Sa oled siin

Kultuur, sport ja üritused

Kultuuriasutuste sulgemine

 

Millised kultuuriasutused on suletud?

Valitsuse kriisikomisjoni otsuse kohaselt on kõik kultuuriasutused kinni 1. maini, kui valitsus ei otsusta teisiti. Uksed peavad sulgema muuseumid, galeriid, kinod ja muud kultuuriasutused, ära jäävad kõik teatrietendused, aga ka konverentsid, seminarid ja kõik rahvakogunemised. Kinni on sportimispaigad, erand kehtib ligikaudu 115 Eesti sportlase, treeneri ja nende abilise suhtes, kes osalevad olümpiaettevalmistuses. Piirangud laienevad kõigile, ka kultuuriüritusteks ruume rentivatele asutustele. Vähesed erisused võivad puudutada raamatukogusid (vt allpool).

Kas sulgemine tähendab, et tööl ei viibi ka asutuste personal?

Otsuse, kas või mil moel jätkub asutustes igapäevatöö, langetavad juhid ise. Kuna asutuste töö on erinev, ei saa kehtestada kõigile ühtset reeglit. Võimalusel tohivad jätkuda näiteks lavastuste proovid, näituste ettevalmistustöö, kontoritöö - asutused saavad kasutada e-kanaleid. Asutused on kindlasti suletud rahvale. Kultuuriministeeriumis on ühel ajal kontoris viibivate töötajate arv viidud miinimumini. Ka ministeeriumis on keelatud üritused ja kogunemised.

Kas uksed sulgevad ka kõik lõbustusasutused, restoranid, laevade meelelahutusasutused, ööklubid?

Valitsuse kehtestatud piirangute mõte on vältida inimeste kogunemisi. Alates reedest, 27. märtsist tuleb kell 22 sulgeda söögikohad, baarid ja teised lõbustusasutused. Toidu kaasamüük ja kojuvedu on lubatud. Ka on reedest, 27. märtsist suletud meelelahutuskohad. Kinni on ööklubid ja muud rahva kogunemispaigad (näiteks keegel ja bowling, piljardisaalid, vesipiibukohvikud, täiskasvanute klubid jne).

Tallink Grupp peatas inimeste tervise ja ohutuse tagamiseks alates pühapäevast, 15. märtsist ajutiselt laevaliikluse Tallinna-Stockholmi liinil. Huvikoolid ei tööta, suletud on spordisaalid, spordiklubid, jõusaalid, spaad, ujulad, basseinid, veekeskused, päevakeskused ja laste mängutoad. Jõusaalid, ujulad, saunad ja spad tuleb sulgeda ka hotellidel ja kõigil teistel majutusteenuste pakkujatel.

Kuidas eriolukord mõjutab Kultuuriministeeriumi saabuvaid ja käimasolevaid taotlusvoore?

Sündmustele keskenduvad taotlusvoorud on ajutiselt peatatud või taotluste esitamise tähtpäeva edasi lükatud. Palun lugege üldist informatsiooni ministeeriumi kodulehelt! Jätkuvad aga taotlusvoorud 2020. aasta teise poolaasta muusikafestivalide ja suursündmuste, taluarhitektuuri arendamise ja partnerorganisatsioonide toetamiseks. Täpsem info on väljas iga vooru juures eraldi samuti ministeeriumi kodulehel.

Kas jätkuvad keeleõppe kursused eesti keele majades?

Eesti keele majade ruumides Tallinnas ja Narvas on kursused peatatud. Õpe jätkub e-kanalite vahendusel. Eesti keelt praktiseerida soovivatele inimestele pakub Integratsiooni Sihtasutus (INSA) vabatahtlike mentorite abi. Soovitusi iseseisvaks keeleõppeks saab jooksvalt eesti keele maja Facebooki lehelt. Täpsem info ja kontaktid: www.integratsioon.ee.

Kui kauaks piirangud kehtima jäävad?

Piirangud kehtivad praeguse teadmise juures 1. maini, kui valitsus ei otsusta teisiti. Otsused tehakse olukorra muutumist hinnates ning valitsus koos ministeeriumide ja ametitega hoiab avalikkust ja asutusi nendega kursis.

Mida tähendab see, et raamatukogud on avatud piirangutega?

Raamatukogude teenused on väga erinevad, mistõttu on võimalus, et osa raamatukogusid saavad vähemalt mingis ulatuses oma teenuseid edasi pakkuda. Infot olukorra kohta annavad kohalikud omavalitsused ja raamatukogud ise. Kultuuriministeeriumi üldine soovitus on, et avatuks võivad jääda teenused, kus pole otsest pidevat inimestevahelist kokkupuudet. Vajadusel ja võimalusel saab raamatukogu teenustest jätkuda e-teenindus ja e-laenutus, päringutele e-posti ja telefoni teel vastamine, uute raamatute ja perioodika hankimine ning arvelevõtmine, inventuurid jne. Kuna vanemal elanikkonnal pole soovitav raamatukokku minna, tuleks äärmisel vajadusel ja ajutiselt laiendada pigem kontaktita koduteeninduse võimaluste pakkumist.

Külastajate teenindamisel, ka piiratud ulatuses, tuleb kindlasti järgida Terviseameti juhendmaterjale. Tagastatud väljaannete puhastamisel tuleb järgida Terviseameti juhiseid. Ohtlikuks tuleb pidada pigem inimkontakti kui käest kätte käivaid raamatud. Andmeid nakatumistest raamatute kaudu Terviseametil ei ole.

Terviseameti soovitus on, et raamatut tasub pärast tagastamist hoida 72 tundi puutumatult. Seejärel pole ka eraldi desinfitseerimine enam vajalik.

Kas eriolukorra kehtimise perioodil on üldse võimalik kultuuri ja sporti nautida?

Kultuuriministeerium kogub oma kodulehele võimalusi kultuurist osasaamiseks koduseinte vahel, tutvuge! Õpilased saavad iseseisvalt treenida kaugjuhendamisel või veebipõhiste materjalide toel. Kutsume üles lugema raamatuid, vaatama filme, lugema lastele ette.

Värskes õhus viibides on koroonaviiruse levik küll vähem tõenäoline, kui siingi peab täitma reegleid. Mõisate ümbrused, pargid, loodusrajad, muud kultuuriloolised paigad – neid saab samuti külastada, kui peetakse kinni piirangutest.


Kultuurist saab osa ka koduseinte vahel

 

Paljudest kultuurisündmustest saad osa ka distantsilt. Vaata Kultuuriministeeriumi veebilehelt, milliseid võimalusi kultuuriasutused pakuvad.


Vabas looduses sportides hoia distantsi

 

Kuigi viiruse levimine värskes õhus on raskendatud, ei ole see välistatud. Ka õues liikudes väldi rahvarohkeid kohti. Teiste inimestega peaks hoidma 2m distantsi.


Riskigrupile raamatukogu koduteenindus

 

Kuna vanemal elanikkonnal pole soovitav raamatukokku minna, tuleks uurida, kas kohalik raamatukogu pakub kontaktita koduteenindust.

 

Ärajäänud sündmused

 

Kas sündmused, näiteks teatrietendused ja kontserdid, jäävad kindlasti ära või on ka võimalus, et sündmusi lükatakse edasi?

Seda otsustab iga korraldaja vastavalt oma äranägemisele ja võimalustele. Muutustest mängukavades või programmides annavad asutused ise operatiivselt teada. Seda on juba ka tehtud ning publikut muutustest teavitatud. Tuleb jälgida korraldajate teadaandeid.

Mis saab eelmüügist soetatud piletitest?

Ürituse korraldaja saab lisaks raha tagasimaksmisele pakkuda muid ürituse toimumisaegu või kinkekaarte. Juhul kui tarbijale need valikud ei sobi, on tal õigus saada raha tagasi. Kuna ära jäävate ürituste hulk on väga suur, tuleb varuda kannatust asjaajamisel. Paari kuu jooksul ärajäävatele või edasi lükatud sündmustele on ette müüdud üle 100 000 pääsme.

Kas ka eraõiguslikud kultuurikorraldajad võivad arvestada riigi toega, kui sündmus jääb ära või piletid tuuakse tagasi?

Kui korraldaja otsusel ärajääv või edasilükatav sündmus on saanud toetust riigieelarvest, palume korraldajal sellest ministeeriumi kohe teavitada. Küsimused, mis seonduvad toimumata jäänud või edasilükatud sündmuse ja riigilt saadud toetusega, lahendatakse iga juhtumi asjaolusid arvestades. Toetusi lausaliselt tagasi küsima ei hakata.

Kui suur on koroonaviiruse tekitatud rahaline kahju kultuurivaldkonnas?

Kultuuriministeeriumiga seotud riigiasutuste ja sihtasutuste omatulu, mis jääb kriisi tõttu kuni 1. maini saamata, on umbes 5,4 miljonit eurot. Paari kuu jooksul ärajäävatele või edasi lükatud sündmustele on ette müüdud üle 100 000 pääsme.

Kuidas korvab riik kahju, mis eriolukorra tõttu langeb kultuuri- ja spordiürituste korraldajatele, asutustele, vabakutselistele jt?

Kultuurivaldkonda eriolukorra tõttu tabanud kriisi leevendamisega praegu tegeletakse, uut infot lisandub pidevalt.

  • Kultuuri- ja spordivaldkonna kriisipaketi suurus on ühtekokku 25 miljonit eurot, millega Kultuuriministeerium soovib tagada kultuuriorganisatsioonide jätkusuutlikkuse. Lisaeelarvest püütakse katta nende möödapääsmatuid kulusid ning toetada vabakutselisi loovinimesi, treenereid ja rahvakultuurikollektiivide juhte.

  • Kriisipakett jaguneb kaheks: 1) kultuuri- ja spordivaldkonnas tegutsevate füüsiliste isikute toimetuleku toetamine (kogumaht 5,2 miljonit eurot) ning 2) kultuuri- ja spordivaldkonnas ärajäänud sündmuste ning organisatsioonide tegevuse katkemisega kaasnenud juba tehtud kulude ja eesolevate möödapääsmatute püsikulude osaline kompenseerimine (kogumaht 19,8 miljonit eurot).

Lähem info on Kultuuriministeeriumi kodulehel. Raha jaotamise üksikasjalikud põhimõtted on väljatöötamisel.

  • Kultuurkapital kehtestas eriolukorra ajaks meetme, millega on sihtkapitalidel ja maakondlikel eksperdirühmadel õigus eraldada ka toetuste jagamise vahelisel ajal eristipendiume, et säilitada loominguline või sportlik tegevus. Lisainfot leiad siit.

  • Vabariigi Valitsuses vastuvõetud abipaketi kohaselt jääb ära füüsilisest isikust ettevõtja sotsiaalmaksu avansiline makse, st FIE esimese kvartali ettemakse tühistatakse.

  • Maksu- ja Tolliamet peatas 1. märtsist 2020 kuni eriolukorra lõpuni intresside võtmise maksuvõlgadelt. Pärast eriolukorra lõppu langeb intress maksuvõlgnevuselt poole võrra (0,06%-lt 0,03%-le).

  • Vähenenud töötasu hüvitist hakkab pakkuma Eesti Töötukassa summas 250 miljonit eurot.

  • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi on ettevõtjatele avanud e-posti aadressi covid19[at]mkm[dot]ee.

  • Vabakutselistele loovinimestele võib olla toeks loovisikute ja loomeliitude seadusest tulenev vabakutseliste loovisikute loometoetus. Kultuuriministeerium soovib, et loometoetuste eelarve suureneks, kuna kriisi mõju võib vabakutselisi loojaid tabada iseäranis teravalt. Loometoetusi võib lisaeelarve toel olla võimalik välja maksta umbes 1200 vabakutselisele loovinimesele.

 

Sportimine

 

Millised tegevused on vabas õhus ja välisrajatistel lubatud?

Juurdepääs vabas õhus asuvatele spordirajatistele võib olla piiratud. Avalikus kohas tohib koos viibida kuni 2 inimest (see piirang ei kehti peredele) ja teiste inimestega tuleb hoida vähemalt 2 meetrit vahet. Need nõuded puudutavad ka spordirajatisi. Kui need nõuded on täidetud, on rajatise kasutamine lubatud. Rajatise omanikud peavad tegema kõik selleks, et oleks võimalik järgida kõiki kehtestatud nõudeid ega mindaks vastuollu piirangutega.

Juhul kui vabas õhus asuva spordirajatise kasutamine on tasuline, tuleb tasumine lahendada viisil, mis ei lähe kehtivate piirangutega vastuollu (siseruumid jäävad suletuks, täiendavaid teenuseid ei pakuta jne).

Samuti tuleb arvestada, et keelatud on nii avalikud kogunemised kui ka spordivõistlused. See tähendab, et ka vabas õhus asuvates spordirajatistes (või mujal vabas õhus) ei ole lubatud korraldada selliseid treeninguid või muid ühistegevusi, mida nt spordiklubi, treener või juhendaja keskselt koordineerib.

Kas treeneritoetuse maksmine eriolukorras jätkub?

Treeneritoetuse taotlemine ja eraldamine ning töötasu maksmine jätkub senises korras. Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus ei korralda olukorra normaliseerumiseni paikvaatlusi.

Kas treener võib lastega õues trenni teha?

Ühistreeninguid ei või läbi viia ei siseruumides ega ka õues. Õpilastel on võimalik iseseisvalt treenida, kui treener neid kaugõppe kaudu juhendada saab.

 

Viimati uuendatud: 7. aprill 2020