Sa oled siin

Riigipiiri ületamine

Milliseid dokumente on vaja, et saaksin piiri ületades tõestada oma vaktsineeritust COVID-19 suhtes?

Tervishoiuteenuse osutajal on kohustus vaktsineerimine nõuetekohaselt dokumenteerida ja edastada andmed tervise infosüsteemi. Kui olete Eestis vaktsineeritud, siis on võimalik ise oma immuniseerimise andmetega tutvuda ja need vajaduse korral välja printida patsiendiportaalis digilugu.ee (immuniseerimisteatis, epikriis). Samuti on võimalik vaktsineeritust tõendada immuniseerimispassiga, mille tervishoiuteenuse osutaja saab välja anda paberkandjal.

Inimesed, kes on vaktsineeritud välismaal olles, saavad vaktsineeritust tõestada, esitades immuniseerimispassi, selle koopia või vastava sertifikaadi, millel muu hulgas kajastuvad ladina või slaavi tähestikus, eesti, vene või inglise keeles immuniseeritud isiku andmed, nt haigus, mille vastu immuniseeriti, immuniseerimise kuupäev, immuunpreparaat, mida kasutati, selle partii number, manustatud annus, mitu annust on isikule manustatud ning immuniseerija nimi jm andmed. Samuti võib tõendiks olla teise riigi andmebaasi väljatrükk, mis on ametlikult kinnitatud.

Täpsem info EL sertifikaatidest EU Digital COVID certificates (EUDCC).

Kas mind saadetakse piirilt tagasi, kui olen haige?

Kui oled Eesti kodanik või elanik, ei saadeta sind piirilt tagasi ka juhul, kui oled haige. Samuti saavad riiki siseneda välisriikide kodanikud ja need välismaalased, kelle pereliige elab Eestis.

Piiril

 • kontrollitakse reisidokumente ja riiki sisenemise alust ning
 • hinnatakse visuaalselt inimese tervislikku seisundit.

Kust leiab info Eesti ja Soome vahel reisimisele?

Alates 26.07 pääsevad vabalt Soome kõigi riikide kodanikud, kes tõendavad, et on kahe vaktsiinidoosiga vaktsineeritud või koroonaviiruse läbi põdenud. Samuti ka need, kelle päritoluriigis on nakatumisnäitaja Soome hinnangul madal – kuni 10 nakatunut 100 000 elaniku kohta.

Reisijal tuleb riiki sisenemisel terviseametnikele esitada üks järgnevatest dokumentidest:

 • vaktsineerimistõend (vähemalt 14 päeva möödunud viimasest vaktsiinidoosist);
 • COVID-19 läbipõdemist tõendav dokument (läbipõdemine viimase kuue kuu jooksul);
 • negatiivse tulemusega COVID testi tõend (test tehtud kuni 72h enne reisi).

Riiki pääsevad ilma vaktsineerimis- või haiguse läbipõdemistõendita 2006. a. ja hiljem sündinud lapsed. Samuti näiteks diplomaadid, kaubaveo ja logistikapersonal, laevade, õhusõidukite või rongide meeskond või isikud, kelle riiki sisenemise põhjuseks on ootamatu tervist või julgeolekut ohustava ühiskonna infrastruktuuri puudutava ohu tõrjumine.

Kui Soome jäädakse kauemaks kui 72 tundi ning puudub vaktsineerimistõend, läbipõdemise tõend või tehtud on vaid üks vaktsiinisüst, on kohustuslik teha koroonatest mitte varem kui 72 tunni pärast riiki saabumisest. Kuni testitulemuse teada saamiseni tuleb vältida kontakte.

Täpsem info riiki sisenemise, transiidi ja piiril testimise kohta asub siin: https://reisitargalt.vm.ee/riigid/soome/

Millise deklaratsiooni peab inimene esitama riigipiiri ületades?

Piiriületaja peab riigipiiri ületamisel esitama Terviseametile isikuandmed ja kontaktinfo, temaga koos reisinud alaealiste laste andmed ja reisimisega seotud informatsiooni. Muu hulgas tuleb kirja panna riik, kust Eestisse saabuti, saabumise kuupäev ning riigid, mida reisi jooksul läbiti, sealhulgas riigid, kus toimusid vahemaandumised või ümberistumised.

Deklaratsiooni saab esitada paberkandjal või elektrooniliselt. Terviseameti iseteeninduse keskkond on kättesaadav veebilehelt iseteenindus.terviseamet.ee. Läbipõdenud, vaktsineeritud ja teised isikud, kellele valitsuse korralduse kohaselt liikumispiirangud ei kohaldu, ei pea deklaratsiooni esitama, kui neil on selle kohta esitada tõendid.

Kui deklaratsiooni esitamise kohustusega piiriületaja keeldub deklaratsiooni täitmisest, võidakse kohaldada sunniraha.

Kuidas politsei liikumispiirangute järgimist kontrollib?

Politsei osutab Terviseametile liikumispiirangute täitmise kontrollimisel ametiabi, mis tähendab, et kui politseinikud märkavad oma tavatöö käigus valitsuse kehtestatud liikumispiirangute rikkumisi, suhtlevad inimestega ning selgitavad avalike kogunemistega kaasnevaid riske. Jätkuva rikkumise korral edastab PPA info Terviseametile, kes vajadusel saab teha ettekirjutuse ja määrata sunniraha.

Kellele kehtib pärast Eestisse tulekut 10-päevane eneseisolatsioonikohustus?

Eneseisolatsiooni kohustus on kõikidel haigustunnustega inimestel. Haigustunnusteta inimeste eneseisolatsiooni kohustus sõltub sellest, millisest riigist nad enda teekonda alustasid või millist riiki läbisid. Kui tullakse Euroopa riigist, kus koroonaviirusesse nakatunute suhtarv on suurem kui 75, tuleb jääda eneseisolatsiooni, kui suhtarv on väiksem, siis enda liikumist piirama ei pea. Eneseisolatsiooni ei pea jääma ka juhul kui saabutakse Euroopa riigist, mille viimase 14 päeva nakatumisnäit 100 000 elaniku kohta on suurem kui 75, kuid mitte suurem kui 200 ning kui enne Eestisse saabumist on tehtud SARS-CoV-2 testi, mille tulemus on negatiivne või nimetatud test tehakse viivitamata Eestisse saabumise järel ning selle testi tulemus on olnud negatiivne. Kuni negatiivse testitulemuse teadasaamiseni peab isik viibima oma elukohas või püsivas viibimiskohas.

Kui saabutakse Euroopast väljast, rakendub üldjuhul liikumisvabaduse piirang. Eneseisolatsiooni kohustust on võimalik lühendada tehes koroonaviiruse test ning see on igal juhul soovitatav.

Teave riikide ja liikumispiirangute kohta Euroopast saabujatele asub välisministeeriumi veebilehel https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-eestisse-saabujatele. Nimekirja uuendatakse igal reedel kehtivusega sellele järgnevast esmaspäevast. Kui riskiriikidest tulija teste ei tee, peab ta 10 päeva oma liikumisvabadust piirama.

Eneseisolatsiooni jäämine tähendab, et inimene ei tohi lahkuda 10 päeva jooksul oma elukohast, välja arvatud tervishoiutöötaja või politseiametniku korraldusel või vältimatuteks käikudeks. Näiteks võib kodust lahkuda, kui sinu elu on ohus või vajad arstiabi, pead uuendama toiduvarusid, soetama esmatarbekaupu, muretsema ravimeid, värskes õhus viibimiseks. Kõigil neil juhtudel tuleb vältida kokkupuudet teiste inimestega. Seetõttu ei tohi käia tööl või rahvarohkel metsarajal. Küll aga võib viibida õues, minna näiteks jooksma või rattaga sõitma, kui teed seda teistega kokku puutumata.

Kas lapsed, kes reisivad koos vanematega (nii EL riigid kui 3ndad riigid), peavad jääma isolatsiooni?

Kui lapsed reisivad koos seadusliku esindajaga või volitatud saatjaga, kes ei pea jääma eneseisolatsiooni, nt ta on vaktsineeritud või COVID-19 haiguse läbipõdenud, siis:

 • kuni 12-aastased lapsed ei pea jääma eneseisolatsiooni ega ennast testima;
 • 12 kuni 18- aastased lapsed, kes ei ole vaktsineeritud, ei pea jääma eneseisolatsiooni, kui nad saabuvad Euroopa riigist, mille 14 päeva nakatumisnäitaja 100 000 inimese kohta on suurem kui 75 ja nad on teinud, kas enne Eestisse saabumist või viivitamata Eestisse saabumise järel SARS-CoV-2 testi, mille tulemus on negatiivne. Kuni negatiivse testitulemuse teadasaamiseni peab isik viibima oma elukohas või püsivas viibimiskohas;
 • 12 kuni 18- aastased lapsed, kes ei ole vaktsineeritud, ei pea jääma eneseisolatsiooni, kui nad saabuvad kolmandast riigist, mis on Euroopa Liidu rohelises nimekirjas, kui selle riigi viimase 14 päeva kumulatiivne COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 positiivsete testide arv 100 000 elaniku kohta on suurem kui 75 ja nad on teinud, kas enne Eestisse saabumist või viivitamata Eestisse saabumise järel SARS-CoV-2 testi, mille tulemus on negatiivne. Kuni negatiivse testitulemuse teadasaamiseni peab viibima oma elukohas või püsivas viibimiskohas;
 • 12 kuni 18- aastased lapsed, kes on nende kolmandate riikide kodanikud, mis ei ole kantud EL rohelisse nimekirja ning kes ei ole vaktsineeritud, võivad Eestisse siseneda, kui talle on tervishoiuteenuse osutaja poolt tehtud kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse PCR test või kuni 48 tundi enne Eestisse saabumist COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse Euroopa Liidu terviseohutuse komitee heaks kiidetud antigeen-RTD test, mille tulemus on negatiivne. Samuti peavad nad vahetult Eestisse saabumise järel tegema SARS-CoV-2 testi, mille tulemus on negatiivne. Kuni negatiivse testitulemuse teadasaamiseni peab lapsed viibima oma elukohas või püsivas viibimiskohas.

Täpsem info Välisministeeriumi kodulehel.

12 - 18 a lapsed, kes saabuvad koos vaktsineeritud vanema või saatjaga Euroopa riigist, mille nakatumisnäitaja on suurem kui 75, kes võib olla saatja - kas ka vanavanem, õpetaja või treener? Millisest arvust algab grupp?

19.07.2021. a jõustunud alaealisi puudutavad erandid kehtestati tulenevalt Euroopa Liidu Nõukogu soovitusest. Selle soovituse kohaselt ei tohiks reisivate perede ühtsuse tagamiseks alaealistelt, kes reisivad koos lapsevanema või lapsevanematega või muu neid saatva isikuga, nõuda karantiini/eneseisolatsiooni jäämist, kui seda ei nõuta neide saatvalt isikult, näiteks sellepärast, et viimas(t)el on vaktsineerimis- või läbipõdemistõend. Lisaks tuleks vabastada alla 12-aastased lapsed nõudest teha reisimiseks SARS-CoV-2 nakkuse test.

Seega on alla 18-aastaste laste eneseisolatsioonikohustuse ja sellega seotud testimise kohustuse erandite puhul eesmärgiks perede ühtsuse tagamine, mistõttu alaealistele, kes reisivad koos treeneriga või õpetajaga, kohalduvad Eestisse saabumisel üldised tingimused.

Kui Ukraina kuulub roheliste riikide hulka, siis kas see tähendab, et ka lühiajalised töötajad võivad ilma testideta ja isolatsiooninõudeta Eestisse tulla?

Sellist erandit Ukraina lühiajalistele töötajatele ei kehti isegi, kui tööle tullakse üheks päevaks. See tähendab, et tuleb teha ettenähtud testid enne ja pärast riiki saabumist ning jääda eneseisolatsiooni.

Kellel on õigus Eestisse siseneda?

Alates 12. juulist nõutakse Eestisse saabumise eel testi tegemist nendest kolmandatest riikidest sisenemisel, mis ei kuulu Euroopa Liidu niinimetatud rohelisse nimekirja. Rohelisse nimekirja kuuluvate riikide loend on avaldatud välisministeeriumi kodulehel https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-eestisse-saabujatele.

Enne Eestisse sisenemist peavad 72 tundi varem koroonaviiruse PCR testi või uue võimalusena 48 tundi varem antigeeni kiirtesti tegema ning negatiivse tulemuse kohta tõendi esitama kõik rohelise nimekirja väliste kolmandate riikide kodanikud, kes ei ole läbinud vaktsineerimiskuuri ning kes tulevad Eestisse tööle, õppima, pere juurde või eriloa alusel.

Eestisse võivad reisida:

 • Inimesed, kellel on Eesti kodakondsus, Eesti elamisluba või elamisõigus või kelle alaline elukoht rahvastikuregistri järgi on Eestis, sõltumata, kas neil on haigustunnused või mitte.
 • Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna, Šveitsi Konföderatsiooni, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi või Andorra Vürstiriigi, Monaco Vürstiriigi, San Marino Vabariigi ja Vatikani Linnriigi (Püha Tool) kodanikul, elanikul ning inimesed, kellel on pikaajaline viisa, kellel ei esine haigusnähte, ja tema perekonnaliikmel, kellel ei esine haigusnähte.
 • Kõik inimesed, kes saabuvad Eesti Vabariiki Euroopa Liidu või Schengeni konventsiooni liikmesriigist või Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist ja neil ei esine haigusnähte.
 • Kolmandast riigist saabuvad välismaalased, kes tulevad Eestisse õppima või töötama ja kellel ei esine haigusnähte.
 • Alates 21. juunist 2021. a on lubatud Eestisse reisimise eesmärgil siseneda isikutel, kellel ei esine haigusnähte, kes saabuvad kõikidest kolmandatest riikidest ja on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise kuuri, saavutanud viimase vaktsiinidoosi järel maksimaalse kaitse ning sellest ei ole möödunud rohkem kui üks aasta.

Eneseisolatsiooni kohustus on kõikidel haigustunnustega inimestel.

Haigustunnusteta inimeste eneseisolatsiooni kohustus sõltub sellest, millisest riigist nad enda teekonda alustasid või millist riiki läbisid. Isikutele, kes saabuvad kõrge nakkusriskiga riikidest kehtib jätkuvalt kohustus viibida eneseisolatsioonis 10 päeva pärast riiki saabumist. Isolatsiooniperioodi lühendamiseks tuleb enne riiki saabumist teha kas kuni 72 tundi varem koroonaviiruse PCR test või 48 tundi varem antigeeni kiirtest ning kuuendal päeval pärast ühte nimetatud testi testida end Eestis. Kui mõlema testi tulemused on negatiivsed, on võimalik isikul eneseisolatsioon lõpetada enne 10. päeva. Võimalus on teha kas koroonaviiruse PCR test või antigeeni kiirtest ka vahetult Eestisse saabumise järel. Ka sellel juhul on võimalik eneseisolatsiooni lühendada testiga, mis on tehtud mitte varem kui 6 päeva pärast esimest testi ning millest mõlemad peavad olema negatiivsed. 6-päevast perioodi hakatakse arvutama esimese testi tegemisele järgnevast päevast. Rohelise nimekirja välise kolmanda riigi kodaniku enne Eestisse sisenemist tehtud negatiivne test, ei vabasta teda eneseisolatsiooni aja lühendamiseks ettenähtud testide tegemisest.

Kõik isikud, kes on esimese testi teinud muudes riikides (st mitte piiril), peavad ise panema aja teisele testimisele, helistades kõnekeskuse piiriületajate numbril 678 0000 (E-R 9-17).

Teave riikide ja eneseisolatsiooninõuete kohta Eestisse saabujatele on välisministeeriumi kodulehel.

Kui inimene, kes saabub Eestisse kolmandast riigist siia õppima või töötama, tuleb riigist või läbib riiki, mis ei ole välisministeeriumi lehel välja toodud või on „punane“, tuleb tal jääda isolatsiooni, mis tähendab, et tööandja või õppeasutus tagab:

 • töötaja või õppija transpordi ja võimaluse viibida eneseisolatsioonis (10 päeva) alates Eestisse saabumisest, mille jooksul ei tohi asuda tööle ega õppima;
 • töötaja või õppija saab lühendada 10 päevast eneseisolatsiooni COVID-19 testimisega viivitamatult Eestisse saabumisel ning kordustestimisega mitte varem kui Eestis viibimise 6. päeval. Kõigile teistele Eestisse saabujatele ei ole koroonaviiruse test kohustuslik, kuid sellega on võimalik lühendada 10 päeva pikkust eneseisolatsiooni kohustust ning see on igal juhul soovitatav. Eestisse reisija liikumisvabaduse piiramise kohustus sõltub sellest, kas Euroopa riigis, kust inimene tuleb, on koroonaviirusesse nakatunute suhtarv suurem kui 75. Kui suhtarv on väiksem, siis enda liikumist piirama ei pea, kui suurem, siis peab. Kui saabutakse Euroopast väljast, rakendub üldjuhul liikumisvabaduse piirang.

Erandina on lubatud Eestisse siseneda järgmistel haigusnähtudeta välismaalastel:

 • kellel on Eesti kodakondsus, Eesti elamisluba või elamisõigus või kelle alaline elukoht rahvastikuregistri järgi on Eestis;
 • kes on Eestis asuvate välisriikide diplomaatiliste esinduste või konsulaarasutuste töötaja või tema perekonnaliige või rahvusvahelise sõjalise koostöö raames Eestisse saabuv välismaalane;
 • kes on seotud vahetult kauba ja tooraine transpordiga, sealhulgas kauba või tooraine laadimisega;
 • kes on riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutuse kutsel Eestisse töökohtumisele saabuva välisdelegatsiooni liige;
 • kes osutab tervishoiuteenuseid või muid hädaolukorra lahendamiseks vajalikke teenuseid;
 • kes on vahetult seotud rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga, sealhulgas rahvusvahelist transpordivahendit teenindav meeskonna- või laevapereliige ja transpordivahendil remondi-, garantii- või hooldustöid tegev inimene;
 • kes teenindab reisigruppe ja on vahetult seotud reisijaveo teenuse osutamisega;
 • kelle Eestisse saabumise eesmärk on seotud elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamisega;
 • kelle Eestisse saabumine on seotud Eestis tegutseva ettevõtte seadme hooldamise või remondi-, garantii- või info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alase tööga, kui see on vajalik ettevõtte tegevuse tagamiseks;
 • Eesti territooriumi viivitamata läbimise eesmärgil oma elukohariiki jõudmiseks;
 • kes saabub Eesti Vabariiki Euroopa Liidu või Schengeni konventsiooni liikmesriigist või Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist;
 • Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna, Šveitsi Konföderatsiooni, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi või Andorra Vürstiriigi, Monaco Vürstiriigi, San Marino Vabariigi ja Vatikani Linnriigi (Püha Tool) kodanikul, elanikul ning pikaajalist viisat omaval isikul, kellel ei esine haigusnähte, ja tema perekonnaliikmel, kellel ei esine haigusnähte;
 • kelle otsejoones alaneja või üleneja sugulane ( otsejoones alanejaks on laps või lapse(lapse)laps ja nende järglased, otsejoones üleneja on lapsevanem(ad) või vanavanem(ad)vanemad) või abikaasa sh elukaaslane, kellega ei ole sõlmitud abielu ega registreeritud kooselu on Eesti kodanik, Eesti elamisluba või elamisõigust omav isik. Riigipiiri ületamisel lasub tõendamise kohustus elukaaslastel, kes peavad tõendama piiriületuse loa saamiseks oma elukaaslase staatust. Elukaaslase piiriületuse lihtsustamiseks soovitame saata Eesti kodaniku või Eesti elamisluba või elamisõigust omava välismaalase kirjalik kinnitus eelnevalt PPAle, et saabuv välismaalane on tema elukaaslane.
 • kõigil vaktsineeritud kolmandatest riikidest tulijatel, kellel ei esine haigusnähte;
 • kelle Politsei- ja Piirivalveamet on riiki lubanud eritaotluse alusel. Taotlus tuleb edastada aadressil ppa[at]politsei[dot]ee. Erandlikel asjaoludel piiriületamise lubamise taotlus. Eritaotluse eesmärk on võimaldada kolmandate riikide kodanikel taotleda välispiiri ületamise lubamist, Eestisse sisenemise eesmärgil, eelkõige perekondlikel põhjustel, nt matused, pulmad, pereliikme haigestumine, hädavajalik kohtumine pereliikmega. Eritaotluse alusel Eestisse siseneda lubatud välismaalasele kehtib üldine liikumisvabaduse piirang ning ta ei tohi 10 päeva jooksul oma püsivast elu- või viibimiskohast lahkuda.

Eestisse saabuja elektroonilise piiriületaja tervisedeklaratsiooni saab täita ära juba 72h enne Eestisse tulekut. Nii toimides läheb piiriületus ladusamalt ja ei pea ootama järjekorras, et täita paberil deklaratsiooni.

Kas eneseisolatsiooni ja testimise kohustus kehtib riigipiiri ületamisel ka pilootidele?

Pilootidele kehtib erand, mille kohaselt ei kohaldata neile eneseisolatsiooni- ja testimise kohustust, kui nad on vahetult seotud rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga ja saabuvad Eestisse tööülesannete täitmiseks.

Kui inimene täidab piiriületaja deklaratsiooni paberil ja tuleb autoga üle piiri, siis kas ta peab selle kuhugi esitama?

Kuna piiripunktides on pisteline kontroll, siis eelnevalt paberil täidetud deklaratsioon tuleb esitada juhul, kui piiripunktis järelevalvet teostav ametnik seda temalt küsib.

Mugavaim variant piiriületaja deklaratsiooni täitmiseks on siiski veebis: iseteenindus.terviseamet.ee

 

Viimati uuendatud: 27. juuli 2021