Sa oled siin

Koroonaviiruse leviku riskitasemed

Riskitasemete puhul on teadusnõukoja ja terviseameti soovituste põhjal kokku lepitud mõõdikud ning nende näiduvahemikud iga riskitaseme kohta. Mõõdikud lähtuvad Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) soovitatud koroonaviiruse leviku seiramise süsteemist, et meie andmed oleksid võrreldavad teiste riikidega. Lisaks jälgime Eestis veel viit mõõdikut, mis aitavad hinnata koroonaviiruse levikut ja selle mõju tervishoiusüsteemile.
 


Koroonaviiruse leviku riskitase võib olla madal, keskmine, kõrge ja väga kõrge. Riskitaset vaadatakse üle kord nädalas.

Tabeli vertikaalveerus on toodud keskmine päevane COVID-19 surmade arv viimase 7 päeva jooksul; horisontaalveerus keskmine päevane nakatunute arv viimase 7 päeva jooksul.

 

Eesti riskitase 13. aprill 2021

väga kõrge

Mõõdikute kõrval annavad koroonaviiruse leviku kohta informatsiooni ka seireuuringud, (sh reoveeanalüüsil põhineva seire ning seroepidemioloogilised uuringud). 

Aktiivse immuunkaitsega inimeste osakaalu elanikkonnas arvestab teadusnõukoda oma prognooside tegemisel. Samuti peab otsuste tegemisel arvestama ka sotsiaal-majanduslikku olukorda.

Vaata ka käitumissuunised koroonaviiruse leviku
piiramiseks vastavalt riskitasemele »

Riskitaseme hinnangust

Riskitasemete ja nende seiramise mõõdikute puhul peab silmas pidama järgmist:

  • mõõdikud on üksteist täiendavad ehk riskitaseme määramiseks peab arvestama nii põhi- kui ka lisamõõdikuid
  • mõõdikute näiduvahemikud on esialgsed ning viitavad hetkedele, mil peab tegema juhtimisotsuseid, kuid nende põhjal ei võeta automaatselt kindlaid piiravaid või toetavaid meetmeid
  • mõõdikute näiduvahemikud vaadatakse regulaarselt üle, et arvestada elanikkonna vaktsineerimise mõju ning uuemaid teadusuuringuid
  • mõned mõõdikud on omavahel põhjus-tagajärg-suhtes (nt nakatumise arv kajastub haiglaravi vajajate arvus viitega kuni kaks nädalat) ehk neid tõlgendades peab lähtuma tõenäosusest (nt on haiglaravi vajaduse tõenäosus 5,5% nakatunute arvust, kuid vanemates vanuserühmades on see tõenäosus märgatavalt suurem kui nooremates).

 

 

Lisamõõdikud

 

Viimati uuendatud: 13. aprill 2021