Sa oled siin

Kui riskitase on keskmine

Kogukonnas on nakkuskolded, kuid nakkus ei ole laialt levinud. Eesmärk on vältida riskirühmade nakatumist ja vajadust piirangute järele.

 

Koroonaviiruse leviku riskitase võib olla madal, keskmine, kõrge ja väga kõrge. Riskitaseme vaatab valitsus üle kord nädalas, vastavalt uuendatakse ka mõõdikute seisu. Mõõdikute kõrval annavad koroonaviiruse leviku kohta informatsiooni ka seireuuringud. Aktiivse immuunkaitsega inimeste osakaalu elanikkonnas arvestab teadusnõukoda oma prognooside tegemisel. Samuti peab otsuste tegemisel arvestama ka sotsiaal-majanduslikku olukorda.

 

Mõõdikud 23. septembri 2021 seisuga


Põhimõõdikuteks on COVID-19 nakatunute arv ja hospitaliseeritute arv.

 

Vertikaalveerus on toodud keskmine uute COVID-19 hospitaliseeritute arv (0 kuni >60) viimase 7 päeva jooksul ning horisontaalveerus keskmine COVID-19 nakatunute arv (0 kuni >1000) viimase 7 päeva jooksul. Valge võru tähistab riskitaset Eestis.

Põhimõõdikud

  Mõõdik Tase Trend
7 p keskmine nakatunute arv 498,6
7 p keskmine uute hospitaliseeritute arv 19,4

Trend näitab mõõdiku kasvu või langust. Trendimärgi puudumisel on mõõdiku väärtus sama, mis eelmisel nädalal.

Lisamõõdikud

  Indikaator Tase Trend
7 p keskmine surmade arv 2,9  
juhitaval hingamisel viibivate COVID-19 patsientide arv 14

 

üle 60aastaste inimeste nakatumise tase 55,3  
  täisvaktsineeritud täiskasvanud elanikkonna hõlmatus 61,17%  

 

 

Valitsus vaatab riskitaseme üle kord nädalas ja vastavalt sellele kuvatakse riskitaset ka kriis.ee lehel.

 

Mõõdikute piirmäärad

 

 

 madal risk  keskmine risk  kõrge risk  väga kõrge risk
Põhimõõdikud        
Keskmine COVID-19 nakatunute arv viimase 7 päeva jooksul < 250 250 - 600 600 - 1000 > 1000
Keskmine uute COVID-19 hospitaliseeritute arv viimase 7 päeva jooksul < 10 10  - 30 30 - 60 > 60
Lisamõõdikud        
Keskmine päevane COVID-19 surmade arv viimase 7 päeva jooksul < 3 3 - 4 5 - 9 > 10
Juhitaval hingamisel viibivate COVID-19 patsientide arv < 5 5 - 14 15 - 39 > 40
>60 aastaste inimeste nakatumise tase < 30 30 - 119 120 - 209 > 210

 

Käitumine teistel riskitasemetel

 

Väga kõrge riskitase
 


Kogukonnas on nakatumine väga laialt levinud ning nakatumiste koguarv kasvab väga kiirelt. Eesmärk on tagada erakorraline arstiabi ja aidata piirangutel mõjuda, et ühiskond taas avada.

Loe edasi »

Kõrge riskitase
 


Kogukonnas on nakatumise levik väljaspool koldeid ja oht viiruse väga laiaks levikuks. Eesmärk on tagada tavapärane arstiabi ja vältida vajadust ulatuslike piirangute järele.

Loe edasi »

Madal riskitase
 


Koroonaviirus levib kogukonnas üksikute teadaoleva päritoluga juhtumitena, kuid säilib laiema leviku risk. Eesmärk on vältida viiruse levikut ja säilitada valvsus, et ei peaks kehtestama piiranguid.

Loe edasi »

 

Viimati uuendatud: 23. september 2021