Sa oled siin

Kui riskitase on keskmine

Kogukonnas on nakkuskolded, kuid nakkus ei ole laialt levinud. Eesmärk on vältida riskirühmade nakatumist ja vajadust piirangute järele.

Koroonaviiruse leviku riskitase võib olla madal, keskmine, kõrge ja väga kõrge. Riskitaseme vaatab valitsus üle kord nädalas, vastavalt uuendatakse ka mõõdikute seisu. Mõõdikute kõrval annavad koroonaviiruse leviku kohta informatsiooni ka seireuuringud. Aktiivse immuunkaitsega inimeste osakaalu elanikkonnas arvestab teadusnõukoda oma prognooside tegemisel. Samuti peab otsuste tegemisel arvestama ka sotsiaal-majanduslikku olukorda.

 

Mis on riskitasemed

 

Koroonaviiruse leviku riskitase võib olla madal, keskmine, kõrge ja väga kõrge. Riskitaset vaadatakse üle kord nädalas.
 

 

Käitumine teistel riskitasemetel

 

Kõrge risk
 


Kogukonnas on nakatumise levik väljaspool koldeid ning nakatumiste koguarv kasvab kiirelt. Eesmärk on tagada tavapärane arstiabi ja vältida vajadust ulatuslike piirangute järele.

Loe edasi »

Keskmine risk
 


Kogukonnas on nakatumise kolded ning nakatumiste koguarv kasvab.

Eesmärk on vältida riskirühmade nakatumist ja vajadust piirangute järele.

Loe edasi »

Madal risk
 


Koroonaviirus levib kogukonnas üksikute teadaoleva päritoluga juhtumitena, kuid säilib laiema leviku risk. Eesmärk on vältida viiruse levikut ja säilitada valvsus, et ei peaks kehtestama piiranguid.

Loe edasi »

 

 

Käitumissuunised

Igaüks

 • Kanna avalikes siseruumides näomaski.
 • Väldi rahvarohkeid ja kinniseid ruum.
 • Võimaluse korral kohtu tuttavatega õues ning vähenda inimeste arvu, kellega kohtud.
 • Toitu tervislikult, liigu ja puhka piisavalt. Pese käsi.
 • Vaktsineeri end esimesel võimalusel.
 • Isegi kergete haigussümptomitega jää koju, konsulteeri arstiga ja COVID-19 kahtluse korral tee test.
 • Lae telefoni HOIA rakendus.

Asutus, ettevõte

 • Teavita riskist ja anna käitumisjuhiseid.
 • Vähenda vähevajalike kontaktide arvu.
 • Loo võimalused ennetavaks tervisekäitumiseks.
 • Taga hästi ventileeritud ruum.
 • Mõtle läbi ja koosta juhised järgmistel riskitasemetel käitumise kohta.
 • Loo võimalused distantsilt õppimiseks, töötamiseks, tarbimiseks.

Riik

 • Rakendab ettevaatusabinõusid, et vähendada nakatumise riski tegevusvõimalusi märgatavalt piiramata (nt osalised täituvusja ajalised piirangud siseruumides, võimaluse korral regionaalsed erisused).
 • Rakendab abinõusid risikirühmade kaitsmiseks (nt hooldekodudes).
 • Korraldab kiire ja ulatusliku vaktsineerimise.
 • Tagab testimisvõimekuse. Tuvastab võimalikud kolded ning kehtestab kontaktsetele isolatsiooninõuded.
 • Toetab ennetavat tervisekäitumist selgete juhistega.
 • Leiab koostöös inimestega parimaid lahendusi viiruse leviku tõkestamiseks.

 

Käitumine teistel riskitasemetel

 

Väga kõrge riskitase
 


Kogukonnas on nakatumine väga laialt levinud ning nakatumiste koguarv kasvab väga kiirelt. Eesmärk on tagada erakorraline arstiabi ja aidata piirangutel mõjuda, et ühiskond taas avada.

Loe edasi »

Kõrge riskitase
 


Kogukonnas on nakatumise levik väljaspool koldeid ja oht viiruse väga laiaks levikuks. Eesmärk on tagada tavapärane arstiabi ja vältida vajadust ulatuslike piirangute järele.

Loe edasi »

Madal riskitase
 


Koroonaviirus levib kogukonnas üksikute teadaoleva päritoluga juhtumitena, kuid säilib laiema leviku risk. Eesmärk on vältida viiruse levikut ja säilitada valvsus, et ei peaks kehtestama piiranguid.

Loe edasi »

 

 

 

 

Viimati uuendatud: 30. juuli 2021