Sa oled siin

Lasteaiad

Kas lapsi tohib lasteaeda- või hoidu viia?

Jah. Lasteaiad saavad jätkata tavapärast tööd, ent silmas tuleb pidada vajalikke ohutusmeetmeid.

Haridus- ja Teadusministeeriumi juhis lasteaedade ja -hoidude töö korraldamiseks on leitav ministeeriumi kodulehelt.

Kas laste üleandmine tuleb korraldada väljaspool lasteaia või -hoiu ruume?

Kui võimalik, tuleks laste üleandmine korraldada õues ning leida koostöös peredega ka sobivad lahendused esmakordselt lasteaeda või -hoidu tulevate laste toetamiseks.

Lasteasutuses ei tohi viibida haigustunnustega lapsed, lapsevanemad ja töötajad.

Kuidas tuleb korraldada igapäevane tegevus lasteaias?

Soovitame viibida lastega võimalikult palju õues.

Tegevuste korraldamisel tuleks järgida nn mullide põhimõtet ehk tegevused, sh õppekäigud ja väljasõidud, peaksid toimuma kindlates ja püsivates rühmades. Eri rühmade kokkupuuteid tuleks vältida ka ühiskasutatavates ruumides.

Rühmade ühendamisel soovitame liita alati samade rühmade lapsed.

Kas lasteaia või -hoiu töötaja peaks kandma kaitsevahendeid?

Vaktsineerimata töötajatel on soovituslik kanda maski. Üritustel, kus ei ole võimalik distantsi hoida, ja olukordades, kus puutuvad kokku erinevate rühmade lapsed, soovitame kanda maski kõigil täiskasvanutel.

Kas lasteaias tohivad toimuda huviringid?

Jah, huviringid võivad toimuda, kuid ka siin tuleks võimalikult palju järgida nn mullide põhimõtet ehk korraldada tegevused võimalikult püsivates rühmakooslustes. Kui ilm lubab, soovitame huvitegevusi võimalusel teha õues.

Kas lasteaialapsed tohivad käia õues?

Jah. Soovitame nakkusohu vältimiseks viibida võimalikult palju õues.

Küll aga on soovitatav piirata erinevate rühmade omavahelist kokkupuudet ka väljas.

Kas lasteaias või -hoius võib korraldada üritusi?

Üritusi on soovitatav korraldada selliselt, et korraga oleks koos ainult ühe rühma lapsed.

Ekskursioone ja muid väljaspool toimuvaid üritusi korraldades tuleb silmas pidada, et praegu on esmatähtis vähendada inimestevahelisi kontakte. Kui üritus siiski toimub, tuleks see korraldada nii, et koos oleksid eelkõige need lapsed, kes nagunii igapäevaselt ühes rühmas kokku puutuvad. Külastatavas paigas tuleb järgida ka seal kehtivaid reegleid.

Mistahes üritust korraldades on oluline, et oleks võimalik haigestumisjuhtumi korral tuvastada lähikontaktsete ring.

Kas lasteaial on õigus keelduda vastu võtmast last, kes on 10 päeva pärast välisreisilt naasmist kodus olnud ja kellel ei ole ühtki haigusnähtu? Mida lapsevanem peaks tegema, kui lasteaia juht keeldub last vastu võtmast?

Lapse lasteaeda mittelubamine peab olema põhjendatud, näiteks juhul, kui:

  • on teada, et reisilt tulles on rikutud kodus püsimise nõuet
  • laps elab koos või on kokku puutunud perekonnaliikme või muu inimesega, kes on koroonahaige või selle haiguse kahtlusega. Vanemal on kohustus esitada tõesed andmed võimaliku nakkusohu kohta.

Kohalikul omavalitsusel on kohustus tagada vajaduse korral lasteaiakoht kõigile lastele, kelle vähemalt üks vanem on omavalitsusse sisse kirjutatud. See tähendab, et juhul, kui lasteaia juht keeldub last vastu võtmast, tuleb pöörduda kohaliku omavalitsuse poole.

Kindlasti tuleb jälgida enda ja oma pereliikmete terviseseisundit ja mitte viia lasteaeda haigusnähtudega last. Lasteaial on õigus haiged lapsed koju saata.

 

 

Viimati uuendatud: 23. september 2021