Sa oled siin

Kui riskitase on keskmine

Kogukonnas on nakatumise kolded ning nakatumiste koguarv kasvab. Eesmärk on vältida riskirühmade nakatumist ja vajadust piirangute järele.

 

Käitumissuunised

Igaüks

 • Kanna avalikes siseruumides näomaski.
 • Väldi rahvarohkeid ja kinniseid ruum.
 • Võimaluse korral kohtu tuttavatega õues ning vähenda inimeste arvu, kellega kohtud.
 • Toitu tervislikult, liigu ja puhka piisavalt. Pese käsi.
 • Vaktsineeri end esimesel võimalusel.
 • Isegi kergete haigussümptomitega jää koju, konsulteeri arstiga ja COVID-19 kahtluse korral tee test.
 • Lae telefoni HOIA rakendus.

Asutus, ettevõte

 • Teavita riskist ja anna käitumisjuhiseid.
 • Vähenda vähevajalike kontaktide arvu.
 • Loo võimalused ennetavaks tervisekäitumiseks.
 • Taga hästi ventileeritud ruum.
 • Mõtle läbi ja koosta juhised järgmistel riskitasemetel käitumise kohta.
 • Loo võimalused distantsilt õppimiseks, töötamiseks, tarbimiseks.

Riik

 • Rakendab ettevaatusabinõusid, et vähendada nakatumise riski tegevusvõimalusi märgatavalt piiramata (nt osalised täituvusja ajalised piirangud siseruumides, võimaluse korral regionaalsed erisused).
 • Rakendab abinõusid risikirühmade kaitsmiseks (nt hooldekodudes).
 • Korraldab kiire ja ulatusliku vaktsineerimise.
 • Tagab testimisvõimekuse. Tuvastab võimalikud kolded ning kehtestab kontaktsetele isolatsiooninõuded.
 • Toetab ennetavat tervisekäitumist selgete juhistega.
 • Leiab koostöös inimestega parimaid lahendusi viiruse leviku tõkestamiseks.
 

 

Mis on riskitasemed


Koroonaviiruse leviku riskitase võib olla madal, keskmine, kõrge ja väga kõrge. Riskitaset vaadatakse üle kord nädalas.

Tabeli vertikaalveerus on toodud keskmine päevane COVID-19 surmade arv viimase 7 päeva jooksul; horisontaalveerus keskmine päevane nakatunute arv viimase 7 päeva jooksul. Mõõdikud lähtuvad EL tunnustatud metoodikast, et andmed oleksid võrreldavad teiste riikidega.

Loe edasi riskitasemetest »

Käitumine teistel riskitasemetel

 


Kogukonnas on nakatumine väga laialt levinud ning nakatumiste koguarv kasvab väga kiirelt. Eesmärk on tagada erakorraline arstiabi ja aidata piirangutel mõjuda, et ühiskond taas avada.

Loe edasi »


Kogukonnas on nakatumise levik väljaspool koldeid ning nakatumiste koguarv kasvab kiirelt. Eesmärk on tagada tavapärane arstiabi ja vältida vajadust ulatuslike piirangute järele.

Loe edasi »


Koroonaviirus levib kogukonnas üksikute teadaoleva päritoluga juhtumitena, kuid säilib laiema leviku risk. Eesmärk on vältida viiruse levikut ja säilitada valvsus, et ei peaks kehtestama piiranguid.

Loe edasi »

 

 

Valdkondlikud käitumisjuhised

Järgnevad valdkondlikud käitumisjuhised on koostatud valdkonna esindusorganisatsioonide poolt, kes konsulteerisid vastava ministeeriumi ja Terviseametiga.

Järgnevad valdkondlikud käitumisjuhised on koostatud valdkonna esindusorganisatsioonide poolt, kes konsulteerisid vastava ministeeriumi ja Terviseametiga. Juhiseid uuendatakse vajaduspõhiselt ning neid saab oma tegevuse kavandamisel kasutada iga organisatsioon.

 

 

Viimati uuendatud: 30. aprill 2021