Sa oled siin

Laagrid, trennid, huviringid, noortekeskused

Milliseid reegleid peavad järgima huvitegevuse ja huvihariduse pakkujad?

Alates 11. märtsist kuni 25. aprillini 2021. a (kaasa arvatud) on huvitegevus ja huviharidus sisetingimustes keelatud.

Välistingimustes:

  • tohib osaleda kuni 2 inimest, sealhulgas juhendaja, kes peavad hoidma teiste isikutega vähemalt kahemeetrist vahemaad ning kokku ei puututa teiste isikutega. Piirang ei kehti koos liikuvate või viibivate perekondade osas või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada;
  • tagatud on desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.

Piirangut ei kohaldata spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele, Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ja võistkondlike sportmängude meistriliigade sportlastele, riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele, täienduskoolitusele ja sellega seotud eksamitele, mis on vajalikud kvalifikatsiooni omandamist tõendava tähtajalise tunnistuse saamiseks, ning puudega isikute tegevustele, sealhulgas sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisele

11.03-25.04.2021 on spordivõistlused ning spordi- ja liikumisüritused lubatud ainult siis, kui nendes osalevad spordialaliidu võistlussüsteemis võistlevad professionaalsed sportlased ning Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmed ja kandidaadid ja võistkondlike sportmängude meistriliigade sportlased. Samuti on spordi- ja liikumisüritused lubatud puudega isikutele, sealhulgas on lubatud sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenusega seotud tegevuste raames toimuvad spordivõistlused ning spordi- ja liikumisüritused.

Ürituste korraldamisel tuleb silmas pidada järgmisi piiranguid:

  • sisetingimustes peavad ruumid olema kuni 50% täituvusega ning osalejaid kuni 50 inimest;
  • välistingimustes kuni 100 isikut, kes peavad olema kuni 50 liikmelistes rühmades, sealhulgas juhendaja, ning tagatud on, et kokku ei puututa teiste rühmadega;
  • siseruumides kantakse maski. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik;
  • pealtvaatajad ei ole lubatud;
  • tagatud on desinfitseerimisvahendite olemasolu ning desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.

 

Viimati uuendatud: 23. märts 2021