Sa oled siin

Kui riskitase on kõrge

Kogukonnas on nakatumise levik väljaspool koldeid ja leviku piiramiseks on seatud piirangud. Eesmärk on tagada tavapärane arstiabi ja vältida vajadust ulatuslike piirangute järele.

Riskitasemed on kokku lepitud valges raamatus ehk ühiskonnaelu korraldamise kavas koroonaviiruse leviku tingimustes »

Koroonaviiruse leviku riskitase võib olla madal, keskmine, kõrge ja väga kõrge. Riskitaseme vaatab valitsus üle kord nädalas, vastavalt uuendatakse ka mõõdikute seisu. Mõõdikute kõrval annavad koroonaviiruse leviku kohta informatsiooni ka seireuuringud. Aktiivse immuunkaitsega inimeste osakaalu elanikkonnas arvestab teadusnõukoda oma prognooside tegemisel. Samuti peab otsuste tegemisel arvestama ka sotsiaal-majanduslikku olukorda.

 

Mõõdikud 1. juuni 2021 seisuga


Põhimõõdikuteks on COVID-19 nakatunute arv ja surmade arv.

Vertikaalveerus on toodud keskmine COVID-19 surmade arv (1-20) viimase 7 päeva jooksul ning horisontaalveerus keskmine nakatunute arv (20-500) viimase 7 päeva jooksul. Valge võru tähistab riskitaset Eestis.

  Mõõdik Tase
7 p keskmine nakatunute arv 121,0
7 p keskmine COVID-19 surmade arv 2,3
7 p keskmine positiivsete testide määr (%) 3,17
7 p keskmine hospitaliseeritute arv 10
haiglaravil viibivate COVID-19 patsientide arv 122
juhitaval hingamisel olevate patsientide arv 9
14 päeva tuvastamata nakkusteega nakatunute osakaal (%) 31,9

Valitsus vaatab riskitaseme üle kord nädalas ja vastavalt sellele kuvatakse riskitaset ka kriis.ee lehel.

 

 

Käitumissuunised

Igaüks

 • Kanna avalikes siseruumides näomaski.
 • Väldi rahvarohkeid ja kinniseid ruum. Suhtle inimestega õues, telefonitsi või veebis.
 • Võimaluse korral tööta ja õpi kodunt.
 • Aita riskirühma liikmetel kontaktidest hoiduda ja paku neile kontaktivaba abi.
 • Toitu tervislikult, liigu ja puhka piisavalt. Pese käsi.
 • Vaktsineeri end esimesel võimalusel.
 • Isegi kergete haigussümptomitega jää koju, konsulteeri arstiga ja COVID-19 kahtluse korral tee test.
 • Lae telefoni HOIA rakendus.

Asutus, ettevõte

 • Suurenda võimalikult palju distantsilt töötamise, õppimise või tarbimise võimalusi.
 • Paku vabas õhus toimuvaid või muul moel kontaktide arvu vähendavaid lahendusi.
 • Teavita riskist ja anna käitumisjuhiseid.
 • Loo võimalused ennetavaks tervisekäitumiseks.
 • Taga hästi ventileeritud ruum.
 • Mõtle läbi ja koosta juhised järgmistel riskitasemetel käitumise kohta.

Riik

 • Rakendab abinõusid, mis vähendavad pikaajalisi kontakte kõrge nakatumisriskiga tegevuste korral (nt täiendavad täituvus- ja ajalised piirangud siseruumides ja õues, aktiivse rühmategevuse piiramine, regionaalsed piirangud).
 • Aitab inimestel ja organisatsioonidel piirangute mõjuga toime tulla, eelistades vajaduspõhiseid ja sihitatud toetusi.
 • Rakendab abinõusid risikirühmade kaitsmiseks (nt hooldekodudes).
 • Korraldab kiire ja ulatusliku vaktsineerimise.
 • Tagab testimisvõimekuse.
 • Tuvastab võimalikud kolded ning kehtestab kontaktsetele isolatsiooninõuded.
 • Toetab ennetavat tervisekäitumist selgete juhistega.
 • Leiab koostöös inimestega parimaid lahendusi viiruse leviku tõkestamiseks.

Käitumine teistel riskitasemetel

 

Väga kõrge riskitase

Kogukonnas on nakatumine väga laialt levinud. Eesmärk on tagada erakorraline arstiabi ja aidata piirangutel mõjuda, et ühiskond taas avada.

Loe edasi »

Keskmine riskitase

Kogukonnas on nakkuskolded, kuid nakkus ei ole laialt levinud.

Eesmärk on vältida riskirühmade nakatumist ja vajadust piirangute järele.

Loe edasi »

Madal riskitase

Koroonaviirus levib kogukonnas üksikute teadaoleva päritoluga juhtumitena, kuid säilib laiema leviku risk. Eesmärk on vältida viiruse levikut ja säilitada valvsus, et ei peaks kehtestama piiranguid.

Loe edasi »

 

 

 

Viimati uuendatud: 2. juuni 2021