Sa oled siin

Reisimine Eestisse - välisriikide kodanikud

Kuidas pääsen Eestisse

 

Kas välismaalaste Eestisse saabumist on võimalik piirata?

Vabariigi valitsus võib rahva tervise kaitseks ajutiselt piirata riigipiiri ületamist või selle peatada ning tänaseks on piirangud ka kehtestatud.

Kas välismaalaste ajutisele viibimisele (viisaga või viisavabalt) kehtestatakse seoses eriolukorraga riigis mingid piirangud?

Pärast 17. märtsi ei pääse Eestisse tagasi välismaalased, kes töötavad Eestis C- või D-viisa alusel või viisavabalt. Kui nad juba viibivad Eestis, on neil võimalik Eestis edasi olla või soovi korral riigist lahkuda.

Välismaalane, kes viibis Eestis 12. märtsi 2020 seisuga seaduslikul alusel ja kellel on takistatud oma elukohariiki tagasipöördumine, võib Eestis seaduslikul alusel ajutiselt edasi olla. Ta ei pea viibimisaja pikendamiseks Politsei- ja Piirivalveameti teenindusse pöörduma. Eestis võib viibida kuni 10 päeva pärast eriolukorra lõppemist. Selline alus anti Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori üldkorraldusega.

Alates 13. märtsist 2020 Eestisse saabunud inimesed ei lähe selle üldkorralduse alla, kuna nad tulid Eestisse juba väljakuulutatud eriolukorra ajal ja pidid arvestama riskidega, mis sellega kaasnevad. Kui nende olemasolev viisa hakkab eriolukorra perioodil lõppema, siis tuleb esitada viisataotlus Politsei- ja Piirivalveameti teeninduses või lahkuda enne viisa lõppemist Schengeni alalt. Viisataotluse esitamine annab õiguse Eestis viibida, kuni on tehtud otsus viisa andmise või sellest keeldumise kohta. Viisataotlust ei saa esitada posti teel; inimene tuvastatakse teeninduses ja temalt võetakse sõrmejäljed. Fotoboksis antud sõrmejälgi ei saa viisamenetluses kasutada.

Minu tuttavad Venemaalt plaanisid külastust Eestisse, viisa oli ka olemas. Siis tuli kriis. Mis nüüd saab?

Kui tuttavale väljastati ühekordne viisa (st viisa oli juba trükitud ja passi kleebitud) vahetult enne eriolukorra kehtestamist, siis Eestisse ei saa ta sellega siseneda kuni eriolukorra lõppemiseni. Järgmine samaväärne taotlus võetakse menetlusse tasuta, tingimusel, et algset viisat ei ole kasutatud ei Eestisse ega mujale reisimiseks.

Kas minu elamisluba muutub kehtetuks, kui ma nakatun koroonaviirusega?

Ei muutu.

Olen välisriigi kodanik. Kas pääsen Eestisse ja kas pean viibima isolatsioonis?

Ei pääse. Eestisse lubatakse Eesti kodanikud ja elamisloa või elamisõigusega isikud, sealhulgas nn halli passi omanikud.

Kas on piiriületajaid, kellele liikumispiirang ei laiene?

Jah. 14-päevane liikumispiirang ei kehti järgmiste Eestisse lubatud ja haigustunnusteta isikute suhtes:

  • Eestis asuvate diplomaatiliste esinduste töötajad ja nende pereliikmed või sõjalise koostöö raames Eestisse saabuvad välismaalased;
  • kauba või tooraine transpordiga seotud isikud;
  • rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga seotud isikud, sh ühistranspordivahendite teenindavad meeskonnad;
  • reisigruppide teenindajad ja reisijaveo teenuse osutajad;
  • tervishoiutöötajad või muid kriisi leevendamiseks vajalikke teenuseid osutavad isikud;
  • inimesed, kes ületavad riigipiiri selleks, et oma elukohariiki jõuda;
  • inimesed, kes lähevad tööle Valgast Valkasse ja vastupidi;
  • inimesed, kellele Politsei- ja Piirivalveamet on andnud eritaotluse alusel loa Eestisse siseneda.

Kas Eesti poolelt Lätis poes võib käia ja tagasi tulles peab 14 päeva karantiinis olema?

Ei, niisama poodi minekuks piiri ületada ei saa. Eestist Lätisse ja vastupidi saavad liikuda vaid need, kes töötavad vastavalt ühel või teisel pool piiri. Selleks on vaja eriluba, mille ettevõtja taotleb Politsei- ja Piirivalveametilt enda töötajatele, kes käivad teisest riigist tööl.

Kas välismaalane saab tulla Eesti sadamas talvekorteris olevale jahile järele meritsi ilma piirikontrolli läbimata?

Ei saa, Eesti taastas alates 17. märtsist 2020 piirikontrolli ja selle peavad läbima ka need, kes saabuvad Eestisse merepiiripunkti (nt väikesadama) kaudu.

Piirangute tõttu peavad välismaalased taotlema piiriületuseks eriluba, et jahile järele tulla.

 

Eestisse pere juurde

 

Lugesin, et Eesti on lõpetanud viisade väljastamise, aga meil on ees matus. Kas ja kuidas saavad meie lähiriigis asuvad sugulased Eestisse tulla?

Humanitaarkaalutlustel (lähisugulase haigus, matus) on endiselt võimalik viisat taotleda. Palun pöördu vastavas riigis asuva Eesti saatkonna poole. Kui viisat ei ole võimalik taotleda saatkonnast, võib selle erandkorras (nt matustele tulekuks) väljastada ka piiripunktis.

Kas välismaalane saab tulla Eestisse elukaaslase juurde, kes on viimaseid kuid rase? Isikud ei ole abielus. Keda loetakse pereliikmeteks? Kas näiteks elukaaslane, sündimata laps, kasulapsed/-vanemad jne on pereliikmed?

Kui sellel välismaalasel on Eestis elamisõigus ehk kui ta on registreerinud enda siinse elukoha Eesti rahvastikuregistris ja tal on olemas Eesti ID-kaart, siis ei tohiks Eestisse tulek probleemiks olla. Siiski peab ta 14 päeva kodus püsima.

Erandina võib Politsei- ja Piirivalveamet lubada Eestisse ilma haigusnähtudeta välismaalase, kelle:

  • laps/lapselaps, vanem/vanavanem või abikaasa on Eesti kodanik, kellel on Eestis elamisluba;
  • riiki lubamine on põhjendatud erandkorras, näiteks kui viisaga ema ja laps on eri riikides.

Erakorralise piiriületusloa taotlemiseks saada aadressil ppa[at]politsei[dot]ee järgmine vorm https://www.politsei.ee/files/eriolukord/erandid-eritaotluse-vorm.docx?092a7c19fa.

Kas pääsen Eestisse, kui olen Euroopa Liidu riigi kodanik ja mul on Eesti kodaniku või elanikuga ühised lapsed (me ei ole abielus), aga mul pole Eestis elamise õigust?

Jah, pääsete.

Kas Eesti kodaniku või elamisloaga isiku Soome kodanikust elukaaslane saab tulla Soomest Eestisse?

Riiki pääsevad Euroopa Liidu kodanikud, kellele on Eestis antud elamisõigus.

Kui sellel Soome kodanikul on Eestis elamisõigus ehk kui ta on registreerinud enda siinse elukoha Eesti rahvastikuregistris ja tal on olemas Eesti ID-kaart, siis ei tohiks Eestisse tulek probleemiks olla. Siiski peab ta 14 päeva kodus püsima.

Kas pääsen Eestisse, kui olen Euroopa Liidu riigi kodanik ja minu elukaaslane on Eesti kodanik või elanik? Eestis elamise õigust mul ei ole.

Ei pääse.

Olen ise lätlane, aga mu poeg elab emaga Eestis. Kas saan tema juurde sõita?

Eestisse võib siseneda haigusnähtudeta välismaalane, kes tuleb siia oma vanema, vanavanema, lapse või lapselapse või abikaasa juurde, kui see, kelle juurde tullakse, on Eesti kodanik või elamisõiguse/elamisloaga välismaalane. Küll aga see inimene peab arvestama, et kui ta Eestisse tuleb, suunatakse ta koju või püsivasse viibimiskohta ning tal on keelatud sealt 14 päeva lahkuda.

Eestis elamisloa alusel elav Venemaa kodanik tuleb koju. Kas ta saab Venemaale vajadusel tagasi?

Eestisse saabunud isikule kehtestatakse 14 päevaks liikumispiirang ja isikul on Eestisse saabumisest 14 päeva jooksul keelatud elukohast või püsivast viibimiskohast lahkuda. Kehtestatud 14-päevase liikumispiirangu ajal ei saa isik ka riigist lahkuda.

Tuleb meeles pidada, et edasi-tagasi liikuda ei saa.

Kuhu pannakse välismaalt tulev Eesti inimene isolatsiooni, kui ta ei saa oma koju minna, kuna samal pinnal elab ka riskirühma kuuluv vanavanem? Kas on kohti, mis on eraldatud sellistele inimestele isolatsioonis püsimiseks (nt selleks kohandatud hotell)?

Kindlasti ei tohiks välismaalt tulev inimene minna riskirühma kuuluva vanavanema juurde. Ta peab leidma võimaluse enda majutamiseks mõnes majutusasutuses või Eestis elavate sõprade või sugulaste juures. Erasektori majutusasutustega, kes oleksid nõus võtma endale (mingi tasu eest või tasuta) majutamiseks isolatsioonis viibima sunnitud inimesi, ei ole praegu tehtud.

 

Eestisse tööle ja õppima

 

Olen ettevõtja ja minu firmas töötab välisriikide kodanikke, kes ei viibi praegu Eestis. Kuidas nad tagasi saavad?

Eestisse lubatakse Eesti kodanikud ja elamisloa või elamisõigusega isikud, sealhulgas nn halli passi omanikud. Samuti need välisriigi kodanikud ja välismaalased, kelle pereliige elab Eestis või kes tulevad siia rahvusvahelise sõjalise koostöö raames.

Politsei eriloal pääseb riiki välismaalane, kellel pole haigusnähte ning kelle lähisugulane on Eesti kodanik või elamisõigusega isik. Riiki pääsevad rahvusvahelised kaubaveokid ja lisaks elutähtsat teenust osutavad inimesed, näiteks kütusetarnijad.

Välismaalased, kellel ei ole COVID-19 haigusnähte, tohivad kasutada Eestit transiitkoridorina, et jõuda oma koduriiki.

Piiriületuse ajutine piirang kehtib kuni korralduse muutmiseni ja selle vajalikkust hinnatakse vähemalt iga kahe nädala järel.

Eesti ülikooli välistudeng on läinud Soome ja ei saa enam tagasi Eestisse, sest on välisriigi kodanik, ehkki tudengina on elamisluba ja sissekirjutus Eestis. Mida teha?

Eesti ülikooli tudengina on tal elaniku kaart, seega ka elamisluba ja õigus Eestisse tagasi pöörduda.

Kas liikumispiirangu nõue kehtib ka Eesti-Soome vahet sõitvatele laevameeskondadele? Kas Eestis maale tulles pannakse kogu meeskond karantiini?

Eestisse lubatakse Eesti kodanikud ja elamisloa või elamisõigusega isikud, sealhulgas nn halli passi omanikud.

Politsei eriloal pääseb riiki välismaalane, kellel pole haigusnähte ning kelle lähisugulane on Eesti kodanik või elamisõigusega isik.

Välismaalased, kellel ei ole COVID-19 haigusnähte, tohivad kasutada Eestit transiitkoridorina, et jõuda oma koduriiki.

Praeguse seisuga on riiki sisenemine meeskonnaliikmetele lubatud ja liikumispiirang neile ei laiene.  

Kas ma pääsen Eestisse, kui olen Euroopa Liidu riigi kodanik ja mul on Eestis registreeritud ettevõtte, aga puudub Eestis elamise õigus?

Ei. Pääsed Eestisse vaid juhul, kui Sul on Eestis püsiv elukoht ja seega elamisõigus.

Kas kõigi Eesti ja Läti omavalitsuste elanikud võivad Eestist Lätti ja vastupidi tööl käia (pendelränne Eesti ja Läti vahel)?

Jah, kui neil puuduvad haigustunnused. Eriolukorra juht muutis Eesti-Läti riigipiiri ületamise tingimusi 20. märtsil. Sellega tehakse erand Eestis ja Lätis vastastikku töölkäimise lubamiseks sõltumata piirkonnast.

 

Kui olen Läti või Eesti kodanik, kes käib igapäevaselt Eestis või Lätis tööl, siis kas ma saan üle piiri liikuda (mitu korda päevas)?

Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) teeb igakülgset koostööd ettevõtetega, et inimeste piiriülene tööl käimine oleks võimalikult sujuv sõltumata sellest, kas tegemist on töösuhte, lepingu täitmise või ettevõtlusega. Palume siiski igal juhul inimestel läbi mõelda enda liikumisvajadus vastutustundlikult nii, et hoida enda ja teiste tervist.

Taotluste läbivaatamist lihtsustab, kui ettevõtjad teevad oma töötajatest, kellele eriluba laieneb, nimekirja ning edastavad selle PPA-le ülevaatuseks. Nimekirja tuleks lisada töötaja(te) ees- ja perekonnanimi, isikut tõendavate dokumentide numbrid ning ettevõtte andmed, kus ja millal nad tööle peaks asuma.

PPA kontrollib seejärel oma registritest esimesel võimalusel nimekirja üle ning kinnitab, kas ja kellele on erandkorras piiriületus lubatud. Samamoodi vaadatakse esimesel võimalusel üle kõik üksikisikutelt laekunud taotlused.

Lisateave ja taotluse vorm on leitav https://www.politsei.ee/et/juhend/eriolukord.

Taotluse esitamisel arvesta, et pead elama või töötama Eestis või Lätis. Lisaks tea, et sulle ei laiene 14-päevane liikumispiirang.

Kas eriloa alusel võib Läti kodanik tööl käia Eesti saartel?

Eriõigus ei laiene saartel tööl käimise kohta, sest 14. märtsist kehtib vabariigi valitsuskomisjoni korraldus, mis keelab suursaarte ja mandri vahelise liikumise. Lubatud on elutähtsa teenuse tagamisega seotud inimeste ja kaubavedude liikumine, samuti elukohta naasmine ehk Läti kodanik saab saarelt ära, aga tagasi enam mitte.

Kas Eesti kodanik/elanik, kel on töökoht Venemaa territooriumil, saaks erandkorras tööl käimise eesmärgil piiri ületada?

Ei, Venemaa valitsuse korraldus sellist erisust ette ei näe.

Kas Venemaal on määratletud ametkond, kelle poole saaksid ettevõtjad piiri ületamise erandite taotlustega pöörduda?

Ei. Venemaa valitsuse korraldus ei näe ette erisusi riiki lubamisel ja sellest tulenevalt ei ole määratletud ametkondi, kelle poole pöörduda erandite taotlemiseks.

Kas Eestis töötav, kuid Venemaal elav Venemaa kodakondsusega inimene (sh Eesti ja Venemaa topeltkodakondsusega inimesed) saaks erandkorras tööl käimise eesmärgil Eesti-Vene piiri mõlemas suunas ületada?

Eesti-Vene piiri ületamisel ei ole ette nähtud erisusi ja piiriületusel peavad isikud arvestama 14-päevase liikumispiiranguga nii Eestis kui ka Venemaal. Edasi-tagasi piiri ületades tööl käia ei ole võimalik.

 

Transiit läbi Eestisse

 

Kas Eesti riiki saab kasutada ka transiidina – näiteks kui Egiptusest tulevas lennukis on Läti kodanikud, kes soovivad Tallinna kaudu Lätti minna?

Haigusnähtudega inimene peab saama abi sellest riigist, kus ta parasjagu viibib. Eesti riiki tohivad transiitkoridorina läbida välismaalased, et jõuda oma koduriiki, kui neil ei ole koroonaviiruse haigusnähte. Raskete haigusnähtude korral kutsutakse vajadusel kiirabi.

Kuidas tõlgendada, et tagasipöördumine on takistatud?

Mõeldud on nii transpordivõimaluse puudumist kui ka riigipiiride sulgemist transiidiks. Igapäevaselt lisandub riike, kes piire sulgevad, ning ka ümberistumistega lennud on piiratud.

Kas Läti kodanik saab Küproselt tulles Eesti kaudu Lätti?

Jah. Eesti riiki tohivad transiitkoridorina läbida välismaalased, et jõuda oma koduriiki, kui neil ei ole COVID-19 haigusnähte. Nad on kohustatud tegema seda viivitamatult.

 

Viimati uuendatud: 29. märts 2020