Sa oled siin

Täiendkoolitus

Kas õppesõitude läbiviimine on lubatud?

Nii õppesõidu läbiviimine kui riiklike teooria- ja sõidueksamite läbiviimine on lubatud ka peale 11. märtsi 2021. a. Siiski, kui on vähegi võimalik, tuleks uued eksamiajad edasi lükata ning neid sooritada aprillis või mais. Kui eksamiajad on juba kokku lepitud ning on hädavajalikud, siis tuleb kasutusele tuleb võtta ennetusmeetmed (mask, desinfitseerimisvahendid) ning juhendaja peab võimaldama 2+2 reegli järgimist seal, kus võimalik. Auto ei ole siseruum.

Transpordiamet (1. jaanuaril 2021 ühendati Veeteede Amet, Lennuamet ja Maanteeamet Transpordiametiks) palub teenindusbüroosid külastades klientidel maskid ise kaasa võtta ning need ette panna enne sõidueksami autosse või teenindussaali sisenemist. Kui kliendil ei ole maski kaasas, siis antakse see talle kohapeal. Lisaks tuleb enne eksamiautosse või büroosse sisenemist puhastada käed desinfitseerimisvahendiga, mis on iga büroo uksest paremal pool.

Juhul, kui isik keeldub mõjuva põhjuseta (nt tervislikud põhjused) maski kandmisest või desinfitseerimisvahendite kasutamisest, siis on õigus klienti eksamiautosse või teenindussaali mitte lubada. Broneeritud eksamiaeg tühistatakse ja riigilõivu ei tagastata.

Vähimagi kahtluse korral, st kui inimene tunneb end haiglaselt, on viibinud riskipiirkonnas või on nakatunutega kokkupuute kahtlus, palub Transpordiamet planeeritud külastuse kindlasti edasi lükata.

Samuti soovitab amet klientidel võimalusel kasutada toimingute tegemiseks e-teenindust ning tellida dokumendid postiga koju ja registreerimismärgid pakiautomaati.

Kes tagab täienduskoolitusasutuses isikukaitsevahendid?

Õppeasutusel ei ole otsest kohustust tagada maske kõigile õppijatele ja personalile. Koostöös õppijatega leitakse sobivaimad lahendused.

Oluline on järgida universaalseid soovitusi, sh haigena õppes ei osale, tagada kätepesu võimalus, tuulutada ruume, puhastada pindasid ja hajutada õppegruppe.

Milliseid reegleid peab järgima täiskasvanuharidust ja täienduskoolitusi pakkudes?

Alates 11. märtsist kuni 25. aprillini 2021. a (kaasa arvatud) on täienduskoolitus ja täiendõpe sisetingimustes keelatud.

Välistingimustes:

  • tohib osaleda kuni 2 inimest, sealhulgas juhendaja, kes peavad hoidma teiste isikutega vähemalt kahemeetrist vahemaad ning kokku ei puututa teiste isikutega. Piirang ei kehti koos liikuvate või viibivate perekondade osas või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada;
  • tagatud on desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.

Piirangut ei kohaldata spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele, Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ja võistkondlike sportmängude meistriliigade sportlastele, riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele, täienduskoolitusele ja sellega seotud eksamitele, mis on vajalikud kvalifikatsiooni omandamist tõendava tähtajalise tunnistuse saamiseks, ning puudega isikute tegevustele, sealhulgas sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisele ja Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusele.

11.03-25.04.2021 on spordivõistlused ning spordi- ja liikumisüritused lubatud ainult siis, kui nendes osalevad spordialaliidu võistlussüsteemis võistlevad professionaalsed sportlased ning Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmed ja kandidaadid ja võistkondlike sportmängude meistriliigade sportlased. Samuti on spordi- ja liikumisüritused lubatud puudega isikutele, sealhulgas on lubatud sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenusega seotud tegevuste raames toimuvad spordivõistlused ning spordi- ja liikumisüritused.

Ürituste korraldamisel tuleb silmas pidada järgmisi piiranguid:

  • sisetingimustes peavad ruumid olema kuni 50% täituvusega ning osalejaid kuni 50 inimest;
  • välistingimustes kuni 100 isikut, kes peavad olema kuni 50 liikmelistes rühmades, sealhulgas juhendaja, ning tagatud on, et kokku ei puututa teiste rühmadega;
  • siseruumides kantakse maski. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik;
  • pealtvaatajad ei ole lubatud;
  • tagatud on desinfitseerimisvahendite olemasolu ning desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.

 

Viimati uuendatud: 23. märts 2021