Sa oled siin

Reisimine Eestist välismaale

 • Välismaalaste Eestisse sisenemise keeld

  Eestisse sisenemine on jätkuvalt keelatud välismaalastele ning jätkuvalt kehtib Eestisse sisenejale nõue jääda 14 päevaks karantiini.
   

 • Karantiininõue

  Karantiini nõue ei laiene isikutele, kellel on Eesti kodakondsus, Eesti elamisluba või elamisõigus või kelle alaline elukoht rahvastikuregistri järgi on Eesti ning kes on saabunud vahetult: a) Lätist või Leedust ja on viibinud vahetult enne Eestisse saabumist Balti riikide territooriumil kokku vähemalt 14 järjestikust päeva; b) Soomest, kus viibiti töö või muu lepingulise kohustuse, õppimise või vältimatu perekondliku põhjuse (eelkõige lähisugulasega kohtumine, matused, pulmad ja haigusjuhtumid) tõttu; c) Soomest, kus viibiti vahetult enne Eestisse saabumist vähemalt 14 järjestikust päeva.
   

 • Erandid karantiininõude järgmisel

  Eestisse tohivad siseneda ning ei pea karantiini jääma kõik need haigustunnusteta isikud, kellele see õigus laienes ka varem. Näiteks kauba ja tooraine transportijad, rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga seotud inimesed, Eestis tegutseva ettevõtte tehnoloogilise tööga seotud inimesed, tervishoiuteenuste osutajad, diplomaadid, rahvusvahelise sõjalise koostöö raames saabuvad inimesed ning sisenemiseks eriloa saanud inimesed.

   

  Samuti saavad Eestisse siseneda ning ei pea karantiini jääma haigustunnusteta Läti ja Leedu kodanikud, elamisloa või -õiguse omanikud.

   

  Eestisse saavad tulla ka Soome kodanikud, elamisloa või -õiguse omanikud, kes tulevad siia tööle, õppima või tungivatel perekondlikel põhjustel nagu lähisugulasega kohtumine, matused, pulmad, haigusjuhtumid.
   

 • Transiit läbi Eesti

  Jätkuvalt tohib Eesti riigist läbi sõita haigustunnusteta välismaalane, kes liigub siitkaudu oma koduriiki.
   

 • Isolatsiooni- ja karantiininõude kehtivus

  Need, kelle suhtes kehtib eriolukorra ajal kehtestatud isolatsiooni/karantiini nõue, peavad seda täitma kuni määratud tähtaja möödumiseni. 
   

 

Kas ma tohin piiri ületada?

Praegu ei ole soovitatav välismaale reisida, aga see pole keelatud. Kaalu kindlasti reisi vajalikkust. Turismireisile minna ei ole mõistlik.

Kui reis on hädavajalik, arvesta järgmist.

 • Enne välisriiki minekut tutvu sihtriiki sisenemise tingimustega: tee kindlaks, kas Sind lubatakse riiki. Kahtluste korral võta ühendust sihtriigi piirivalvega.
 • Kui pead teel sihtkohta läbima veel mõne riigi, tutvu ka selle riigi transiidireeglitega.
 • Eesti elanike koju toomiseks mõeldud erilende välismaale reisimiseks kasutada ei saa.
 • Arvesta, et koroonaviiruse leviku piiramiseks võivad riigid ootamatult piirata riiki sisenemist või seal liikumist. Võid jääda välismaal karantiini ja koju pääseda võib olla väga raske või isegi võimatu.

Kas ma võin bussiga välismaale sõita?

Võid, kuid võimaluse korral ära tee seda.

Kui välismaale minek on siiski hädavajalik, siis arvesta, et viibid bussis mitu tundi koos võõraste inimestega. See tähendab, et piisknakkusel on lihtne õhu kaudu levida. Alates 17. märtsist Eestisse tagasi tulles pead 14 päeva kodus püsima.

Neil, kel on soov või vajadus Eestisse tagasi tulla, soovitame seda teha kiiresti. Hiljem ei pruugi see enam võimalik olla, sest olukord muutub pidevalt.

Kui oled kindel, et saad kriisi ajal välismaal hakkama, siis järgi kohalike võimude juhiseid. Pane kindlasti tähele oma viisa või muu loa kehtivusaega.

Kui asukohariik on piirid sulgenud või kui transport ei toimi, võta ühendust välisministeeriumiga e-posti aadressil konsul[at]mfa[dot]ee (lisa isikuandmed ja kirjelda probleemi) või Eesti saatkonnaga, et saaksime Sind edasi juhendada.

Kas laevaliiklus Eesti-Soome või Eesti-Rootsi vahel jätkub?

Laevaliiklus jätkub osaliselt, aga kontrolli alati vedajalt üle, kas Sind huvitav laevaliin on käigus.

Alates 17. märtsist kehtib sadamas piirikontroll, nii et võta kindlasti reisidokument kaasa. Riiki sisenemisel kehtivad piirangud.

Tahan puhkusereisile minna. Kas saan seda kohe teha või pean ootama?

Praegu ei ole soovitatav väljapoole Eestit puhkama minna.

Jätkuvalt on väga suur tõenäosus, et lend võidakse tühistada. Samuti puudub paljudes kohtades linnadevaheline transport ning restoranid, majutusasutused, vaatamisväärsused ja rannad on suletud. Arvestada tuleb võimalike karantiinireeglitega.

Eestis kehtib 14-päevase islotsiooni nõue, st puhkuselt või reisilt tulles tuleb jääda 14 päevaks koju isolatsiooni.

Enne reisi broneerimist vaata reisiinfot lehelt ReisiTargalt ja sihtriigi ametiasutuste veebilehtedelt. Kui oled otsustanud mõne reisipaketi või lennupileti soetada, siis pööra kindlasti tähelepanu selle tühistamise võimalustele, sest reis võib piirangute tõttu ära jääda.

Kas saan Rootsi minna?

Euroopa Liidu kodanike sisenemisel riiki ei sea Rootsi takistusi ega küsi lisadokumente. Karantiini ei ole kehtestatud.

Infot laevaühenduse kohta saad veebilehelt www.tallink.ee.

Kui pead Rootsi reisimisel läbima mõnda teist riiki (nt Soomet), tuleb järgida ka selle transiidireegleid.

Kas rongid ja bussid Venemaale sõidavad?

Tallinna–Peterburi–Moskva rong ajutiselt ei sõida. Kui soovid ostetud pileti tagastada, võta ühendust Go Raili klienditeenindusega:

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi andmetel ei sõida praegu Venemaale ka bussid.

Kas saan minna Eestist Venemaale pärast 18. märtsi ja mis muutus 30. märtsil?

Alates 18. märtsist kell 00.00 on Venemaa piir teiste riikide kodanikele ja kodakondsuseta isikutele suletud. Piiri võivad ületada ainult järgmised haigusnähtudeta isikud:

 • Venemaal resideeruvad diplomaatiliste esinduste töötajad ja nende pereliikmed;
 • veokijuhid rahvusvahelistel vedudel;
 • lennukite ja laevade meeskonnaliikmed;
 • rongitöötajad rahvusvahelistel raudteevedudel;
 • ametlike delegatsioonide liikmed;
 • isikud, kellele on väljastatud diplomaatiline või teenistusviisa või lähisugulase surma tõttu tavaviisa;
 • isikud, kes elavad alaliselt Vene Föderatsioonis.

Matuse korral peavad olema täidetud järgmised tingimused:

 • isikule on väljastatud Venemaa viisa;
 • kaasas on surmatunnistus või -tõend;
 • kaasas on lähisugulust tõendavad dokumendid.

Alates 30. märtsist kehtivad järgmised piirangud:

 • välisriikide kodanikud (sh Eesti kodanikud ja elanikud) saavad Venemaalt lahkuda;
 • Eestis elamisloa alusel elavaid Venemaa kodanikke lubatakse Venemaale, kuid nad saavad sealt Eestisse tagasi pöörduda alles pärast seda, kui Venemaa on oma piirangud tühistanud;
 • Venemaa kodanikel ja elanikel, kelle alaline elukoht on Venemaal, võimaldatakse oma elukohta tagasi pöörduda;
 • rahvusvahelistele kaubavedudele uusi muudatusi ei rakendata.

Venemaa riigipiiri ületamise kohta saab lisateavet Venemaa välisministeeriumi infoliinidelt +7(495) 587 8860, +7(499) 244 1977, +7 (499) 244 1988 ja +7(499) 244 2847.

Mida arvestada lemmikloomaga reisimisel?

Reisimine ei ole praegu soovitatav. Kui seda on vaja siiski teha, arvesta, et paljud riigid on koroonaviiruse leviku tõkestamiseks seadnud piiriületusele piiranguid. Seetõttu uuri enne lemmikloomaga reisile asumist, mis tingimused kehtivad praegu siht- ja läbisõiduriigis.

Reisimispiirangute kohta saad teavet Välisministeeriumi veebilehelt.

Lemmikloomaga reisimise kohta saad lisateavet Veterinaar- ja Toiduameti veebilehelt.

Kas saan Norra minna?

Saad, kui vastad allesitatud nõuetele.

Norra lubatakse:

 • Euroopa majanduspiirkonna (sh Eesti) kodanikke ja nende pereliikmeid, kellel on Norras elamisluba;
 • Euroopa majanduspiirkonna (sh Eesti) kodanikke, kellel on Norras töö või kes alustavad seal tööd. Vajaduse korral tuleb seda tõendada kas töölepingu või mõne muu dokumendiga;
 • Euroopa majanduspiirkonna kodanikest teenuste osutajaid (iseseisvad töövõtjad ja lähetatud töötajad), kes on alustanud või alustavad tööd Norras;
 • välismaalasi, kes on Norras lennujaama transiittsoonis enne Norrast lahkumist.

Lisateavet saad Norra valitsuse veebilehelt ja Eesti saatkonna veebilehelt.

Norra saabujatele (v.a transiidi korral) kehtib üldine 14-päevane karantiininõue.

Mida tähendab Läti ja Leedu piiri avamine?

Alates 15. maist võivad Eesti, Läti ja Leedu riigipiiri ületada inimesed, kellel

 • ei esine haigusnähte;
 • on kas Eesti, Läti või Leedu kodakondsus, elamisluba või elamisõigus või kelle alaline elukoht on rahvastikuregistri järgi Eestis, Lätis või Leedus.

Järgida tuleb viiruse levikust tulenevaid kohalikke korraldusi ja nõudeid. Kohustuslikku isolatsiooni ei rakendata.

Eestisse naasmisel läbi Läti või Leedu peab endiselt jääma 14 päevaks isolatsiooni.

 

Välisriigis tööl käimine

Millised leevendused kehtivad Eesti ja Soome vahel liikumisele alates 14. maist?

Alates 14. maist ei kehti 14-päevane isolatsiooninõue inimestele, kes saabuvad Soomest Eestisse

 1. tööle;
 2. õppima;
 3. vältimatul perekondlikul põhjusel, nt matustele, pulma, lähisugulasega kohtuma või haigusjuhtumite korral.

NB! Soomest tohivad Eestisse isolatsiooninõudeta töö ja õppimise eesmärgil või perekondlikel põhjustel senisest tihedamini tulla ainult need, kellel on Soome kodakondsus või elamisluba või kelle alaline elukoht on rahvastikuregistri järgi Soomes ja kellel ei ole haigusnähte. Eesti kodakondsete ja elanike liikumist Soomest Eestisse see piirang ei puuduta.

Soomest Eestisse saabujatel on siiski soovitatav piirata 14 päeva jooksul kokkupuuteid teiste inimestega (välja arvatud tööl käimine või muu vältimatu).

Laevadel ja sadamates rakendatakse lisameetmeid:

 • Soome ja Eesti vahel sõitvatel laevadel toimub 14.–19. maini koroonaviiruse vabatahtlik testimine, et vähendada viiruse võimalikku levikut Eestisse. Testimiskorralduse töötab välja Sotsiaalministeerium;
 • Soome piiril jääb kehtima pisteline piirikontroll piiriületaja isiku ja tema reisi eesmärgi tuvastamiseks.

Millised tingimused kehtivad Soome valitsuse otsuse alusel töörände taastamise kohta alates 14. maist?

Soome valitsus otsustas 7. mail, et taastab alates 14. maist Schengeni riikide ja Soome vahelise töörände.

Kõik muud 19. märtsil kehtestatud piiriliikluse ajutised piirangud (nt piirikontroll piiripunktides, piiriliikluse piiramine turistidele) kehtivad praeguse seisuga 14. juunini.

KES JA MIKS TOHIB ALATES 14. MAIST SOOME MINNA?

Eestist on lubatud minna Soome:

 • sealse töösuhte või -ülesandega seoses;
 • vältimatul perekondlikul põhjusel, nt kohtumine lähedastega, matus, pulm, haigestumine;
 • õppimise eesmärgil.

Kuni 13. maini on lubatud üksnes vältimatu Soomes tööl käimine (tervishoiu-, pääste- ja transporditöötajad, eakate hooldajad jt). Alates 14. maist ei pea töö vältimatust enam tõendama: siis tohivad Soome minna kõik, kellel on seal töösuhe või -ülesanne.

Soome maismaapiiridel, sadamates ja lennujaamades teeb piirikontroll kindlaks Soome sisenemise põhjuse, st reisija peab suutma piiril reisi eesmärki tõendada. Millised dokumendid on selleks piisavad, otsustab Soome Piirivalve, kes teeb lõpliku otsuse riiki lubamise kohta.

MIDA TULEB TEHA SOOME SAABUDES?

Iga Soome saabuv inimene peab püsima 14 päeva karantiinitaolistes oludes. See tähendab, et lubatud on liikuda töö- ja elukoha vahel, kuid vältida tuleb tarbetuid kontakte.

Karantiini ei pea järgima esmaabi- ja päästetöötajad ning piirivalve- ja tolliametnikud. Siiski tuleb ka neil viiruse leviku tõkestamiseks järgida Soome ametlikke juhiseid, hügieeninõudeid ja turvalise vahemaa reeglit ning vältima füüsilisi kontakte.

Sotsiaal- ja tervishoiutöötajad peaksid leppima tööandjaga kokku töökorralduse. Tööandja peab hindama nakatumisohtu ja vajaduse korral muutma tööülesandeid esimeseks 14 päevaks pärast riiki saabumist, et tagada klientide ja patsientide ohutus ning töökeskkonna turvalisus.

KUST SAAB LISATEAVET?

Tallinnas asuv Soome saatkond on tõlkinud eesti keelde Soome Piirivalve eeskirjad. Loe neid siit joone alt.


SOOME VALITSUSE 07.05.2020 ANTUD OTSUSELE VASTAV PIIRIVALVEAMETI JUHEND PIIRILIIKLUSE KOHTA

Soome Valitsus otsustas 07.05.2020 jätkata sisepiiride valvamist ja piiriliikluse piiranguid kuni 14.06.2020. Piirivalveameti juhendis antakse reisijatele informatsiooni 14.05.2020 kehtima hakkavatest muudatustest lubatud piiriliikluse kohta.

Sisepiiridel lubatakse:

 • tagasisõiduliiklus Soome
 • tagasisõidu- või transiitliiklus teistesse EL-i ja Schengeni riikidesse
 • tööpõhine liiklus
 • muu vältimatu liiklus

Välispiiridel lubatakse:

 • tagasisõiduliiklus Soome
 • tagasisõidu- või transiitliiklus teistesse EL-i ja Schengeni riikidesse
 • kolmanda riigi kodaniku riigist lahkumine
 • muu vältimatu liiklus

Soome põhiseaduse § 9 järgi ei tohi Soome kodaniku naasmist riiki takistada, samuti on igaühel õigus Soomest lahkuda. Õigust riigist lahkuda saab seadusega piirata, et tagada kohtuprotsessi või karistuse täidesaatmine või kaitseväekohustuse täitmine.

LIIKLUS SISEPIIRIDEL

Soome piirivalveametnikud lubavad sisepiiridel ehk Soome ja teise Schengeni riigi vahelises liikluses järgmist.

 1. Tagasisõiduliiklus Soome: a) Soome kodanikud ja nende pereliikmed, b) Soomes elavad EL-i ja Schengeni riikide kodanikud ning nende pereliikmed, c) Soomes elamisloa alusel elavad kolmanda riigi kodanikud.

 2. Tagasisõidu- või transiitliiklus teistesse EL-i ja Schengeni riikidesse: a) teiste EL-i ja Schengeni riikide kodanikud ning nende pereliikmed, b) elamisloa alusel teises EL-i või Schengeni riigis elavad kolmanda riigi kodanikud.

 3. Tööpõhine liiklus ja muu vältimatu liiklus: a) tööpõhine liiklus, mis põhineb töösuhtel ja tööülesannete täitmisel; b) diplomaadid, rahvusvaheliste organisatsioonide personal, sõjaväe ja abistamisorganisatsioonide personal tööülesannete täitmisel; c) Soomes õppivad isikud; d) Soome väljastatud elamisloa või elamisõiguse alusel Soome tulevad isikud (sh elamisõiguse registreerinud EL-i või Schengeni riigi kodanikud); e) vältimatul perekondlikul põhjusel reisivad isikud (nt lähisugulasega kohtumine, matused, pulmad, haigusjuhtumid); f) rahvusvahelist kaitset vajavad isikud või mõnel humanitaarsel põhjusel reisivad isikud; g) muu vältimatu ja põhjendatud liiklus (nt vältimatud personaalsed põhjused, saamide eluala ja kultuuri teostamine).

Lisaks sisepiiride ületamisele Soome ja Rootsi ning Soome ja Norra välisel piiril oleks piiri ületamine lubatud ka kalapüügi eesmärgil maabumiseta teise riigi territooriumile.

Kaubaliikluses lubatakse peale rahvusvahelise kaubaveo ka tellimusvedu ettevõtetelt tarbijatele.

Töösuhtel ja -ülesannetel põhineva töörände eesmärk ja eeldused selgitatakse piirikontrolli käigus. Töörände alusel sõitva isiku käest võidakse paluda riigisisenemisõiguse tõendamiseks dokumente. Sellised dokumendid on näiteks tõendid töösuhte ja -ülesannete kohta.

Teise Schengeni riigi kaudu riiki saabuvate kolmanda riigi kodanikud registreeritakse erijuhendite alusel.

Riiki saabuval isikul tuleb 14 päeva vältel hoiduda lähikontaktidest ja püsida karantiinitaolistes oludes. See tähendab, et lubatud on liikuda töö ja kodu vahel ning muu vältimatu liikumine. See põhimõte ei laiene esmasele ravi- ja päästepersonalile ega piirivalveameti ja tolliameti personalile, ent ka neil tuleb jälgida ametnike üldiseid juhendeid hügieeninõuete, vahemaa hoidmise ja lähikontaktide vältimise kohta nakkushaiguse leviku takistamiseks. Hingamisteede haiguste nähtude korral tuleb viivitamata pöörduda tervishoiutöötaja poole.

Terviseametnike reaalajas juhendid jagatakse riiki sisenemisel.

Kas saan Eestist Soome minna?

See sõltub sellest, kas kuulud nende inimeste hulka, kellele Soome seda praegu võimaldab.

Soome tohivad endiselt siseneda:

 • Soomes registreeritud elamisõigusega Eesti kodanikud;
 • Soomes töötavad inimesed, kel on püsiv tööleping ja tööandja hangitud eriluba, mida tuleb piiril näidata;
 • Soomes õppivad inimesed;
 • Eesti kodanikud, kelle pereliige elab Soomes, juhul kui külastus on vältimatult vajalik.

Enne reisimist vaata ka lisateavet erandite ja eriloa kohta ning piiriületuse juhendit.

Tõendamiskohustus piiril lasub inimesel, lõpliku otsuse riiki lubamise kohta teeb Soome piirivalve. Vaata ka erandite täisnimekirja.

Soome saabujatele kehtib üldine 14-päevase eneseisolatsiooni nõue.

Lisateave laeva- ja lennureiside kohta

 • Tallink, Viking Line ja Eckerö Line laevareiside kohta saab infot nende kodulehelt.
 • Finnair plaanib lennata Tallinna ja Helsingi vahel nõudluse alusel. Lisateabe saamiseks soovitame pöörduda Finnairi poole.

Kaubavedu Eesti ja Soome vahel jätkub mõlemas suunas, samuti saavad reisijad sõita Helsingi-Tallinna suunal.

Kui Eesti elanik tuleb välismaalt töölt, peab ta praeguste juhiste järgi koju jääma. Kas Politsei- ja Piirivalveametil on õigus takistada tal 14 päeva jooksul riigist lahkuda?

Välismaalt naasmisele kehtivad järgmised nõuded.

 • Kui Eesti elanik on tulnud välismaalt töölt (välja arvatud Soomest, Lätist või Leedust), siis on ta kohustatud 14 päevaks koju jääma.
 • Kui Eesti elanik läheb praegu välismaale (välja arvatud Soome, Lätti või Leetu) ja tuleb sealt kas või samal päeval tagasi, siis peab ka tema 14 päeva kodus olema.
 • 14 päevaks ei pea koju jääma Eesti elanik, kes töötab Soomes (vt korraldus).

Kodus püsimise kohustus tähendab, et inimene peab olema 14 päeva oma elukohas või näiteks hotellis. Võimaluse korral tuleb vältida sotsiaalseid kontakte.

Sellele, kes kohustust ei täida, on võimalik määrata sunniraha, aga loodetavasti puudub selleks vajadus.

Liikumispiirang on vajalik, sest siis ei levi nakkus nii hõlpsasti.

Lisateavet leiad eriolukorra juhi korraldusest kojujäämise nõude kohta.

Mul on vaja välismaale minna, aga mitte puhkama, vaid tööle või külla. Kas ma saan seda teha?

Eesti piirid on avatud. Enne minekut tutvu sihtriiki sisenemise tingimustega ja tee kindlaks, et Sind lubatakse riiki. Kahtluste korral võta ühendust sihtriigi piirivalvega.

Kui pead teel sihtkohta läbima veel mõnd riiki, tutvu ka selle transiiditingimustega.

Soovitame reisivajadust hoolikalt kaaluda ja teele asuda vaid hädavajaduse korral.

Erilende, mis on mõeldud kodanike transportimiseks koju, ei saa välismaale reisimiseks kasutada.

Millised tingimused kehtivad Soome valitsuse otsuse alusel töörände taastamise kohta alates 14. maist?

Soome valitsus otsustas 7. mail, et taastab alates 14. maist Schengeni riikide ja Soome vahelise töörände.

Kõik muud 19. märtsil kehtestatud piiriliikluse ajutised piirangud (nt piirikontroll piiripunktides, piiriliikluse piiramine turistidele) kehtivad praeguse seisuga 14. juunini.

KES JA MIKS TOHIB ALATES 14. MAIST SOOME MINNA?

Eestist on lubatud minna Soome:

 • sealse töösuhte või -ülesandega seoses;
 • vältimatul perekondlikul põhjusel, nt kohtumine lähedastega, matus, pulm, haigestumine;
 • õppimise eesmärgil.

Kuni 13. maini on lubatud üksnes vältimatu Soomes tööl käimine (tervishoiu-, pääste- ja transporditöötajad, eakate hooldajad jt). Alates 14. maist ei pea töö vältimatust enam tõendama: siis tohivad Soome minna kõik, kellel on seal töösuhe või -ülesanne.

Soome maismaapiiridel, sadamates ja lennujaamades teeb piirikontroll kindlaks Soome sisenemise põhjuse, st reisija peab suutma piiril reisi eesmärki tõendada. Millised dokumendid on selleks piisavad, otsustab Soome Piirivalve, kes teeb lõpliku otsuse riiki lubamise kohta.

MIDA TULEB TEHA SOOME SAABUDES?

Iga Soome saabuv inimene peab püsima 14 päeva karantiinitaolistes oludes. See tähendab, et lubatud on liikuda töö- ja elukoha vahel, kuid vältida tuleb tarbetuid kontakte.

Karantiini ei pea järgima esmaabi- ja päästetöötajad ning piirivalve- ja tolliametnikud. Siiski tuleb ka neil viiruse leviku tõkestamiseks järgida Soome ametlikke juhiseid, hügieeninõudeid ja turvalise vahemaa reeglit ning vältima füüsilisi kontakte.

Sotsiaal- ja tervishoiutöötajad peaksid leppima tööandjaga kokku töökorralduse. Tööandja peab hindama nakatumisohtu ja vajaduse korral muutma tööülesandeid esimeseks 14 päevaks pärast riiki saabumist, et tagada klientide ja patsientide ohutus ning töökeskkonna turvalisus.

KUST SAAB LISATEAVET?

Tallinnas asuv Soome saatkond on tõlkinud eesti keelde Soome Piirivalve eeskirjad. Loe neid siit joone alt.


SOOME VALITSUSE 07.05.2020 ANTUD OTSUSELE VASTAV PIIRIVALVEAMETI JUHEND PIIRILIIKLUSE KOHTA

Soome Valitsus otsustas 07.05.2020 jätkata sisepiiride valvamist ja piiriliikluse piiranguid kuni 14.06.2020. Piirivalveameti juhendis antakse reisijatele informatsiooni 14.05.2020 kehtima hakkavatest muudatustest lubatud piiriliikluse kohta.

Sisepiiridel lubatakse:

 • tagasisõiduliiklus Soome
 • tagasisõidu- või transiitliiklus teistesse EL-i ja Schengeni riikidesse
 • tööpõhine liiklus
 • muu vältimatu liiklus

Välispiiridel lubatakse:

 • tagasisõiduliiklus Soome
 • tagasisõidu- või transiitliiklus teistesse EL-i ja Schengeni riikidesse
 • kolmanda riigi kodaniku riigist lahkumine
 • muu vältimatu liiklus

Soome põhiseaduse § 9 järgi ei tohi Soome kodaniku naasmist riiki takistada, samuti on igaühel õigus Soomest lahkuda. Õigust riigist lahkuda saab seadusega piirata, et tagada kohtuprotsessi või karistuse täidesaatmine või kaitseväekohustuse täitmine.

LIIKLUS SISEPIIRIDEL

Soome piirivalveametnikud lubavad sisepiiridel ehk Soome ja teise Schengeni riigi vahelises liikluses järgmist.

 1. Tagasisõiduliiklus Soome: a) Soome kodanikud ja nende pereliikmed, b) Soomes elavad EL-i ja Schengeni riikide kodanikud ning nende pereliikmed, c) Soomes elamisloa alusel elavad kolmanda riigi kodanikud.

 2. Tagasisõidu- või transiitliiklus teistesse EL-i ja Schengeni riikidesse: a) teiste EL-i ja Schengeni riikide kodanikud ning nende pereliikmed, b) elamisloa alusel teises EL-i või Schengeni riigis elavad kolmanda riigi kodanikud.

 3. Tööpõhine liiklus ja muu vältimatu liiklus: a) tööpõhine liiklus, mis põhineb töösuhtel ja tööülesannete täitmisel; b) diplomaadid, rahvusvaheliste organisatsioonide personal, sõjaväe ja abistamisorganisatsioonide personal tööülesannete täitmisel; c) Soomes õppivad isikud; d) Soome väljastatud elamisloa või elamisõiguse alusel Soome tulevad isikud (sh elamisõiguse registreerinud EL-i või Schengeni riigi kodanikud); e) vältimatul perekondlikul põhjusel reisivad isikud (nt lähisugulasega kohtumine, matused, pulmad, haigusjuhtumid); f) rahvusvahelist kaitset vajavad isikud või mõnel humanitaarsel põhjusel reisivad isikud; g) muu vältimatu ja põhjendatud liiklus (nt vältimatud personaalsed põhjused, saamide eluala ja kultuuri teostamine).

Lisaks sisepiiride ületamisele Soome ja Rootsi ning Soome ja Norra välisel piiril oleks piiri ületamine lubatud ka kalapüügi eesmärgil maabumiseta teise riigi territooriumile.

Kaubaliikluses lubatakse peale rahvusvahelise kaubaveo ka tellimusvedu ettevõtetelt tarbijatele.

Töösuhtel ja -ülesannetel põhineva töörände eesmärk ja eeldused selgitatakse piirikontrolli käigus. Töörände alusel sõitva isiku käest võidakse paluda riigisisenemisõiguse tõendamiseks dokumente. Sellised dokumendid on näiteks tõendid töösuhte ja -ülesannete kohta.

Teise Schengeni riigi kaudu riiki saabuvate kolmanda riigi kodanikud registreeritakse erijuhendite alusel.

Riiki saabuval isikul tuleb 14 päeva vältel hoiduda lähikontaktidest ja püsida karantiinitaolistes oludes. See tähendab, et lubatud on liikuda töö ja kodu vahel ning muu vältimatu liikumine. See põhimõte ei laiene esmasele ravi- ja päästepersonalile ega piirivalveameti ja tolliameti personalile, ent ka neil tuleb jälgida ametnike üldiseid juhendeid hügieeninõuete, vahemaa hoidmise ja lähikontaktide vältimise kohta nakkushaiguse leviku takistamiseks. Hingamisteede haiguste nähtude korral tuleb viivitamata pöörduda tervishoiutöötaja poole.

Terviseametnike reaalajas juhendid jagatakse riiki sisenemisel.

 

Viimati uuendatud: 22. mai 2020