Sa oled siin

Liiklus ja sõidukid

Maanteeameti töökorraldus

Kuidas ma saan Maanteeametist kätte vajalikud dokumendid?

Kuigi teenindusbürood on suletud, töötavad Maanteeameti e-teenindus ning kliendiinfo telefonid tavapäraselt. Palun kasuta toimingute tegemiseks e-teenindust ja telli dokumendid endale postiga koju. Registreerimismärgid palun telli pakiautomaati.

Kui mingil põhjusel oled dokumendid siiski tellinud Maanteeameti teenindusbüroodesse, saadab Maanteamet need Sulle posti teel. Palun saada e-posti aadressile info[at]mnt[dot]ee avaldus ja märgi sinna aadress, kuhu Sinu dokument tuleb saata.

Erandiks on digimeeriku kaardid, mis edastatakse tellijale ning mille täpsem üleandmine lepitakse iga kord eraldi kokku.

 

Minu numbrimärk on büroos hoiul ja selle tähtaeg lõpeb sel kuul. Soovin numbri kasutusele võtta, kas see on võimalik?

Registreerimismärgi vahetust ei ole Maanteeameti teenindusbüroos praegu võimalik ette võtta. Kõigi hoiul olevate registreerimismärkide hoiustamisaega, mille säilitustähtaja lõpp on järgneva kolme kuu jooksul, on pikendatud kolme kuu võrra. Näiteks, kui säilitustähtaeg oleks lõppenud 27. märtsil 2020, pikenes tähtaeg automaatselt 27. juunini 2020.

Kas invatranspordi teenust osutav inimene võib oma teenust edasi osutada alates 25. märtsist?

Jah. Sotsiaaltransporditeenuse osutamine jätkub. Vajadus võib olla tavaliselt väiksem, kuid kindlasti on vajalik teenuse jätkumine nt dialüüsi- või vähihaigetele. Jälgida tuleb hügieeninõudeid – pesta või desinfitseerida käsi, vajadusel ja võimalusel (isikukaitsevahendid ei ole hetkel kättesaadavad) kasutada endal või paluda kliendil kasutada maski. Samuti tuleb regulaarselt puhastada ja tuulutada sõidukit. Teenusepakkujaid on erinevaid – on nii erapakkujad kui ka KOV enda autojuhid või nt sotsiaaltöötajad. Samuti suunab inimese teenusele KOV sotsiaaltöötaja.

 

Sõiduki registreerimine, registrimärk

Kas sõidukeid on võimalik arvele võtta?

Sõidukeid on võimalik arvele võtta. Vajalikud toimingud tehakse Maanteeameti e-teeninduse kaudu või muul viisil elektrooniliselt ning dokumendid ja registreerimismärgid väljastatakse üldjuhul ilma otsese kontaktita kokkuleppel Maanteeameti teenindusbürooga.

Juhendi, kuidas seda teha, leiad siit.

Pean kohe algaval hooajal kasutama põllumajandustehnikat (traktor, haagis vms), kuid see ei ole registris. Mida peaksin tegema?

Praeguses olukorras on võimalik kutsuda Maanteeameti spetsialist masinat kontrollima nii:

 • Traktor, liikurmasin, nende haagise (edaspidi masin) dokumentide koopiad saata elektrooniliselt ette koos väljakutse avaldusega ja riigilõivu tasumise tõendiga. Avalduse leiad siit: "Avaldus spetsialisti väljakutseks (PDF)".
 • Avaldus tuleb saata e-postiga info[at]mnt[dot]ee, märkides e-kirja teemaks masinale lähim büroo (nt Tartu) ja kirje „Avaldus spetsialisti väljakutseks“.
 • Teenindusbüroo informeerib klienti täpsest ajast, millal teenust osutatakse.
 • Kui spetsialist saabub, pea meeles:
 • Masin peab olema õues ligipääsetavas kohas.
 • Masina tehasetähis (kerel või raamil) tuleb eelnevalt puhastada ja see peab olema loetav.
 • Masina uksed tuleb 1 tund enne kontrollija tulekut avada tuulutamiseks.
 • Originaaldokumendid tuleb masinas asetada kontrollijale kättesaadavasse kohta.
 • Kontrollija ja masina läheduses isikuid ei tohi olla. Distants peab olema vähemalt 5 meetrit.
 • Vajadusel suheldakse telefoni teel.
  Masina registreerimistunnistusele ja registreerimismärkidele kättesaamise aja lepib kontrollija kokku taotlejaga.

Tehnoülevaatus

Kas sõidukite tehnoülevaatuspunktid on avatud?

Jah, tehnoülevaatuspunktid on avatud. Paljud neist rakendavad klientidega suhtlemisel ohutus- ja piiravaid meetmeid. Loodame Sinu mõistvale suhtumisele!

Mis juhtub, kui mul aegub liikumispiirangu ajal sõiduki ülevaatus? Kas on võimalik, et politseinikud ei trahvi selle eest teatud aja jooksul pärast piirangu lõppemist?

Kui olid 14 päeva kodus liikumispiirangu tingimustes või haige, on Sul õigus selle aja lõppedes sõita lähimasse tehnoülevaatuspunkti ka mittekehtiva ülevaatusega autoga. See oli nii ka enne eriolukorra väljakuulutamist. See peakski siis lihtsalt olema esimene sõit autoga pärast liikumispiirangu lõppu.

Kui eriolukorras on ülevaatuspunkt mingil põhjusel kinni ja ülevaatust teha ei saa, siis praegustel andmetel on ülevaatuspunkte üle kogu Eesti avatud siiski mitmeid. See tähendab, et kui ülevaatuspunkt, mida oled harjunud külastama, on kinni, siis broneeri aeg mõnes teises kohas. Mõistagi sõida ülevaatust tegema üksnes siis, kui ise ikka terve oled.

 

Tervisetõend

Mis saab, kui minu juhiloaga seotud tervisetõend aegub?

Sotsiaalministeerium, Maanteeamet ja Siseministeerium otsivad koos kiiret lahendust tervisetõendite ajutiseks pikendamiseks eriolukorra ajal. Politsei ei karista Sind, kui Su tervisetõend on kaotanud kehtivuse erikorra ajal, kuid Sul tuleb arvestada sellega, et õiguslikult puudub Sul juhtimisõigus. Kui liikluses peaks midagi juhtuma, siis tuleb Sul arvestada võimalike tagajärgedega, näiteks sellega, et kindlustuskahjusid ei hüvitata.

PPA kinnitab, et inimesed ei pea politseilt trahve kartma. Siiski soovitatakse kõigil, kellel eriolukorra ajal tervisetõend aegub, võimalusel sõiduki juhtimisest hoiduda.

Liikluskindlustus, juhiload

Eestis elav välisriigi kodanik sõidab Eestis ringi välisriigis registreeritud sõiduautoga. Kindlustus lõpeb eriolukorra ajal, uus on ostetud, kuid originaali pole võimalik välismaalt kätte saada. Kas sobib ka koopia?

Oluline on, et inimene saab kontrollijale tõendada, et tal on kindlustuspoliis olemas ja sõiduk on kindlustatud, seega võib vastava dokumendi välja printida ja kaasas kanda. Kui inimene viibib pikemalt Eestis, siis võib tähitud kirjaga lasta saata poliisi/rohelise kaardi või muu kindlustust tõendava dokumendi Eestisse.

Kas politsei trahvib autoga sõitmise eest välisriigi juhiloaga Eesti kodanikku, kes on praegu Eestis, kuid kelle uuendatud juhiload pole eriolukorra tõttu postiga kohale jõudnud? Samas on olemas välisriigi kinnitus, et juhiload on postiga välja saadetud.

Välisriikide välja antud juhiload peavad sõidukijuhil olema füüsiliselt kaasas. PPA läheneb juhtumipõhiselt, kuid tuleb silmas pidada, et eriolukord ei ole muutnud kehtetuks liiklusseadusest tulenevaid nõudeid. Kui inimesel ei ole esitada ühtegi tõendit, mis annaks alust arvata, et ta omab õigust juhtida Eestis mootorsõidukit, tuleb arvestada, et politsei käsitleb seda juhtimisõiguseta sõitmisena. Inimesel on võimalus paluda rikkumist menetleda üldmenetlusena. Sel juhul on võimalik 15 päeva jooksul esitada täiendavaid tõendeid, et toime ei pandud õigusrikkumist, ning välistada nii karistuse määramine.

 

Sõiduõpe

Kas autokoolide tegevus on lubatud? Autos istub ju üksnes kaks inimest – õpetaja ja sõiduõppija.

Valitsus ei ole autokoolide tegevust otseselt piiranud, kuid nii Haridus- ja Teadusministeerium kui ka Maanteeamet on kutsunud autokoole üles õppesõite kuni eriolukorra lõppemiseni lõpetama. Valitsuse kehtestatud meetmete eesmärk on vähendada kontaktide hulka ja takistada nii koroonaviiruse levimist.

Paljud autokoolid on tänaseks Maanteeameti üleskutset järginud ning oma uksed kuni eriolukorra lõpuni sulgenud. Teooriaõpet korraldatakse sel perioodil e-kanalites. Mitmed autokoolid on lisaks märku andnud, et nad ei mõista kolleegide otsust õppesõitudega praegu jätkata.

 

Peaksin lähiajal läbima lõppastme koolituse, et vahetada välja oma esmane juhiluba. Mida ma pean tegema?

Hetkel otsime lahendust, kuidas esmaseid juhilubasid kuni eriolukorra lõpuni pikendada. Nagu me teame, on Haridus- ja Teadusministeerium saatnud autokoolidele kirja, kus neid kutsutakse üles õppesõidud kuni eriolukorra lõppemiseni lõpetama. Valitsuse kehtestatud meetmete eesmärk on vähendada kontaktide hulka ja takistada sel moel koroona levikut riigis.

 

Viimati uuendatud: 7. aprill 2020