministeerium

  Kodulehelt leiad infot kultuuriasutuste piirangute, sündmuste ja kultuuriürituste korralduse ning sportimise kohta viiruse leviku ajal. Loen lähemalt »

 

Viimati uuendatud: 17. veebruar 2021