Sa oled siin

Laagrid, trennid, huviringid, noortekeskused

Milliseid reegleid peavad järgima huvitegevuse ja huvihariduse pakkujad?

Huvitegevuses ja -hariduses, täienduskoolituses ja täiendõppes tuleb kõigil osalejatel, inimeste arvust sõltumata, alates 18. eluaastast esitada COVID tõend vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta. Nakkusohutust tuleb tõendada ka siis, kui tegevus või üritus toimub teenuse osutamise kohas, näiteks teatrisaali või konverentsiruumi rentimisel huvitegvuse tarbeks.

Korraldajatel on kohustus kontrollida COVID tõendite kehtivust. Põhjendatud kahtluse korral tuleb inimeselt küsida isikut tõendavat dokumenti.

COVID tõendit ei tule kontrollida piiramata territooriumiga väliüritustel.

Siseruumides on oluline lisaks COVID tõendite või testide kontrollimisele tagada hajutatus ja desinfitseerimisnõuete täitmine ja järgida muid koroonaviiruse leviku tõkestamise abinõusid vastavalt Terviseameti juhistele.

Üritustel ja tegevustes, kus kontrollitakse osalejate negatiivset testitulemust, COVID-19 haiguse läbipõdemist või COVID-19 vaktsineerimiskuuri läbimist, saab sisetingimustes seal osaleda kuni 6000 ja õues 12 000 inimest.

Ühetaolised reeglid kehtivad nii sise- kui ka välistingimustes toimuvatele tegevustele: sportimisel, treenimisel, noorsootöös, huvitegevuses ja -hariduses, täienduskoolituses ja täiendõppes; spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel; saunades, spaades, veekeskustes ja ujulates; avalikel koosolekutel ja üritustel (sealhulgas teatris, kinos, kontserdil, k.a. kirikukontserdil, konverentsil); muuseumites ja näitusasutustes; meelelahutusteenustel.

Kas lastelaagri korraldamisel võib nõuda laste testimist?

Laagrise minevatel lastel on võimalus teha koroonatest, et laagrivahetusse oleks kindlam minna ja nakatumisvõimalused oleks minimeeritud. Testi tegemine on soovituslik, see pole aga kohustus. Haridus- ja Teadusministeerium on edastanud laagrikorraldajatele info testimisvõimaluse kohta.

Testimine on tasuta nii laagris osalevatele lastele kui ka õpetajatele ja kasvatajatele. Testi tegemiseks tuleb igaühel ise broneerida aeg helistades avaliku testimise kõnekeskuse numbril 646 4848 (E – R 8 – 18, L – P 10 – 16). Lapsed saavad testimispunktis valida, kas soovivad proovi anda ninaneelust või kurguloputusvedelikust. Vastused saabuvad orienteeruvalt 24-48 tunni jooksul digilugu.ee keskkonda ja testi.me rakendusse. Proov tuleks anda mitte rohkem kui 72 tundi enne laagrisse minemist.

Kas ujula või spordiklubi kliendid võivad ise teha kiirtesti?

Vastavalt piirangutele on õigus tegevuses osaleda, kui esitatakse negatiivse tulemusega tõend testi tegemise kohta (kas EL heaks kiidetud antigeeni test kuni 48 tundi enne tegevuses osalemist või PCR test kuni 72 tundi enne tegevuses osalemist). Samuti saab üldapteegi tegevusloa omaja juures vastavalt Terviseameti juhistele teha enesetestimiseks mõeldud SARS-CoV-2 antigeen-RTD testi.

Kui testi tehtud ei ole, võib ujula või klubi korraldada kiirtesti tegemise kohapeal Terviseameti juhiste kohaselt. Tegevuses osalemiseks peab testi tulemus olema negatiivne.

Terviseameti juhend on leitav siin: https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/covid-19_ag_kontrollitud_kiirtestide_kasutamine.pdf

Kas vanemad, kes saadavad lapsi tundi ja hiljem tulevad neile vastu, peavad samuti näitama tõendit või tegema kiirtesti?

Piirangud sise- või välitingimustes on kehtestatud sõltumata sellest, mis eesmärgil või kui lühikest aega seal viibitakse. Seega peavad ka vanemad hoonesse sisenemisel esitama kas tõendi või tegema kiirtesti.

Millised reeglid kehtivad kolmandatest riikidest saabuvatele sportlastele?

Kolmandatest riikidest pärit inimesed, kes osalevad rahvusvahelisel kõrge tasemega võistlusel, ja inimesed, kes on otseselt seotud spordivõistluste läbi viimisega, saavad Eestisse saabumise järgselt täita oma töökohustusi eeldusel, et ta on teinud riiki saabumise järel vähemalt ühe COVID-19 haigust põhjustava koroonatesti, mille tulemus on negatiivne, või kui arst on tunnistanud isiku nakkusohutuks.

Kui neil sportlastel ei oleks piirangute tõttu võimalik võistlustel osaleda, oleks võistluste sportlik tase märgatavalt madalam kui varasematel aastatel ning võib vähendada ka sportlaste huvi võistlustel osalemiseks järgmistel aastatel.

Kas taidlus- ja spordikollektiivide juhendajad võivad kollektiivi liikmeilt vaktsineerimistõendit nõuda ja selle puudumisel piirata kollektiivi pääsemist?

Taidlus- ja sporditegevuste puhul tuleb kõigil osalejatel, inimeste arvust sõltumata, alates 18. eluaastast esitada COVID tõend vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta.

Kui tegevuse eest vastutav isik kontrollib isikute nakkusohutust, võib nimetatud korda järgides üritustel ja tegevustes osaleda siseruumides 6000 isikut ning välistingimustes 12 000 isikut.

Erandid on ette nähtud puuetega inimeste tegevustele. Puude mõiste defineerimisel lähtutakse puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus (PISTS) § 2 lõikes 1 toodud definitsioonist. Eelduseks ei ole, et tegevuses osalejatel on puude raskusaste määratud, aga tuleb meeles pidada, et kui COVID tõendeid ei kontrollita, peavad osalejad kandma maski.

 

 

Viimati uuendatud: 28. august 2021