Sa oled siin

Sporditegevus, välirajatised, treeninglaagrid

Mis piirangud kehtivad treeningutele ja sportimisele?

Lubatud on üksi või koos kaaslastega sportimine ja treenimine, kui tegemist ei ole nt mõne klubi või muu organisatsiooni poolt korraldatud tegevusega, millega kaasneb ka majanduslik tulu. Kui tegevusega kaasneb tulu teenimine, tuleb rakendada korraldatud tegevustele kehtivaid kontrollmeetmeid, sest sellisel juhul võib olla tegemist isikutega, kes igapäevaselt omavahel ei lävi, ning tõstavad seetõttu riski koroonaviiruse levikuks.

Sportimisel, treenimisel, noorsootöös, huvitegevuses ja -hariduses, täienduskoolituses ja täiendõppes; spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel; saunades, spaades, veekeskustes ja ujulates peavad alates 18. eluaastast kõik osalejad esitama COVID tõendi vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta.

COVID tõendit ei tule kontrollida piiramata territooriumiga väliüritustel.

Siseruumides on oluline lisaks COVID tõendite kontrollimisele tagada hajutatus, desovahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine vastavalt Terviseameti juhistele. Kui vastavad nõuded on täidetud, saab sisetingimustes osaleda kuni 6000 ja õues kuni 12 000 inimest.

Ühetaolised reeglid kehtivad nii sise- kui ka välistingimustes toimuvatele tegevustele: sportimisel, treenimisel, noorsootöös, huvitegevuses ja -hariduses, täienduskoolituses ja täiendõppes; spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel; saunades, spaades, veekeskustes ja ujulates; avalikel koosolekutel ja üritustel (sealhulgas teatris, kinos, kontserdil, k.a. kirikukontserdil, konverentsil); muuseumites ja näitusasutustes; meelelahutusteenustel.

Alates 25.10.2021: Sportimisel, treenimisel, noorsootöös, huvitegevuses ja -hariduses, täienduskoolituses ja täiendõppes; spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel; saunades, spaades, veekeskustes ja ujulates peavad kõik üle 18-aastased, osalejate arvust sõltumata, esitama kehtiva COVID tõendi, et nad on kas vaktsineerimiskuuri läbinud või viimase kuue kuu jooksul COVID-19 läbi põdenud. Kui inimesele on vaktsineerimine tervislikel põhjustel vastunäidustatud, tuleb osalemiseks esitada vastav arstitõend. Alla 18-aastased COVID tõendit esitama ei pea.

Millised piirangud kehtivad spordivõistlustele?

Spordivõistlustel, spordi- ja liikumisüritustel tuleb kõigil osalejatel, inimeste arvust sõltumata, alates 18. eluaastast esitada COVID tõend vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta.

Korraldajatel on kohustus kontrollida COVID tõendite kehtivust. Põhjendatud kahtluse korral tuleb inimeselt küsida isikut tõendavat dokumenti.

COVID tõendit ei tule kontrollida piiramata territooriumiga väliüritustel, näiteks metsas või linnatänavatel. Oluline on siinjuures arvestada, et piiratud alaks tuleb lugeda ka nt stardikoridori, enne stardikoridori sisenemist toimuvat võistlejate kontrolli, numbrite väljastamist jm. Seega isegi kui võistlus ise toimub piiramata alal, tuleb korraldajatel enne starti tagada eelnev nakkusohutuse kontroll.

Siseruumides on oluline lisaks COVID tõendite või testide kontrollimisele tagada hajutatus ja desinfitseerimisnõuete täitmine ja järgida muid koroonaviiruse leviku tõkestamise abinõusid vastavalt Terviseameti juhistele. Kaitsemaskide kandmine on tungivalt soovituslik.

Üritustel ja tegevustes, kus kontrollitakse osalejate negatiivset testitulemust, COVID-19 haiguse läbipõdemist või COVID-19 vaktsineerimiskuuri läbimist, saab sisetingimustes seal osaleda kuni 6000 ja õues 12 000 inimest.

Ühetaolised reeglid kehtivad nii sise- kui ka välistingimustes toimuvatele tegevustele: sportimisel, treenimisel, noorsootöös, huvitegevuses ja -hariduses, täienduskoolituses ja täiendõppes; spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel; saunades, spaades, veekeskustes ja ujulates; avalikel koosolekutel ja üritustel (sealhulgas teatris, kinos, kontserdil, k.a. kirikukontserdil, konverentsil); muuseumites ja näitusasutustes; meelelahutusteenustel.

Alates 25.10.2021: spordivõistlustel, spordi- ja liikumisüritustel osalemisel tuleb kõikidel üle 18-aastastel, osalejate arvust sõltumata, esitada kehtiv COVID tõend, et nad on kas vaktsineerimiskuuri läbinud või viimase kuue kuu jooksul COVID-19 läbi põdenud. Kui inimesele on vaktsineerimine tervislikel põhjustel vastunäidustatud, tuleb osalemiseks esitada vastav arstitõend. Alla 18-aastased COVID tõendit esitama ei pea.

Erandina ei pea COVID tõendit esitama sportlased, kes treenivad ja võistlevad sportmängu meistriliiga klubi või spordialaliidu all ja kelle suhtes on riskianalüüsis ette nähtud vastavad riskide maandamise meetmed, sealhulgas regulaarne testimine.

 

Viimati uuendatud: 9. september 2021