Sa oled siin

Kehtivad piirangud

 

 • Liigu hajutatult

  Avalikus siseruumis tuleb arvestada hajutatuse nõudega. Hajutatuse nõude puhul tuleb võõrastest inimestest hoiduda viiruseleviku seisukohast mõistlikusse kaugusesse.

 • Ühistranspordis kanna maski

  Ühissõidukis viibijad peavad kandma kaitsemaski või katma suu ja nina. Piirangut ei kohaldata alla 12-aastastele isikutele või juhul, kui kaitsemaski kandmine või suu ja nina katmine ei ole tervislikel põhjustel või muid olulisi põhjuseid arvestades mõistlik.
   

 • Haiged jäävad karantiini

  Inimesed, kellel on diagnoositud COVID-19, ei tohi ka alates diagnoosimisest kuni terveks tunnistamiseni elukohast lahkuda. See kehtib ka varjupaiga- ja turvakoduteenuse elanikele, kes peavad jääma kohapeale karantiini.

   

 • Lähikontaktsed on 10 päeva eneseisolatsioonis

  COVID-19 haigega koos elavad või kokku puutunud lähikontaktsed peavad jääma eneseisolatsiooni 10 päevaks ning tohivad väljaspool elukohta liikuda piiratud ulatuses üksnes juhul, kui neil pole haigustunnuseid.

   

  Kodust tohib lahkuda igapäevaseks toimetulekuks hädavajaliku hankimiseks, kui see pole muul viisil võimalik, ja õues viibimiseks, kui võetakse kasutusele kõik meetmed haiguse võimaliku leviku tõkestamiseks ning toimitakse Terviseameti juhiste kohaselt.

   

  Eneseisolatsiooni ei pea jääma lähikontaktne, kes on läbi põdenud COVID-19 haiguse ja kelle arst on terveks tunnistanud (viimase 6 kuu kestel) või kes on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise. Vaktsineerimiskuuri lõpust ei ole tohi olla möödunud rohkem kui aasta.

   

 

Hariduselu

 • Huvitegevusi võib läbi viia arvestades piirangutega

   

  Sisetingimustes on lubatud huviharidust ja -tegevust, noorsootööd, täiendkoolitust ja -õpet läbi viia kuni 500 inimesele.

   

  Välitingimustes on lubatudhuviharidust ja -tegevust, noorsootööd, täiendkoolitust ja -õpet läbi viia kuni 1 500 inimesele

   

   

 

Avalikud üritused ja kogunemised

 • Avalikud siseruumid on külastajate jaoks avatud  

   

   

  Siseruumides toimuvatel üritustel ja tegevustes, kus nakkusohutuse kontrolli ei toimu, võib osaleda kuni 500 ja väljas kuni 1500 inimest.

   

  Alates 9. augustist sisetingimustes toimuvatel kontrollita üritustel ja tegevustes lubatud kuni 50 ning õues kuni 100 osalejat.

   

  Kui korraldaja tagab kõikide külastajate nakkusohutuse ja selle kontrolli, siis võib sisetingimustes olla kuni 6000 ning välitingimustes kuni 12 000 inimest kokku. 

   

 

Toitlustusettevõtted

 • Kohvikud ja restoranid töötavad 

   

  Kohvikud ja restoranid on avatud

   

  Alates 9. augustist võib toitlustusasutuse nii sise- kui ka välitingimustes kokku ilma nakkusohutuse kontrollita viibida kuni 50 inimest. Säilib võimalus pakkuda osalemisvõimalust suuremale arvule isikutele, kui tegevuse eest vastutav isik tagab kõikide tegevuses osalejate nakkusohutust tõendavate tõendite, sh vaktsineeritus, läbipõdemine või negatiivne COVID-testi tulemus, kontrollimise.
   

 

Sportimine

 • Sportimine on lubatud piirangutega

   

  Sisetingimustes on lubatud sportimine ja treenimine kuni 500 inimesele

   

  Välitingimustes on lubatud sportimine ja treenimine kuni 1500 inimesele

   

  Juhul, kui ei tagata osalejate nakkusohutust ja selle kontrolli, tohib alates 9. augustist sisetingimustes toimuvatel tegevustel osaleda kuni 50 ning välitingimustes kuni 100 osalejat. Kui osaleb rohkem osalejaid, siis tuleb tagada kõigi nakkusohutus ja selle kontroll.

   

  Samad piirarvud kehtivad võistlustel ja spordi- ja liikumisüritustel.

   

 

Saunad, spaad, basseinid, veekeskused ja ujulad

 • Saunad ja ujulad on avatud piirangutega

   

  Siseruumides asuvad avalikud saunad, spaad, veekeskused ja ujulad tohivad  avada uksed arvestusega, et osalejaid poleks korraga rohkem kui 500

   

  Välitingimustes saunade, spaade, veekeskuste, basseinide ja ujulate osalejate arv võib olla kuni 1500.

   

  Juhul, kui ei tagata külastajate nakkusohutust ja selle kontrolli, tohib alates 9. augustist nimetatud kohtade sise- ja ka välialadel viibida kokku kuni 50 külastajat. Kui üritustel või tegevustes osaleb siseruumides üle 50 külastaja, siis tuleb tagada kõigi nakkusohutus ja selle kontroll.

   

   

 

Reisimine

 • Reisida võib, kuid kinni peab pidama ettevaatusabinõudest

   

  Lubatud on huvireisid marsruudil Tallinn–Stockholm–Tallinn. Samas peab arvestama Rootsi külastamisega seotud piiranguid, mille kohaselt võib Eestisse tagasi tulles sattuda eneseisolatsiooni juhul, kui Rootsis on koroonaviiruse positiivsete testide arv 100 000 elaniku kohta suurem kui 150.

   

  Kehtib soovitus pigem reisida lähiriikidesse ja vältige eksootilisi riike, mille puhul ei ole kindel, milline on seal viiruseleviku olukord.

   

  Info teistesse riikidesse sisenemise tingimuste kohta leiad Reisi Targalt veebilehelt »

   

   

 • Eestisse saab siseneda

  Eesti kodanikud ja elanikud lubatakse riiki sõltumata sellest, kas neil on haigustunnused või mitte. 

   

  Teistest riikidest tohivad Eestisse tulla haigustunnusteta isikud. Eestisse saab tulla lisaks õppimise ja töötamisele ka turismi, spordi, kultuuri jm eesmärgil.

   

  Teave riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele »

   

 • Riigipiiri ületamisel võib rakenduda 10-päevane liikumispiirang

   

  Saabudes EL, Euroopa majanduspiirkonnast või Schengeni ala riigist, mille nakatumisnäitaja on alla 150 inimese 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul, ei pea isik rakendama liikumispiirangut. Kui näitaja on suurem, peab isik kinni pidama 10-päevasest liikumisvabaduse piirangust, mida on võimalik lühendada testimisega.

   

  Väljaspoolt EL, Euroopa majanduspiirkonda või Schengeni ala võib muu hulgas turismi eesmärgil Eestisse siseneda ilma liikumispiiranguta juhul, kui riigi nakatumisnäitaja on kuni 75.

   

  10-päevast liikumispiirangut ja COVID-19 testimise nõudeid ei kohaldata isikute suhtes, kes on läbi põdenud COVID-19 haiguse ja arsti poolt terveks tunnistamisest ei ole möödunud rohkem kui kuus kuud või läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise ja selle lõpetamise päevast ei ole möödunud rohkem kui aasta. Samuti nende reisijate suhtes, kes on COVID-19 haiguse läbipõdemise järel saanud ühe doosi vaktsiini, saavutanud vaktsiinidoosi järel maksimaalse kaitse ning sellest ei ole möödunud rohkem kui üks aasta, või nad on pärast esimese vaktsiinidoosi saamist haigestunud COVID-19 haigusesse ning sellest, kui arst on isiku terveks tunnistanud, ei ole möödunud rohkem kui üks aasta.

   

 • Liikumisvabaduse piirangu aega saab lühendada kahe testiga

  Inimesed võivad teha PCR testi kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist või siis kohe pärast Eestis saabumist. Teine test tuleb teha mitte varem kui kuus päeva pärast esimese testi tegemist. 10-päevase liikumisvabaduse piirangu saab lõpetada ennetähtaegselt juhul, kui mõlema testi tulemus on negatiivne.

   

  Alates 1. juulist lubatakse eneseisolatsiooni kohustuseta Eestisse kuni 24 tunniks saabuvad inimesed. Seda juhul, kui inimene on teinud kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist koroonaviiruse PCR testi või 24 tundi enne Eestisse saabumist antigeen-RTD testi, mille tulemus on negatiivne.

   

  Testi tõendi nõuded leiad koroonatestimise veebilehelt »

   

 

Viimati uuendatud: 3. august 2021