Sa oled siin

Sporditegevus, välirajatised, treeninglaagrid

 • Sportine siseruumides on keelatud

  Alates 11. märtsist on avalikes siseruumides keelatud sportimine, sealhulgas treeningtegevus.

   

  Siseruumides (sh veekeskustes) võivad treenimisega jätkata üksnes spordialaliidu võistlussüsteemi kuuluvad professionaalsed sportlased, Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmed ja kandidaadid ning võistkondlike sportmängude meistriliigade sportlased. Esiliiga osavõtjate treenimine siseruumides on keelatud.

   

  Sarnaselt praegusega ei laiene piirang erivajadusega inimeste ega rehabilitatsiooniga seotud tegevustele (sh veekeskustes).
   

 • Sportima peab õues

  Välitingimustes on sportimine ja treenimine llubatud üksnes 2+2 reeglit arvestades. See tähendab, et koos tohivad liikuda ja sportida maksimaalselt kaks inimest (arvesse läheb ka juhendaja) ning teistest inimestest tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Piirang ei kehti koos liikuvatele peredele.

   

  Välitingimustes sportimise piirangud ei laiene professionaalsetele sportlastele, koondise liikmetele ega koondise kandidaatidele. Samuti ei laiene piirangud riigi sõjalise kaitse ja siseturvalisusega seotud tegevustele, erivajadustega inimeste ja rehabilitatsiooni tegevustele.
   

 • Võistlused on lubatud vaid professionaalsetele sportlastele

  Alates 11. märtsist on spordivõistlused nii sise- kui ka välitingimustes lubatud ainult siis, kui nendes osalevad spordialaliidu võistlussüsteemis võistlevad professionaalsed sportlased ning Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmed ja kandidaadid ning võistkondlike sportmängude meistriliigade sportlased. Esiliiga spordivõistlused on keelatud.

   

  Spordivõistlustest ning spordi ja liikumisüritustest tohib osa võtta sisetingimustes maksimaalselt kuni 50 ja välitingimustes maksimaalselt kuni 100 inimest.
   

 • Saunad ja ujulad on suletud

  Kuni 11. aprillini peavad avalikuks kasutamiseks mõeldud saunad, spaad, basseinid, veekeskused ja ujulad olema suletud.

   

  Erandina tohivad kohaliku omavalitsuse korraldatud teenusena sauna kasutada inimesed, kellel kodus pesemisvõimalused puuduvad.
   

 

 

Mis piirangud kehtivad treeningutele ja sportimisele?

Alates 11. märtsist kuni 25. aprillini 2021. a (kaasa arvatud) on sportimine ja treenimine sisetingimustes keelatud.

Välistingimustes:

 • tohib osaleda kuni 2 inimest, sealhulgas juhendaja, kes peavad hoidma teiste isikutega vähemalt kahemeetrist vahemaad ning kokku ei puututa teiste isikutega. Piirang ei kehti koos liikuvate või viibivate perekondade osas või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada.

Piirangut ei kohaldata spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele, Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ja võistkondlike sportmängude meistriliigade sportlastele, riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele, täienduskoolitusele ja sellega seotud eksamitele, mis on vajalikud kvalifikatsiooni omandamist tõendava tähtajalise tunnistuse saamiseks, ning puudega isikute tegevustele, sealhulgas sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisele ja Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusele.

11.03-25.04.2021 on spordivõistlused ning spordi- ja liikumisüritused lubatud ainult siis, kui nendes osalevad spordialaliidu võistlussüsteemis võistlevad professionaalsed sportlased ning Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmed ja kandidaadid ja võistkondlike sportmängude meistriliigade sportlased. Samuti on spordi- ja liikumisüritused lubatud puudega isikutele, sealhulgas on lubatud sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenusega seotud tegevuste raames toimuvad spordivõistlused ning spordi- ja liikumisüritused.

Ürituste korraldamisel tuleb silmas pidada järgmisi piiranguid:

 • sisetingimustes peavad ruumid olema kuni 50% täituvusega ning osalejaid kuni 50 inimest;
 • välistingimustes kuni 100 isikut, kes peavad olema kuni 50 liikmelistes rühmades, sealhulgas juhendaja, ning tagatud on, et kokku ei puututa teiste rühmadega;
 • siseruumides kantakse maski. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik;
 • pealtvaatajad ei ole lubatud;
 • tagatud on desinfitseerimisvahendite olemasolu ning desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.

Täpsem info Kultuuriministeeriumi kodulehel.

Kas koolide ujulad ja saunad on erakasutajale avatud?

Ajavahemikul 11.03.2021-25.04.2021 (k.a) on avalikes ujalates ja saunades viibimine keelatud.

Kas eramajades või asutustes asuvad kinnised spordisaalid võivad jääda avatuks?

Piirangutega reguleeritakse avalikus siseruumis ja mitteavalikus siseruumis, kus puututakse kokku isikutega, kellega igapäevaselt kokku ei puututa, sportimist ja treenimist. Korraldusega kehtestatud reeglid ei kehti seega inimeste kodudes. Küll aga on viiruse leviku seisukohast oluline, et nt eramajades või asutustes asuvates jõusaalides jmt treenijad järgiks samuti viiruse leviku tõkestamise nõudeid (hoiavad distantsi, desinfitseerivad pindu ja käsi, kannavad võimalusel maski, spordivad ja treenivad individuaalselt).

Millised piirangud kehtivad spordivõistlustele?

11.03.2021-25.04.2021 on spordivõistlused ning spordi- ja liikumisüritused lubatud ainult siis, kui nendes osalevad spordialaliidu võistlussüsteemis võistlevad professionaalsed sportlased ning Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmed ja kandidaadid ja võistkondlike sportmängude meistriliigade sportlased. Samuti on spordi- ja liikumisüritused lubatud puudega isikutele, sealhulgas on lubatud sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenusega seotud tegevuste raames toimuvad spordivõistlused ning spordi- ja liikumisüritused.

Ürituste korraldamisel tuleb silmas pidada järgmisi piiranguid:

 • sisetingimustes peavad ruumid olema kuni 50% täituvusega ning osalejaid kuni 50 inimest;
 • välistingimustes kuni 100 isikut, kes peavad olema kuni 50 liikmelistes rühmades, sealhulgas juhendaja, ning tagatud on, et kokku ei puututa teiste rühmadega;
 • siseruumides kantakse maski. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik;
 • pealtvaatajad ei ole lubatud;
 • tagatud on desinfitseerimisvahendite olemasolu ning desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.

Mis on vaja Eestis rahvusvahelise võistkondliku spordivõistluse korraldamiseks Eesti korraldaja poolelt?

11.03.2021-25.04.2021 on spordivõistlused ning spordi- ja liikumisüritused lubatud ainult siis, kui nendes osalevad spordialaliidu võistlussüsteemis võistlevad professionaalsed sportlased ning Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmed ja kandidaadid ja võistkondlike sportmängude meistriliigade sportlased. Samuti on spordi- ja liikumisüritused lubatud puudega isikutele, sealhulgas on lubatud sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenusega seotud tegevuste raames toimuvad spordivõistlused ning spordi- ja liikumisüritused.

Ürituste korraldamisel tuleb silmas pidada järgmisi piiranguid:

 • sisetingimustes peavad ruumid olema kuni 50% täituvusega ning osalejaid kuni 50 inimest;
 • välistingimustes kuni 100 isikut, kes peavad olema kuni 50 liikmelistes rühmades, sealhulgas juhendaja, ning tagatud on, et kokku ei puututa teiste rühmadega;
 • siseruumides kantakse maski. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik;
 • pealtvaatajad ei ole lubatud;
 • tagatud on desinfitseerimisvahendite olemasolu ning desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.

Täpsem info ja COVID-19 käitumisjuhend spordivõistluste korraldajatele on leitav kultuuriministeeriumi koduehelt.

 

Viimati uuendatud: 23. märts 2021