Sa oled siin

Kehtivad piirangud

Uued kehtivad piirangud

 

Vabariigi Valitsuse korralduse "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud" tervikteksti leiate Riigi Teatajast.
Vabariigi Valitsuse 8. jaanuari korralduse ja seletuskirja leiate tekstisisestelt linkidelt. Kõik varasemad õigusaktid on kättesaadavad SIIT

Hetkel Eesti kehtivad piirangud, millel lisandusid alates 24. detsembrist kehtivad piirangud ja lisapiirangud Harjumaal (sh Tallinnas) ja Ida-Virumaal:

 • Maski kandmise või nina ja suu katmise kohustus avalikes siseruumides, sh ühistranspordis

Kohustus kanda maski või katta nina ja suu kehtib avalikes siseruumides, sealhulgas ühistranspordis ning teeninduskohtades (v.a. alla 12-aastastele lapsed või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, erivajaduse, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik). Avalikuks siseruumiks on avalikuks kasutamiseks mõeldud ruum, kuhu on võimalik siseneda igal soovijal, sõltumata näiteks eelregistreerimisnõudest; see on koht, kus liigub palju inimesi, kes üksteisega igapäevaselt kokku ei puutu.

 • 2+2 reegel laieneb kõigile avalikele siseruumidele

Kõikjal avalikes siseruumides tuleb järgida nn 2+2 reeglit, mis tähendab, et koos saavad liikuda kuni kaks inimest, kes peavad teistest inimestest hoidma kahemeetrist vahemaad. See reegel kehtib muuhulgas näiteks pangakontoris, muuseumis, näitustel, juuksuri- ja ilusalongides, kuid samuti veekeskustes, ujulates, saunades. Piirang ei kehti koos liikuvale perekonnale või ka siis, kui seda pole võimalik mõistlik tagada, näiteks paljude reisijate korral ühistranspordis, kus lisaks maksimaalse võimaliku distantsi hoidmisele tuleb kanda ka maski.

 • Siseruumis asuvas kaupluse müügisaalis, teenuse osutaja teenindussaalis ning kaubandusettevõtte üldkasutatavas ruumis 50% täituvuse nõue

Kõikides siseruumis asuvates kauplustes, teenuse osutaja teenindussaalides ja kaubandusettevõtte üldkasutatavates ruumides tuleb tagada täituvus kuni 50% ulatuses ning selle 50% täituvuse raames ka nn 2+2 reegli järgimine. Seega tuleb kõigepealt välja arvutada ruumi avalikuks kasutuseks olevast põrandapinnast 50%, ja kuna kliendid peavad järgima ka 2+2 reeglit, siis tuleb see 50% jagada 4-ga, et igale kliendile jaguks 4m2.

 • Toitlustusettevõtetes ja meelelahutusteenuste pakkumise kohtades jääb kehtima senine 10+2 reegel. Toitlustus- ja meelelahutusasutused peavad sulgema kohapeal viibivatele külastajatele oma uksed alates 22-st kuni kella 6-ni. 

Rühmas saab koos olla kuni 10 inimest, kes peavad hoidma teistest kahemeetrist vahemaad. Nimetatud piirangud ei laiene koos liikuvatele või viibivatele perekondadele ja juhtudel, kui seda tingimust ei ole võimalik mõistlikult tagada. Teenuse osutaja tagab, et ürituse toitlustusettevõtte müügi- või teenindussaalis viibivad ajavahemikus kella 22-st kuni 06-ni üksnes isikud toidu kaasa ostmiseks või kuller- ja veoteenuse osutamiseks, teenuse osutamise koha omanik või tema esindaja, töötajad, hädaabitööde tegemisega seotud isikud ja selle koha majanduslikuks teenindamiseks vajalikud isikud. Üheski nimetatud kohas pole alates 22.00 kuni 06.00 lubatud klientidel viibida, sh ei ole lubatud sellel ajal ka erapidude korraldamine. 

 • Avalikud üritused ja koosolekud, kultuuri- ja meelelahutusvaldkond

Siseruumides tuleb tagada kuni 50% täituvus.
Statsionaarsete istekohtadega siseruumides võib avalikul üritusel osaleda kuni 400, muul juhul kuni 250 ja välitingimustes 500 inimest. Maksimaalset osalejate piirarvu ei kohaldata laste mängutubades. Väljaspool statsionaarsete istekohtadega ala võivad inimesed liikuda nn 2+2 reeglit järgides. See tähendab, et ühiskasutatavates kohtades, näiteks garderoobid, fuajeed jmt, tohib koos liikuda kuni 2 inimest, kes peavad hoidma teistest kahemeetrist vahemaad. Nimetatud piirangud ei laiene koos liikuvatele või viibivatele perekondadele ja ka juhtudel, kui seda tingimust ei ole võimalik mõistlikult tagada. Statsionaarsete istekohtadeta avalikud üritused peavad lõppema hiljemalt kell 22.  

 • Avalikud jumalateenistused 

Alates 24. detsembrist hakkab üle Eesti kehtima jumalateenistuste ja usuliste talituste puhul 50-protsendiline ruumitäitumuse piirang. Siseruumides tohib pühakojas, kus pole statsionaarseid istekohti, üritusest osa võtta kuni 250 ja statsionaarsete istekohtadega üritusest kuni 400 inimest. Välitingimustes tohib avalikest jumalateenistustes või usulistest talitustest osa võtta kuni 500 inimest.

Siseruumis tuleb jätkuvalt kanda maske, tagada desinfitseerimisnõuete täitmine ja järgida muid viiruse leviku tõkestamise abinõusid. Maskikandmisele kehtivad tavapärased erandid: maske ei pea kandma alla 12-aastane laps või kui maski kandmine on tervislikul või mõnel muul põhjusel vastunäidustatud.
 

 • Noorsootöö, huvitegevus ja -haridus, täienduskoolitus ja täiendõpe alates 11. jaanuarist (v.a Harjumaa ja Ida-Virumaa)

Välitingimustes tohib tegevusi läbi viia kuni 25-liikmelistes rühmades, sealhulgas juhendaja ja peab olema tagatud, et üks rühm ei puutu kokku teiste rühmadega.

Sisetingimustes kehtestatakse rühma suuruseks kuni 11 inimest, kaasa arvatud treener või juhendaja. Kokku ei tohi puutuda teiste rühmadega. Ruumi täitumus ei tohi olla suurem kui 50 protsenti. Siseruumides tuleb kanda maski, välja arvatud kuni 12-aastased lapsed või siis, kui see on tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu vastunäidustatud.

Nii sise- kui välitingimustes tegevuste korraldamisel peavad olema tagatud desinfitseerimisvahendid ning järgida tuleb terviseameti desinfitseerimisnõudeid.

 • Sport väli- ja sisetingimustes alates 11. jaanuarist (v.a Ida-Virumaa ja Harjumaa)

Välitingimustes tohib sportida kuni 25-liikmelistes rühmades, sealhulgas treener või juhendaja ja peab olema tagatud, et üks rühm ei puutu kokku teiste rühmadega.

Sisetingimustes kehtestatakse rühma suuruseks kuni 11 inimest, kaasa arvatud treener või juhendaja. Kokku ei tohi puutuda teiste rühmadega. Ruumi täitumus ei tohi olla suurem kui 50 protsenti. Siseruumides tuleb kanda maski, välja arvatud kuni 12-aastased lapsed või siis, kui see on tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu vastunäidustatud.

Nii sise- kui välitingimustes tegevuste korraldamisel peavad olema tagatud desinfitseerimisvahendid ning järgida tuleb terviseameti desinfitseerimisnõudeid.

Spordi- ja liikumisüritusi on välitingimustes lubatud läbi viia kuni 25 osalejaga rühmas, kaasa arvatud juhendaja või treener. Tagatud peab olema, et üks rühm ei puutuks kokku teiste rühmadega. Pealtvaatajad ei ole lubatud. 

Sisetingimustes on spordivõistlused ja -üritused lubatud üksnes spordialaliidu võistlussüsteemis osalevatele meistriliiga võistkondadele, professionaalsetele sportlastele ning Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele. Siseruumides tuleb kanda maski, välja arvatud olukordades, kus see pole võimalik, näiteks otseses võistlustegevuses.

 

 • Spordivõistlused 11. jaanuarist 

Spordivõistluseid on lubatud korraldada üksnes spordialaliidu võistlussüsteemis osalevatele meistriliiga võistkondadele, professionaalsetele sportlastele ning Eesti täiskasvanute ja noorte koondise liikmetele ja selle kandidaatidele. Pealtvaatajaid lubatud ei ole.

Võistluse korraldamisel kehtib 2+2 reegel, mis ei kohaldu võistlejatele võistluse ajal. Siseruumides tuleb kanda maski. Maskikandmisel kehtivad ülal spordi juures nimetatud erandid. Spordivõistluste korraldaja peab tagama inimeste hajutamise ja siseruumides kuni 50 protsendi täituvuse. Üritusest osavõtjate piirarv siseruumides ei tohi olla suurem kui 250 inimest ning õues mitte suurem kui 500 inimest. Võistluse korraldaja peab tagama desinfitseerimisvahendid.
 

 • COVID-19 diagnoosiga inimestel on jätkuvalt karantiinikohustus. Lähikontaktsetel on 14-päevane eneseisolatsioonikohustus, mida on võimalik lühendada, tehes koroonatesti mitte varem kui kümnendal päeval pärast viimast kokkupuudet koroonasse nakatunud inimesega.
 • Jätkuvalt kehtib 10-päevane eneseisolatsiooninõue Eestisse sisenemisel riskiriikidest. Eneseisolatsiooniperioodi on sõltuvalt saabumisriigist võimalik lühendada, tehes kaks koroonatesti - ühe kohe Eestisse saabudes ja teise mitte varem kui seitsmendal päeval pärast esimese testi negatiivse tulemuse kättesaamist. Info riikide kohta, kust saabujate suhtes rakendatakse liikumispiirangut ning kelle kodanikel ja elanikel tuleb läbida testimine, avaldatakse välisministeeriumi kodulehel.

 

Lisapiirangud Harjumaal (sh Tallinnas)

 

Alates 28. detsembrist 17. jaanuarini kehtivad Harjumaal järgmised piirangud:

 • Keelatud on meelelahutusteenuste osutamine

Külastajad ei või viibida meelelahutusteenuse osutamise kohtades. Viibida ei tohi näiteks kasiinodes, keegli- ja piljardisaalides, täiskasvanute klubides ega mujal taolistes kohtades. Meelelahutusteenuseid ei või tarbida ka majutusettevõtete juures. Samas majutusteenust tohib pakkuda ja kasutada. 

 • Klientidele peavad olema suletud kõik toitlustusettevõtete müügi- ja teenindussaalid (kuni 17. jaanuar)

Toitlustusettevõtted peavad sulgema klientidele uksed kohapealseks ajaveetmiseks, külastajatele peavad olema suletud kõik ettevõtte müügi- ja teenindussaalid. Toidu kaasamüük ning sellega seotud kullerteenus jääb lubatuks.

Alates 18. jaanuarist võivad restoranide ja kohvikute ning muude toitlustusasutuste ruumid olla klientide jaoks kohapealseks ajaviitmiseks avatud ajavahemikul 6.00-19.00. Arvestada tuleb kuni 25 protsendiga ruumi täitumuse nõudest, ehk kliendid peavad viibima ruumis hajutatult, ruumis liikudes tuleb  arvestada 2+2 reeglit, mis ei laiene perekondadele. Toidu kaasamüügi ajale piiranguid ei seata.

 • Kultuur, avalikud koosolekud ja üritused

Keelatud on avalikud koosolekud ja üritused, sealhulgas konverentsid, teatrietendused, kontserdid ja kinoseansid siseruumides. Külastajate jaoks peavad olema suletud ka muuseumid ja näitusasutused. Õues tohib avalikest üritustest ja koosolekutest osa võtta kuni 10 inimest. Avalik väliüritus peab lõppema kell 22. 

Alates 18. jaanuarist on muuseumites ja näitusasutustes lubatud liikuda 2+2 reeglit arvestades ning ruumi täitumus ei tohi olla suurem kui 50 protsenti. Õues tohib külastajate rühma suurus olla endiselt kuni 10 inimest.

 • Hariduselu kuni 24. jaanuarini (k.a.)

Üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste ja rakenduskõrgkoolide ning ülikoolide hoonete õppetegevuseks kasutatavad ruumid on õppijatele suletud. Piirangut ei kohaldata, kui õppijad vajavad hariduslikke tugiteenuseid või õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks või sooritavad praktilist õpet, eksameid või teste või osalevad olümpiaadidel. Samuti ei kohaldata piirangut 1.-4. klassi, 9. klassi ning 12. klassi õpilastele.

Alates 25. jaanuarist on taas lubatud kontaktõpe kõikidele klassidele.

 • Sportimine, huvitegevus ja täiendkoolitus kuni 17. jaanuarini

Sisetingimustes on peatatud noorsootöö, huviharidus, huvitegevus, täienduskoolitus, täiendõpe ning sportimine ja treenimine. Õues on need tegevused lubatud kuni 10-liikmelistes gruppides (pluss juhendaja). Lasteaiad ja lastehoiud jäävad avatuks, kuid järgida tuleb terviseameti ja kohaliku omavalituse poolt antavaid suuniseid viiruse leviku tõkestamiseks. 

Alates 18. jaanuarist on sportimine, huviharidus ja –tegevus, täiendkoolitus ja –õpe ning noorsootöö sisetingimustes lubatud individuaaltegevusena. Õues on kõik loetletud tegevused lubatud kuni kümneliikmelises rühmas.

Huvitegevuse ja täiendkoolituse piirang ei laiene erivajadustega inimestele, samuti ei kohaldata seda riigi sõjalise kaitse ja siseturvalisusega seotud tegevustele.

 • Kõik spordiobjektid, seal hulgas spordiklubid, saunad, spaad, basseinid, veekeskused, ujulad peavad olema klientidele suletud.

Sportimisega seotud piiranguid ei kohaldata professionaalsetele sportlastele, sealhulgas Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike alade meistriliigade mängijatele; riigi sõjalise kaitse ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning erivajadustega inimestele, sh sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisele.

 

Lisapiirangud Ida-Virumaal

 

Alates 12. detsembrist kehtivad Ida-Virumaal järgmised piirangud:

 • Meelelahutus- ja majutusteenused, muuseumid ja näitusasutused on klientidele ja külastajatele suletud. Toitlustusettevõtete müügi- ja teenindussaalid on külastajatele suletud.

Piirangud kehtivad nii sise- kui välistingimustes. Majutusteenustele kehtestatud piirang ei puuduta hädaolukorra lahendamisega vahetult seotud inimesi, näiteks arste ja meditsiiniõdesid, kes on suundud Ida-Viru maakonda tööle teistest Eesti piirkondadest. Alates 28. detsembrist tohib jälle pakkuda majutusteenust. 

Toidu kaasamüük ning sellega seotud kullerteenus jääb lubatuks.

Alates 18. jaanuarist võivad restoranide ja kohvikute ning muude toitlustusasutuste ruumid olla klientide jaoks kohapealseks ajaviitmiseks avatud ajavahemikul 6.00-19.00. Arvestada tuleb kuni 25 protsendiga ruumi täitumuse nõudest, ehk kliendid peavad viibima ruumis hajutatult, ruumis liikudes tuleb  arvestada 2+2 reeglit, mis ei laiene perekondadele. Toidu kaasamüügi ajale piiranguid ei seata.

 • Kõik spordiobjektid, seal hulgas spordiklubid, saunad, spaad, basseinid, veekeskused, ujulad peavad olema klientidele suletud.

Piirang ei laiene spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele, sealhulgas täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike alade meistriliigade mängijatele, riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning erivajadustega inimestele.

 • Nii väljas kui siseruumides ei ole lubatud avalikud koosolekud ja üritused, sealhulgas konverentsid, teatrietendused, kontserdid ja kinoseansid.

Avatuks tohivad jääda kirikud ja teised usuliste talituste toimumiskohad, kui järgitakse 50% täituvuse nõuet, 2+2 reeglit, maskikandmise kohustust ja kasutatakse desinfitseerimisvahendeid. Kirikutel ja usuliste talituste läbiviijatel tuleb armulaual ja teiste sakramentide jagamisel järgida viiruse leviku ennetamiseks vajalikke meetmeid. Vastavad suunised annab kirikutele ja teistele avalikke usulisi talitusi läbiviijatele Siseministeerium koostöös Terviseametiga.

Alates 18. jaanuarist on muuseumites ja näitusasutustes lubatud liikuda 2+2 reeglit arvestades ning ruumi täitumus ei tohi olla suurem kui 50 protsenti. Õues tohib külastajate rühma suurus olla endiselt kuni 10 inimest.

 • Hariduselu kuni 17. jaanuarini (k.a.)

Üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste ja rakenduskõrgkoolide ning ülikoolide hoonete õppetegevuseks kasutatavad ruumid on õppijatele suletud. Piirangut ei kohaldata, kui õppijad vajavad hariduslikke tugiteenuseid või õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks või sooritavad praktilist õpet, eksameid või teste või osalevad olümpiaadidel. Samuti ei kohaldata piirangut 1.-4. klassi, 9. klassi ning 12. klassi õpilastele.

Alates 25. jaanuarist on taas lubatud kontaktõpe kõikidele klassidele. 

 • Noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe Ida-Virus ei ole lubatud kuni 17. jaanuarini

Neid tegevusi tohib jätkata üksnes individuaaltegevustena või distantsilt.

Alates 18. jaanuarist on huviharidus ja –tegevus, täiendkoolitus ja –õpe ning noorsootöö sisetingimustes lubatud individuaaltegevusena. Õues on kõik loetletud tegevused lubatud kuni kümneliikmelises rühmas.

Piirang ei kohaldu riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning erivajadustega inimestele.

 • Sportimine ja treenimine avalikes siseruumides ei ole lubatud

Välitingimustes on lubatud kontaktivaba individuaaltegevus ja –treening kas üksi või koos juhendajaga.

Piirang ei laiene spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele, sealhulgas täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike alade meistriliigade mängijatele, riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning erivajadustega inimestele.

Alates 18. jaanuarist on sportimine sisetingimustes lubatud individuaaltegevusena ja väljas kuni 10-liikmeliste rühmadena. 

huviharidus ja –tegevus, täiendkoolitus ja –õpe, noorsootöö, sportimine ja treenimine. Õues on kõik loetletud tegevused lubatud jätkuvalt kuni kümneliikmelises rühmas.

 

 

Piirangud valdkondade kaupa

Karantiin ja eneseisolatsioon

Karantiin ja eneseisolatsioon koroonaviirusega nakatunutele ja lähikontaktsetele


Inimesed, kellel on diagnoositud COVID-19, ei tohi ka alates diagnoosimisest kuni terveks tunnistamiseni elukohast lahkuda. See kehtib ka varjupaiga- ja turvakoduteenuse elanikele, kes peavad jääma kohapeale karantiini.

Haigega koos elavad või kokku puutunud lähikontaktsed peavad samuti jääma eneseisolatsiooni 14 päevaks ning tohivad väljaspool elukohta liikuda piiratud ulatuses üksnes juhul, kui neil pole haigustunnuseid. Kodust tohib lahkuda igapäevaseks toimetulekuks hädavajaliku hankimiseks, kui see pole muul viisil võimalik, ja õues viibimiseks, kui võetakse kasutusele kõik meetmed haiguse võimaliku leviku tõkestamiseks ning toimitakse Terviseameti juhiste kohaselt. Kohustus järgida Terviseameti suuniseid kehtib kõikidele lähikontaktsetele, ka nendele, kes ei ela püsivalt haigega koos!

Samuti tohib inimene lahkuda kodust, kui ta on saanud selleks tervishoiutöötaja või politseiametniku korralduse või tema elu ja tervist ohustava hädajuhtumi korral.

NB! Need, kelle suhtes kehtib eriolukorra ajal kehtestatud isolatsiooni/karantiini nõue, peavad seda täitma kuni määratud tähtaja möödumiseni.

Lähikontaktsetel on võimalik 14-päevast eneseisolatsiooni lühendada, tehes mitte varem kui kümnendal päeval alates viimasest kokkupuutest koroonaviirusega nakatunud inimesega koroonatesti ning saades testile negatiivse vastuse.

Avalik ruum

Põhireegel käitumiseks avalikus kohas

 

Avalik siseruum on avalikuks kasutamiseks mõeldud ruum, kuhu on võimalik siseneda igal soovijal, sõltumata näiteks eelregistreerimisnõudest; see on koht, kus liigub palju inimesi, kes üksteisega igapäevaselt kokku ei puutu. Avalik siseruum on muuhulgas ühistransport, kaubandus- ning teeninduskohad, näiteks pood, kaubanduskeskus, pangakontor, muuseum, näitused, juuksuri- ja ilusalongid, samuti veekeskused, ujulad, saunad.

Avalikes siseruumides kehtib maski kandmise või nina ja suu katmise kohustus (ei kehti alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, erivajaduse, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik).

Avalikes siseruumides tuleb järgida nn 2+2 reeglit, mis tähendab, et koos võivad liikuda kuni kaks inimest, kes peavad teistest inimestest hoidma kahemeetrist vahemaad. Piirang ei kehti koos liikuvale perekonnale või ka siis, kui seda pole võimalik mõistlik tagada, näiteks paljude reisijate korral ühistranspordis, kus lisaks maksimaalse võimaliku distantsi hoidmisele tuleb kanda ka maski.

Toitlustusettevõtetes ja meelelahutusteenuste pakkumise kohtades kehtib 10+2 reegel. Reegel tähendab, et rühmas saab koos olla kuni 10 inimest, kes peavad hoidma teistest kahemeetrist vahemaad. Nimetatud piirangud ei laiene koos liikuvatele või viibivatele perekondadele ja ka juhtudel, kui seda tingimust ei ole võimalik mõistlikult tagada. Toitlustus- ja meelelahutusasutused peavad sulgema kohapeal viibivatele külastajatele oma uksed alates 22-st kuni kella 6-ni (kaasamüük lubatud). Üheski nimetatud kohas pole alates 22.00 kuni 06.00 lubatud klientidel viibida, sh ei ole lubatud sellel ajal ka erapidude korraldamine. 

Poodides, kaubanduskeskustes müügi- ja teenindussaalides peab vähemalt müügi- ja teenindussaali sisenemisel ja väljumisel nii töötajate kui ka klientide jaoks olema ettevõtja poolt tagatud võimalus kasutada desinfitseerimisvahendeid. Alates 5. detsembrist võib kaupluse müügisaali, teenuse osutaja teenindussaali või kaubandusettevõtte üldkasutatava ruumi täituvus olla kuni 50%.

Avalikud üritused ja koosolekud, kultuuri- ja meelelahutusüritused, kirikud ja jumalateenistused (v.a Harjumaa ja Ida-Virumaa)


Lubatud on avalikud üritused, sh kinoseansid, etendused, kontserdid, konverentsid, laadad, festivalid. Ürituse korraldaja peab tagama, et peetakse kinni järgmistest nõuetest:

 • 10+2 reegli järgimine, mis tähendab, et ühes seltskonnas koos tohib viibida kõige rohkem 10 inimest ning teiste inimestega tuleb hoida kahemeetrist distantsi. Piirang ei kehti istudes teatri-, kontserdi- ja kinosaalides, kus on statsionaarsed istekohad, küll aga tuleb 10+2 reeglist kinni pidada ka nendes asutustes väljaspool statsionaarsete istekohtadega ala, sealhulgas näiteks teatri fuajees, kino garderoobis või kontserdimaja kohvikus. Piirang ei kehti kohapealsetele töötajatele ega ühe perekonna liikmetele, samuti ei puuduta see näiteks huviharidust ja laste mängutubasid.
 • desinfitseerimisvahendite tagamine ja Terviseameti juhiste kohaselt desinfitseerimisnõuete täitmine.
 • statsionaarsete istekohtadega siseruumides võib olla maksimaalne täituvus 50% ja osaleda saab avalikul üritusel kuni 400, muul juhul 250 inimest (ka siis, kui ruumi 50% mahutavus on suurem).Maksimaalset osalejate piirarvu ei kohaldata laste mängutubades.
 • 50% täitumuse nõue ei kehti teatrietendustele, kontsertidele ja kinoseanssidele, konverentsidele ning avalikele koosolekutele ja üritustele tingimusel, et kogu publikule on tagatud statsionaarsed istekohad.
 • õues mitte rohkem kui 500 inimest. 
 • alates 24. detsembrist hakkab üle Eesti kehtima jumalateenistuste ja usuliste talituste puhul 50-protsendiline ruumitäitumuse piirang. Siseruumides tohib pühakojas, kus pole statsionaarseid istekohti, üritusest osa võtta kuni 250 ja statsionaarsete istekohtadega üritusest kuni 400 inimest. Välitingimustes tohib avalikest jumalateenistustes või usulistest talitustest osa võtta kuni 500 inimest.

  Siseruumis tuleb jätkuvalt kanda maske, tagada desinfitseerimisnõuete täitmine ja järgida muid viiruse leviku tõkestamise abinõusid. Maskikandmisele kehtivad tavapärased erandid: maske ei pea kandma alla 12-aastane laps või kui maski kandmine on tervislikul või mõnel muul põhjusel vastunäidustatud.

 • väljaspool statsionaarsete istekohtadega ala võivad inimesed liikuda 10-liikmeliste gruppide asemel nn 2+2 reeglit järgides. See tähendab, et ühiskasutatavates kohtades, näiteks garderoobid, fuajeed jmt, tohib koos liikuda kuni 2 inimest, kes peavad hoidma teistest 2-meetrist vahemaad. See piirang ei laiene koos liikuvatele või viibivatele perekondadele ja ka juhtudel, kui seda tingimust ei ole võimalik mõistlikult tagada.
 • Üle riigi kehtestatud maskikandmise kohustusest johtuvalt tuleb ka nendes avalikes siseruumides kanda maski (ei kehti alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, erivajaduse, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik).

 

Muuseumid, näitusesaalid (v.a Harjumaa Ida-Virumaal)

Muuseumid ja näituseasutuste siseruumid ning vabaõhumuuseumide eksponaathooned ja muuseumi õuealadel asuvad eksponaadid on avatud.

Muuseumite ja näituseasutuste siseruumides kehtivad lisaks avalike siseruumide reeglitele täiendavalt järgmised eritingimused:

 • tagatud peavad olema desinfitseerimisvahendid;
 • pindu, mida külastajad sageli puudutatavad, tuleb puhastada iga 2–4 tunni järel;
 • interaktiivsete eksponaatide puhul tuleb kasutusele võtta abinõud (puhastus, ühekordselt kasutatavad kindad vms), et tagada nende kasutamine nakkusohuta (alternatiivina võib interaktiivsed eksponaadid hoida suletuna);
 • võimaluse korral tuleb asendada füüsilisel kandjal tasuta infomaterjalid (reklaamvoldikud jms) digitaalsetega;
 • ei korraldata ühiskasutuses töövahenditega loovtöid ega töötube või tagatakse iga kasutaja järel nende desinfitseerimine.

 

Alates 12. detsembrist kehtivad Ida-Virumaal järgmised piirangud

 

 • Meelelahutusteenused, muuseumid ja näitusasutused on klientidele ja külastajatele suletudToitlustusettevõtete müügi- ja teenindussaalid on külastajatele suletud (kaasamüük lubatud). Alates 28. detsembrist tohib pakkuda majutusteenust. 

Piirangud kehtivad nii sise- kui välistingimustes

 • Nii väljas kui siseruumides ei ole lubatud avalikud koosolekud ja üritused, sealhulgas konverentsid, teatrietendused, kontserdid ja kinoseansid.


Avatuks tohivad jääda kirikud ja teised usuliste talituste toimumiskohad, kui järgitakse 50% täituvuse nõuet, 2+2 reeglit, maskikandmise kohustust ja kasutatakse desinfitseerimisvahendeid. Kirikutel ja usuliste talituste läbiviijatel tuleb armulaual ja teiste sakramentide jagamisel järgida viiruse leviku ennetamiseks vajalikke meetmeid. Vastavad suunised annab kirikutele ja teistele avalikke usulisi talitusi läbiviijatele Siseministeerium koostöös Terviseametiga.

 

Alates 28. detsembrist kehtivad Harjumaal järgmised piirangud

 

 • Keelatud on avalikud koosolekud ja üritused, sealhulgas konverentsid, teatrietendused, kontserdid ja kinoseansid siseruumides. Külastajate jaoks peavad olema suletud ka muuseumid ja näitusasutused. Õues tohib avalikest üritustest ja koosolekutest osa võtta kuni 10 inimest. Avalik väliüritus peab lõppema kell 22. 
 • Keelatud on meelelahutusteenuste osutamine​​Külastajad ei või viibida meelelahutusteenuse osutamise kohtades. Viibida ei tohi näiteks kasiinodes, keegli- ja piljardisaalides, täiskasvanute klubides ega mujal taolistes kohtades. Meelelahutusteenuseid ei või tarbida ka majutusettevõtete juures. Samas majutusteenust tohib pakkuda ja kasutada.
 • Toitlustusettevõtted peavad sulgema klientidele uksed kohapealseks ajaveetmiseks, külastajatele peavad olema suletud kõik ettevõtte müügi- ja teenindussaalid. Toidu kaasamüük ning sellega seotud kullerteenus jääb lubatuks.

Haridus ja noored

 

Huviharidus- ja tegevus, täiendkoolitus ning täiendõpe sise- ja välistingimustes 

 

Välitingimustes tohib tegevusi läbi viia kuni 25-liikmelistes rühmades, sealhulgas juhendaja ja peab olema tagatud, et üks rühm ei puutu kokku teiste rühmadega.

Sisetingimustes kehtestatakse rühma suuruseks kuni 11 inimest, kaasa arvatud treener või juhendaja. Kokku ei tohi puutuda teiste rühmadega. Ruumi täitumus ei tohi olla suurem kui 50 protsenti. Siseruumides tuleb kanda maski, välja arvatud kuni 12-aastased lapsed või siis, kui see on tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu vastunäidustatud.

Nii sise- kui välitingimustes tegevuste korraldamisel peavad olema tagatud desinfitseerimisvahendid ning järgida tuleb terviseameti desinfitseerimisnõudeid

 

Noorsootöö, huviharidus- ja tegevus, täienduskoolitus ja täiendõpe Ida-Virumaal

 

Noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe Ida-Virus ei ole lubatud
Neid tegevusi tohib jätkata üksnes individuaaltegevustena või distantsilt.

Piirang ei kohaldu riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning erivajadustega inimestele.

 

Noorsootöö, huviharidus- ja tegevus, täienduskoolitus ja täiendõpe ning sportimine ja treenimine Harjumaal 

 

Harjumaal on 17. jaanuarini peatatud noorsootöö, huviharidus, huvitegevus, täienduskoolitus, täiendõpe ning sportimine ja treenimine sisetingimustes. Õues on need tegevused lubatud kuni 10-liikmelistes gruppides (pluss juhendaja). Lasteaiad ja lastehoiud jäävad avatuks, kuid järgida tuleb terviseameti ja kohaliku omavalituse poolt antavaid suuniseid viiruse leviku tõkestamiseks.

Huvitegevuse ja täiendkoolituse piirang ei laiene erivajadustega inimestele, samuti ei kohaldata seda riigi sõjalise kaitse ja siseturvalisusega seotud tegevustele

 

Autokoolid, sõiduõpe

Autokoolid võivad viia läbi mootorsõidukijuhi, autojuhi ja ohtlikku veost vedava juhi koolitusi. Sõidutunni läbiviimisel peab silmas pidama järgmist:

 • autos peab olema desinfitseerimisvahend;
 • õpetaja ning õpilane peavad enne sõidu alustamist ja pärast sõidu lõpetamist käsi pesema või desinfitseerima;
 • pärast iga sõidutundi puhastab õpetaja auto rooli, käigukangi, käsipiduri jm pinnad, mida õpilane on katsunud.

Reeglid ei käsitle olukorda, kus mootorsõidukijuhi, autojuhi ja ohtlikku veost vedava autojuhi koolitust ning alarmsõidukijuhi koolitust antakse kaitseväelasele või kui alarmsõidukijuhi koolitust antakse politseiametnikule, päästeteenistujale, abipolitseinikule ja vabatahtlikule päästjale. Loomulikult kehtivad aga ka sel juhul üldised tervishoiu- ja hügieenireeglid ning osalistel ei tohi olla haigussümptomeid.

Maanteeamet võtab alates 7. maist taas vastu riiklikke sõidueksameid. Sõidukijuhtide koolituse piirangu üle teevad järelevalvet Maanteeamet ning Politsei- ja Piirivalveamet.

Kaubandus ja meelelahutus

Kaubanduskeskused, söögikohad


Kaubanduskeskuses võivad olla avatud kõik kauplused ja teenusepakkujad eeldusel, et seal peetakse kinni järgmistest nõuetest:

 • kehtib maski kandmise või nina ja suu katmise kohustus (ei kehti alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, erivajaduse, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik).
 • tuleb järgida nn 2+2 reeglit, mis tähendab, et koos võivad liikuda kuni kaks inimest, kes peavad teistest inimestest hoidma kahemeetrist vahemaad. Piirang ei kehti koos liikuvale perekonnale või ka siis, kui seda pole võimalik mõistlik tagada, näiteks paljude reisijate korral ühistranspordis, kus lisaks maksimaalse võimaliku distantsi hoidmisele tuleb kanda ka maski.
 • poodides, kaubanduskeskustes müügi- ja teenindussaalides peab vähemalt müügi- ja teenindussaali sisenemisel ja väljumisel nii töötajate kui ka klientide jaoks olema ettevõtja poolt tagatud võimalus kasutada desinfitseerimisvahendeid.
 • tagatud on kaupluse müügisaali, teenuse osutaja teenindussaali või kaubandusettevõtte üldkasutatava ruumi täituvus kuni 50% ulatuses ning selle 50% täituvuse raames ka nn 2+2 reegli järgimine. Seega tuleb kõigepealt välja arvutada ruumi avalikuks kasutuseks olevast põrandapinnast 50%, ja kuna kliendid peavad järgima ka 2+ 2 reeglit, siis tuleb see 50% jagada 4-ga, et igale kliendile jaguks 4m2.
  Näide: 100 m2 poe korral on maksimaalne poe külastajate arv 100/2/4=12,5 inimest.

  Külastajate maksimaalsest lubatavast arvust tuleks võimaluse korral teavitada külastajaid kaupluse uksel kirjalikult.
   

Söögikohas kehtivad järgmised reeglid:

 • 10+2 reegli järgimine: ühes seltskonnas koos tohib viibida kõige rohkem 10 inimest ning teiste inimestega tuleb hoida kahemeetrist distantsi. Piirang ei kehti kohapealsetele töötajatele ega ühe perekonna liikmetele, samuti ei puuduta see näiteks laste mängutubasid. Samuti ei laiene piirang juhtudele, kui seda tingimust ei ole võimalik mõistlikult tagada.
 • toitlustus- ja meelelahutusasutused peavad sulgema kohapeal viibivatele külastajatele oma uksed alates 22-st kuni kella 6-ni hommikul. Toidu kaasamüük ja -ost jääb lubatuks. Üheski nimetatud kohas pole alates 22.00 kuni 06.00 lubatud klientidel viibida, sh ei ole lubatud sellel ajal ka erapidude korraldamine. 
 • teenuse osutaja tagab, et toitlustusettevõtte müügi- või teenindussaalis viibivad ajavahemikus kella 22.00 kuni 06.00 üksnes isikud toidu kaasa ostmiseks või kuller- ja veoteenuse osutamiseks, teenuse osutamise koha omanik või tema esindaja, töötajad, hädaabitööde tegemisega seotud isikud ja selle koha majanduslikuks teenindamiseks vajalikud isikud.
 • tagada tuleb desinfitseerimisvahendid nii töötajatele kui ka klientidele.
 • tagada tuleb desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.

Meelelahutusasutused


Teenuse pakkuja peab tagama:

 • 10+2 reegli järgimise: ühes seltskonnas koos tohib viibida kõige rohkem 10 inimest ning teiste inimestega tuleb hoida kahemeetrist distantsi. Piirang ei kehti istudes teatri-, kontserdi- ja kinosaalides, kus on statsionaarsed istekohad, küll aga tuleb 10+2 reeglist kinni pidada ka nendes asutustes väljaspool statsionaarsete istekohtadega ala, sealhulgas näiteks teatri fuajees, kino garderoobis või kontserdimaja kohvikus. Piirang ei kehti kohapealsetele töötajatele ega ühe perekonna liikmetele, samuti ei puuduta see näiteks huviharidust ja laste mängutubasid.
 • toitlustus- ja meelelahutusasutused peavad sulgema kohapeal viibivatele külastajatele oma uksed alates 22-st kuni kella 6-ni hommikul. Toidu kaasamüük ja -ost jääb lubatuks. Üheski nimetatud kohas pole alates 22.00 kuni 06.00 lubatud klientidel viibida, sh ei ole lubatud sellel ajal ka erapidude korraldamine. Üle südaöö tohivad oma uksed klientidele avatuks jätta statsionaarsete istekohtadega kultuuriasutused, näiteks teatrid, kinod, kontserdisaalid.
 • teenuse osutaja tagab, et meelelahutusteenuse osutamise kohas viibivad ajavahemikus kella 22.00 kuni 06.00 üksnes teenuse osutamise koha omanik või tema esindaja, töötajad, hädaabitööde tegemisega seotud isikud ja selle koha majanduslikuks teenindamiseks vajalikud isikud.
 • broneeringusüsteemide jms lahenduste kaudu inimeste hajutamise nõuet.
 • maksimaalselt 50% täitumuse nõuet.
 • desinfitseerimisvahendite olemasolu ning desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.
 • statsionaarsete istekohtadega siseruumides võib avalikul üritusel osaleda kuni 400, muul juhul kuni 250 ja välitingimustes 500 inimest. Maksimaalset osalejate piirarvu ei kohaldata laste mängutubades.
 • Väljaspool statsionaarsete istekohtadega ala võivad inimesed liikuda 10-liikmeliste gruppide asemel nn 2+2 reeglit järgides. See tähendab, et ühiskasutatavates kohtades, näiteks garderoobid, fuajeed jmt, tohib koos liikuda kuni 2 inimest, kes peavad hoidma teistest 2-meetrist vahemaad. See piirang ei laiene koos liikuvatele või viibivatele perekondadele ja ka juhtudel, kui seda tingimust ei ole võimalik mõistlikult tagada.
 • Kanda tuleb maski või katta nina ja suu (ei kehti alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, erivajaduse, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik).

Sportimine - spordiklubid, jõusaalid, ujulad, muud sportimisvõimalused

Sport sise- ja  välistingimustes alates 11. jaanuarist (v.a Harjumaa ja Ida-Virumaa) 

 

Välitingimustes tohib sportida kuni 25-liikmelistes rühmades, sealhulgas treener või juhendaja ja peab olema tagatud, et üks rühm ei puutu kokku teiste rühmadega.

Sisetingimustes kehtestatakse rühma suuruseks kuni 11 inimest, kaasa arvatud treener või juhendaja. Kokku ei tohi puutuda teiste rühmadega. Ruumi täitumus ei tohi olla suurem kui 50 protsenti. Siseruumides tuleb kanda maski, välja arvatud kuni 12-aastased lapsed või siis, kui see on tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu vastunäidustatud.

Nii sise- kui välitingimustes tegevuste korraldamisel peavad olema tagatud desinfitseerimisvahendid ning järgida tuleb terviseameti desinfitseerimisnõudeid.

Spordi- ja liikumisüritusi on välitingimustes lubatud läbi viia kuni 25 osalejaga rühmas, kaasa arvatud juhendaja või treener. Tagatud peab olema, et üks rühm ei puutuks kokku teiste rühmadega. Pealtvaatajad ei ole lubatud.

Sisetingimustes on spordivõistlused ja -üritused lubatud üksnes spordialaliidu võistlussüsteemis osalevatele meistriliiga võistkondadele, professionaalsetele sportlastele ning Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele. Siseruumides tuleb kanda maski, välja arvatud olukordades, kus see pole võimalik, näiteks otseses võistlustegevuses.

Alates 11. jaanuarist on spordivõistluseid lubatud korraldada üksnes spordialaliidu võistlussüsteemis osalevatele meistriliiga võistkondadele, professionaalsetele sportlastele ning Eesti täiskasvanute ja noorte koondise liikmetele ja selle kandidaatidele. Pealtvaatajaid lubatud ei ole.

Võistluse korraldamisel kehtib 2+2 reegel, mis ei kohaldu võistlejatele võistluse ajal. Siseruumides tuleb kanda maski. Maskikandmisel kehtivad ülal spordi juures nimetatud erandid. Spordivõistluste korraldaja peab tagama inimeste hajutamise ja siseruumides kuni 50 protsendi täituvuse. Üritusest osavõtjate piirarv siseruumides ei tohi olla suurem kui 250 inimest ning õues mitte suurem kui 500 inimest. Võistluse korraldaja peab tagama desinfitseerimisvahendid.

 

Sport sise ja välistingimustes Ida-Virumaal alates 12. detsembrist kuni 17. jaanuarini (k.a.)

 

Sportimine ja treenimine avalikes siseruumides ei ole lubatud.

Välitingimustes on lubatud kontaktivaba individuaaltegevus ja –treening kas üksi või koos juhendajaga.

Kõik spordiobjektid, seal hulgas spordiklubid, saunad, spaad, basseinid, veekeskused, ujulad peavad olema klientidele suletud.

Piirang ei laiene spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele, sealhulgas täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike alade meistriliigade mängijatele, riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning erivajadustega inimestele.

 

Sport sise ja välistingimustes Harjumaal alates 28. detsembrist kuni 17. jaanuarini (k.a.)

 

Sportimine ja treenimine avalikes siseruumides ei ole lubatud.

Välitingimustes on lubatud tegevused kuni 10-liikmelistes gruppides (pluss juhendaja).

Kõik spordiobjektid, seal hulgas spordiklubid, saunad, spaad, basseinid, veekeskused, ujulad peavad olema klientidele suletud.

Sportimisega seotud piiranguid ei kohaldata professionaalsetele sportlastele, sealhulgas Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike alade meistriliigade mängijatele; riigi sõjalise kaitse ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning erivajadustega inimestele, sh sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisele.

 

Hooldekodud, varjupaigad, vanglad

Külastused haiglates, hooldekodudes


Haiglates, hooldekodudes, varjupaikades ja turvakodudes on külastused lubatud. Asutuse pidaja peab tagama, et koostöös Terviseametiga on koostatud külastuste korraldamise juhis ning seda ka täidetakse.

Muu hulgas on vaja tagada, et:

 • külastaja, külastatav ja/või personal kasutab vajaduse korral isikukaitsevahendeid (maskid vms);
 • kokkusaamine korraldatakse võimaluse korral väljas või eriruumides;
 • külastaja esitab eelnevalt tervisedeklaratsiooni;
 • täidetud on külastamise juhise kohaselt desinfitseerimisnõuded.

Täpsemat informatsiooni külastuse nõuete kohta jagavad hoolekandeasutused!
 

Ühtlasi on lubatud üld- ja erihooldekodus viibivatel inimestel lahkuda hooldekodu territooriumilt tingimusel, et nad kannavad vajaduse korral isikukaitsevahendeid.

NB! Hooldekodus viibivatel inimestel, kellel on diagnoositud COVID-19, on keelatud igasugune kokkupuude teiste inimestega, välja arvatud hoolekandeasutuse töötajate ja meditsiinitöötajatega.

Külastused vanglates


Vanglates on peatud pikaajalised külastused. Lühiajaliste külastuste toimumiseks tuleb järgida hulka eritingimusi. Vangla peab tagama, et koostöös Terviseametiga on koostatud külastuste korraldamise juhis ning seda ka täidetakse.

Muu hulgas on vaja tagada, et

 • külastaja, külastatav ja/või personal kasutab vajaduse korral isikukaitsevahendeid (maskid vms);
 • kokkusaamine korraldatakse võimaluse korral väljas või eriruumides;
 • külastaja esitab eelnevalt tervisedeklaratsiooni;
 • täidetud on külastamise juhise kohaselt desinfitseerimisnõuded.

Vanglates on taastatud ka tavapärane töökorraldus pakkide vastuvõtmisel vahistatutele ning kirjade edastamisel kinnipeetavatele. Samast ajast on taastatud ka vangide ümberpaigutused vanglate vahel ning nende vastuvõtmine arestimajadest.

Riigipiiri ületamine ja 10-päevane eneseisolatsiooni nõue

Euroopa Liit ja majanduspiirkond, Schengeni ala

 • Eneseisolatsiooni kohustus ei laiene neile inimestele, kes saabuvad Eestisse riigist, mille nakatumisnäitaja on alla 25 inimese 100 000 elaniku kohta.
 • Juhul kui riigi nakatumisnäitaja on 25 ja 50 vahel, sõltub eneseisolatsiooni jäämine asjaolust, kas see on madalam või kõrgem kui 1,1-kordne Eesti näitaja.
 • Kui nakatumisnäitaja on Eesti määrast väiksem, eneseisolatsiooni jääda ei tule, kui suurem, siis rakendub kahenädalane isolatsioonikohustus.
 • Juhul kui Eestisse tullakse riigist, kus nakatumisnäitaja on 50 ja rohkem 100 000 elaniku kohta, tuleb igal juhul jääda eneseisolatsiooni.
 • Riikide nakatumisnäitajatega andmeid uuendatakse kord nädalas välisministeeriumi koduleheküljel. Eesti nakatumisnäitaja kordaja 1,1 lubab 10-protsendist kõikumist, mis on vajalik selleks, et välistada riikide näitajate nädalasisestest muutustest tingitud ümberarvestamist.

 

Viimati uuendatud: 15. jaanuar 2021