Sa oled siin

Kutseharidus, täiskasvanuharidus ja täiendkoolitus

Kutseharidus

Kas kutsekool tohib saata õpilasi välismaale praktikale?

Haridus- ja Teadusministeerium soovitab välisreisid ära jätta. Riskid ei ole seotud mitte ainult viiruse leviku, vaid ka liikumis- ja reisimispiirangutega. Kui õpilane on läinud välismaale praktikale, siis pärast tagasitulekut peaks ta järgima kehtivaid kodus püsimise nõudeid.

Täienduskoolitus, keeleõpe

Kes tagab täienduskoolitusasutuses isikukaitsvahendid?

Õppeasutusel ei ole otsest kohustust tagada kaitsemaske kõigile õppijatele ja personalile. Koostöös õppijatega leitakse sobivaimad lahendused.

Oluline on järgida universaalseid soovitusi, sh haigena õppes ei osale, tagada kätepesu võimalus, tuulutada vajadusel ruume, puhastada pindasid ja hajutada õppegruppe.

Milliseid reegleid peab järgima täiskasvanuharidust ja täienduskoolitusi pakkudes?

Vabariigi Valitsuse otsusega kaotati 18. sugustil haridusasutustele kehtinud piirangud, mida uuel kooliaastal hakkavad asendama haridus- ja teadusministeeriumi ning terviseameti koostöös koroonaviiruse leviku ennetamiseks antavad soovitused. Otsus puudutab üldharidus-, kutse- ja kõrgkoole, täienduskoolitusasutusi, huvikoole, avatud noortekeskusi, noortelaagreid, õpilasmalevaid ning autojuhi ja ohtlikku veost vedava autojuhi koolituste korraldamist. Otsuse kohaselt ei kehti neis paigus ja tegevuste juures enam ruumide 50% täituvuse nõue.

Ka täiskasvanuhariduse ja täienduskoolituste pakkujad peavad õppeaastat planeerides mõtlema läbi, kuidas maandada riske seoses koroonaviiruse levikuga. Meeles tuleb pidada, et kogu aeg peab järgima head kätehügieeni ning haigustunnuste ilmnemisel püsima kodus. Võimalusel tuleks tegevusi hajutada ning vähendada kontakte erinevate õppegruppide vahel.

Kogu õppeaasta vältel on soovitatav säilitada valmisolek distantsõppeks.

Hügieeni ja ruumide puhtuse tagamisel tuleb lähtuda Terviseameti soovitustest.

 

Sõiduõpe

Kui mul tühistati eriolukorra tõttu lõppastmekoolitus (ainult teooria jäi läbimata), siis kas võin jätkata esmaste juhilubadega sõitmist kuni lahendus on leitud või saan trahvi?

Esmase juhiloa vahetamiseks juhiloa vastu on kindlasti vaja läbida lõppastme koolitus. Soovitame kontakteeruda erinevate autokoolidega ja läbida lõppastme koolitus esimesel võimalusel. Peale lõppastme koolituse läbimist edastab autokool andmed elektrooniliselt liiklusregistrisse. Peale andmete jõudmist liiklusregistrisse saab esmase juhiloa omanik taotleda esmase juhiloa vahetamist juhiloa vastu Maanteeameti e-teeninduses. Täpsem info esmase juhiloa vahetamise kohta on välja toodud Maanteeameti kodulehel.

 

Viimati uuendatud: 2. september 2020