Sa oled siin

Kehtivad piirangud

 

 • Liigu hajutatult

  Avalikus siseruumis tuleb arvestada hajutatuse nõudega. Hajutatuse nõude puhul tuleb võõrastest inimestest hoiduda viiruseleviku seisukohast mõistlikusse kaugusesse.

 • Haiged jäävad karantiini

  Inimesed, kellel on diagnoositud COVID-19, ei tohi ka alates diagnoosimisest kuni terveks tunnistamiseni elukohast lahkuda. See kehtib ka varjupaiga- ja turvakoduteenuse elanikele, kes peavad jääma kohapeale karantiini.

   

 • Lähikontaktsed on 10 päeva eneseisolatsioonis

  COVID-19 haigega koos elavad või kokku puutunud lähikontaktsed peavad jääma eneseisolatsiooni 10 päevaks ning tohivad väljaspool elukohta liikuda piiratud ulatuses üksnes juhul, kui neil pole haigustunnuseid.

   

  Kodust tohib lahkuda igapäevaseks toimetulekuks hädavajaliku hankimiseks, kui see pole muul viisil võimalik, ja õues viibimiseks, kui võetakse kasutusele kõik meetmed haiguse võimaliku leviku tõkestamiseks ning toimitakse Terviseameti juhiste kohaselt.

   

  Eneseisolatsiooni ei pea jääma lähikontaktne, kes on läbi põdenud COVID-19 haiguse ja kelle arst on terveks tunnistanud (viimase 6 kuu kestel) või kes on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise. Vaktsineerimiskuuri lõpust ei ole tohi olla möödunud rohkem kui aasta.

   

 

Hariduselu

 • Huvitegevusi võib läbi viia arvestades piirangutega

   

  Sisetingimustes on lubatud huviharidust ja -tegevust, noorsootööd, täiendkoolitust ja -õpet läbi viia kuni 1000 inimesele. Läbivalt tuleb arvestada hajutatuse nõudega. 

   

  Välitingimustes on lubatudhuviharidust ja -tegevust, noorsootööd, täiendkoolitust ja -õpet läbi viia kuni 5000 inimesele

   

   

 

Avalikud üritused ja kogunemised

 • Avalikud siseruumid on külastajate jaoks avatud  

   

  Siseruumides on lubatud avalikust koosolekust ja üritusest, näiteks konverentsist, teatrietendusest, kontserdist, kinoseansist, aga ka meelelahutusteenuse osutamisest ning avalikust jumalateenistusest või usulisest talitusest osa võtta kuni 1000 inimest. Läbivalt tuleb arvestada hajutatuse nõudega, välja arvatud istumisaladel. 

   

  Välitingimustes on lubatud viibida avalikel üritustel ja koosolekutel ning meelelahutuskohtades, kui on tagatud et osavõtjate arv ei oleks rohkem kui 5000 inimest kokku. 

   

  Tuleb arvestada hajutamise põhimõtet, kohapeal tuleb kasutada desinfitseerimivahendeid ning täita ürituse korraldaja juhiseid koroonaviiruse leviku vältimiseks.

   

 

Kaubandus- ja teenindusettevõtted

 • Kaubanduskeskused, poed ja teenused on klientidele avatud

   

  Teenindus- ja kaubandusettevõtete siseruumides tuleb järgida hajutatuse põhimõtet

   

   

 

Toitlustusettevõtted

 • Kohvikud ja restoranid töötavad 

   

  Kohvikud ja restoranid on avatud ning arvestada tuleb hajutatuse nõudega. 

 

Sportimine

 • Sportimine on lubatud piirangutega

   

  Sisetingimustes on lubatud sportimine ja treenimine kuni 1000 inimesele. Läbivalt tuleb arvestada hajutatuse nõudega, 

   

  Välitingimustes on lubatud sportimine ja treenimine kuni 5000 inimesele

   

  Välitingimustes sportimise piirangud ei laiene professionaalsetele sportlastele, koondise liikmetele ega koondise kandidaatidele, meistri- ja esiliiga sportlastele. Samuti ei laiene piirangud riigi sõjalise kaitse ja siseturvalisusega seotud tegevustele, erivajadustega inimeste ja rehabilitatsiooni tegevustele.

 • .

 • Võistlused, samuti spordi- ja liikumisüritused on lubatud piirangutega 

   

  Välitingimustes toimuvaid spordi- ja liikumisüritusi saab korraldada kuni 5000 inimesega, st nii osalejad kui pealtvaatajad.

   

  Sisetingimustes tohib korraldada spordi- ja liikumisüritusi kuni 1000 inimesele kaasa arvatud pealtvaatajad. Tuleb arvestada hajutatuse nõuet, välja arvatud istumisaladel.

   

  Kolmandast riigist tulev rahvusvahelisest kõrge tasemega võistlusest osavõtja lubatakse Eestis võistlema või tööalaseid ülesandeid täitma juhul, kui ta teeb pärast siia saabumist koroonaviiruse testi, mille tulemus on negatiivne või pole ta nakkusohtlik.

 • .

 

Saunad, spaad, basseinid, veekeskused ja ujulad

 • Saunad ja ujulad on avatud piirangutega

   

  Siseruumides avalikele saunadele, spaadele, veekeskustele ja ujulatele tohib avada uksed arvestusega, et osalejaid poleks korraga rohkem kui 1000, liikumisel tuleb järgida hajutatuse põhimõtet. 

   

  Välitingimustes saunade, spaade, veekeskuste, basseinide ja ujulate osalejate arv võib olla kuni 5000.

   

   

 

Reisimine

 • Reisida võib, kuid kinni peab pidama ettevaatusabinõudest

   

  Taas on lubatud huvireisid marsruudil Tallinn–Stockholm–Tallinn. Samas peab arvestama Rootsi külastamisega seotud piiranguid, mille kohaselt võib Eestisse tagasi tulles sattuda eneseisolatsiooni juhul, kui Rootsis on koroonaviiruse positiivsete testide arv 100 000 elaniku kohta suurem kui 150.

   

  Kehtib soovitus pigem reisida lähiriikidesse ja vältige eksootilisi riike, mille puhul ei ole kindel, milline on seal viiruseleviku olukord.

   

  Info teistesse riikidesse sisenemise tingimuste kohta leiad Reisi Targalt veebilehelt »

   

   

 • Eestisse saab siseneda

  Eesti kodanikud ja elanikud lubatakse riiki sõltumata sellest, kas neil on haigustunnused või mitte. Schengeni ala kodanikud ja elanikud tohivad riiki siseneda, kui neil puuuduvad haigustunnused.

   

  Kolmandatest riikidest tohivad Eestisse tulla haigustunnusteta kodanikud, kes tulevad Eestisse õppima või töötama. Tuginedes EL Nõukogu soovitustele laiendas valitsus alates 21. juunist kolmandatest riikidest Eestisse reisimise võimalusi. Reisimisvõimalused laienevad Euroopa Liidu rohelise nimekirja välistest riikidest, kust saab taas Eestisse tulla ka turismi, spordi, kultuuri jm eesmärgil. Eestisse saab tulla haigusnähtudeta vaktsineeritud inimene, kui vaktsineerimisest on möödas vajalik aeg maksimaalse kaitse saavutamiseks COVID-19 haiguse suhtes.

   

  EL rohelise nimekirja välistest kolmandatest riikidest saab Eestisse tulla ilma eneseisolatsiooni minemata haigustunnusteta inimene juhul, kui saabutakse riigist, mille nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on võrdne või väiksem 75st. 

   

  Alates 1. juulist lubatakse eneseisolatsiooni kohustuseta Eestisse kuni 24 tunniks saabuvad inimesed. Seda juhul, kui inimene on teinud kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist koroonaviiruse PCR testi või 24 tundi enne Eestisse saabumist antigeen-RTD testi, mille tulemus on negatiivne. Testima ei pea inimene, kes on COVID-19 haiguse läbi põdenud, vaktsineeritud või vaktsineerituga võrdsustatud. Samuti ei pea teste tegema alla 12-aastased lapsed. Lisaks jäävad kehtima senised reeglid, mille kohaselt ei pea testi tegema ka madala nakatumisnäitajaga riigist saabuvad inimesed.

   

  Teave riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele »

   

 • Riigipiiri ületamisel võib rakenduda 10-päevane liikumispiirang

   

  Saabudes EL, Euroopa majanduspiirkonnast või Schengeni ala riigist, mille nakatumisnäitaja on alla 150 inimese 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul, ei pea isik rakendama liikumispiirangut. Kui näitaja on suurem, peab isik kinni pidama 10-päevasest liikumisvabaduse piirangust, mida on võimalik lühendada testimisega.

   

  Väljaspoolt EL, Euroopa majanduspiirkonda või Schengeni ala võib muu hulgas turismi eesmärgil Eestisse siseneda ilma liikumispiiranguta juhul, kui riigi nakatumisnäitaja on kuni 75.

   

  10-päevast liikumispiirangut ja COVID-19 testimise nõudeid ei kohaldata isikute suhtes, kes on läbi põdenud COVID-19 haiguse ja arsti poolt terveks tunnistamisest ei ole möödunud rohkem kui kuus kuud või läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise ja selle lõpetamise päevast ei ole möödunud rohkem kui aasta. Samuti nende reisijate suhtes, kes on COVID-19 haiguse läbipõdemise järel saanud ühe doosi vaktsiini, saavutanud vaktsiinidoosi järel maksimaalse kaitse ning sellest ei ole möödunud rohkem kui üks aasta, või nad on pärast esimese vaktsiinidoosi saamist haigestunud COVID-19 haigusesse ning sellest, kui arst on isiku terveks tunnistanud, ei ole möödunud rohkem kui üks aasta.

   

 • Liikumisvabaduse piirangu aega saab lühendada kahe testiga

  Inimesed võivad teha PCR testi kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist või siis kohe pärast Eestis saabumist. Teine test tuleb teha mitte varem kui kuus päeva pärast esimese testi tegemist. 10-päevase liikumisvabaduse piirangu saab lõpetada ennetähtaegselt juhul, kui mõlema testi tulemus on negatiivne.

   

  Alates 1. juulist lubatakse eneseisolatsiooni kohustuseta Eestisse kuni 24 tunniks saabuvad inimesed. Seda juhul, kui inimene on teinud kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist koroonaviiruse PCR testi või 24 tundi enne Eestisse saabumist antigeen-RTD testi, mille tulemus on negatiivne.

   

  Testi tõendi nõuded leiad koroonatestimise veebilehelt »

   

 

Viimati uuendatud: 29. juuni 2021