Sa oled siin

Kutseharidus, täiskasvanuharidus ja täiendkoolitus

 

Kutseharidus

 

Kas tohib jätkata töökohapõhises õppes või olla praktikal?

Iga juhtumit tuleb hinnata eraldi, kuid üldisteks põhimõteteks on:

  • Vältida olukordi või kogunemisi, mis pole tingimata vajalikud ning kus võib toimuda viiruse ülekandumine. Seega on soovitatav mitte korraldada õppetööd ka väikestes õppegruppides.
  • Õpilaste praktika või töökohapõhine õpe võib jätkuda või alata, kui kõik osapooled (õpilane, alaealise puhul vanem, tööandja) sellega nõus on.
  • Ühiselamutes elavad õpilased on soovitatav saata koju. Kui tegemist on erivajadusega õpilase või välismaalasega, kes mõjuvatel põhjustel ei saa koju minna, siis võib kool lubada neil jääda ühiselamusse.

Kas tohib jätkata töökohapõhist õpet või praktikat?

Iga juhtumit tuleb hinnata eraldi, kuid üldised põhimõtted on järgmised.

  • Õpilaste praktika või töökohapõhine õpe võib jätkuda või alata, kui tööandja, õpilane ja alaealise puhul ka vanem sellega nõus on.
  • Ühiselamus elavad õpilased tuleks saata koju. Kui õpilane osaleb ettevõttes praktikal, on erivajadustega või välismaalane ega saa mõjuval põhjusel koju minna, siis võib kool otsustada ka teisiti.
  • Tegevustes tuleb juhinduda eriolukorra juhi korraldustest.

Kas kutsekool tohib saata õpilasi välismaale praktikale?

Välisreise kool korraldada ei tohi, sest olukord sihtriigis võib muutuda. Riskid ei ole seotud mitte ainult viiruse leviku, vaid ka liikumis- ja reisimispiirangutega. Kui õpilane on läinud välismaale juba enne eriolukorda, siis pärast tagasitulekut peaks ta püsima kodus.

Mida peavad tegema õpilased, kes elavad õpilaskodus?

Seda otsustab kool. Üldjuhul tuleks õpilased koju saata. Need õpilased, kes ei saa kodus õppida, võivad jääda õpilaskodusse, kuid nad peavad vältima kokkupuudet teiste õpilastega. Kui õppija on erivajadustega või välismaalane ega saa mõjuval põhjusel koju minna, siis otsib kool olukorrale lahenduse.

Mis saab kutsekooli lõpetajatest, kellel on vaja teha lõputöö?

Koolis lõputööd teha ei saa, kool peab leidma lahenduse koostöös õpilasega. Kutseeksamid lükatakse edasi.

Täienduskoolitus, keeleõpe

 

Mis saab täienduskoolitustest?

Soovitame tungivalt täienduskoolitused edasi lükata või kasutada nende korraldamisel e-õppe võimalusi.

Tegevustes tuleb juhinduda eriolukorra juhi korraldustest.

Kas keeltekoolis võib õpe jätkuda?

Kuna eesmärk on inimeste kokkupuutumist vältida, siis tuleks statsionaarne õpe pigem ära jätta. Tegevustes tuleb juhinduda eriolukorra juhi korraldustest.

Keeleõppeks saab kasutada mitmesuguseid e-õppe võimalusi. Soovitame ajutise lahendusena leida sobiv rakendus.

Eesti keelt saab tasuta õppida näiteks järgmistel e-kursustel:

Nendel kursustel saab iga soovija oma keeleoskust iseseisvalt arendada. Mõlemad e-kursused on loodud nii vene kui ka inglise keele kõnelejatele.

Kui individuaalõppes õppija soovib õpet jätkata kodus ja õpetaja on nõus tundi andma, kas seda tohib teha?

Kui õppija on täiskasvanu, peaks ta lahenduse õpetajaga kokku leppima. Kindlasti ei tohiks osaleda ega koolitada need, kes on haigusnähtudega, käinud välismaal või puutunud kokku võimaliku nakatanuga.  

 

Viimati uuendatud: 27. märts 2020